GS-8-04
Szerző(k): Cziráki Marietta - Molnár Kristóf

Turisztikai és szálláshely-szolgáltatási tevékenység alapjai

ISBN: 978 615 5820 48 2
Digitális terjedelem: 174 oldal
Nyomtatott terjedelem: 168 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2022
Foglalkozás(ok): Turisztikai szervező, értékesítő - Cukrász - Cukrász szaktechnikus - Pincér-vendégtéri szakember - Szakács - Szakács szaktechnikus - Turisztikai technikus - Vendégtéri szaktechnikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
4 200 Ft

eBook online

2
154
180
Licenc
4 200 Ft

GS-8-04 Turisztikai és szálláshely-szolgáltatási tevékenység alapjai című könyv Cziráki Marietta és Molnár Kristóf tankönyvsorozatának negyedik kötete. 2022 májusában készült el, tankönyvvé nyilvánítási eljárása folyamatban van. Ahogy a sorozat további darabjai (GS-8-01 Vendégtéri értékesítés alapjai, GS-8-02 Ételkészítés alapjai, GS-8-03 Cukrászati termelés alapjai), úgy ez a kiadvány is a 2020-ban megjelent programtantervek, illetve képzési és kimeneti követelmények alapján készült az ágazati alapoktatás számára.

Bevezető tankönyv. Az 1-4. fejezetet feldolgozva a tanulók alapszintű szakmai tudást szerezhetnek: megismerkedhetnek a turisztikai alapfogalmakkal, a szálláshelyek típusaival, területeivel, berendezéseivel és az ott betölthető munkakörökkel. A későbbi tanévek szakmai ismeretei erre a tudásra épülhetnek rá. Az 5-6. fejezet a magyarországi turisztikai régiókat veszi sorra. A régiók előtt összefoglaló szerepel a legfontosabb természetföldrajzi, közlekedési, gazdasági, kultúrtörténeti adottságokról és turisztikai termékekről. Ezután megyénkénti bontásban következnek a régió legismertebb látnivalói. Mindez az országunk megismerésén túl azt a célt szolgálja, hogy a diákokat felvértezze az ágazati alapvizsgára (melyen saját régiójukat kell bemutatniuk).

A tananyagot a teljes könyvben számos kreatív feladat, színes illusztráció (fotók és a szöveges részek értelmezését segítő ábrák), szakmai párbeszéd és érdekesség egészíti ki. 

A nyomtatott könyvhöz digitális hozzáférés is jár, amely tartalmazza a kiadvány anyagát nagyítható ábrákkal, kiegészítő fotókkal, képsorozatokkal, plusz információkkal. A könyv digitális változatában egy ráadás fejezet is olvasható, amely ismeretanyagával kifejezetten az ágazati alapvizsgára készíti fel a diákokat.

Tartalom

  1. A turizmus története és jelentősége
  2. Klasszikus turisztikai termékek és hazai trendjeik
  3. Szálláshelyek csoportosítása és minősítése
  4. Szálláshelyek tevékenységei, területei, munkakörei
  5. Turisztikai régióink: Budapest és Közép-Duna-vidék
  6. Turisztikai régióink: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Tisza-tó
  7. Turisztikai régióink: Dél-Alföld és Dél-Dunántúl
  8. Turisztikai régióink: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Balaton régió
  9. Miből áll az ágazati alapvizsga? (Digitális extra fejezet)
  1. A turizmus története és jelentősége
7
    1.1. A turizmus története
7
      1.1.1. A vándorló közösségektől az ókori utazásokig
8
      1.1.2. Utazás a középkorban
10
      1.1.3. Az újkori gyarmatosítástól a turizmus kialakulásáig
10
      1.1.4. Turizmus a 20. században
12
    1.2. A turizmus felttelrendszere
13
      1.2.1. Vonzerő
13
      1.2.2. Fogadóképesség
13
    1.3. A turizmus jelentősége
14
      1.3.1. Társadalmi jelentőség
14
      1.3.2. Egészségügyi jelentőség
14
      1.3.3. Kulturális jelentőség
15
      1.3.4. Politikai jelentőség
17
      1.3.5. Gazdasági jelentőség
18
      1.3.6. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030
20
  2. Klasszikus turisztikai termékek és hazai trendjeik
21
    2.1. Turisztikai termékek
22
      2.1.1. Egészségturizmus
24
      2.1.2. Kulturális turizmus
26
      2.1.3. Bor- és gasztronómiai turizmus
28
      2.1.4. Hivatásturizmus (MICE)
30
      2.1.5. Rendezvényturizmus
32
      2.1.6. Aktív és természeti turizmus
34
      2.1.7. Egyéb csoportosítási lehetőségek
37
  3. Szálláshelyek csoportosítása, minősítése
39
    3.1. Szálláshely-szolgáltatók
39
    3.2. A szálláshelyek típusai
40
    3.3. A szálláshelyek minősítése
43
      3.3.1. A csillagok rendszere
44
      3.3.2. Jellemző ellátási formák
47
      3.3.3. A szobák felszereltsége és berendezése
48
  4. Szálláshelyek tevékenységei, területei, munkakörei
51
    4.1. Milyen elvárásoknak kell megfelelnünk?
51
    4.2. A turizmus munkakörei
52
      4.2.1. Szálláshelyi személyzet
54
    4.3. Szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek
55
      4.3.1. Az elszállásolással kapcsolatos tevékenységek, területek, munkakörök
56
      4.3.2.Szálláshelyek ellátási tevékenysége (food and beverage részleg – F&B)
62
      4.3.3. Egyéb szolgáltatások
64
      4.3.4. Kiegészítő tevékenységek
65
    4.4. Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
67
      4.4.1. Biztonsági intézkedések
67
      4.4.2. Tűzvédelem
67
      4.4.3. Balesetvédelem
68
      4.4.4. Egészségvédelem
68
      4.4.5. Tulajdonvédelem és kártérítési/letéti felelősség
68
      4.4.6. Környezetvédelem
68
    4.5. Magyar és idegen nyelvű szakkifejezések szótára
69
  5. Turisztikai régióink: Budapest és Közép-Duna-vidék
73
    5.1. Csodálatos Magyarország
73
    5.2. Turisztikai régiók és turisztikai térségek
74
    5.3. Budapest–Közép-Duna-vidék régió
76
      5.3.1. Budapest
77
      5.3.2. A Közép-Duna-vidék régió Budapest környéki részei
88
  6. Turisztikai régióink: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Tisza-tó
91
    6.1. Észak-Magyarország régió
91
      6.1.1. A régió jellemzői
92
      6.1.2. Turisztikai termékek a régióban
93
    6.2. Észak-Alföld régió
100
      6.2.1. A régió jellemzői
100
      6.2.2. Turisztikai termékek a régióban
102
    6.3. Tisza-tó régió
110
  7. Turisztikai régióink: Dél-Alföld és Dél-Dunántúl
113
    7.1. Dél-Alföld régió
113
      7.1.1. A régió jellemzői
114
      7.1.2. Turisztikai termékek a régióban
116
    7.2. Dél-Dunántúl régió
124
      7.2.1. A régió jellemzői
124
      7.2.2. Turisztikai termékek a régióban
126
  8. Turisztikai régióink: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Balaton régió
135
    8.1. Nyugat-Dunántúl régió
135
      8.1.1. A régió jellemzői
136
      8.1.2. Turisztikai termékek a régióban
138
    8.2. Közép-Dunántúl régió
146
      8.2.1. A régió jellemzői
146
      8.2.2. Turisztikai termékek a régióban
148
    8.3. Balaton régió
156
      8.3.1. A régió jellemzői
157
      8.3.2. Turisztikai termékek a régióban
158
  9. Miből áll az ágazati alapvizsga? – digitális extra fejezet
163

Tanterv: 2020

Ágazat: Turizmus-vendéglátás (23.)

Szakma: Cukrász szaktechnikus, Cukrász, Panziós-fogadós, Pincér-vendégtéri szakember, Szakács szaktechnikus, Szakács, Turisztikai technikus, Vendégtéri szaktechnikus

Tanulási terület, tantárgy:
Tanulási terület: Turizmus-vendéglátás alapozás
Tantárgyak: Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek (A turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai témakör)

Kapcsolódó könyvek
Vendégtéri értékesítés alapjai
178 oldal, Kiadás: 2021
GS-8-01
Ételkészítés alapjai
180 oldal, Kiadás: 2021
GS-8-02
Cukrászati termelés alapjai
180 oldal, Kiadás: 2021
GS-8-03
Idegenvezetés
128 oldal, Kiadás: 2023
GS-8-22
Beszerzés és értékesítés
128 oldal, Kiadás: 2021
GS-8-05
Adminisztráció és elszámolás - a turizmusban
80 oldal, Kiadás: 2022
GS-8-06
Turizmusmarketing és protokoll
200 oldal, Kiadás: 2023
GS-8-21