Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

www.szega.hu – hatályos: 2024. 03. 28-tól

 

Kérjük, hogy a www.szega.hu weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot, mely egyértelműen, részletesen és közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük és védjük személyes adatait!

 

1. Összefoglaló

A Szega Books Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden Szega Books Kft., a továbbiakban: Adatkezelő) a weboldala (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlap látogatói, regisztrálói, használói, illetve vásárlói (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Az adatokat a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak írásbeli hozzájárulással adjuk át. Érintettként személyes adatairól felvilágosítást, illetve azok törlését az info@szega.hu címen, illetve levélben kérheti (Szega Books Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-7621 Pécs, Teréz u. 11-13. 1/28.).

 

2. Adatkezelő adatai

Cégnév: Szega Books Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szega Books Kft.)
Székhely: H-7621 Pécs, Teréz u. 11-13. 1/28.
Iroda (levelezési cím): H-7621 Pécs, Teréz u. 11-13. 1/28.
Adószám: 13178187-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-069124 (Pécsi Törényszék mint Cégbíróság)
Telefonszám: +36 72 212 943, +36 20 239 72 80
Honlap: www.szega.hu
Email cím: info@szega.hu ; iroda@szega.hu
Korábbi adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-142691/2018

 

3. Az adatvédelmi szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelőnél folyó adatkezelés, adattovábbítás és adatvédelem rendjét meghatározza.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő tiszteletben tartja Érintettek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Szabályzatnak megfelelően kezeli. Adatkezelő fenntartja magának a jogot ezen Szabályzat megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről Adatkezelő az Érintetteket tájékoztatja: Érintetteknek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított módon. Jelen Szabályzatban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban Törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet).

 

4. A kezelt személyes adatok köre, ideje, módja, célja

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen a Rendeletben foglaltaknak.

Az Érintett terméket, szolgáltatást megrendelni regisztráció, illetve bejelentkezés során tud az Adatkezelő weboldalán. Az adatközlés önkéntes, Érintett nem köteles megadni személyes adatait, azonban azok hiányában egyes esetekben (például magánszemélyként történő rendelés esetén) nem tudja megrendelni a nyújtott szolgáltatásokat (a teljesítéshez szükséges feltételek hiánya miatt).

A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek a jogszabályok által meghatározott ideig, azon adatok körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.

Technikai adatok

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer ún. Sütivel (továbbiakban cookie) azonosítja. Első Honlaphasználat/megnyitás előtt Érintett tudomására hozzuk, hogy cookie-kat használunk. Érintett szabadon dönthet a cookie-használat belegyezése mellett. Elfogadás esetén, a cookie használata mellett kapott technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése, valamint fejlesztése érdekében használja fel.

A Honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti Érintett IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más, működéshez szükséges információt. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak Adatkezelő fér hozzá, Érintettek nem.

Adatkezelő rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan Érintett eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapról látogatott, valamint a látogatás, használat idejét és időtartamát. Érintett személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Regisztráció: termék vagy szolgáltatás vásárlásának alkalmával megadott adatok és kezelésük

A regisztráció során Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatait: belépési azonosítóként név és e-mail cím, jelszó, számlázási és szállítási cím (irányítószám, település, közterület neve, házszám, ország), telefonszám. Érintett regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is megadhat, amennyiben az az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges (pl. kiszállítás).

Az adatok megadását követően az Adatkezelő e-mailben értesíti az Érintettet a regisztráció sikerességéről. Emiatt, illetve a termék és szolgáltatás teljesítéséhez különösen fontos, hogy az Érintett valós adatokat adjon meg.

Adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során Érintett által megadott e-mail címre csak az igénybe vett szolgáltatásokhoz és megrendelésekhez kapcsolódó e-maileket, rendszerüzeneteket küld, külön felhasználói hozzájárulás nélkül semmilyen elektronikus levelet (hírlevelet) nem továbbít.

Az Érintett beleegyezésével megadott adatok adatkezelésének célja: megrendelés és fizetés dokumentálása; megrendelés kiszállítása; szolgáltatásnyújtás, szolgáltatói teljesítés; pénzügyi bizonylat kiállítása; az adott szolgáltatást érintő változások közlése, emlékeztető küldése (pl. fizetési emlékeztető, egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen technikai információk kérése), valamint egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás (számviteli törvény).

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe, nem továbbít, és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésre Érintettre vonatkozó személyes adatokat, illetve információkat harmadik félnek, kivéve azokat a jelen Szabályzatban megadott adatfeldolgozói tevékenységeket és adatokat, amelyek a szállítási, fizetési, számviteli kötelezettség teljesítéséhez, illetve az informatikai működéshez szükségesek.

Szállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 29 886 700; +36 20 890 0660                                             
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com, GLS kapcsolat: https://gls-group.com/HU/hu/kapcsolat                                                                                                                                        Adatfeldolgozó további (tematikus) elérhetőségei: https://gls-group.com/HU/hu/kontakt/elerhetoseg                    
Adatfeldolgozó adószáma: 12369410-2-44
Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), rendelés száma, számla sorszáma, vásárlás dátuma, összege, kézbesítő részére megadott üzenet. Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése.

Szállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: Express One Hungary Kft.
Adatfeldolgozó székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 8 777 400 (nemzetközi: +36 1 8 777 410)
Adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@expressone.hu (nemzetközi: intcs@expressone.hu)
Adatfeldolgozó adószáma: 13947109-2-43
Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), rendelés száma, számla sorszáma, vásárlás dátuma, összege, kézbesítő részére megadott üzenet. Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése.

Szállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zrt.
Adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 8 999 0369
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu
Adatfeldolgozó adószáma: 25034644-2-10
Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), rendelés száma, számla sorszáma, vásárlás dátuma, összege, kézbesítő részére megadott üzenet. Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése.

Szállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8200
Adatfeldolgozó e-mail címe:  ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatfeldolgozó adószáma: 10901232-2-44
Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), rendelés száma, számla sorszáma, vásárlás dátuma, összege, kézbesítő részére megadott üzenet. Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése.

Fizetéssel (Bankkártya-Simple Pay) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil szolgáltató Kft.
Adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút. 17-19
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 5100 374
Adatfeldolgozó online ügyfélszolgálata: ugyfelszolgalat@otpmobil.hu
Adatfeldolgozó adószáma: 24386106-2-42

 

Fizetéssel (banki átutalás) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: Dél Takarék Szövetkezet
Adatfeldolgozó székhelye: 7622 Pécs Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 21 24 24 508
Adatfeldolgozó e-mail címe: kozpont@deltakarek.hu
Adatfeldolgozó adószáma: 10043086-2-02
Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, vásárló címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), vásárlás dátuma, összege, vásárlási tranzakció száma. Az adattovábbítás célja: termék/szolgáltatás kifizetése átutalással.

Fizetéssel (banki átutalás) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: Raiffeisen Bank Zrt.
Adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-48-48-484
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@raiffeisen.hu
Adatfeldolgozó adószáma: 10198014-4-44
Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, vásárló címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), vásárlás dátuma, összege, vásárlási tranzakció száma. Az adattovábbítás célja: termék/szolgáltatás kifizetése átutalással.

Fizetéssel (Bankkártyás fizetés és banki átutalás) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: K&H Bank Zrt.
Adatfeldolgozó székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-328-9000
Adatfeldolgozó e-mail címe: bank@kh.hu
Adatfeldolgozó adószáma: 10195664-4-44
Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, vásárló címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), vásárlás dátuma, összege, vásárlási tranzakció száma. Az adattovábbítás célja: termék/szolgáltatás kifizetése átutalással.

Könyvviteli szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: Raudit Bt.
Adatfeldolgozó székhelye: 7630 Pécs Panoráma utca 17.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 72 222-366
Adatfeldolgozó adószáma: 21191561-1-02
Adatkezelő az adó és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki a szolgáltatás teljesítéséhez kezeli az Adatkezelővel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban levők személyes adatait is. Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), rendelés száma, számla sorszáma, vásárlás dátuma, összege, kézbesítő részére megadott üzenet. Az adattovábbítás célja: adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

IT szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: VisualNetwork Kft.
Adatfeldolgozó székhelye: 7625 Pécs Mikszáth Kálmán utca 6.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 933 8488
Adatfeldolgozó adószáma: 25103007-2-02
Adatkezelő az informatikai, programozási feladatok elvégzéséhez és folyamatos működőképes biztosításához külső szolgáltatót vesz igénybe, aki a szolgáltatás teljesítéséhez kezeli az Adatkezelővel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban levők személyes adatait is. Továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő száma), rendelés száma, számla sorszáma, vásárlás dátuma, összege, kézbesítő részére megadott üzenet. Az adattovábbítás célja: informatikai, programozási feladatok elvégzése.

Egyéb adatkezelés

Jelen Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Hatósági (bíróság, ügyészség, rendőrség stb.), illetőleg jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására megkereshetik Adatkezelőt. Fenti Hatóságok részére – ha a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes adatot Adatkezelő csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5. Személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek az ArubaCloud adatközpontjában találhatók. Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

6. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintett által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve azok jogosulatlan felhasználása megelőzésére a személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az adatvédelmi incidens (továbbiakban: incidens) a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő nyilvántartja az incidenseket, feltüntetve a kapcsolódó tényeket, annak hatásait és a megoldására tett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Érintettet és a felügyeleti hatóságot.

Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat.
 • Az Adatkezelő az incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett (a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésében említett) magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg.
 • A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja a hasonlóan hatékony tájékoztatásukat.

 

7. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Érintett bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt:

 • személyes adatairól és annak kezeléséről tájékoztatást kérni;
 • személyes adatait helyesbíteni, módosítani;
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását kérni;
 • adatokkal kapcsolatban az adatkezelés korlátozását kérni;
 • tiltakozni az adatkezelés, adathordozás ellen.

Érintett jogait a Szabályzat 2. pontjában megadott elérhetőségeken gyakorolhatja, érvényesítheti.

Érintett bármely az adatkezeléssel, adattovábbítással, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Adatkezelő köteles a kérdés/kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok módosítását kérni. Egyes adatait a Honlapon maga helyesbítheti. Egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül módosítja az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Érintettnek lehetősége van személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján előírt és szükséges adatkezelésekre (pl. számviteli szabályozás), azokat Adatkezelő az előírt időtartamig megőrzi.

Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, valamint ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.

Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

Érintett választása szerinti vagy érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36 1 391 1400).

Érintett tájékoztatását Adatkezelő csak a Törvényben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a Törvény, illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Ha Érintett a vásárláshoz, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. Cookie-szabályzat

A Honlap számítógépen, mobiltelefonon, illetve tableten kis szövegfájlokat (cookie) tárol el látogatáskor, illetve használatkor, melyek segítségével meg lehet jegyeztetni különböző - kényelmi szolgáltatás működését biztosító - adatokat egy bizonyos ideig. A Honlap első használatakor külön kérjük ehhez való hozzájárulását. Lehetősége van a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben a Honlap nem minden szolgáltatását lehet használni.

A Honlap cookie-k segítségével tartja nyilván az alábbiakat:

 • a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe;
 • a megjelenítési beállítások (pl. betűméret);
 • az operációs rendszer;
 • a böngésző típusa és verziója;
 • a hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely);
 • a látogatás dátuma és időpontja;
 • beleegyezett-e vagy sem abba, hogy a Honlap cookie-kat használjon;
 • válaszolt-e már a Honlap valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívére;
 • milyen termékeket tett a bevásárlókosarába;
 • a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi a Honlap és szolgáltatásai fejlesztését.

A Honlap a következő cookie-t használhatja:

 • Átmeneti cookie. A Honlap egyes funkcióinak működéshez elengedhetetlenül, szigorúan szükségesek. Az ideiglenes adatok csak a böngészés végéig kerülnek tárolásra cookie file-ban.
 • Felhasználói élmény javítását szolgáló cookie. Információkat gyűjtenek a Érintett webhasználatáról (például mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat Adatkezelő a Honlap teljesítményének javítására használja. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Adatkezelő a cookie-kat, illetve a cookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára nem adja el, valamint nem használja azonosításra. Az adatokat kizárólag belső fejlesztési és statisztikai célból rögzíti (Érintett járt-e már korábban a Honlapon, ha igen, milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely termékek/szolgáltatások érdekelték). Érintettet az Adatkezelő nem tud és nem is akar cookie-ban tárolt információk alapján beazonosítani.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

 • Google Analytics: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx. Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a Honlapot, ez alapján javítható a használhatóság. Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.
 • Facebook.com: datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd. A Honlap tartalmát Érintett megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett Adatkezelőnek nincs ellenőrzése. Facebook remarketing kód segítségével Érintett számára Adatkezelő különböző promóciókat jelenít meg. Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.
 • accounts.google.com: GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session. A Honlap tartalmát Érintett megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett Adatkezelőnek nincs ellenőrzése. Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.
 • Google Adwords: NID és SID cookie-k. A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megcímkézéséhez. Érintettnek lehetősége van letiltani ezeket a cookie-kat. Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

A Honlap remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek meg. Ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a szolgáltatók cookie-kat használnak. A Honlap ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Érintett adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, látogatottságelemzéseket a Honlap korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból semmilyen eljárással nem reprodukálható Érintett valamely személyes adata. A Honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal nem kapcsoljuk össze, amely nem arra irányul, hogy az Érintett Adatkezelővel kapcsolatban maradhasson.

A cookie-kal és azok kezelésével kapcsolatban számos cikk hozzáférhető az interneten:

A cookie-beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

A cookie-t Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

9. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a jelen Szabályzatot évenként felülvizsgálja. Fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen Szabályzatban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a Szabályzatot az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. A www.szega.hu honlap nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Kelt: Pécs, 2024.03.28.