GS-8-21
Szerző(k): Nemesné Lengl Marianna

Turizmusmarketing és protokoll

ISBN: 978 615 5720 75 8
Digitális terjedelem: 200 oldal
Nyomtatott terjedelem: 200 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2023
Foglalkozás(ok): Turisztikai technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
4 800 Ft

eBook online

17
28
12
3
Licenc
4 800 Ft

Sok könyv jelent már meg marketing témában, de kevés olyan, ami a szolgáltatások marketingjével, vagy főleg a turizmus marketingjével foglalkozna. A piacon eddig elérhető ilyen jellegű kiadványok elsősorban egyetemistáknak, szakembereknek készültek, főleg elméleti jelleggel. A turisztikai technikus képzésben azonban olyan tankönyvre van szükségünk, mellyel a mindennapi szakmai tevékenységünkhöz szükséges tudást, készségeket sajátítjuk el. A kiadvány az elmélet mellett a gyakorlati alaptudás megszerzését is elősegíti.

Reményeink szerint most egy ilyen könyvet tartanak a kezükben. Az elméleti kereten túl gyakorlati feladatokat, egy szinte az egész könyvön végigvonuló projektmunkát is tartalmaz.

A marketing nagyon izgalmas területe a vállalkozások életének. Sokrétű tevékenységet takar, rengeteg tervezést, kreativitást igényel. A marketingkampányok lebonyolítása jól összeszokott team nélkül nem megy. Napi szinten változnak a lehetőségek, újabb és újabb eszközök jelennek meg. Nem szabad lemaradni. Ezért is lényeges, hogy a tankönyv egy alap, a benne levő tudást folyamatosan meg kell újítani.

Nem marketingszakemberek képzése a cél, de az utazási vállalkozások működtetéséhez feltétlenül szükséges, hogy legalább rálátásuk legyen a témára. Turisztikai szervezőként el kell adják összeállított utazási csomagjaikat, katalógusokat kell összeszerkeszteni, megjelenni kiállításokon, vásárokon. Idegenvezetőként „önmagukat” kell eladni. Egy-egy desztinációnak, attrakciónak magához kell vonzania a látogatókat. Mindehhez adja meg az alapokat a marketing.

A tankönyv feldolgozása során legyenek kritikusak, merészek, kreatívak. Egy-egy szokatlan, jó ötlet mindennél többet ér!

A nyomtatott könyvhöz annak online elérhető verziója is jár, amely tartalmazza a kiadvány teljes anyagát kiegészítő feladatokkal, fotókkal, érdekességekkel és a tankönyvben szereplő írásbeli feladatok megoldásával.

Sikeres tanulást kíván a szerző, a szerkesztő és a kiadó!

 

Előszó
5
Hogyan használjuk a könyvet?
6
  1. A marketing története, fogalma, fejlődése
7
    1.1. A marketing története
7
    1.2. A marketing fogalma
8
    1.3. A marketing fejlődése
9
    1.4. Turizmusmarketing
10
  2. Marketingmenedzsment, marketingstratégia
13
    2.1. A marketing időbeli síkjai
13
    2.2. A marketing egymásra épülő rendszere
13
    2.3. A marketingtervezés folyamata
14
    2.4. A marketing eszköztára, a marketingmix
14
  3. Fogyasztói magatartás és a vásárlási döntés folyamata
17
    3.1. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők
17
    3.2. A vásárlási döntés folyamata a turizmusban
19
    3.3. A vásárlási döntés típusai a turizmusban
21
      3.3.1. Szokásokon alapuló vásárlás
21
      3.3.2. Problémamegoldó vásárlás
21
      3.3.3. Impulzusvásárlás
21
  4. Piacszegmentálás, célcsoportok
23
    4.1. A piac szegmentálás és a szegmens fogalma
23
    4.2. A szegmentálás szintjei
24
    4.3. Szegmentálási kritériumok, szempontok
25
    4.4. Utastipológiák
26
      4.4.1. Hahn-féle (1974) tipológia
26
      4.4.2. Plog-féle tipológia
27
      4.4.3. Smith-féle tipológia
27
    4.5. Célpiac meghatározása
28
  5. Piackutatás
29
    5.1. A piackutatás elméleti alapjai
29
      5.1.1. Információgyűjtés modelljei
29
    5.2. Piackutatási módok
32
      5.2.1. Szekunder piackutatás
32
      5.2.2. Primer piackutatás
32
  6. Célok és stratégiák
39
    6.1. Célok meghatározása
39
    6.2. Stratégiák meghatározása
40
      6.2.1. Termék-piacfejlesztési stratégiák
40
      6.2.2. Növekedési stratégiák
40
  7. Termék-/Szolgáltatáspolitika
45
    7.1. A szolgáltatásmarketing sajátosságai
45
    7.2. A turisztikai termék
46
      7.2.1. A szálloda mint termék elemei
46
      7.2.2. Az idegenvezetői szolgáltatás elmei
48
      7.2.3. Az utazási vállalkozás mint termék elemei
49
      7.2.4. A desztináció kínálati elemei:
49
    7.3. Az utazási csomag
50
      7.3.1. Személyre szabott csomagajánlat
51
      7.3.2. Dinamikus csomagalkotás
51
    7.4. Márkázás, arculat, imázs
52
      7.4.1. Branding
52
  8. Árpolitika
55
    8.1. Árképzés
56
    8.2. Az árképzés folyamata
57
      8.2.1. Árrés
58
      8.2.2. Fedezeti pont
58
      8.2.3. Versenytárs alapú módszer
58
      8.2.4. Ajánlattételen alapuló módszer
59
    8.3. Utazási vállalkozások árképzése, árpolitikai intézkedései
59
    8.4. Szállodák árképzése, árpolitikai intézkedései
61
    8.5. A vendéglátás árképzése
63
    8.6. Idegenvezetés és az árpolitika
64
  9. Értékesítési (disztribúciós) politika
65
    9.1. Az értékesítés direkt és indirekt formái
65
      9.1.1. Direkt értékesítés
65
      9.1.2. Indirekt értékesítés
66
    9.2. Utazásszervezők mint értékesítők
67
    9.3. Utazásközvetítők mint értékesítők
68
    9.4. Egyéb lehetőségek az értékesítésre
69
    9.5. Az internet szerepe az értékesítésben
70
  10. Kommunikációs politika
75
  11. A reklám mint marketingkommunikációs eszköz
77
    11.1. A reklám fogalma, működése
77
    11.2. Fajtái
78
    11.3. Reklámhordozók
78
    11.4. Reklámeszköz
81
      11.4.1. A reklám elemei
81
      11.4.2. Hirdetések (újság, digitális felület)
82
      11.4.3. Plakát
82
      11.4.4. Prospektusok
83
      11.4.5. TV-spotok, reklámfilmek
83
      11.4.6. Digitális platformokon használt reklámeszközök
84
      11.4.7. Honlapok szerepe a marketingkommunikációban
85
    11.5. Új utakon
87
      11.5.1. Ambient marketing
87
      11.5.2. Buzz vagy „word-of-mouth" marketing
87
      11.5.3. Vírusmarketing
88
      11.5.4. Astroturfing
88
      11.5.5. Metaverzum
89
    11.6. Reklámkampány tervezése
90
    11.7. A reklám gazdasági és társadalmi hatásai
90
  12. Public Relations mint marketingkommunikációs eszköz
93
    12.1. A fogalom meghatározása
93
    12.2. A PR célcsoportjai
93
    12.3. A PR eszközei a turizmusban
95
      12.3.1. Filmek
95
      12.3.2. Roadshow
95
      12.3.3. Kiállítások, vásárok
95
      12.3.4. Sajtókapcsolatok, médiakapcsolatok
99
    12.4. Szponzorálás
102
    12.5. Fundraising
103
  13. A Sales Promotion mint marketingkommunikációs eszköz
105
    13.1. Fogalommeghatározás
105
    13.2. Fogyasztók, mint célcsoport (vásárlásösztönzés)
106
    13.3. Közvetítők (eladásösztönzés)
106
    13.4. Saját alkalmazottaink (eladásösztönzés)
107
    13.5. Eladáshely, üzlethelyiség
108
  14. Personal Selling mint marketingkommunikációs eszköz
109
    14.1. A személyes eladás fogalma, feladata
109
    14.2. Telefonos értékesítés
111
    14.3. Live-chat eladás
112
    14.4. Tárgyalás folytatása személyes találkozáskor
112
      14.4.1. Szervezési előkészületek
112
      14.4.2. Tartalmi előkészületek
113
  15. Direkt marketing
115
    15.1. A direkt marketing története és fogalma
115
    15.2. Telemarketing
116
    15.3. Postai DM
117
    15.4. Elektronikus DM (e-mail, sms, mms)
117
  16. Közösségi média szerepe a marketingben
119
    16.1. A PESO-modell
119
    16.2. Közösségi média
121
      16.2.1. Fotók megosztása
121
      16.2.2. A vélemény megosztása
122
      16.2.3. Sztorik megosztása
122
      16.2.4. Videók megosztása
123
      16.2.5. Facebook- és Google-hirdetések
123
    16.3. Influencerek
125
    16.4. Podcast
127
  17. Visszacsatolás
129
  18. A turizmusmarketing szintjei
131
    18.1. Nemzetközi szint
131
    18.2. Nemzeti szint
131
      18.2.1. Országimázs
133
      18.2.2. Partnerség
135
    18.3. Térségi szint
136
    18.4. Helyi/települési szint
137
      18.4.1. Mi mindent tudnak tenni a helyi szervezetek?
137
      18.4.2. Tourinfom irodák
138
  19. Szervezeti marketing
139
    19.1. A szervezeti vásárlók három csoportja
139
    19.2. Beszerzési helyzetek
140
    19.3. Új beszerzés során a folyamat
140
  20. Etikett és protokoll
141
    20.1. Alapfogalmak
142
    20.2. Temperamentum és viselkedés
142
    20.3. Alapvető udvariassági formák
144
      20.3.1. Köszönés
144
      20.3.2. Bemutatkozás, bemutatás
145
      20.3.3. Megszólítás
145
      20.3.4. Pontosság
147
      20.3.5. Társalgás
147
    20.4. Nem verbális kommunikáció
148
      20.4.1. Testmozgás (a testbeszéd)
149
      20.4.2. Térközszabályozás
151
      20.4.3. Kulturális emblémák
152
    20.5. Az írásbeli kapcsolattartás protokollja
153
      20.5.1. A hivatalos levél
153
      20.5.2. Az elektronikus levél
155
      20.5.3. A meghívó
156
    20.6. Netikett
157
    20.7. Étkezési kultúra
159
    20.8. Nyilvános szereplés
161
      20.8.1. A nyilvános szereplés felépítése
161
      20.8.2. Néhány apróság az előadáshoz, a beszédtechnikához
163
    20.9. Öltözködés protokolláris szempontból
164
      20.9.1. Jól ápoltság
164
      20.9.2. Alkalmi öltözet különböző rendezvényeken (dress code)
164
  21. Protokolláris rendezvények és nemzetközi protokoll
167
    21.1. Rendezvények típusai
167
      21.1.1. Állami rendezvények
168
      21.1.2. Diplomáciai szintű rendezvények
169
      21.1.3. Tudományos és társadalmi rendezvények
170
    21.2. Étkezéssel egybekötött rendezvények
172
      21.2.1. Álló alkalmak
172
      21.2.2. Ültetett alkalmak
174
      21.2.3. Álló-ülő fogadás
176
    21.3. Nemzetközi protokoll
177
      21.3.1. Olaszország
178
      21.3.2. Spanyolország
178
      21.3.3. Franciaország
179
      21.3.4. Görögország
179
      21.3.5. Törökország
180
      21.3.6. Németország
180
      21.3.7. Ausztria
181
      21.3.8. Svájc
181
      21.3.9. Nagy-Britannia
181
      21.3.10. Lengyelország
182
      21.3.11. Csehország
182
      21.3.12. Szlovákia
182
      21.3.13. Szlovénia
182
      21.3.14. Horvátország
183
      21.3.15. Szerbia
183
      21.3.16. Románia
183
      21.3.17. Arab országok
184
      21.3.18. Izrael
185
      21.3.19. USA
185
      21.3.20. Ázsia
186
Irodalomjegyzék
191
Képek és videók jegyzéke
193
Tárgymutató
194
Tartalomjegyzék
198
Kapcsolódó könyvek
Beszerzés és értékesítés
128 oldal, Kiadás: 2021
GS-8-05
Adminisztráció és elszámolás - a turizmusban
80 oldal, Kiadás: 2022
GS-8-06
Idegenvezetés
128 oldal, Kiadás: 2023
GS-8-22