Jogi nyilatkozat

 

A honlap, az azon megjelenő összes szöveges és képi tartalom, különösen a könyvoldalak (szövegek, táblázatok, rajzok, fotók) és a kiegészítő extra tartalmak (képek, képsorozatok, 3D animációk, hanganyagok, tesztek, videók, szerkesztések, óravázlatok, pdf anyagok), illetve azok elrendezése és megjelenítése a Szega Books Kft. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a honlap szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap, vagy annak bármely része módosítható.

Felhasználó az e-mail/jelszó alapján történő beléptetéssel a honlapon elérhető tartalmakra vonatkozóan másra át nem ruházható időkorlátos használati jogot szerez.

Felhasználó a fentiekkel összhangban elfogadja az alábbi használati feltételeket:

  • Az eBook online licenc és Prémium online előfizetés tartalmak elérése kizárólag interneten, a www.szega.hu oldalon keresztül történik.
  • A Szega Boooks Kft-nek nem feladata a Felhasználó internet elérésének, valamint eszközállományának alkalmassá tétele az eBook online licenc, illetve a Prémium online előfizetés, valamint a hozzá kapcsolódó adatbázisok fogadására, illetve futtatására.
  • A Felhasználó a belépéssel nem szerzi meg a honlapon található tartalmak tulajdonjogát.
  • Tilos a honlap bármely részének, bármely tartalmának nyomtatott vagy elektronikus formában történő felhasználása, megjelentetése (publikáció, oktatáson kívüli prezentáció, más kiadványban megjelenés), megváltoztatása, elektronikus vagy nyomtatott formájú tárolása, reprodukálása, nyilvánosságra hozatala, fordítása, másolása, sokszorosítása, illetve az csak és kizárólag a Szega Books Kft. kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
  • Tilos a honlap, az eBook online licenc, a Prémium online előfizetés, valamint a kapcsolódó adatbázisok belső felépítését elemezni, illetve az bármilyen illegális eszközzel módosítani, megváltoztatni, vagy akadályozni a rendszer működését. Tilos az adatbányászati, robot vagy más hasonló adatgyűjtési és kinyerési módszer használata a szolgáltatásokkal vagy az adatbázisokkal kapcsolatban.
  • A honlap, az eBook online licenc, a Prémium online előfizetés, valamint a kapcsolódó adatbázisok Felhasználó részéről történő felhasználáskor a Szega Books Kft. jogosult a rendeltetésszerű használathoz szükséges kódok, e-mail címek és jogosultságok ellenőrzésére.
  • A honlap, az eBook online licenc, a Prémium online előfizetés, valamint a kapcsolódó adatbázisok Felhasználó részéről történő felhasználáskor a Szega Books Kft. jogosult a rendeltetésszerű használathoz szükséges kódok, e-mail címek és jogosultságok ellenőrzésére.
  • Az időkorlátos hozzáférés jogát (eBook online licenc, a Prémium online előfizetés) Felhasználó másra nem ruházhatja át, nem adhatja kölcsönbe, nem sokszorosíthatja, nem forgalmazhatja, nem értékesítheti.
  • Ha Felhasználó jogosulatlan felhasználásról szerez tudomást (pl. harmadik személy), úgy köteles mindent megtenni a jogosulatlan felhasználás megszüntetésének érdekében, illetve köteles írásban értesíteni a Szega Books Kft.-t.

Bármely fentebb felsorolt feltétel megsértése esetén a Szega Books Kft. Felhasználóval a jelen szerződést azonnal felmondhatja, az időkorlátos használati jogot megvonhatja, jogi lépéseket kezdeményezhet, illetve kártérítésre tarthat igényt.

A honlapon megjelenő tartalmak, adatok, feltételek tájékoztató, információs célul szolgálnak. A Szega Books Kft. folyamatosan törekszik, hogy a törvényeknek, szabványoknak valamint az oktatási tanterveknek megfelelő teljes és pontos információtartalom jelenjen meg. Azokat minden esetben a lehető legnagyobb gondossággal készíti el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállal.

A honlap, az eBook online licenc, a Prémium online előfizetés és a hozzá kapcsolódó adatbázisok olyan hivatkozásokat (linkeket) is tartalmazhatnak, amelyek az alapszolgáltatásokon kívül más természetes vagy jogi személyek gondozásában álló tartalmakra és honlapokra viszik a felhasználót. A hivatkozások megjelenítése nem jelenti azt, hogy a Szega Books Kft. ellenőrzi, vagy elfogadja a kapcsolódó honlapokat és azok tartalmát! A Felhasználó elfogadja, hogy a Szega Books Kft. nem felel a kapcsolódó honlapok elérhetőségéért és tartalmáért (a kapcsolódó honlapon található vagy onnan elérhető hirdetéseket, termékeket és más anyagokat is beleértve), a kapcsolódó honlapon található hivatkozásokért, illetve a kapcsolt oldal változásáért vagy frissítéséért.

Szega Books Kft. a honlap és az adatbázisok zavartalan üzemeltetése érdekében megtesz minden olyan intézkedést és műveletet, amely biztosítja az elérhetőséget a hét minden napján a nap 24 órájában. A Szega Books Kft. a Felhasználó tudomására hozza, hogy a működtetés közben lehetnek olyan alkalmak, amikor javítás, frissítés vagy más karbantartási okok miatt a rendszer működtetését szüneteltetni kell. Használatba adó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a felsorolt okok miatti üzemszünet ideje minimális legyen.

A honlap, az eBook online licenc, a Prémium online előfizetés, valamint a kapcsolódó adatbázisok tartalmi frissítései, a kiegészítések és esetleges verzióváltozások a szolgáltatás részét képezik. A Szega Books Kft. ilyen esetekben is kötelezett a folyamatos használat biztosítására.

Szega Books Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Szega Books Kft. honlapján és a tankönyvekben közreadott leírások, műszaki megoldások, és iránymutatások nem helyettesítik a kellő részletességű hivatalos dokumentumokat (leírásokat, számításokat és terveket), és nem mentesítik a Felhasználót a konkrét dokumentumra és tartalmára vonatkozó felelősség alól (pl. a tervezőt és kivitelezőt a konkrét épületre és épületszerkezetre vonatkozó felelőssége alól). A Szega Books Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a kiadványokban található információk, adatot, rajzok, képek alapján elkészülő dokumentumokért, termékekért, szerkezetekért.

A honlap, az eBook online licenc, a Prémium online előfizetés, valamint a kapcsolódó adatbázisok működtetésével kapcsolatban felmerült kérdések és problémák megoldására munkanapokon 7.30-16.00 között a Szega Books Kft. telefonos (+36 72 212 943) és online (info@szega.hu) ügyfélszolgálatot biztosít.