GS-0-48
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila - Szerényi István

Építőipari kivitelezési alapismeretek

ISBN: 978 615 5720 28 4
Digitális terjedelem: 248 oldal
Nyomtatott terjedelem: 248 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Építőipar ágazat szakmái
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
5 600 Ft

eBook online

31
5
47
4
Licenc
5 600 Ft

Az Építőipari kivitelezési alapismeretek c. tankönyv az építőipari ágazati alapoktatásban részt vevő, 9. évfolyamban tanulók számára készült. A könyvben átfogó jelleggel bemutatjuk az építőipari kivitelezés alapvető munkafolyamatait, a szerkezetalakításhoz kapcsolódó gyakorlati alapműveleteket, a munkák során alkalmazott építőanyagokat, eszközöket, szerszámokat.
A jelenkor igényeinek megfelelve a tankönyv gazdagon illusztrált, ismeretanyaga kellően tagolt, átlátható szövegrészekből épül fel. A könyvben szereplő feladatok jelentős részét az alapműveletek megismerését, elsajátítását segítendő feladatsorozatok képezik. Törekedtünk arra, hogy egy feladatcsoporton belül is biztosított legyen a választás lehetősége, valamint a csoportos munkavégzés. A digitális kompetencia fejlesztését is előtérbe helyezve a tankönyv leíró ismeretanyagához kapcsolódó számos feladat alapja az internetes keresés és a weboldalakon történő tájékozódás. Ide tartozó újszerű feladattípus az iskolán kívüli környezet megfigyelése, a látottak feldolgozása, digitális formában történő dokumentálása.

Az 1. fejezetben az építőiparban általánosan használt szerszámokat, eszközöket mutatjuk be.
A 2. fejezetben rendszerező jellegű áttekintést adunk az építőanyagokról, építőipari termékekről. Bemutatjuk az anyagok építőipari felhasználás szempontjából fontosabb - elsősorban fizikai - tulajdonságait, a főbb termékcsoportokat és alkalmazási területüket.
A 3. fejezetben az építési gyakorlatban általánosan előforduló alapvető mérési és kitűzési feladatokat, módszereket, eljárásokat ismertetjük.
A könyv törzsanyagát képező 4. 5. 6. és 7. fejezetekben a kialakítandó épületszerkezetekhez kapcsolódva mutatjuk be a kivitelezés jellemző munkarészeit, az általános építési sorrendet követve. Az elméleti ismeretanyag mellett a bemutatott szerkezetalakításokhoz kapcsolódó, megoldott számítási példák találhatók a fejezetekben. A mennyiségmeghatározás mellett az anyagköltség és munkadíj számolására is hangsúlyt fektettünk. A gyakorlati képzést segítendő, ezekben a fejezetekben nagy számban találhatók az adott szerkezetalakításhoz kapcsolódó, egymásra épülő számítási és gyakorlati feladatok.

 

 

 

  1. Az építési munkák alapszerszámai
5
    1.1. Személyi eszközök
5
    1.2. A hossz- és szögmérés eszközei
6
    1.3. Irányok meghatározása
8
    1.4. A jelölés eszközei
8
    1.5. Kalapácsok
9
    1.6. A darabolás eszközei
11
      1.6.1. Fűrészek
11
      1.6.2. Kések, pengék és ollók
13
      1.6.3. Burkolóelemek darabolása
13
    1.7. Hasítószerszámok
14
      1.7.1. Fejsze, balta, szekerce, bárd
14
      1.7.2. Vésők
14
      1.7.3. Gyaluk
15
    1.8. A kőművesmunkák eszközei
16
    1.9. A betonacél-feldolgozás szerszámai
18
      1.9.1. Vágószerszámok
18
      1.9.2. Hajlítószerszámok
18
    1.10. A festőmunkák eszközei
19
    1.11. Fogók
20
    1.12. Csavarhúzók
21
    1.13. Egyéb szerszámok
22
  2. Építőipari alapanyagok
23
    2.1. Az építőanyagok eredete, jellemzői
23
      2.1.1. Az építőanyagok tulajdonságai
24
        2.1.1.1. Kémiai tulajdonságok
24
        2.1.1.2. Fizikai tulajdonságok
25
      2.1.2. Az építőanyagok szerkezete, megjelenése
27
    2.2. Kőzetek, talajok
28
      2.2.1. A kőzetek felépítése, szerkezete
28
      2.2.2. A kőzetek csoportosítása
28
        2.2.2.1. Vulkanikus (magmás) kőzetek
29
        2.2.2.2. Üledékes kőzetek
30
        2.2.2.3. Átalakult kőzetek
30
      2.2.3. A kövek építőipari felhasználása
31
      2.2.4. Talajok
32
        2.2.4.1. Szerves talajok
33
        2.2.4.2. Szervetlen talajok
33
    2.3. Építési kötőanyagok
34
      2.3.1. Bitumen
35
      2.3.2. Műgyanták
35
      2.3.3. Nem hidraulikus kötőanyagok
36
        2.3.3.1. Építési mész
36
        2.3.3.2. Építési gipsz
37
      2.3.4. Hidraulikus kötőanyagok
38
        2.3.4.1. Cement
38
    2.4. Adalékanyagok
40
      2.4.1. Az adalékanyagok csoportosítása
40
      2.4.2. Homok
41
      2.4.3. Kavics, homokos kavics
41
      2.4.4. Zúzott, őrölt adalékanyagok
41
      2.4.5. Egyéb adalékanyagok
42
    2.5. Habarcsok
43
      2.5.1. A habarcsok csoportosítása
43
      2.5.2. A habarcsok összetevői
44
      2.5.3. Általános habarcstípusok
45
      2.5.4. A habarcsok előállítása
46
    2.6. Beton és vasbeton
47
      2.6.1. A beton összetevői
47
      2.6.2. A beton előállítása, szállítása
48
      2.6.3. A friss beton főbb tulajdonságai
49
      2.6.4. A megszilárdult beton főbb tulajdonságai
49
      2.6.5. A betonok csoportosítása
50
      2.6.6. Vasbeton
51
      2.6.7. A beton- és vasbeton szerkezetek kialakítási módjai
51
      2.6.8. Előregyártott beton- és vasbeton termékek
52
    2.7. Fémek
56
      2.7.1. Vas és acél
56
      2.7.2. Acéltermékek
57
      2.7.3. Alumínium
58
      2.7.4. Alumíniumtermékek
58
      2.7.5. Egyéb fémek
59
      2.7.6. Korrózió
59
    2.8. Építési kerámiák
60
      2.8.1. Az építési kerámiák csoportosítása
60
      2.8.2. Építési kerámiatermékek
61
    2.9. Építőfa
64
      2.9.1. Fafajok
64
      2.9.2. A fa szerkezete
65
      2.9.3. A fa főbb tulajdonságai
66
      2.9.4. A fa hibái, betegségei
67
      2.9.5. Faáruk, fatermékek
68
    2.10. Műanyagok
70
      2.10.1. A műanyagok típusai
70
      2.10.2. Építőipari műanyag termékek
71
    2.11. Építési üveg
73
      2.11.1. Az üveg főbb tulajdonságai
73
      2.11.2. Üvegtermékek
74
    2.12. Vízszigetelő anyagok
75
      2.12.1. Bitumenes lemezek
75
      2.12.2. Műanyag vízszigetelések
76
      2.12.3. Bevonatszigetelések
76
    2.13. Hőszigetelő anyagok
77
      2.13.1. Szálas hőszigetelések
77
      2.13.2. Hőszigetelő habok
78
      2.13.3. Ömlesztett hőszigetelések
80
    2.14. Felületkezelő anyagok
81
      2.14.1. Festékek
81
      2.14.2. A festékek összetétele
81
      2.14.3. Felületelőkészítő anyagok
82
      2.14.4. Felületbevonó és fedőanyagok
83
      2.14.5. A tapétázómunkák anyagai
84
  3. Egyszerű mérések és kitűzések
85
    3.1. Helyszíni mérések
85
      3.1.1. Hosszmérés
85
      3.1.2. A magasságmérés egyszerű módszere
85
      3.1.3. Lejtés, meredekség megadása
86
      3.1.4. Kerület- és területmérések
87
    3.2. Egyszerű kitűzési, jelölési feladatok
88
      3.2.1. Egyenes kitűzése, feljelölése
88
      3.2.2. Szögek kitűzése, feljelölése
89
      3.2.3. Párhuzamos egyenes kitűzése
90
      3.2.4. Magassági kitűzés
91
  4. Alépítményi munkák
93
    4.1. Földmunkák
94
      4.1.1. Építési munka előtti földmunkák
94
      4.1.2. Útépítési földmunkák
95
      4.1.3. Talaj megtámasztása, dúcolások
95
      4.1.4. Építési munka utáni földmunkák
96
    4.2. Alapok, alapozási munkák
100
      4.2.1. Síkalapok
100
        4.2.1.1. Síkalapok anyagai
100
        4.2.1.2. Síkalapok típusai
101
      4.2.2. Mélyalapok
103
        4.2.2.1. Mélyalapok anyagai
103
        4.2.2.2. Mélyalapok típusai
103
    4.3. Alépítményi szigetelések
106
      4.3.1. Talajnedvesség elleni szigetelés
107
        4.3.1.1. Vízszintes falszigetelés
107
        4.3.1.2. Padlószigetelés
107
        4.3.1.3. Függőleges falszigetelés
108
      4.3.2. Szivárgórendszerek
109
      4.3.3. Talajvíz elleni szigetelések
109
  5. Felépítményi munkák
113
    5.1. Falszerkezetek
114
      5.1.1. A falszerkezetek osztályozása
114
      5.1.2. Különböző falszerkezetek
116
        5.1.2.1. Pincefalak
116
        5.1.2.2. Lábazati falak
116
        5.1.2.3. Felmenő falak
117
        5.1.2.4. Válaszfalak
118
        5.1.2.5. Zárófödém feletti falszerkezetek
119
        5.1.2.6. Vázas épületek falszerkezetei
119
        5.1.2.7. Támfalak
120
        5.1.2.8. Mellvédfalak
120
      5.1.3. Pillérek, oszlopok
120
      5.1.4. A falazás alapjai
121
    5.2. Nyílásáthidalók
128
      5.2.1. Egyenes áthidalások
129
      5.2.2. Íves áthidalások – boltövek
129
    5.3. Koszorúk
132
    5.4. Födémszerkezetek
134
      5.4.1. Fagerendás födémek
135
      5.4.2. Acélgerendás födémek
135
      5.4.3. Monolit vasbeton födémek
136
      5.4.4. Előregyártott vasbeton elemes födémek
138
      5.4.5. Félmonolit födémek
139
    5.5. Állványok
142
      5.5.1. Állványtípusok
142
      5.5.2. Állványrendszerek
143
    5.6. Zsaluzatok
145
      5.6.1. Hagyományos zsaluzatok
146
      5.6.2. Rendszerzsaluzatok
147
    5.7. Betonozási munkák
150
    5.8. Magastetők, fedélszékek
154
      5.8.1. A magastető formája, hajlása
154
      5.8.2. A magastetők szerkezeti felépítése
155
      5.8.3. A fedélszerkezet anyagai
155
      5.8.4. A fedélszerkezet alapegysége
156
      5.8.5. Fedélszerkezet-zárófödém kapcsolat
156
      5.8.6. A fedélszerkezet típusai
157
    5.9. Tetőfedések
160
      5.9.1. A tetőfedések kialakítása
161
      5.9.2. Cserépfedések
162
      5.9.3. Palafedések
163
      5.9.4. Bitumenes zsindelyfedések
163
      5.9.5. Cserepes fémlemez fedések
163
      5.9.6. Hullámpala fedések
163
      5.9.7. Profilozott fémlemeztábla fedések
163
    5.10. Bádogosszerkezetek
166
      5.10.1. Párkány fémlemez fedése
167
      5.10.2. A tetőfedés bádogosszerkezetei
167
        5.10.2.1. Síklemez tetőfedések
167
        5.10.2.2. Szegélyezések
168
      5.10.3. Vízgyűjtő és vízelvezető szerkezetek
169
    5.11. Lapostetők
172
      5.11.1. Lapostetők csoportosítása, szerkezete
172
      5.11.2. Lapostetők vízelvezetése, lejtése
173
  6. Befejező építési munkák
175
    6.1. Vakolatok
176
      6.1.1. Beltéri vakolatok
177
        6.1.1.1. A vakolatok kiegészítő elemei
178
        6.1.1.2. Kellősítés, alapozás
178
        6.1.1.3. Alapvakolatok
178
        6.1.1.4. Simítóvakolatok
178
      6.1.2. Kültéri vakolatok
182
        6.1.2.1. Nemesvakolatok
183
        6.1.2.2. Vékonyvakolatok
184
    6.2. Festő-, mázoló- és tapétázómunkák
188
      6.2.1. Falfelületek felületkiegyenlítése
188
      6.2.2. Mészfestés
188
      6.2.3. Műgyanta falfestékek
189
      6.2.4. Fafelületek kezelése
191
      6.2.5. Mázolómunkák
192
      6.2.6. Tapétázás
193
    6.3. Burkolatok
198
      6.3.1. Beltéri padlóburkolatok
199
        6.3.1.1. Padlóburkolatok aljzatai
199
        6.3.1.2. Meleg padlóburkolatok
200
        6.3.1.3. Hideg padlóburkolatok
202
      6.3.2. Beltéri falburkolatok
204
        6.3.2.1. Meleg falburkolatok
204
        6.3.2.2. Hideg falburkolatok
204
      6.3.3. Homlokzatburkolatok
205
      6.3.4. Térburkolatok
206
    6.4. A szárazépítés szerkezetei
212
      6.4.1. Falborítások, előtéthéjak
212
      6.4.2. Építőlemezekből szerelt válaszfalak
213
      6.4.3. Szárazaljzatok
214
      6.4.4. Üreges padlók, álpadlók
214
      6.4.5. Mennyezetborítások, álmennyezetek
215
    6.5. Épületszobrász szerkezetek
218
      6.5.1. Díszvakolatok
218
      6.5.2. Minta, sablon, forma
219
    6.6. Műkő szerkezetek
221
    6.7. Kőszerkezetek, kődíszek
228
      6.7.1. Kőszerkezetek
228
      6.7.2. Kődíszek
229
      6.7.3. Kőmegmunkálás
229
  7. Mélyépítési munkák, út- és vasútépítés
231
    7.1. Támfalak
232
    7.2. Résfalak
233
    7.3. Útpályák és vasúti pályák
234
      7.3.1. Alépítmény
234
      7.3.2. Felépítmény
235
      7.3.3. Pályák építése
235
    7.4. Hidak
236
    7.5. Alagutak
238
      7.5.1. Az alagutak osztályozása
238
      7.5.2. Az alagutak építési módjai
239
    7.6. Medencék, nyitott víztárolók
240
    7.7. Víztornyok, silók
241

Tanterv: 2020

Ágazat: építőipar ágazat

Szakma: összes vonatkozó szakma

Tanulási terület, tantárgy: Építőipari közös ismeretek - Építőipari kivitelezési alapismeretek

Kapcsolódó könyvek
Munka-, baleset- és környezetvédelem
168 oldal, Kiadás: 2017
GS-0-41
Építőipari alapismeretek
104 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-47
Építőipari rajzi alapismeretek
208 oldal, Kiadás: 2022
GS-0-52
Építésszervezés
256 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-20
Építőipari gépek
128 oldal, Kiadás: 2023
GS-5-21
Földmérési és kitűzési ismeretek
144 oldal, Kiadás: 2020
GS-5-23
Építőipari szakmai számítások
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-51