GS-0-47
Szerző(k): Szerényi Attila

Építőipari alapismeretek

ISBN: 978 615 5720 27 7
Digitális terjedelem: 104 oldal
Nyomtatott terjedelem: 104 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Építőipar ágazat szakmái
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 900 Ft

eBook online

13
6
34
1
Licenc
2 900 Ft

Az Építőipari alapismeretek c. tankönyv az építőipari ágazati alapoktatásban részt vevő, 9. évfolyamban tanulók számára készült. A könyvben átfogó jelleggel ismertetjük az építőipari tevékenységek céljait, feladatait, folyamatait, résztvevőit. Rövid betekintést nyújtunk az építőipari ágazati képzésben választható egyes szakmák feladataiba.
A jelenkor igényeinek megfelelve a tankönyv gazdagon illusztrált, ismeretanyaga kellően tagolt, átlátható szövegrészekből épül fel. A törzsanyag szinte minden részéhez kapcsolódnak kisebb kiegészítő olvasmányok, információk, érdekességek. A könyvben szereplő feladatoknál komoly hangsúlyt kapott a digitális kompetencia fejlesztése. A feladatok jelentős részének alapja az internetes keresés, a weboldalakon történő tájékozódás. Több témához kapcsolódva megjelenő újszerű feladattípus az iskolán kívüli környezet megfigyelése, a látottak feldolgozása, digitális formában történő dokumentálása.

Az 1. fejezetben röviden ismertetjük az építőipar fogalmát, felosztását, valamint az építési folyamat során előforduló építési munkák sorrendjét.
A 2. fejezetben bemutatjuk az építési munka jellegét, a beruházás szereplőit, azok feladatait, a főbb szerződéstípusokat. A fejezet második felében sorra vesszük a kivitelezést végző egyes építőipari szakmákat és az azokhoz szorosan kapcsolódó egyéb szakmákat.
A 3. fejezetben az épített környezettel foglalkozunk, röviden bemutatva a település fogalmát, típusait, a települési infrastruktúra felépítését.
A 4. fejezetben rendeltetésük szerint csoportosítva sorra vesszük a különböző típusú épületeket, építményeket, azok általános jellemzőit. Részletesen foglalkozunk a lakóépület kialakításával, az építési telekkel, a lakás különböző funkciójú helyiségeivel, helyiség-kapcsolataival. A fejezet második részében röviden foglalkozunk a különböző rendeletetésű középületekkel valamint az ipari épületekkel és mérnöki létesítményekkel.
Az 5. fejezetben az épületszerkezetekkel foglalkozunk, ismertetve azok rendszerezési szempontjait, valamint a főbb szerkezetek fogalmát, rendeltetését, típusait.
A könyv utolsó, 6. fejezetében a különböző építési technológiákat (építési rendszereket, építési módokat) mutatjuk be.

 

 

 

Bevezető
5
  1. Az építőipar feladata, felosztása
7
    1.1. Az építőipar feladatai
7
    1.2. Az építőipar felosztása
9
      1.2.1. Magasépítési munkák sorrendje
10
      1.2.2. Mélyépítési munkák sorrendje
12
      1.2.3. Főbb munkacsoportok
14
  2. Az építési munka jellege, szereplői
17
    2.1. Az építési munka
17
    2.2. A beruházás folyamata
18
    2.3. Beruházások csoportosítása
18
    2.4. Az építési folyamat szereplői
20
    2.5. Szerződések
24
      2.5.1. Vállalkozási szerződés
24
      2.5.2. Kivitelezési szerződés
25
      2.5.3. Tervezési szerződés
25
    2.6. A kivitelező munkában résztvevő szakmák
26
    2.7. Kapcsolódó szakmák
37
  3. települések, települési infrastruktúra
39
    3.1. A települések kialakulása, fejlődése
39
    3.2. A települések típusai
40
      3.2.1. Tanyák
40
      3.2.2. Falvak, községek
41
      3.2.3. Városok
42
    3.3. A települési infrastruktúra
43
      3.3.1. Lakásállomány
43
      3.3.2. A lakossági közszolgáltatások intézményei, épületei
44
        3.3.2.1. Humán és rendészeti szolgáltatások
44
      3.3.3. A települési környezet védelmét szolgáló intézmények
45
      3.3.4. Közüzemi hálózatok és szolgáltatások
46
      3.3.5. Közlekedési és szállítási hálózatok és építményeik
48
      3.3.6. A településüzemeltetést szolgáló építmények
50
      3.3.7. Üdülést, pihenést, sportolást szolgáló építmények
50
  4. az építmények rendeltetése, kialakítása
51
    4.1. Építmények csoportosítása
51
    4.2. Lakóépületek kialakítása
51
      4.2.1. Lakóépületek elhelyezése
52
        4.2.1.1. A telek fekvése, környezete
52
        4.2.1.2. A telek mérete, beépíthetősége
52
        4.2.1.3. Talajviszonyok
54
        4.2.1.4. Közművek
54
      4.2.2. Lakóépületek csoportosítása, típusai
55
        4.2.2.1. Családi házak
55
        4.2.2.2. Iker elrendezésű házak
56
        4.2.2.3. Sorházak
57
        4.2.2.4. Átriumházak
58
        4.2.2.5. Többszintes lakóépületek
58
    4.3. A lakás
59
      4.3.1. A lakás kialakításának szempontjai
59
      4.3.2. A lakás funkciói
61
      4.3.3. A helyiségek kialakítása
61
        4.3.3.1. Nappali szoba
62
        4.3.3.2. Hálószoba
62
        4.3.3.3. Konyha és étkező-konyha
63
        4.3.3.4. Étkező
63
        4.3.3.5. Fürdőszoba és WC
64
        4.3.3.6. Közlekedőhelyiségek
64
        4.3.3.7. Tárolóhelyiségek
64
    4.4. A pihenés és kikapcsolódás épületei
65
    4.5. Középületek
66
      4.5.1. Szakrális építmények
66
      4.5.2. Oktatási épületek
67
      4.5.3. Kulturális épületek
67
      4.5.4. Egészségügyi épületek
68
      4.5.5. Az igazgatás épületei
68
      4.5.6. Kereskedelmi épületek
68
      4.5.7. A vendéglátás épületei
69
      4.5.8. A sport, pihenés és regenerálódás építményei
69
      4.5.9. Közlekedési építmények
70
    4.6. Ipari és mezőgazdasági építmények
70
    4.7. Mérnöki műtárgyak
72
  5. Az Épületszerkezetek rendszerezése
73
    5.1. Az épületszerkezetek fogalma, osztályozása
73
    5.2. Tartószerkezetek
76
      5.2.1. Elsődleges tartószerkezetek
76
      5.2.2. Másodlagos tartószerkezetek
78
    5.3. Térelválasztó és térosztó szerkezetek
80
    5.4. Védő- és fedőszerkezetek
82
    5.5. Segédszerkezetek
84
  6. Építési technológiák
87
    6.1. Rendszerelvű építés
87
      6.1.1. Építési modul
87
    6.2. Tartószerkezeti rendszerek
88
    6.3. Teherhordó falas építési rendszerek
88
    6.3.1 Kiselemes építési mód
89
      6.3.2. Panelos építési mód
90
      6.3.3. Öntött betonfalas építési mód
92
    6.4. Vázas építési rendszerek
94
      6.4.1. Monolit vasbeton vázas építési mód
95
      6.4.2. Előregyártott vasbeton vázas építési mód
96
      6.4.3. Könnyűszerkezetes építési mód
98
        6.4.3.1. Általános jellemzők
98
        6.4.3.2. Helyszínen szerelt vázas rendszer
99
        6.4.3.3. Előregyártott panelos rendszer
99
      6.4.4. Acélvázas csarnokok
100

Tanterv: 2020

Ágazat: építőipar ágazat

Szakma: összes vonatkozó szakma

Tanulási terület, tantárgy: Építőipari közös ismeretek - Építőipari alapismeretek

Kapcsolódó könyvek
Építőipari rajzi alapismeretek
208 oldal, Kiadás: 2022
GS-0-52
Munka-, baleset- és környezetvédelem
168 oldal, Kiadás: 2017
GS-0-41
Építőipari kivitelezési alapismeretek
248 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-48