GS-0-41
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Munka-, baleset- és környezetvédelem

ISBN: 978 963 9702 97 4
Digitális terjedelem: 168 oldal
Nyomtatott terjedelem: 168 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2017
Foglalkozás(ok): Építőipar ágazat szakmái
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 400 Ft

eBook online

12
35
3
20
Licenc
3 400 Ft

A könyv kifejezetten az építőipari szakmák számára készült. Így a kőműves, ács, festő, burkoló, magas- és mélyépítő technikus stb. szakmák oktatásához használható a könyv. A témaköröket a korábbi tankönyveink fejezetei, illetve a kerettantervek tartalmi ajánlásai alapján állítottuk össze. Természetesen a vizsgakérdéseket és a jogszabályváltozásokat is figyelembe vettük.

A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint a fontos munkabiztonsági követelményeket tisztázzák. Ezek olyan lényegi kérdések, illetve témakörök, amelyek ismerete és teljesítése mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók érdeke.

Az elektromos áram minden építési munkafolyamat során széles körben használt. Ezért a 4. fejezetben adjuk meg azokat az alapfogalmakat, létesítési és üzemeltetési szabályokat, amiket az építési munkahelyen dolgozóknak tudni kell. Az 5. fejezet a tűzvédelemhez kapcsolódó tananyagrészekkel, így égéselmélettel, a tűzjelzés, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékek használatával, a tűzvédelmi szabályokkal és oktatással foglalkozik. A következő 6. fejezet a foglalkozási ártalmakkal és az egyéni védőeszközökkel foglalkozik. Ezután az elsősegélynyújtást mutatjuk be, szemléletes ábraanyag segítségével. Itt azokkal a sérülésekkel és ellátásukkal lehet megismerkedni, amelyek az építési helyszínen előfordulhatnak. Az építőiparhoz köthető környezetvédelem témakörét röviden vizsgáljuk. A 9-10. fejezetben az egyes építőipari munkákhoz kapcsolódó legfontosabb munkavédelmi szabályokat, gyakorlati tudnivalókat ismertetjük.

A tanulók számára nehéz témaköröket fotókkal, ábrákkal, olvasmányokkal tettük szemléletessé, könnyen feldolgozhatóvá. A könyv fejezeteiben a tananyagot teljesen átfogó kérdéseket és gyakorló feladatokat helyeztünk el, amelyek alkalmasak a megszerzett tudás rendszerezésére, átismétlésére, illetve az ismeretek szélesítésére, az érdeklődés felkeltésére. A feladatok órán, illetve otthon elvégezhetőek.

A kiadvány a GS-0-25 Biztonságos munkavégzés feltételei az építőiparban valamint a GS-5-10 Munka- és környezetvédelem tankönyvek utódja.

 

  1. A munkavédelem alapvető ismeretei
5
    1.1. A munkavédelmi törvény
5
    1.2. A munkavédelem alapfogalmai
6
    1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
8
      1.3.2. Hatósági felügyelet
8
    1.4. Veszélyforrások
10
    1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
11
    1.6. A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei
12
    1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása
13
  2. A biztonságos munkavégzés feltételei
15
    2.1. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
15
      2.1.1. A munkahely kialakítása
15
        2.1.1.1. A munkatér jellemzői
15
        2.1.1.2. Közlekedési utak, menekülési útvonal
16
        2.1.1.3. Egészségvédelem a munkahelyen
17
        2.1.1.4. Munkavédelem a munkafolyamatok közben
18
      2.1.2. Munkahelyi rend, tisztaság
18
    2.2. Építési munkahelyek minimális követelményei
19
    2.3. Építési munkahelyek különleges követelményei
20
      2.3.1. A munkavégzéshez szükséges tér
20
      2.3.2. Elsősegély
21
      2.3.3. Egyéb rendelkezések
21
    2.4. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
22
    2.5. Egészségügyi megfelelőség
23
      2.5.1. Alkalmassági vélemény
24
      2.5.2. A záróvizsgálat
24
    2.6. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
25
      2.6.1. A munkavédelmi oktatás főbb témái
25
      2.6.2. A munkavédelmi oktatás ideje
26
  3. munkabiztonsági követelmények
27
    3.1. A munkavégzés összehangolása
27
    3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
28
      3.2.1. Darabáruk
28
      3.2.2. Folyadékok
29
      3.2.3. Ömlesztett anyagok
29
    3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
30
      3.3.1. Osztályozás a CLP-rendelet szerint
32
      3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek
32
    3.4. Anyagmozgatás
34
      3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
34
      3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
36
      3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
37
      3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
38
        3.4.4.1. Emelőberendezések
38
        3.4.4.2. Szállítóeszközök
39
    3.5. Anyagcsúszdák
40
  4. A villamosság biztonságtechnikája
41
    4.1. Alapfogalmak
41
    4.2. A létesítés
42
      4.2.1. Alapvédelem
42
      4.2.2. Hibavédelem, azaz érintésvédelem
43
        4.2.2.1. Önműködő lekapcsolás hiba esetén
43
        4.2.2.2. Kettős vagy megerősített szigetelés
44
        4.2.2.3. Villamos elválasztás
44
        4.2.2.4. Törpefeszültség
44
        4.2.2.5. A környezet elszigetelése
44
        4.2.2.6. Földeletlen helyi egyenpotenciálra hozás
44
    4.3. Villamos berendezések üzemeltetése
45
    4.4. Vizsgálati eredmény dokumentumai
46
  5. Tűzvédelmi ismeretek
47
    5.1. Égéselméleti alapismeretek
47
    5.2. Az égés különböző fajtái
48
    5.3. A tűzvédelmi törvény alapfogalmai
49
    5.4. Anyagok tűzveszélyességi osztálya
50
    5.5. Tűzveszélyes tevékenységek
51
    5.6. Dohányzás, gyújtóeszközök szabályai
52
    5.7. Tárolás szabályai
52
    5.8. Szállítás és vontatás
53
    5.9. A munkahely kialakítása
54
    5.10. A tűzoltás módjai
55
    5.11. Oltóanyagok
55
    5.12. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
56
    5.13. A tűz jelzése
56
    5.14. A tűzvédelmi szabályzat
57
    5.15. A tűzvédelmi oktatás
58
  6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
59
    6.1. Fizikai ártalmak
59
      6.1.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
59
      6.1.2. A zajártalom
60
      6.1.3. Rezgések által okozott ártalmak
61
      6.1.4. Sugárzások által okozott ártalmak
62
      6.1.5. A munkahelyi klíma
62
      6.1.6. A porártalom
63
    6.2. Kémiai ártalmak
63
    6.3. Biológiai veszélyek
64
    6.4. Pszichoszociális veszélyek
64
    6.5. A foglalkozási betegségek
65
    6.6. Egyéni védőeszközök használata
66
    6.7. Építőipari egyéni védőeszközök
68
      6.7.1. Fejvédő eszközök
68
      6.7.2. Arcvédő eszközök
69
      6.7.3. Szemvédő eszközök
69
      6.7.4. Légzőszerveket védő eszközök
70
      6.7.5. Hallószerveket védő eszközök
70
      6.7.6. Kézvédő eszközök
71
      6.7.7. Lábvédő eszközök
71
      6.7.8. Védőruhák
72
      6.7.9. Egyéb biztonsági eszközök
72
    6.8. Biztonsági szín- és alakjelek
73
      6.8.1. A biztonsági szín- és alakjelek jelentései
74
  7. Baleset, elsősegélynyújtás
77
    7.1. A baleset fogalma
77
    7.2. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
78
    7.3. Az elsősegélynyújtás
79
    7.4. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
79
      7.4.1. Kötések
80
      7.4.2. Vérzések
81
      7.4.3. Égési sérülések
81
      7.4.4. Idegen test a légúti rendszerben
82
      7.4.5. Idegen test a szemben
83
    7.5. Csont-, izom- és ízületi sérülések
84
    7.6. Mérgezések
85
    7.7. Újraélesztés
86
    7.8. Eszméletvesztés
88
    7.9. Villamos áram okozta sérülések
89
    7.10. Heveny rosszullétek és különleges helyzetek
90
  8. Környezetvédelem
91
    8.1. Környezetvédelmi alapfogalmak
91
    8.2. Környezetvédelmi alapelvek
92
    8.3. A környezetszennyezés
92
    8.4. A környezetvédelem jogi és igazgatási eszközei
93
    8.5. Talaj és talajszennyezés
94
      8.5.1. Talajkárosodások
94
      8.5.2. Talajvédelem, talajtisztítás
94
    8.6. Víz és vízszennyezés
95
      8.6.1. A vízszennyezés
95
      8.6.2. A víz tisztítása, kezelése
95
    8.7. A szennyvíz
95
    8.8. Levegő és légszennyezés
96
      8.8.1. Légszennyező források
96
      8.8.2. A légszennyezés hatásai és védekezés
96
    8.9. Az épített környezet védelme
97
      8.9.1. Az épített környezet fenntartása és használata
97
      8.9.2. Az építészeti örökség védelme
98
    8.10. Hulladékok
99
      8.10.1. A hulladékok csoportosítása
99
      8.10.2. Hulladek gyűjtés
100
      8.10.3. Hulladek szálítása
100
      8.10.4. Hulladékgazdálkodás
101
      8.10.5. Veszélyes hulladékok kezelése
102
  9. Bontási munkák munkavédelme
103
    9.1. A bontás előkészítése
104
    9.2. A bontási munkák végrehajtása, sorrendje
105
      9.2.1. Vezetékek, szerelvények, berendezések bontása
106
      9.2.2. Nyílászáró szerkezetek és válaszfalak bontása
106
      9.2.3. Burkolatok bontása
106
      9.2.4. Tetőszerkezet és padlástéri falak bontása
107
      9.2.5. Födémek, boltozatok, lépcsők bontása
107
      9.2.6. Falak bontása
108
      9.2.7. Bontási anyagok tárolása
109
    9.3. Azbeszttartalmú épületrészek bontása
110
    9.4. A bontási munkák gépei
111
      9.4.1. Golyós bontógép
111
      9.4.2. Lánctalpas kotrókra szerelhető segédszerkezetek
111
        9.4.2.1. Bontóolló
111
        9.4.2.2. Betonroppantó
112
        9.4.2.3. Bontókalapács
112
      9.4.3. A törmelék rakodása
113
      9.4.4. Bontásra alkalmas kisgépek
114
        9.4.4.1. Fúró- és vésőkalapácsok
114
        9.4.4.2. Kézi bontókalapács
114
  10. Munkavédelem építőipari munkahelyeken
115
    10.1. Koordinátorok kijelölése
115
    10.2. Telepített gépek
116
    10.3. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek
117
      10.3.1. Általános követelmények
117
      10.3.2. Talajmunka munkagéppel
118
        10.3.2.1. A közlekedés feltételei
118
        10.3.2.2. Védőtávolságok
119
        10.3.2.3. Anyagszállítás
119
        10.3.2.4. A munkavégzés feltételei
120
        10.3.2.5. Teendők munkavégzés után
121
    10.4. Földmunkák, anyagkitermelés, aknaépítés
121
      10.4.1. A vezetékek feltárása
121
      10.4.2. Kitermelés, lejárók, átjárók
122
      10.4.3. Dúcolt és dúcolatlan munkagödör
123
    10.5. Vízszigetelő munkák
124
      10.5.1. Oldószeres bitumenmáz
124
      10.5.2. Bitumenes lemez
124
      10.5.3. Műanyag lemez
125
    10.6. Kőművesmunkák
125
      10.6.1. Alapozások
125
      10.6.2. Pillérek, falak, kémények
126
      10.6.3. Kiváltások, födémek
127
      10.6.4. Egyéb kőműves szerkezetek
128
    10.7. Zsaluzatok és alátámasztó állványok
129
      10.7.1. Összeszerelés
129
      10.7.2. Bontás
130
    10.8. Előregyártott elemek
131
    10.9. Beton- és vasbeton munkák
132
      10.9.1. Acélbetétek megmunkálása
132
      10.9.2. Betonkeverés
132
      10.9.3. Betonozási munka
133
    10.10. Tetőfedőmunkák
134
    10.11. Felületképzések
135
      10.11.1. Munkavédelem
135
      10.11.2. Egészségvédelem
136
        10.11.2.1. Festék és tapéta eltávolítása
136
        10.11.2.2. Az anyagok felhasználása során betartandó szabályok
137
        10.11.2.3. Eszközök használata
138
      10.11.3. Tűzvédelem
139
      10.11.4. Környezetvédelem
140
    10.12. Burkolómunkák
141
      10.12.1. Munkavédelem
141
      10.12.2. Egészségvédelem
142
      10.12.3. Tűzvédelem
143
    10.13. Nyílászárók szerelése
143
    10.14. Létrák
144
      10.14.1. A támasztólétra használatának szabályai
145
      10.14.2. Kétágú létra használatának szabályai
145
    10.15. Állványok tervezése, szabványok
146
    10.16. Állványok munkavédelmi előírásai
147
      10.16.1. Építési állványok általános követelményei
147
      10.16.2. Állványelemek követelményei
148
          10.16..2.1. Állványpadozatok
148
        10.16.2.2. Korlát-, közép- és lábdeszkák követelményei
149
        10.16.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
149
      10.16.3. Építési feljárók, átjárók, lépcsők
149
        10.16.3.1. Építési feljárók
149
        10.16.3.2. Építési átjárók
150
        10.16.3.3. Építési lépcső
150
      10.16.4. Mobil szerelő- és gurulóállványok
150
      10.16.5. Egyéb követelmények, oktatás
151
      10.16.6. Az állványok vizsgálata, átvétel
152
  11. Feladatlapok
153

MKIK 2016 (kőműves, festő, burkoló, ács stb.)
10101-12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek - Szakmai munka és balesetvédelem

MKIK 2016 (magasépítő technikus)
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Munka- és környezetvédelem

Kapcsolódó könyvek
Építőipari alapismeretek
104 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-47
Építőipari kivitelezési alapismeretek
248 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-48