GS-5-23
Szerző(k): Bársony István

Földmérési és kitűzési ismeretek

ISBN: 978 615 5720 10 9
Digitális terjedelem: 144 oldal
Nyomtatott terjedelem: 144 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2020
Foglalkozás(ok): Magasépítő technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
4 000 Ft

eBook online

Licenc
4 000 Ft

A Földmérési és kitűzési ismeretek című tankönyv a magas- és mélyépítő technikus tanulók számára készült. A jelenkor igényeinek megfelelve a tankönyv gazdagon illusztrált, naprakész ismeretanyaggal rendelkezik. Az egyes fejezetek kellően tagolt, átlátható szövegrészekből épülnek fel. A tanulást segítendő a törzsanyag szinte minden részéhez kapcsolódnak kisebb kiegészítő olvasmányok, információk, érdekességek. A tankönyv biztosítja a tanulók számára a magas- és mélyépítő technikusok feladatkörében előforduló földmérési és kitűzési alapfeladatok megértéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyagot.

Az első fejezetben röviden tárgyaljuk a geodézia legfontosabb alapfogalmait. Ezt követően 2. és 3. fejezetben megismerhetjük a vízszintes és a magassági mérések napjainkban alkalmazott főbb eszközeit, műszereit, a mérési eljárások különböző módjait. A fejezetekben bemutatjuk a legfontosabb műszerek működését, alkalmazásukat, a mérési eredmények dokumentálását, a jegyzőkönyvek készítését. A tankönyvben nagyobb hangsúlyt fektettünk a mai gyakorlatban elterjedt korszerű műszerek megismerésére. Régi műszerekkel és eljárásokkal csak olyan mélységig foglalkozunk amely a napjainkban alkalmazottakhoz feltétlenül szükséges. A 4. fejezetben röviden ismertetjük a térképek származtatását, a főbb térképtípusokat, azok felépítését, tartalmát, jelkulcsait. Az utolsó 5. fejezetben röviden bemutatjuk a kitűzés fogalmát, majd sorba vesszük az építési gyakorlatban előforduló vízszintes- és magassági kitűzési feladatokat.

 

 

 

  1. Alapfogalmak
5
    1.1. A földméréstan tárgya, kialakulása
5
    1.2. A geodézia felosztása
5
      1.2.1. Felsőgeodézia
6
      1.2.2. Alsógeodézia
7
    1.3. A Föld alakja és az alakját helyettesítő szabályos felületek
8
      1.3.1. A Föld alakja
8
      1.3.2. A Föld alakját helyettesítő szabályos felületek
9
    1.4. Helymeghatározás a Föld felületén
10
      1.4.1. Alapfelület, szintfelület, alapszintfelület
10
      1.4.2. Abszolút helymeghatározás
12
      1.4.3. Relatív helymeghatározás
13
    1.5. A helymeghatározás módszerei
14
      1.5.1. Földfelszíni helymeghatározás mérőeszközökkel
14
      1.5.2. Légi és műholdas távérzékelés
14
      1.5.3. Földi távérzékelés
14
      1.5.4. Műholdas helymeghatározás
15
    1.6. Geodéziai koordináta-rendszerek
16
      1.6.1. Földi mérések geodéziai koordinátarendszerei
16
        1.6.1.1. Pont megadása derékszögű (x,y)koordinátákkal
17
        1.6.1.2. Pontmegadás polárkoordinátákkal
17
      1.6.2. Műholdas helymeghatározás koordinátarendszerei
17
    1.7. Országos mérési alapponthálózatok
18
      1.7.1. Magyarországi vízszintes alapponthálózat
19
      1.7.2. Magyarországi magassági alapponthálózat
20
  2. Vízszintes mérések
21
    2.1. Pontjelölések
21
      2.1.1. Állandó vízszintes pontjelölések
21
        2.1.1.1. Terepen létesített állandósított jelölések
21
        2.1.1.2. Beépített környezetben elhelyezkedő állandósított pontjelölések
22
      2.1.2. Ideiglenes pontjelölések
23
    2.2. Vízszintes mérések egyszerű eszközei és alkalmazásuk
24
      2.2.1. Vetítők
24
      2.2.2. Libellák
25
      2.2.3. Mérőszalagok
26
      2.2.4. A kitűzőrúd és kellékei
27
      2.2.5. Alapműveletek kitűzőrudakkal
28
        2.2.5.1. Egyenes vonal kitűzése beintéssel
28
        2.2.5.2. Egyenes vonal kitűzése beállással
28
        2.2.5.3. Egyenes kitűzése segédpontokkal (segéd kitűzőrudakkal)
29
        2.2.5.4. Két egyenes metszéspontjának kitűzése
29
      2.2.6. Szögek kitűzése mérőszalaggal
30
        2.2.6.1. Derékszög kitűzése mérőszalaggal
30
        2.2.6.2. 45°-os szög kitűzése mérőszalaggal
30
        2.2.6.3. 60°-os és 30°-os szögek kitűzése mérőszalaggal
31
      2.2.7. Párhuzamos egyenes kitűzése mérőszalaggal
31
      2.2.8. Szögprizmák és alkalmazásuk
32
        2.2.8.1. Egyenesbe állás szögprizmával
32
        2.2.8.2. Talppont keresése szögprizmával
33
        2.2.8.3. Derékszög kitűzése szögprizmával
33
    2.3. A szögmérés elve
34
      2.3.1. Vízszintes szögek megadása
34
      2.3.2. Magassági és zenitszög megadása
34
    2.4. Teodolit
35
      2.4.1. A teodolit működési elve
35
      2.4.2. A teodolit felépítése
36
        2.4.2.1. Alhidádé
36
        2.4.2.2. Geodéziai távcső
37
        2.4.2.3. Műszertalp
38
        2.4.2.4. Műszerállvány
38
      2.4.3. Elektronikus teodolitok
39
    2.5. Mérés teodolittal
40
      2.5.1. A teodolit felállítása
40
        2.5.1.1. Pontra állás
40
        2.5.1.2. Álló tengely függőlegessé tétele
41
      2.5.2. Irányzás
43
      2.5.3. A teodolitok leolvasóberendezései, szögértékek leolvasása
44
        2.5.3.1. Optikai leolvasóberendezések
44
        2.5.3.2. Elektronikus leolvasás
45
      2.5.4. A pontos mérés feltételei
46
      2.5.5. Műszerhibák
46
      2.5.6. Vízszintes szögmérés (iránymérés)
47
        2.5.6.1. Főbb feladatok mérés előtt
47
        2.5.6.2. A szögmérés és iránymérés elve, menete
47
        2.5.6.3. Mérési jegyzőkönyv
49
    2.6. Iránymérés tájékozása
51
    2.7. Tachiméterek, mérőállomások
52
      2.7.1. Optikai tachiméterek
52
      2.7.2. Elektronikus tachiméterek, mérőállomások
53
      2.7.3. Szög- és távolságmérés mérőállomással
54
      2.7.4. Robot-mérőállomások
55
    2.8. Távolságmérések
56
      2.8.1. Hosszmérés
56
      2.8.2. Távmérés
57
        2.8.2.1. Elektrooptikai távmérők
57
        2.8.2.2. Lézeres távmérők
58
    2.9. Vízszintes felmérések (területek, épületek felmérése)
59
      2.9.1. Ortogonális felmérés (derékszögű koordinátamérés)
59
      2.9.2. Poláris részletmérés
61
        2.9.2.1. Poláris részletmérés mérőállomással
61
        2.9.2.2. Szabad álláspont létesítése
62
      2.9.3. Felmérések dokumentálása
63
        2.9.3.1. Mérési jegyzet (manuálé)
63
        2.9.3.2. Mérési vázlat
64
        2.9.3.3. Elektronikus mérési jegyzőkönyv
64
      2.9.4. Felmérés műholdas rendszerekkel
65
        2.9.4.1. Földi GNSS-infrastruktúra
65
        2.9.4.2. Mérési eljárások
66
        2.9.4.3. RTK-mérés
67
    2.10. Területmérések
69
      2.10.1. Területmérés mérőállomással
69
      2.10.2. Térképi (grafikus) területszámítás
70
    2.11. Térbeli felmérések, lézerszkenneres felmérés
71
    2.11.1 Térbeli felmérés
71
      2.11.2. Mérés 3D lézerszkennerrel
72
  3. Magasságmérés
73
    3.1. A magasság geodéziai fogalma
73
    3.2. A magasságmérés módszerei
73
    3.3. Magassági pontjelölések
74
      3.3.1. Állandó pontjelölések
74
      3.3.2. Ideiglenes pontjelölések
74
    3.4. Szintezés
75
      3.4.1. Szintezőlécek
75
      3.4.2. Szintezőműszerek
76
        3.4.2.1. Optikai szintezőműszerek
76
        3.4.2.2. Elektronikus szintezőműszerek (digitális szintezők)
79
        3.4.2.3. Lézeres szintezők
80
        3.4.2.4. Hidrosztatikai szintező és alkalmazása
81
    3.5. A szintezés menete, módjai
82
      3.5.1. A szintezés alapművelete
82
      3.5.2. Vonalszintezés
84
        3.5.2.1. A vonalszintezés elve
84
        3.5.2.2. A vonalszintezés menete
85
        3.5.2.2. A vonalszintezés jegyzőkönyve
86
        3.5.2.3. A vonalszintezés pontosságának ellenőrzése
86
        3.5.2.4. A vonalszintezés főbb szabályai
87
      3.5.3. Hossz-szelvény szintezése
88
        3.5.3.1. A hossz-szelvény szintezés elve
88
        3.5.3.2. A hossz-szelvény szintezés menete
89
        3.5.3.3. Jegyzőkönyvi számítások
90
        3.5.3.4. Hossz-szelvény ábrázolása
91
      3.5.4. Keresztszelvény szintezés
92
        3.5.4.1. A keresztszelvény szintezés menete
94
        3.5.4.2. Keresztszelvény ábrázolása
95
      3.5.5. Területszintezés
96
        3.5.5.1. Négyzethálós területszintezés
96
    3.6. Tachimetrikus felmérés mérőállomással
98
    3.7. Trigonometriai magasságmérés
100
      3.7.1. A trigonometriai magasságmérés elve
100
      3.7.2. Magassági és zenitszög mérése teodolittal
101
      3.7.3. Épületmagasság meghatározása teodolittal
102
        3.7.3.1. Egyszerű magasságmérés
102
        3.7.3.2. Előmetszéssel történő magasságmérés
103
        3.7.3.3. Magasságmérés egyenesbe állás alkalmazásával
104
  4. Térképek
105
    4.1. Vetületi rendszerek
105
      4.1.1. Sztereografikus vetület
105
      4.1.2. Ferde tengelyű hengervetületek
106
      4.1.3. Egységes Országos Vetület (EOV)
106
    4.2. Térképek típusai
107
      4.2.1. Térképek csoportosítása
107
        4.2.1.1. Méretarány szerinti csoportosítás
107
        4.2.1.2. Előállítás módja szerinti csoportosítás
107
        4.2.1.3. Ábrázolás célja és módja szerinti csoportosítás
108
        4.2.1.4. Térképi adatok forrása szerinti csoportosítás
109
      4.2.2. Egységes Országos Térképrendszer (EOTR)
110
      4.2.3. Földmérési alaptérképek
111
      4.2.4. Topográfiai térképek
112
      4.2.5. Közműtérképek
113
    4.3. Jelkulcsi alapismeretek
114
  5. Kitűzési ismeretek
117
    5.1. A kitűzés feladata, csoportosítása
117
      5.1.1. A kitűzés elve
117
      5.1.2. Kitűzések csoportosítása
118
      5.1.3. A kitűzés sorrendje
118
    5.2. Alapponthálózatok
119
      5.2.1. Vízszintes alapponthálózat
119
      5.2.2. Magassági alapponthálózat
120
    5.3. A kitűzési munkák dokumentációi
121
    5.4. Épületek helyének kitűzése
122
      5.4.1. Kitűzés derékszögű koordinátákkal
122
      5.4.2. Poláris kitűzés
123
      5.4.3. Kitűzés GNSS-rendszert alkalmazva
124
    5.5. Magassági kitűzések
125
    5.6. Alépítményi munkákhoz kapcsolódó kitűzések
126
      5.6.1. Zsinórállvány
126
      5.6.2. Földmunkák kitűzési feladatai
128
        5.6.2.1. Munkagödör/pincetömb határainak kijelölése
128
        5.6.2.2. Sávalap helyének kitűzése
130
        5.6.2.3. Pontalapok helyének kitűzése
131
      5.6.3. Alapok magassági kitűzése helyszíni betonozáskor
132
      5.6.4. Pincefalak, lábazati falak helyének kitűzése
132
      5.6.5. Csatornázási munkák kitűzése
133
    5.7. Épületszerkezetek kitűzése
134
      5.7.1. Főfalak kitűzése
134
      5.7.2. Falnyílások kitűzése
135
      5.7.3. Födémszerkezet kitűzése
136
        5.7.3.1. Előregyártott elemes födémek kitűzése
136
        5.7.3.2. Monolit vasbeton födémek kitűzése
137
      5.7.4. Válaszfalak kitűzése
137
      5.7.5. Fedélszerkezet kitűzése
138
    5.8. A kitűzés átadása, átvétele
139

Földmérési és kitűzési ismeretek

Kapcsolódó könyvek
Magasépítés tankönyvcsomag
872 oldal, Kiadás: 2019
GS-TK-04
Építőipari gépek
128 oldal, Kiadás: 2023
GS-5-21
Építőipari kivitelezési alapismeretek
248 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-48