GS-0-52
Szerző(k): Szerényi István

Építőipari rajzi alapismeretek

ISBN: 978 615 5720 58 1
Digitális terjedelem: 208 oldal
Nyomtatott terjedelem: 208 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2022
Foglalkozás(ok): Ács - Burkoló - Kőműves - Festő, mázoló, tapétázó - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus - Szárazépítő
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
4 800 Ft

eBook online

57
3
106
Licenc
4 800 Ft

A műszaki rajzok megértése, értelmezése és a tervolvasás képessége minden építőiparban résztvevő számára fontos, alapvető készség. A szakma gyakorlása során – akár elméleti, akár gyakorlati feladatunk lesz – erre a mindennapokban folyamatosan szükség van.

A rajzok értő olvasása nélkül nem tudjuk megérteni, milyen alakú, anyagú és méretű szerkezetek kerülnek kivitelezésre, azok milyen módon kapcsolódnak egymáshoz. Amellett pedig, hogy minden munkát a terveknek (és az előírásoknak) megfelelően kell elkészíteni, a rajzok képezik az alapját minden anyag- és munkamennyiség-számításnak, valamint rendelésnek.

Kiadványunkkal az építőipari ágazat tanulóinak kívánunk segítséget nyújtani. A tartalom összeállításnál nemcsak a tanterv által elvárt elméleti és gyakorlati tartalmakat, hanem saját, oktatói és szakmai tapasztalatunkat is figyelembe vettük. Így került nagyszámú gyakorlófeladat a könyvbe. Ezek különböző nehézségűek, és mind órai keretek között, mind otthoni munkavégzéssel elvégezhetők.

A rajzok szabadon elkészíthetők a tankönyvben, illetve megszerkeszthetők rajzlapon vagy akár a füzetben. E rajzok és feladatok értelmezése, megoldása, megszerkesztése időigényes, de nagyban segíti a rajzolvasási készség fejlesztését.

Az első tíz fejezet elsősorban a korábbi tanulmányaink összefoglalása, illetve a rajzoláshoz szükséges kiegészítő ismeretek bemutatása. Olyan rajzi és geometriai ismeretek kerülnek itt elő, melyek elengedhetetlenek az építőipari szakmák végzéséhez szükséges térlátáshoz, illetve a műszaki rajzok olvasásához, értelmezéséhez, akár önálló elkészítéséhez.

A könyv második fele az építész műszaki rajzok értelmezéséhez, illetve elkészítéséhez nyújt segítséget. A jelölések és formai követelmények bemutatása után egy kisebb épület 1:100 méretarányú alaprajzának, metszetének, homlokzatának és egy 1:10 méretarányú részletrajzának szerkesztésén vezetjük végig az olvasót.

Sikeres tanulást kíván a szerző, a szerkesztő és a kiadó!

 

Előszó
5
  1. A műszaki rajzolás eszközei
7
    1.1. Műszaki rajzlapok
7
      1.1.1. Műszaki rajzlapok méretei
7
      1.1.2. Műszaki rajzlapok keretezése
7
    1.2. Ceruzák
8
      1.2.1. Rajzceruzák
8
      1.2.2. Szerkesztőceruzák
8
    1.3. Törlőgumi (radír)
8
    1.4. Körzők
9
    1.5. Vonalzók
9
      1.5.1. Egyenes és háromszögvonalzók
9
      1.5.2. Párhuzamvonalzók
9
    1.6. A rajztábla
10
    1.7. Egyéb rajzeszközök
10
      1.7.1. Görbevonalzók
10
      1.7.2. Rajzsablonok
10
      1.7.3. Szögmérő
10
      1.7.4. Léptékvonalzó
10
  2. Vonalvastagságok, vonaltípusok
11
    2.1. Műszaki rajzokon alkalmazott vonalvastagságok
11
    2.2. Vonaltípusok
11
    2.3. A vonaltípusok alkalmazása
12
  3. A rajzolás alapjai, vonalgyakorlatok
13
    3.1. Vonalak rajzolása
13
      3.1.1. Vonalazás szabad kézzel
13
      3.1.2. Vonalazás vonalzó mentén
13
      3.1.3. Körző használata
13
    3.2. Helyes megvilágítás
13
  4. Szabványírás, rajzi feliratozás
21
    4.1. A szabványírás jellemzői
21
    4.2. Egyéb írásmódok
22
  5. Rajzi méretarányok
25
    5.1. A méretarány
25
  6. Síkmértani alapszerkesztések
29
    6.1. Síkgeometriai alapfogalmak
29
      6.1.1. Geometriai alapelemek
29
      6.1.2. Szögek
29
      6.1.3. Síkidomok osztályozása
30
        6.1.3.1. Háromszögek
30
        6.1.3.2. Négyszögek
30
        6.1.3.3. Sokszögek
31
        6.1.3.4. A körvonal és körlap
31
    6.2. Síkmértani alapszerkesztések
32
  7. Térgeometriai alapfogalmak
55
    7.1. Geometriai testek
55
    7.2. Poliéderek
55
      7.2.1. Hasábok
55
      7.2.2. Gúlák
56
      7.2.3. Csonka hasábok és gúlák
56
      7.2.4. Összetett, sokszögekkel határolt testek
57
      7.2.5. Poliéderek kiterített felületei
57
    7.3. Görbe felületű testek
58
      7.3.1. Henger
58
      7.3.2. Kúp
58
      7.3.3. Csonka henger és csonka kúp
59
      7.3.4. Gömb
59
      7.3.5. Gyűrű
59
      7.3.6. Forgástestek kiterített felületei
59
  8. Vetületi ábrázolás
63
    8.1. A vetületi ábrázolás elve, módjai
63
    8.2. A képsíkrendszer
63
    8.3. A vetületek rajzi (síkbeli) megjelenítése
64
      8.3.1. Pont vetületi ábrázolása
64
      8.3.2. Pont rekonstruálása
64
      8.3.3. Egyenes vetületi ábrázolása
65
      8.3.4. Síkidomok vetületi ábrázolása
66
    8.4. Síklapú testek vetületi ábrázolása
67
    8.5. Forgástestek vetületi ábrázolása
68
    8.6. Összetett testek ábrázolása
69
  9. Axonometrikus ábrázolás
79
    9.1. Az axonometrikus ábrázolás
79
    9.2. Axonometrikus ábrázolási módok
80
      9.2.1. Egyméretű (izometrikus) axonometria
80
      9.2.2. Kétméretű (dimetrikus) axonometria
81
      9.2.3. Frontális (kavalier) axonometria
82
    9.3. Síklapú testek ábrázolása axonometriában
83
      9.3.1. Kocka ábrázolása
83
      9.3.2. Hasáb axonometrikus ábrázolása
84
      9.3.3. Gúla axonometrikus ábrázolása
85
      9.3.4. Összetett síklapú testek ábrázolása
85
      9.3.5. Csonkolt síklapú testek ábrázolása
87
  10. Perspektivikus ábrázolás
95
    10.1. A perspektív ábrázolási rendszer
95
    10.2. Perspektív ábrázolási módok
96
      10.2.1. Egyiránypontos perspektíva
96
      10.2.2. Kétiránypontos perspektíva
96
    10.3. A perspektív kép tulajdonságai
97
    10.4. A perspektív kép szerkesztése
98
      10.4.1. Egyiránypontos perspektív kép szerkesztése
98
      10.4.2. Kétiránypontos perspektív rendszer felvétele
99
      10.4.3. Kétiránypontos perspektív kép szerkesztése
100
  11. Épületek műszaki ábrázolása (építészeti rajzok)
105
    11.1. Nézetek és metszetek létrehozása
105
    11.2. Az alaprajz
106
    11.3. A metszetrajz
107
    11.4. A homlokzatrajz
108
    11.5. A részletrajz (csomóponti rajz)
109
  12. Az építész rajzokon használt jelölések
111
    12.1. Anyagjelölések
111
    12.2. Nyílászáró szerkezetek jelölései
112
      12.2.1. Nyílászárók jelölése, méretmegadása alaprajzon
112
      12.2.2. Nyílászárók jelölései metszeten
112
      12.2.3. Nyílászárók jelölései nézetrajzokon
114
    12.3. Lépcsőszerkezetek ábrázolása, jelölései
115
      12.3.1. Lépcsőszerkezetek ábrázolása, jelölései alaprajzon
115
      12.3.2. Lépcsőszerkezetek ábrázolása, jelölései metszetrajzon
115
    12.4. Kémények és szellőzők jelölése alaprajzon
116
    12.5. Felvonók jelölése alaprajzon
116
    12.6. A berendezési tárgyak jelölése építész rajzokon
117
    12.7. Jellemző burkolatok feltüntetése
119
    12.8. Egyéb alaprajzi jelölések
120
      12.8.1. Épület körüli növényzet jelölése helyszínrajzon, alaprajzon
120
      12.8.2. Járművek jelölése alaprajzon
120
      12.8.3. A főbejárat jelölése
120
      12.8.4. Az északi irány jele
120
  13. Az építész rajzok formai követelményei
125
    13.1. Rajzelhelyezés
125
    13.2. Méretmegadás építész rajzokon
125
      13.2.1. Egy méretezés felépítése
125
      13.2.2. Méretszámok, mértékegységek
125
      13.2.3. Méretezések elhelyezése alaprajzon
126
      13.2.4. Méretezések metszetrajzokon
127
      13.2.5. A szintkóták
127
      13.2.6. Szög, átmérő és sugár megadása
127
      13.2.7. Lejtések feltüntetése
127
    13.3. Feliratozások építész rajzokon
128
      13.3.1. Helyiségpecsétek alaprajzokon
128
      13.3.2. Rétegrendek metszetrajzokon, részletrajzokon
128
      13.3.3. Egyéb feliratok
129
  14. Építészeti rajzok készítése
135
    14.1. Alaprajz szerkesztése
135
    14.2. Metszetrajz készítése
143
    14.3. Homlokzatrajz készítése
151
    14.4. Részletrajz készítése
155
  15. Az építészeti tervek
165
    15.1. Vázlatok, vázlatterv
165
    15.2. Az engedélyezési tervek
166
      15.2.1. A helyszínrajz
166
    15.3. A kivitelezési tervek
172
      15.3.1. Építész kivitelezési tervrajzok
172
      15.3.2. Tartószerkezeti tervek (statikus tervek)
178
        15.3.2.1. Alapozási tervek
178
        15.3.2.2. Födémtervek
178
        15.3.2.3. Fedélszerkezet-tervek
178
        15.3.2.4. Részletrajzok
178
    15.4. Egyéb tervdokumentációk
182
      15.4.1. Felmérési tervek
182
      15.4.2. Átalakítási tervek
182
      15.4.3. Idomterv
183
  16. Szabadkézi rajz
191
    16.1. Vonalgyakorlatok
191
    16.2. A rajzolásról
192
    16.3. Szabadkézi axonometrikus rajzok készítése
193
    16.4. Testek megfigyelés utáni rajzolása
194
      16.4.1. Kocka rajzolása
194
      16.4.2. Testcsoport rajzolása
196
      16.4.3. Forgástestek rajzolása
198
    16.5. Természet utáni rajzolás
200
    16.6. Az épített környezet rajzai
201
      16.6.1. Kisvárosi térrészlet rajzolása
201
      16.6.2. Parasztház homlokzatának rajzolása
202
      16.6.3. Utcarészlet rajzolása
203
      16.6.4. Kőbástya rajzolása
204
      16.6.5. Építészeti részletek rajzolása
205

Tanterv: 2020

Ágazat: építőipar ágazat

Szakma: összes szakma

Tanulási terület, tantárgy: Építőipari közös ismeretek - Építőipari rajzi alapismeretek

Kapcsolódó könyvek
Munka-, baleset- és környezetvédelem
168 oldal, Kiadás: 2017
GS-0-41
Építőipari alapismeretek
104 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-47
Építőipari kivitelezési alapismeretek
248 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-48
Építőipari szakmai számítások
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-51