GS-4-31
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila - Szerényi István

Ács szakrajz

ISBN: 978 615 5720 39 0
Digitális terjedelem: 264 oldal
Nyomtatott terjedelem: 264 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Ács
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
7 000 Ft

eBook online

67
13
Licenc
7 000 Ft

Könyvünk a korábbi Ács szakrajz GS 4-04 (2016) c. tankönyv frissített kiadása, melynek tartalmi felépítése a legújabb programtantervnek megfelelve módosult. A számos kisebb változás mellett a legnagyobb különbség a korábbi kiadványhoz képest, hogy megújult, és jelentősen kibővült a Zsaluzatok rajzai című fejezet, valamint új fejezetben helyet kaptak az állványok rajzai is.
A tankönyv az ács szakmában jellemző ábrázolásmód és rajzi megjelenítések, jelölések, valamint szerkesztési eljárások elsajátításához szükséges rajzi tananyagot mutatja be. Számos rajzhoz és megoldott mintafeladathoz kapcsolódik rajzfeladat, amelyen gyakorolhatjuk a szerkesztéseket (tetőidom-szerkesztés, faelemek valódi méretének szerkesztése stb.).
Bővebben a tartalomról
A hagyományos és korszerű fakötések rendezett vetületi rajzai mellett minden fakötést axonometrikusan is ábrázoltunk. A fedélidomok szerkesztése, valódi mérete c. fejezetben a gyakorlatban elterjedt egyszerűbb és összetettebb fedélidomok szerkesztéseit ismertetjük lépésekre bontott és megoldott mintafeladatokon keresztül.
A fedélszerkezetek rajzai c. fejezetben sorba vesszük a különböző fedélszék-típusokat rendezett vetületi rajzokkal (alaprajzzal, kereszt- és hosszmetszetekkel) és részletrajzokkal ábrázolva. A fejezet végén egy fedélszerkezet anyagszükségletének meghatározását mutatjuk be konszignáció és fakivonat készítésén keresztül.
Külön fejezeteket szenteltünk a korszerű CNC-géppel szabott ácsszerkezetek rajzainak, valamint a napjainkban elterjedt szeglemezes fatartókból készülő fedélszékek rajzainak (gyártmánytervek, szabási rajzok, kiviteli tervek). Konkrét mintán keresztül bemutatjuk a szabásmintákat, csomópontokat, szélrácsozást.
A tankönyvben kisebb terjedelemben helyett kaptak a feszítő- és függesztőművek rajzai, valamint a fafödémek rajzai is.
A fedélszerkezetekhez kapcsolódva a tetőfedések (elsősorban cserépfedések) a legjellemzőbb csomópontokat ábrázoló részletrajzokkal jelennek meg a 9. fejezetben.
Az egyszerű ácsszerkezetek rajzai c. fejezetben többek között előtetők, terasztetők, kerti pavilonok, pergolák rendezett vetületi rajzaival és axonometrikus ábrázolásával ismerkedhetnek meg az Olvasók.
Az ács szakmában elengedhetetlen, hogy a méretezett rajzokon nem valódi méretben látható faelemeknek is meg tudjuk szerkeszteni a valódi méretben ábrázoló nézetrajzait, hiszen ezek szükségesek a pontos szabáshoz. Ezt ismerteti a 11. fejezet.
A tankönyv utolsó részében kaptak helyet az új tartalmi részek, amelyek a korábbi fejezetekhez illeszkedve mutatják be a zsaluzatok, az állványok, végezetül pedig a lépcsők rajzi ábrázolását (rendezett vetületi és axonometrikus rajzokkal).

  1. Magas- és mélyépítési dokumentációk
5
    1.1. Engedélyezési dokumentáció
5
    1.2. Kivitelezési dokumentáció
6
    1.3. Mélyépítési létesítmények tervdokumentációi
7
      1.3.1. Hidak tartószerkezeti tervdokumentációja
7
        1.3.1.1. Engedélyezési tervdokumentáció
7
        1.3.1.2. Kivitelezési tervdokumentáció
7
      1.3.2. Közlekedésépítési műszaki tervdokumentációk
8
        1.3.2.1. Engedélyezési tervdokumentáció
8
        1.3.2.2. Kivitelezési tervdokumentáció
8
      1.3.3. Föld alatti műtárgyak tervdokumentációja
8
        1.3.3.1. Engedélyezési tervdokumentáció
8
        1.3.3.2. Kivitelezési tervdokumentáció
8
  2. Hagyományos és mérnöki fakötések rajzai
9
    2.1. Hagyományos fakötések rajzai
9
    2.2. Mérnöki fakötések rajzai
19
  3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása
31
    3.1. Fedélidomok szerkesztése
31
      3.1.1. A tető formájára vonatkozó követelmények
31
      3.1.2. Kiinduló adatok, általános szabályok
32
      3.1.3. Egyszerű fedélidomok szerkesztése
33
      3.1.4. Összetett fedélidomok szerkesztése
34
      3.1.5. Összetartó ereszvonalú fedélidomok szerkesztése
38
      3.1.6. Tűzfallal határolt fedélidomok szerkesztése
42
      3.1.7. Eltérő tetőhajlásszögű fedélidomok szerkesztése
44
    3.2. Tetők valódi méretének meghatározása
46
      3.2.1. Tetők valódi méreteinek szerkesztése
46
  4. Fedélszerkezetek rajzai
51
    4.1. Fedélszerkezeti rajzok típusai
51
    4.2. Fedélszerkezeti rajzok készítése
52
      4.2.1. Nyeregtetők fedélszerkezeti rajzai
52
      4.2.2. Manzárdtetők fedélszerkezeti rajzai
66
      4.2.3. Félnyereg tetők fedélszerkezeti rajzai
68
      4.2.4. Sátortetők fedélszerkezeti rajzai
69
      4.2.5. Kontytetők fedélszerkezeti rajzai
71
      4.2.6. Kiváltások ábrázolása
76
      4.2.7. Összetett tetők fedélszerkezeti rajzai
77
      4.2.8. Összetartó ereszvonalú tetők fedélszerkezeti rajzai
80
      4.2.9. Aszimmetrikus fedélszerkezet rajzai
84
      4.2.10. Hagyományos szerkezeti felépítésű fedélszékek rajzai
85
    4.3. Fedélszerkezet anyagszükséglete
89
    4.4. Számlák készítése
91
      4.4.1. A számlatömb használata
91
      4.4.2. Számla kiállítása számítógéppel
91
      4.4.3. E-számla
92
  5. Feszítő- és függesztőművek rajzai
93
    5.1. Feszítőművek rajzai
93
    5.2. Függesztőművek rajzai
97
  6. Szabott elemekből épített fedélszékek rajzai
101
    6.1. Gyártmányterv rajzai
101
      6.1.1. Teljes fedélszék rajzai
102
      6.1.2. Szabási rajzok
104
      6.1.3. Kötőelemek rajzai
104
      6.1.4. Fakötések rajzai
104
      6.1.5. Fakivonat
105
    6.2. Szerelési tervek rajzai
106
  7. Szeglemezes fatartókból épített fedélszékek rajzai
107
    7.1. Gyártmánytervek
107
    7.2. Kiviteli tervek
111
  8. Beépített tetőteret határoló fedélszékek rajzai
115
  9. Tetőfedések rajzai
123
  10. Egyszerű ácsszerkezetek rajzai
135
  11. Faelemek valódi méretének szerkesztése
147
    11.1. Élszaru valódi méretének szerkesztése
147
    11.2. Vápaszaru valódi méretének szerkesztése
151
    11.3. Eltérő hajlásszögű tetősíkok közötti élszaru valódi méretének szerkesztése
154
    11.4. Csonkaszaru valódi méretének szerkesztése
157
    11.5. Ferde támaszok képeinek szerkesztése
159
  12. Fafödémek rajzai
163
  13. Fából készült épületek rajzai
169
  14. Zsaluzatok rajzai
185
    14.1. Zsaluzati tervek, rajzok
185
    14.2. Zsaluzati rajzok részei
187
    14.3. Jelölések, méretmegadások
188
    14.4. Zsaluzati rajzok készítése
190
    14.5. Táblás födémzsalu elemeinek kiosztása
212
    14.6. Hagyományos zsaluzatok anyagszükségletének számítása tervrajzok alapján
220
  15. Állványok rajzai
225
    15.1. Bakállványok rajzai
225
    15.2. Csőállványok rajzai
228
    15.3. Korszerű állványrendszerek rajzai
234
  16. Lépcsők rajzai
241
    16.1. A lépcső geometriájának és méreteinek megadása
241
      16.1.1. Lépcsőszámítás
241
      16.1.2. A lépcsőforduló megadása
243
    16.2. Lépcsők rajzai
245
    16.3. Lépcsők szerkesztése
250
      16.3.1. Egyenes karú lépcsők rajzainak szerkesztése
250
      16.3.2. Húzott fokú lépcsők szerkesztése
254

Ács szakrajz

Kapcsolódó könyvek
Hagyományos, cső- és keretes állványzatok
236 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-06
Gyakorlati munkafüzet ács- állványozóknak
196 oldal, Kiadás: 2012
GS-4-13
Ácsszerkezetek
328 oldal, Kiadás: 2019
GS-4-18
Fa- és bútoripari anyagismeret
160 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-38
Zsaluzatok
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-4-30