GS-4-30
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila

Zsaluzatok

ISBN: 978 615 5720 36 9
Digitális terjedelem: 176 oldal
Nyomtatott terjedelem: 176 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Ács - Kőműves
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
5 600 Ft

eBook online

53
52
30
Licenc
5 600 Ft

A GS-4-30 Zsaluzatok című új tankönyvünk a GS-1-09 Hagyományos és rendszerzsaluzatok készítése című régi kiadványunkat váltja fel. A teljes egészében átdolgozott tankönyv tartalmi felépítésben igazodik az új (2020-as) programtervhez. A hagyományos zsaluzási megoldások mellett jóval nagyobb hangsúlyt fektettünk a korszerű zsaluzati rendszerek alkalmazásának bemutatására. A tankönyv ismeretanyaga tagolt, átlátható szövegrészekből épül fel. A törzsanyaghoz kiegészítésként kisebb informatív olvasmányok illeszkednek. A tankönyv gazdagon illusztrált, a jelenkor igényeinek megfelelve részletgazdag rajzok, axonometrikus ábrák, fotók segítik a tanulást.

Az elméleti és gyakorlati feladatok közvetlenül kapcsolódnak az ismeretanyaghoz. Újszerű feladattípus a hibás, helytelen megoldások felismerésére, elkerülésére való ösztönzés. A digitális kompetencia fejlesztésére is hangsúlyt helyezve számos feladat alapja az internetes keresés, a weboldalakon történő tájékozódás.

A könyv tartalmáról:

  • Az első két fejezetben a zsaluzatok fogalmát, csoportosítását, a zsaluzattípusokat, valamint a zsaluzatok főbb részeit, elemeit, anyagait mutatjuk be átfogó jelleggel.
  • A tankönyv további (3-11.) fejezeteiben az általános építéstechnológiai sorrendhez igazodva ismertetjük a különböző monolit vasbeton szerkezeteknél (falak, pillérek, gerendák stb.) alkalmazandó zsaluzatok típusait, azok kialakítását, összeállításukat. Az egyes fejezetek azonos logika szerint épülnek fel. Minden fejezet az adott vasbeton szerkezet geometriájának és a zsaluzatuk általános jellemzőinek bemutatásával kezdődik. Ezt követően részletesen ismertetjük az adott vasbeton szerkezet hagyományos zsaluzatának felépítését, majd jóval bővebb terjedelemben foglalkozunk a korszerű (fatartós, fém keretvázas, műanyag) zsaluzati rendszerek alkalmazásával. Az egyes zsaluzatok összeállításának menetét a technológiai sorrendnek megfelelő lépésekre bontva mutatjuk be.
  • A 12. fejezetben különleges zsaluzási eljárásokat ismertetünk röviden.
  • Az utolsó, 13. fejezetben a földfalak megtámasztására szolgáló dúcolatok típusait, azok felépítését, kialakítását mutatjuk be.
  1. A zsaluzatokról
5
    1.1. A zsaluzatok és a zsaluzás fogalma
5
    1.2. Zsaluzatok osztályozása
6
      1.2.1. Hagyományos zsaluzatok
7
      1.2.2. Korszerű zsalurendszerek
7
      1.2.3. Különleges zsaluzatok
9
    1.3. Zsaluzatok főbb szerkezeti elemei
10
      1.3.1. Zsaluhéjak
10
      1.3.2. Helyzetbiztosító elemek
10
      1.3.3. Zsaluzattartók
11
  1.4 Zsalukiosztási tervek
12
  2. Zsaluzatok anyagai, alapelemei
13
    2.1. Faanyagok, fűrészáruk
13
      2.1.1. A fűrészáruk
13
      2.1.2. Fűrészáru választékok
14
      2.1.3. A fűrészáruk méreteinek és térfogatának megadása
15
    2.2. Kötőelemek, faelemkapcsolatok
16
      2.2.1. Acélszegek, szegezett kapcsolatok
16
      2.2.2. Facsavarok
16
      2.2.3. Anyás csavarok
17
      2.2.4. Átkötőszáras csavarok
17
      2.2.5. Keményfa ékek
17
      2.2.6. Ácskapcsok
17
    2.3. Zsaluhéjak
18
      2.3.1. Fa zsalutáblák
18
        2.3.1.1. A zsalutáblák anyaga
18
        2.3.1.2. Zsalutáblák készítése
19
        2.3.1.3. Fa zsalutáblák szétszerelése, újrahasznosítása
21
      2.3.2. Zsaluhéjként alkalmazott lemezipari termékek
22
        2.3.2.1. Háromrétegű fa zsalutáblák
22
        2.3.2.2. Rétegelt lemez zsaluhéjak
23
        2.3.2.3. Faforgács lapok
24
        2.3.2.4. OSB-lapok
24
      2.3.3. Fém zsaluhéjak
25
      2.3.4. Műanyag zsaluhéjak
25
      2.3.5. A zsaluhéjak felületi sajátosságai
25
    2.4. Tartóelemek
26
      2.4.1. Fatartók
26
      2.4.2. Csőtámaszok, fal- és födémtámaszok
26
  3. Falzsaluzatok
27
    3.1. Falzsaluzatok jellemzői
27
    3.2. Hagyományos falzsaluzatok
28
      3.2.1. Hagyományos falzsaluzatok felépítése
28
      3.2.2. Szerkezeti részletek
29
        3.2.2.1. Betonozónyílások, tisztítónyílások
29
        3.2.2.2. Falsarok, falcsatlakozás, falvég
29
      3.2.3. Hagyományos falzsaluzatok készítése
30
        3.2.3.1. Zsaluhéjak készítése
30
        3.2.3.2. A falzsalu összeállítása
30
    3.3. Fatartós falzsaluzatok
31
      3.3.1. Fatartós falzsaluzat szerkezeti felépítése
31
      3.3.2. A fatartós nagytáblák alapelemei
32
      3.3.3. Faltámaszok
34
      3.3.4. Betonozóállványok
35
        3.3.4.1. Rendszerelemekből helyszínen szerelt betonozóállványok
35
        3.3.4.2. Előregyártott (készre szerelt) betonozóállványok
36
      3.3.5. Fatartós falzsaluzatok részletei
38
      3.3.6. Fatartós falzsalu előszerelése
40
      3.3.7. Falzsaluzat összeállítása
41
      3.3.8. Fatartós falzsaluzatok bontása és tárolása
42
    3.4. Fém keretvázas falzsaluzatok
44
      3.4.1. Keretvázas falzsaluzat szerkezeti felépítése
44
      3.4.2. Keretvázas falzsaluzatok főbb elemei
45
      3.4.3. Keretvázak összekapcsolása, kiosztása
48
      3.4.4. Keretvázas falzsaluzatok részletei
50
        3.4.4.1. Falsarok zsaluzata
50
        3.4.4.2. Falcsatlakozás zsaluzata
51
        3.4.4.3. Ferdeszögű falsarok zsaluzata
51
        3.4.4.4. Falvégcsatlakozások zsaluzata
52
        3.4.4.5. Falvég zsaluzata
53
      3.4.5. Keretvázas falzsalu felállítása
54
        3.4.5.1. Előszerelt nagytáblák
54
        3.4.5.2. Falzsaluzat felállításának menete
54
      3.4.6. Keretvázas falzsaluk bontása, tárolása
56
    3.5. Műanyag falzsaluzatok
58
      3.5.1. Műanyag falzsaluzatok főbb elemei
58
      3.5.2. Műanyag falzsaluzatok alkalmazása
58
    3.6. Kirekesztések
59
    3.7. Egyoldali falzsaluk felépítése
60
    3.8. Aknazsaluk
62
    3.9. Íves falak zsaluzatai
64
      3.9.1. Ívek kialakítása fatartós falzsaluval
64
        3.9.1.1. Íves fatartós falzsalu tábla felépítése
64
        3.9.1.2. Falzsalu tábla ívre hajlítása
65
        3.9.1.3. Íves fatartós falzsaluzat felállítása
66
      3.9.2. Fémtartós íves falzsaluzatok
67
      3.9.3. Ívek kialakítása keretvázas falzsaluval
68
  4. Lábazati falak, sávalapok zsaluzatai
69
    4.1. Alacsony falzsaluzatokról
69
    4.2. Lábazati falak zsaluzatai
69
      4.2.1. Lábazati falak hagyományos zsaluzata
70
        4.2.1.1. A zsaluzat szerkezeti felépítése
70
        4.2.1.2. Sarokképzés, lépcsőzés
71
        4.2.1.3. A zsaluzat összeállítása
71
      4.2.2. Lábazati falak korszerű zsaluzatai
72
        4.2.2.1. Fém keretvázas lábazati zsaluzatok
72
        4.2.2.2. Fatáblás lábazati zsaluzatok
73
    4.3. Sávalapok, gerendarácsok zsaluzata
74
  5. Pontalapok zsaluzatai
75
    5.1. Pontalapok zsaluzatairól
75
    5.2. Zsaluzást megelőző feladatok
75
    5.3. Pontalapok hagyományos zsaluzatai
76
      5.3.1. A zsaluzat szerkezeti felépítése
76
      5.3.2. A zsaluzat összeállítása
77
      5.3.3. A pontalapok és hagyományos zsaluzatainak sokfélesége
78
    5.4. Pontalapok korszerű zsaluzatai
79
      5.4.1. Fém keretvázas zsaluzat alkalmazása
79
      5.4.2. Műanyag zsaluzat alkalmazása
80
  6. Pillérzsaluzatok
81
    6.1. A pillérzsaluzatokról
81
    6.2. Pillérek hagyományos zsaluzata
82
      6.2.1. A zsaluzat szerkezeti felépítése
82
      6.2.2. Hagyományos pillérzsaluzat összeállítása
84
    6.3. Pillérek zsaluzása fatartós falzsalu rendszerrel
85
    6.4. Fém keretvázas pillérzsaluk
86
      6.4.1. Fém keretvázas pillérzsaluk részei, felépítésük
86
      6.4.2. Kiegészítő elemek, megoldások
88
      6.4.3. Keretvázas pillérzsalu felállítása
89
        6.4.3.1. Felállítás elemenként
89
        6.4.3.2. Felállítás két részben
90
        6.4.3.3. Előszerelt, kész pillérzsalu felállítása
91
      6.4.4. Keretvázas pillérzsalu bontása, áthelyezése, az elemek tárolása
92
    6.5. Összecsukható pillérzsaluk
93
      6.5.1. Összecsukható pillérzsalu felépítése
93
      6.5.2. Előszerelés, felállítás
94
    6.6. Zsaluzás fokozatmentes pillérzsalu elemekkel
95
      6.6.1. Pillérhevederes fokozatmentes pillérzsaluzat
95
      6.6.2. Beakasztó csappal kapcsolható fokozatmentes pillérzsaluk
96
    6.7. Műanyag pillérzsaluzatok
97
      6.7.1. Műanyag pillérzsaluk felépítése
97
      6.7.2. Műanyag pillérzsaluk szerelése
98
  7. Oszlopzsaluzatok
99
    7.1. Az oszlopzsaluzatokról
99
    7.2. Hagyományos fa oszlopzsaluzatok
100
      7.2.1. A zsaluzat szerkezeti felépítése
100
      7.2.2. A zsaluzat összeállítása
101
    7.3. Fémkeretes oszlopzsaluk
102
      7.3.1. A fém oszlopzsaluk alapelemeik, felépítésük
102
      7.3.2. Összeszerelés, bontás menete
103
    7.4. Karton és műanyag oszlopzsaluk
104
  8. Koszorúzsaluzatok
105
    8.1. A vasbeton koszorúk zsaluzatairól
105
    8.2. A zsaluzást megelőző feladatok
105
    8.3. Koszorúzsaluk felépítése
106
    8.4. Koszorúzsaluk kialakítása
107
    8.5. Előregyártott bennmaradó koszorúzsaluzatok
108
  9. Gerendazsaluzatok
109
    9.1. A vasbeton gerendák zsaluzatairól
109
    9.2. Hagyományos gerendazsaluzatok
110
      9.2.1. A gerendazsaluzat szerkezeti felépítése
110
      9.2.2. Alátámasztó állvány
111
      9.2.3. Monolit vasbeton nyílásáthidalások zsaluzata
112
        9.2.3.1. Áthidalások zsaluzatának sajátosságai
112
        9.2.3.2. Koszorúval egybeépített vasbeton áthidalás zsaluzata
113
        9.2.3.3. Redőnyszekrényes áthidalás zsaluzata
113
      9.2.4. Hagyományos gerendazsaluzat készítése
114
        9.2.4.1. Alátámasztó állvány felállítása
114
        9.2.4.2. Csőtámaszok alkalmazása
115
        9.2.4.3. Gerendazsaluzat összeállítása
116
      9.2.5. Kizsaluzás, elbontás
117
      9.2.6. Íves falnyílás feletti vasbeton áthidalások zsaluzata
118
        9.2.6.1. A mintaív szerkezeti felépítése
118
        9.2.6.2. Mintaív készítése
119
    9.3. Fatartós gerendazsaluzat
120
  10. Födémzsaluzatok
121
    10.1. A monolit vasbeton födémekről
121
    10.2. A födémzsaluzatok
121
    10.3. Hagyományos fa födémzsaluk
122
      10.3.1. Alulbordás födém zsaluzata
123
  10.4 Fatartós födémzsalu rendszerek
124
      10.4.1. A födémzsaluzat szerkezeti felépítése, részei
125
        10.4.1.1. Zsaluhéj
125
        10.4.1.2. Alátámasztó állvány
125
        10.4.1.3. Alátámasztó állvány elemei
126
      10.4.2. Tartók és támaszok kiosztása
128
      10.4.3. Fatartós födémzsalu építése
130
        10.4.3.1. Alátámasztó állvány felállítása
130
        10.4.3.2. A zsaluhéj kialakítása és közbenső támaszok elhelyezése
131
        10.4.3.3. Kész födémzsalu ellenőrzése
132
      10.4.4. Kizsaluzás
133
        10.4.4.1. Teljes elbontás
133
        10.4.4.2. Részleges elbontás
134
      10.4.5. Födémmel egybeépített gerenda zsaluzata
135
      10.4.6. Födémszegély zsaluzata
135
    10.5. Áttörések, kirekesztések
136
    10.6. Nagy teherbírású alátámasztások
137
      10.6.1. Nagy teherbírású födémtámaszok
137
      10.6.2. Alátámasztó tornyok (nehézállványok)
137
        10.6.2.1. Födémtámaszokkal képzett alátámasztó tornyok
138
        10.6.2.2. Keretes alátámasztó tornyok
138
    10.7. Fém födémzsaluzati rendszerek
139
      10.7.1. Rendszerelemek
140
      10.7.2. Fő- és kereszttartós fém födémzsaluzatok
141
        10.7.2.1. Szerkezeti felépítés
141
        10.7.2.2. Méretkiegyenlítés
142
        10.7.2.3. Fő- és kereszttartós fém födémzsalu felállítása
143
      10.7.3. Főtartós fém födémzsaluk
144
        10.7.3.1. Főtartós födémzsalu felállítása
145
      10.7.4. Panelos fém födémzsalu rendszerek
146
        10.7.4.1. Panelos födémzsalu felállítása
147
    10.8. Asztalzsaluzatok
148
      10.8.1. Az asztalzsaluzatok elemei, felépítése
149
      10.8.2. Asztalzsaluzatok összeszerelése
150
      10.8.3. Asztalzsaluzatok mozgatása
150
      10.8.4. Asztalzsaluzatok beépítése
151
      10.8.5. Asztalzsaluzatok bontása és tárolása
151
    10.9. Műanyag födémzsaluzat
152
  11. Lépcsőzsaluzatok
153
    11.1. A lépcsőkről
153
    11.2. A lépcsőzsaluzatok
153
    11.3. Előlépcsők zsaluzata
154
    11.4. Kétkarú lépcsők zsaluzata
155
      11.4.1. A zsaluzat szerkezeti felépítése
155
      11.4.2. Lépcsőzsaluzat készítése
156
    11.5. Húzott fokú lépcsők zsaluzata
158
  12. Különleges zsaluzási módok
159
    12.1. A kúszózsalus eljárás
159
    12.2. A csúszózsalus eljárás
161
    12.3. Mintanyomott felületű zsaluzás
162
  13. Dúcolatok
163
    13.1. Dúcolatok csoportosítása
163
    13.2. Munkaárok fa pallózású dúcolása
164
      13.2.1. Vízszintes pallózású dúcolat
165
      13.2.2. Nagy mélységű munkaárok fa dúcolata
166
      13.2.3. Széles munkaárok megtámasztása
166
    13.3. Korszerű dúcolati rendszerek
167
      13.3.1. Előregyártott dúcolatok felépítése
167
      13.3.2. Előregyártott táblás dúcolatok alkalmazása
168
    13.4. Siemens dúcolatok
169
    13.5. Szádfalak
170

Zsaluzatok

Kapcsolódó könyvek
Hagyományos, cső- és keretes állványzatok
236 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-06
Gyakorlati munkafüzet ács- állványozóknak
196 oldal, Kiadás: 2012
GS-4-13
Ácsszerkezetek
328 oldal, Kiadás: 2019
GS-4-18
Ács szakrajz
264 oldal, Kiadás: 2021
GS-4-31
Monolit beton és vasbeton szerkezetek
264 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-14