GS-1-06
Szerző(k): Szerényi Attila

Hagyományos, cső- és keretes állványzatok

ISBN: 978 963 9702 25 7
Digitális terjedelem: 236 oldal
Nyomtatott terjedelem: 236 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2019
Foglalkozás(ok): Ács
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
5 400 Ft

eBook online

5
42
77
34
17
Licenc
5 400 Ft

A könyv rövid faipari anyagismerettel kezdődik. Bemutatásra kerülnek az állványépítésben felhasználható faipari alapanyagok, illetve az ezek tárolására vonatkozó ismeretek. Az állványok fém kötőelemei és a korszerű állványok fém alapanyaga miatt jellemezzük az állványépítésben felhasznált fémeket, a kötési módokat, valamint a korrózió jelenségét. Az állványépítéshez szükséges eszközökkel, a rögzítési módokkal külön fejezetekben foglalkozunk. Az állványok általános részeire és tervezésére vonatkozó ismeretek után a hagyományos álványok részeit és építésének menetét mutatjuk be részletesen, metszeti és axonometrikus ábrákkal segítve a megértést. A következő három fejezetben részletesen foglalkozunk a cső-, a keretes és a modulállványok részeivel, építési szabályaival. Az egyéb korszerű állványok (kidugó állványok, védőállványok, függőállványok, stb.) után a dúcolásokat mutatjuk be, mivel a központi vizsgakérdésekben is szerepel ez a témakör. Az állványok bontásának menetét lépésenként számozott ábrák segítségével igyekeztünk szemléltetni. A könyv az állványelemek karbantartására és az állványon végzett munkavédelemre vonatkozó ismeretekkel zárul.

A modulkönyveink megjelenésével együtt új tördelési rendszert alakítottunk ki. A sortáv, a betűméret, betűtípus megválasztásával igyekeztünk a célcsoport sajátosságainak megfelelni. A korábbiakhoz képest nagyítottuk az ábrák, fotók méretét, illetve az azokon található feliratokat is egységesítettük. A fejezetekben emellett folyamatosan helyeztünk el tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

  1. A fa tulajdonságai
5
    1.1. A faanyagok csoportosítása
5
      1.1.1. Tűlevelű fafajták
5
      1.1.2. Lombhullató fafajták
6
    1.2. A fa szerkezete, felépítése, kémiai összetétele
8
    1.3. A fa fizikai tulajdonságai
10
      1.3.1. A faanyag külső megjelenése
10
      1.3.2. A fa testsűrűsége
10
      1.3.3. A fa nedvességtartalma
11
      1.3.4. Zsugorodás és dagadás
12
      1.3.5. A fa hőtani, hangtani és elektromossági tulajdonságai
14
      1.3.6. Mechanikai tulajdonságok
15
        1.3.6.1. Rugalmasság
15
        1.3.6.2. Szilárdság
15
        1.3.6.3. Egyéb mechanikai tulajdonságok
17
    1.4. A fa hibái
20
      1.4.1. A törzs alaki hibái
20
      1.4.2. Szövetszerkezeti hibák
21
      1.4.3. Az élő fa repedései
21
    1.5. A faanyag betegségei
22
      1.5.1. Farontó gombák
22
      1.5.2. Farontó rovarok
23
    1.6. Favédelmi eljárások
24
Kérdések és gyakorlófeladatok
26
  2. Faipari alapanyagok
29
    2.1. A fa kitermelése
29
    2.2. Az erdőgazdasági fatermékek
29
    2.3. A fűrészáruk
30
    2.4. Fűrészáruk méreteinek és térfogatának meghatározása
31
    2.5. A fűrészáruk különféle megnevezései
32
    2.6. Lemezipari termékek
32
Kérdések és gyakorlófeladatok
34
  3. Faanyag szárítása, tárolása, kezelése
35
    3.1. Faanyagok szárítása
35
    3.2. A fűrészáru természetes szárítása, tárolása
36
    3.3. Kezelés okozta fahibák
37
    3.4. Faanyagok felületkezelése
38
      3.4.1. Lazúrok
39
      3.4.2. Festékek
39
Kérdések és gyakorlófeladatok
40
  4. Fémek
41
    4.1. A fémek általános tulajdonságai
41
    4.2. A fémek ötvözetei
42
    4.3. A fémek csoportosítása
43
    4.4. Az állványépítésben használt fémek
43
      4.4.1. Vas
43
      4.4.2. Acél
43
      4.4.3. Alumínium
45
    4.5. Az építőiparban használt egyéb fémek
46
    4.6. Fémek kapcsolása
47
      4.6.1. Oldható kötések
47
      4.6.2. Nem oldható kötések
47
    4.7. A fémek korróziója
49
      4.7.1. A korrózió formái
50
      4.7.2. A korrózió elleni védelem módjai
51
Kérdések és gyakorlófeladatok
52
  5. Állványépítéshez szükséges eszközök
53
    5.1. Távolság- és hosszmérő eszközök
53
    5.2. Irányok kitűzésének eszközei
57
    5.3. Jelölő eszközök
59
    5.4. A fa megmunkálásának szerszámai
59
      5.4.1. Hasító- és faragószerszámok
59
      5.4.2. Fűrészek
60
      5.4.3. Vésők
62
      5.4.4. Fúró
62
      5.4.5. Kisegítő kézi szerszámok
63
      5.4.6. A fűrészelés gépi eszközei
63
    5.5. A fémek megmunkálásának kéziszerszámai
64
    5.6. Baleset-elhárítás, a gépek karbantartása
66
Kérdések és gyakorlófeladatok
68
  6. Kötőelemek és rögzítőelemek
69
    6.1. Kötőelemek
69
      6.1.1. Keményfa ék
69
      6.1.2. Ácskapocs
69
      6.1.3. Acélszeg
70
        6.1.3.1. Szegezett kapcsolatok erőátadása
71
        6.1.3.2. Kapcsolatok kialakításának szabályai
71
      6.1.4. Csavarozott kötések
74
        6.1.4.1. Facsavarok
74
        6.1.4.2. Anyás csavarok
74
    6.2. Lehorgonyzó elemek, rögzítés teherhordó szerkezethez
76
      6.2.1. Üregkészítés
76
      6.2.2. Rögzítőelemek elhelyezése a kialakított üregben
76
      6.2.3. Üregbe helyezett rögzítőelemek típusai
76
        6.2.3.1. Súrlódáson alapuló kapcsolatok
76
        6.2.3.2. Alakzáráson alapuló kapcsolatok
77
        6.2.3.3. Szilárduló anyagokkal ágyazott kapcsolatok
77
    6.3. Rögzítőelemek teherbírása
79
    6.4. Állványcsavar rögzítése
79
Kérdések és gyakorlófeladatok
82
  7. Állványok tervezése, szabványok
83
    7.1. Szerkezeti vázlat
83
    7.2. Általános szerkezeti dokumentáció
83
    7.3. Az állvány teherbírásának igazolása
84
    7.4. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma
85
    7.5. Az állványozáshoz kapcsolódó szabványok
86
Kérdések és gyakorlófeladatok
88
  8. Állványok rendeltetése, fajtái, részei
89
    8.1. Az állványok rendeltetése
89
    8.2. Az állványok csoportosítása
90
    8.3. Állványok szerkezeti részei
90
      8.3.1. Teherhordó állványszerkezeti elemek
91
      8.3.2. Állványpadozat
92
      8.3.3. Oldalvédelem
93
      8.3.4. Állványfólia
94
      8.3.5. Kikötések
95
      8.3.8. Állványleeresztő elemek
96
      8.3.7. Állványok alapozása
96
Kérdések és gyakorlófeladatok
98
  9. Hagyományos állványok
99
    9.1. Bakállványok
99
      9.1.1. A bakállványok típusai
99
      9.1.2. A bakállvány építés alapszabályai, szerelési előírások
100
      9.1.3. Bakállványok anyagszükséglete
103
        9.1.3.1. Egyméteres bakállvány
103
        9.1.3.2. Kétméteres bakállvány
103
        9.1.3.3. Emeletes (3 m magas) bakállvány
103
        9.1.3.4. Fém bakállványok anyagszükséglete
103
    9.2. Talpas létraállvány
105
      9.2.1. Talpas létraállványok szerelési előírása
106
      9.2.2. Talpas létraállványok anyagszükséglete
106
    9.3. Létraállványok
108
      9.3.1. Létraállványok toldása
110
      9.3.2. Létraállványok szerelési előírása
111
      9.3.3. Létraállványok anyagszükséglete
111
    9.4. Árbocállványok
113
      9.4.1. Árbocállványok szerelési előírása
114
      9.4.2. Árbocállványok anyagszükséglete
114
    9.5. Alátámasztó (megtámasztó) állványok
116
      9.5.1. Megtámasztó állványok szerelési előírása
120
      9.5.2. Alátámasztó állványok szerelési előírása
120
      9.5.3. Falat megtámasztó állvány anyagszükséglete
121
      9.5.4. Födémet alátámasztó állvány anyagszükséglete
121
      9.5.5. Ideiglenes falkiváltás anyagszükséglete
121
    9.6. Kidugó állványok
123
      9.6.1. Kidugó állvány szerelési előírása
124
      9.6.2. Kidugó állványok anyagszükséglete
124
    9.7. Elhelyező állványok
126
      9.7.1. Elhelyező állványok szerelési előírása
127
      9.7.2. Hagyományos ácsolt elhelyező állvány esetében
127
    9.8. Védőtetők
128
      9.8.1. Falhoz rögzített védőtetők szerelési előírása
128
      9.8.2. Létraállványhoz rögzített védőtetők szerelési előírása
129
      9.8.3. Falra szerelt védőtető anyagszükséglete
129
      9.8.4. Létraállványra szerelt védőtető anyagszükséglete
129
Kérdések és gyakorlófeladatok
130
  10. Csőállványok
133
    10.1. Csőállványok elemei
134
    10.2. Csőállványok típusai
136
      10.2.1. Kétlábas csőállvány
136
      10.2.2. Kétlábas konzolos állvány
136
      10.2.3. Háromlábas csőállvány
137
      10.2.4. Egyéb csőállványok
137
    10.3. Csőállvány kialakításának főbb elvei, előírásai
140
      10.3.1. Alapozás
140
      10.3.2. Geometria, csomópontok kialakítása
140
      10.3.3. Merevítések kialakítása
141
      10.3.4. Rögzítés az épülethez
141
      10.3.5. Méretezés
142
      10.3.6. Villámvédelem
142
    10.4. Két és háromlábas csőállványok építésének menete
142
    10.5. Két- és háromlábas csőállvány anyagszükséglete
143
Kérdések és gyakorlófeladatok
144
  11. Modulrendszerű állványok
151
    11.1. Modulállványok elemei
151
    11.2. Modulállvány kialakításának elvei, előírásai
153
      11.2.1. Állványalapozás
153
      11.2.2. Geometria, toldások
153
      11.2.3. Merevítések, rögzítés
153
      11.2.4. Oldalvédelem, rögzítés
154
    11.3. Modulállványok építésének menete
154
Kérdések és gyakorlófeladatok
156
  12. Keretes állványok
157
    12.1. Keretes állványok elemei
157
      12.1.1. Talplemez, menetes láb
157
      12.1.2. Keretek
158
      12.1.3. Korlátelemek, lábdeszkák
158
      12.1.4. Merevítők
159
      12.1.5. Padozat
159
      12.1.6. Konzolok
160
      12.1.7. Tető védőelem
160
      12.1.8. Védőtető
160
      12.1.9. Kiváltó tartóelem
161
      12.1.10. Fali horgony
161
      12.1.11. Bilincsek
161
    12.2. Keretes állvány felállítási sorrendje
162
      12.2.1. Az első mező felépítése
162
      12.2.2. További állványmezők
163
      12.2.3. Sarkok kialakítása
164
      12.2.4. Függőleges irányú közlekedés, létrák
164
      12.2.5. További állványszintek építése
165
        12.2.5.1. Állványelemek szállítása
165
        12.2.5.2. Szerelőkorlátok
165
        12.2.5.3. Munkaszint elemek
166
        12.2.5.4. Keretek, merevítések, korlátok
166
      12.2.6. Rögzítések
166
        12.2.6.1. Keretes állvány rögzítési terve
169
        12.2.6.2. Védőtetővel szerelt konzolos változatú keretes állvány rögzítési terve
170
        12.2.6.3. Konzolos változatú keretes állványba elhelyezett áthidaló tartó rögzítési terve
171
        12.2.6.4. Háló borítású, alap- és konzolos keretes állvány rögzítése terve (nyitott homlokzat)
172
        12.2.6.5. Ponyva borítású, konzolos keretes állvány rögzítési terve
173
Kérdések és gyakorlófeladatok
178
  13. Egyéb korszerű fémállványok
181
    13.1. Fém kidugó állványok
181
    13.2. Védőállványok
182
    13.3. Függőállványok
186
    13.4. Elhelyező állványok
189
    13.5. Alátámasztó állványok
190
    13.6. Megtámasztó bakok
191
    13.7. Gurulóállványok
192
    13.8. Önjáró emelők
193
Kérdések és gyakorlófeladatok
194
  14. Dúcolások
195
    14.1. Dúcolások feladata
195
    14.2. Dúcolások csoportosítása
196
    14.3. Keskeny munkagödör hagyományos dúcolása
196
      14.3.1. Utánhajtott függőleges pallózású dúcolás
197
      14.3.2. Utánhajtott vízszintes pallózású dúcolás
198
      14.3.3. Előrehajtott pallózású dúcolt munkaárok
198
      14.3.4. Nagy mélységű munkaárok dúcolása
199
    14.4. Széles munkagödör hagyományos dúcolása
200
      14.4.1. Egyoldali dúcolás
200
      14.4.2. Kétoldali (keretes) dúcolás
201
    14.5. Siemens dúcolások
201
    14.6. Előre gyártott dúcolások
202
    14.7. Szádfalak
202
Kérdések és gyakorlófeladatok
204
  15. Állványok, dúcolások bontása
205
    15.1. Előkészületek
205
    15.2. Kapcsolatok oldása
205
    15.3. Hagyományos állványok bontási sorrendje
206
      15.3.1. Bakállványok
206
      15.3.2. Talpas létraállványok
206
      15.3.3. Létraállványok
207
      15.3.4. Árbocállványok
208
      15.3.5. Megtámasztó állványok
208
      15.3.6. Alátámasztó állványok
209
      15.3.7. Kidugó állványok
210
      15.3.8. Elhelyező állványok
210
      15.3.9. Falhoz rögzített védőtetők
210
    15.4. Homlokzati csőállványok bontása
211
    15.5. Modulállványok bontása
212
    15.6. Keretes állványok bontása
212
    15.7. Dúcolások bontása
213
Kérdések és gyakorlófeladatok
214
  16. Állványok karbantartása, tárolása
215
    16.1. Karbantartás
215
      16.1.1. Fa anyagok karbantartása
215
      16.1.2. Fém anyagok karbantartása
215
      16.1.3. Szennyeződések
216
    16.2. Tárolás
216
    16.3. Egyedi előírások
218
      16.3.1. Állványpallók
218
      16.3.2. Fa korlát- és lábdeszkák
218
      16.3.3. Állványbakok
218
      16.3.4. Állványlétrák
219
      16.3.5. Deszkatáblák
219
      16.3.6. Fémbakok
219
      16.3.7. Állványcsövek
219
      16.3.8. Csavarok, bilincsek
219
Kérdések és gyakorlófeladatok
220
  17. Munkavédelmi, tűzvédelmi előírások
221
    17.1. Építési állványok általános követelményei
221
  17.2 Állványelemek követelményei
221
      17.2.1. Állványpadozatok
221
      17.2.2. Korlát, közép- és lábdeszka munkavédelmi követelményei
222
      17.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
222
    17.3. Építési feljárók, átjárók, lépcsők
222
      17.3.1. Építési feljárók
222
      17.3.2. Építési átjárók
223
      17.3.3. Építési lépcső
223
    17.4. Mobil szerelő-, gurulóállványok
223
    17.5. Egyéb követelmények, oktatás
223
    17.6. Az állványok vizsgálata, átvétele
224
    17.7. Dúcolások munkavédelme
227
Kérdések és gyakorlófeladatok
228

MKIK 2012
10100‐12 Állványzatok
10319‐12 Fémszerkezetű állványok

Kapcsolódó könyvek
Gyakorlati munkafüzet ács- állványozóknak
196 oldal, Kiadás: 2012
GS-4-13
Ács szakrajz
264 oldal, Kiadás: 2021
GS-4-31
Ácsszerkezetek
328 oldal, Kiadás: 2019
GS-4-18
Zsaluzatok
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-4-30