GS 1-14
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Monolit beton és vasbeton szerkezetek

ISBN: 978 963 9702 73 8
Terjedelem: 264 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2014
Foglalkozás(ok): Kőműves

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

4 150 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

Licenc
2 490 Ft

E-Book - Tanári verzió

47
5
92
18
Licenc
24 900 Ft

A korábbi kiadványunk tartalmát frissítettük, a kerettantervhez igazítottuk. Emellett aktualizáltuk a rajzokat, csomópontokat, leírásokat. A korábbi könyvhöz hasonlóan a beton alapanyagainak (adalékanyagok, hidraulikus kötőanyagok, adalékszerek, víz) bemutatásával indítunk, és a beton keverésével, az anyag friss és megszilárdult állapotában jellemző tulajdonságainak bemutatásával folytatjuk a tananyagot. A vasbeton és a különleges betonok megismerése után a betonacélok jellemzőit ismertetjük. A könyv talán legfontosabb fejezete a betontechnológia legfontosabb szabályait mutatja be.

Új tartalmi elemként került a könyvbe a talajok és kőzetek című fejezet, illetve a földmunkákat ismertető fejezet. Ezt követően az egyes épületszerkezetek (alapozások, aljzatok, falak, pillérek, gerendák, áthidalók, koszorúk, födémek, lépcsők) betonozási munkáival kapcsolatos ismeretek részletes bemutatása következik. Itt részletesen kitérünk a kivitelezés menetére, a vasalás szerelésére,  a betonozásra stb. Az aljzatoknál az esztrichelési munkákat is bemutatjuk, csakúgy, mint a falaknál a kéregfalas építési rendszert és a zsaluzóelemes monolit falazatokat. A lépcsőknél a lépcsőszámítás menetét is ismertetjük. A könyv az elkészült betonszerkezetek ellenőrzésével és a vasbetonszerkezetek jellemző hibáival zárul. A fejezetekben emellett tervolvasási, házi és gyakorlófeladatokat, rajzi és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatok követnek.

  

1. A beton adalékanyagai
5
1.1. Az adalékanyagokról általában
5
1.2. A szemmegoszlás és vizsgálata
7
1.3. Adalékanyagok szennyeződései
10
1.4. Homok
10
1.6. Példa adalékanyagok szemmegoszlására
11
1.5. Kavics és homokos kavics
11
1.7. A szemmegoszlási görbe módosítása, tervezése
13
1.8. Az adalékanyagok tulajdonságainak vizsgálata
13
1.8.1. Az agyag- és iszaptartalom
13
1.8.3. Az adalékanyag víztartalmának meghatározása
14
1.8.2. Az adalékanyag felülete és a szemalak vizsgálata
14
1.8.4. Az adalékanyag félórás vízfelvétele
15
1.9. Zúzott kő
15
1.10. Kőpor és kőliszt
15
Kérdések és gyakorlófeladatok
16
2. Hidraulikus kötőanyagok
17
2.1. Gyengén hidraulikus kötőanyagok
17
2.2. Hidraulitok
17
2.3. Cement
17
2.3.1. A portlandcement kötése
19
2.3.2. Az építőiparban használatos cementfajták
22
2.3.3. A cement tárolása, minőségi követelmények
23
Kérdések és gyakorlófeladatok
24
3. Adalékszerek, kiegészítőanyagok
25
3.2. Légbuborékképzők
26
3.1. Képlékenyítők, folyósítók
26
3.3. Tömítőszerek
27
3.4. Késleltetőszerek
27
3.5. Gyorsítószerek, fagyásgátlók
27
3.7. Stabilizálószerek
28
3.6. Injektálást segítő szerek
28
3.8. Az adalékszerek adagolása, bekeverése
29
3.9. Az adalékszerek keverhetősége
29
3.10. Az adalékszerek tárolása
29
3.11.4. Felületimpregnáló anyagok
30
3.11.3. Betonfelületet utókezelő, párazáró bevonatok
30
3.11.2. Betonfelület kötését gátló anyagok
30
3.11.1. Zsaluleválasztók
30
3.11. Vegyi segédanyagok
30
3.13. Keverővíz
31
3.12. Kiegészítőanyagok
31
Kérdések és gyakorlófeladatok
32
4. Beton anyagismeret
33
4.1. A beton fogalma és alkalmazása
33
4.2. A betonok osztályozása, jelölése, tulajdonságai
33
4.2.1. Betonok jelölése általános tulajdonság alapján
34
4.2.2. Betonok jelölése különleges tulajdonságok alapján
36
4.2.3. Kitéti osztályok
36
4.2.4. Példa a betonok jelölésére
37
4.3.3. Adalékanyag
38
4.3.2. Víz
38
4.3.1. Kötőanyag
38
4.3. A beton alkotórészei
38
4.3.4. Adalékszerek
39
4.4. A beton összetételének meghatározása, betontervezés
39
4.5. A friss beton tulajdonságai
42
4.6. A megszilárdult beton tulajdonságai
44
4.6.1. Testsűrűség és tömörség
44
4.6.2. Hidrotechnikai tulajdonságok
44
4.6.4. Alakváltozási tulajdonságok
45
4.6.3. Szilárdsági tulajdonságok
45
4.6.5. Hőfejlődés, hőtechnikai tulajdonságok
46
4.6.6. A tulajdonságokat befolyásoló tényezők
46
4.7. Betonkorrózió
47
Kérdések és gyakorlófeladatok
48
5.1.2. Konzisztenciavizsgálatok
51
5.1.1. Mintavétel
51
5.1. A friss beton tulajdonságainak vizsgálata
51
5. A beton tulajdonságainak vizsgálata
51
5.1.2.1. A roskadás mérése
51
5.1.2.2. A Vebe-vizsgálat
52
5.1.2.3. A tömörítési mérőszám
53
5.1.2.4. A terülés mérése
53
5.1.3. A bedolgozási tényező meghatározása
54
5.2. A megszilárdult beton tulajdonságainak vizsgálata
55
5.2.1. A betonvizsgálat próbatestei
55
5.2.2. Nyomószilárdsági vizsgálat töréssel
56
5.2.3. Roncsolásmentes nyomószilárdsági vizsgálat
57
5.2.4. Hajlító-húzó szilárdsági vizsgálat
57
5.2.5. Húzószilárdsági vizsgálat hasítással
58
Kérdések és gyakorlófeladatok
59
6. Vasbeton, különleges betonok
61
6.1. Vasbeton
61
6.1.1. A vasbeton előnyös és hátrányos tulajdonságai
62
6.1.2. Feszített vasbeton szerkezetek
62
6.1.3. Betontakarás
64
6.2.3. Könnyűbetonok
66
6.2.2. Nagy szilárdságú betonok
66
6.2.1. Gyorsan és lassan szilárduló betonok
66
6.2. Különleges betonok
66
6.2.6. Hőálló beton
67
6.2.5. Kopásálló beton
67
6.2.4. Sejtbetonok
67
6.2.7. Vízzáró beton
68
6.2.8. Fagyálló beton
68
6.2.9. Úsztatott beton
69
6.2.10. Esztétikus betonok
69
6.2.11. Saválló beton
70
6.2.12. Sugárvédő betonok
70
6.2.15. Gőzölt beton
71
6.2.14. Vákuumbeton
71
6.2.13. Víz alatti betonozás
71
Kérdések és gyakorlófeladatok
72
7. Betonacélok
73
7.1. Az acélfélék szilárdsági jellemzői
73
7.2. A betonacélokról
74
7.1.2. Hidegmegmunkálás és hőkezelés
74
7.1.1. Az acél ötvözése
74
7.3. Feszítőbetétek
75
7.4. A betonacél-feldolgozás gépei
76
7.4.1. A betonacélok egyengetése
76
7.4.2. A betonacélok vágása
77
7.4.3. A betonacélok hajlítása
78
7.4.4. Kengyelek készítése
79
7.5. Betonacél hálók
79
7.6. Az acélbetétek elnevezései
80
7.7. A betonacélok felhajlítása
82
7.8. Lehorgonyzás
83
7.9. A betonacélok toldása
84
7.10. Az acélbetétek távolsága egymástól
85
7.11. A betonacél mennyiségének meghatározása
85
7.12. Betonacél-szerelések anyagszükséglete
86
Kérdések és gyakorlófeladatok
88
8. Betontechnológia
91
8.1. A beton keverése
91
8.1.1. Az alkotórészek mérése
91
8.1.3. Kézi betonkeverés
92
8.1.2. Az adalékanyagok előkészítése
92
8.1.4. Gépi betonkeverés
93
8.1.4.1. Szabadon ejtő keverők
93
8.1.4.2. Kényszerkeverők
95
8.1.4.3. Építéshelyi betonüzemek
95
8.1.4.4. Betonkeverő telepek, betongyárak
96
8.2. A beton szállítása
97
8.2.1. Billenőplatós szállítás
97
8.2.2. Betonszállító mixerek
97
8.2.3. Szállítás tölcsérrel
100
8.2.4. A beton szállítása csővezetéken, betonpumpák
100
8.3.2. A zsaluzat előkészítése
102
8.3.1. A vasalás ellenőrzése
102
8.3. A beton bedolgozása
102
8.3.3. A beton zsaluzatba öntése
103
8.3.4.2. Gépi tömörítés
104
8.3.4.1. Kézi tömörítés
104
8.3.4. A beton tömörítése
104
8.3.4.3. Egyéb tömörítési módok
106
8.3.5. Szerkezeti hézagok képzése
106
8.3.5.1. Épületelválasztó hézagok
107
8.3.5.2. Munkahézagok
107
8.5. A beton utókezelése
108
8.4. A betontechnológia gépeinek biztonságtechnikája
108
8.3.6. A beton simítása
108
8.5.1. Betonozás melegben
109
8.5.3. Hőkezelés
110
8.5.2. Betonozás hidegben
110
Kérdések és gyakorlófeladatok
111
9. Talajok, kőzetek
113
9.1. A föld felszínét alakító erők
113
9.1.1. Külső hatások
113
9.1.2. Belső hatások
115
9.2. Talajfajták
116
9.3.2. A kőzetek csoportosítása
119
9.3.1. Kőzetalkotó ásványok
119
9.3. Kőzetek
119
Kérdések és gyakorlófeladatok
120
10. Földmunkák
121
10.1. A földmunkák gépesítése
123
10.2.1. Munkagödrök, földkiemelés
124
10.2. A földmunkavégzés folyamata
124
10.2.1.1. Munkagödrök és árkok megtámasztása
125
10.2.2. Feltöltések, visszatöltések
126
10.2.3. Deponálás, szállítás
127
10.2.4.1. Nyílt víztartás
128
10.2.4. A talaj víztelenítése
128
10.2.4.2. Talajvízszint-süllyesztés
129
10.2.4.3. Elektroozmózis
130
10.2.4.4. Talajfagyasztás
130
Kérdések és gyakorlófeladatok
131
11. Alapozások
133
11.1. Síkalapozások
134
11.1.1. Sávalapok
135
11.1.1.2. Sávalapok készítése
136
11.1.1.1. Sávalapok lépcsőzése
136
11.1.1.3. Válaszfalak alapozása
138
11.1.2. Pontalapok
139
11.1.3 Gerenda- és gerendarács alapok
140
11.1.4. Lemezalapok
140
11.2.1. Cölöpalapozás
142
11.2. Mélyalapozások
142
11.1.5. Héjalapok
142
11.2.1.1. Cölöpfej
143
11.2.1.2. Cölöprács/talpgerenda
143
11.2.1.4. Helyszínen készülő vasbeton cölöpök
144
11.2.1.3. Előre gyártott vasbeton cölöpök
144
11.2.2. Kútalapozás
146
11.2.2.1. Teherelosztó szerkezet
147
11.2.2.2. A kutak szerkezete és készítése
147
11.2.3. Résfalas alapozás
148
11.3. Alapozási terv
150
11.4. Szakmai számítások
152
Kérdések és gyakorlófeladatok
154
12.1.1. Vasalás
157
12.1. A vasbeton oszlopok és pillérek
157
12. Fal, pillér és oszlop
157
12.1.2. Zsaluzat
159
12.1.3. Betonozás
160
12.2.1.1. Vasalás
161
12.2.1. Táblás zsaluzatokkal épülő vasbeton falak
161
12.2. Monolit falszerkezetek
161
12.2.1.2. Zsaluzat
162
12.2.1.3. Betonozás
163
12.2.2. Alagútzsalus építési mód
163
12.2.4. Csúszózsalus építési mód
164
12.2.3. Kúszózsalus építési mód
164
12.2.5. Vasbeton kéregfalak
165
12.2.5.1. Fogadószerkezet előkészítése
165
12.2.5.2. Kitűzés
166
12.2.5.3. Beemelés, rögzítés
166
12.2.6. Kézi zsaluzóelemes monolit falazatok
167
12.2.5.5. Utómunkálatok
167
12.2.5.4. Betonozás
167
12.2.6.1. Polisztirol kézi zsaluzóelemes monolit falazatok
168
12.2.6.2. Fabeton kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok
170
12.2.6.3. Beton kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok
171
12.3. Szakmai számítások
172
Kérdések és gyakorlófeladatok
174
13. Gerendák, áthidalók, koszorúk
177
13.1. Monolit vasbeton gerendák
177
13.1.1. A gerenda vasalása
178
13.1.2. A gerendák zsaluzása
180
13.1.3. Betonozás
182
13.1.4 Áthidalógerendák
183
13.1.4.1. Előre gyártott áthidalások helyszíni betonozása
184
13.1.4.2. Zsaluzóelemes áthidalások helyszíni betonozása
184
13.2.1. Födémek bekötése koszorúba
185
13.2. Vasbeton koszorúk
185
13.2.2. Zsaluzás
186
13.2.3. Vasalás
187
13.2.4. Betonozás
187
Kérdések és gyakorlófeladatok
189
14. Monolit födémek
191
14.1. Sík lemezfödémek
191
14.2. Bordás lemezfödémek
192
14.4. Kazettás lemezfödémek
194
14.3. Gombafödémek
194
14.5. Födémek zsaluzata, alátámasztása
195
14.6. Födémek statikája, vasalása
197
14.7. A födémek betonozása
200
14.8. A födémek cseréje
201
Kérdések és gyakorlófeladatok
203
15. Monolit betonlépcsők
205
15.1. A lépcsők részei, fogalmak
205
15.2. Alaprajzi elrendezés
206
15.3. A lépcsők jellemző méretei
207
15.4. A lépcsők méreteinek számítása
208
15.5. Lépcsők szerkezeti jellege, alátámasztása
210
15.6. Monolit vasbeton lépcsők
211
15.7. Húzott fokú lépcsők szerkesztése
212
15.7.1. Húzott fokú saroklépcső szerkesztése
212
15.7.2. Húzott fokú, visszaforduló karú lépcső szerkesztése
213
15.8. Lépcsőzsaluzatok
214
15.9. A lépcsők vasalása
215
15.10 A lépcsők betonozása
218
Kérdések és gyakorlófeladatok
220
16.1.2. Előkészítés
221
16.1.1. Az aljzatbeton kitűzése
221
16.1. Aljzatbetonok
221
16. Aljzatbetonozás, esztrichkészítés
221
16.1.3. A beton keverése
222
16.1.4. A vezetősávok kialakítása
222
16.1.5. Az aljzatbeton készítése
222
16.1.6. Utókezelés
223
16.2. Esztrichtípusok
224
16.3. Cementesztrich
225
16.3.1. Anyag
225
16.3.3.1. Keverési arány
226
16.3.3. Gyorsan kötő cementesztrichek
226
16.3.2. Kivitelezés
226
16.3.3.2. A keverék előállítása
227
16.3.3.3. Friss esztrich felhasználása
228
16.3.4. Kemény esztrichek
228
16.4. Mozgási hézagok
229
16.4.1. Mezőhatároló hézagok
230
16.4.1.1. Hőtágulási hézagok
230
16.4.2. Szegélyhézagok
231
16.4.1.2. Vakhézagok
231
16.5. Szakmai számítások
232
Kérdések és gyakorlófeladatok
235
17. Betonszerkezetek ellenőrzése
237
17.1. A betonfelület ellenőrzése
237
17.1.3. Csorbulások
238
17.1.2. Pórusok, fészkek
238
17.1.1. Felületi egyenetlenségek
238
17.1.4. Repedések
239
17.2. A szerkezeti méretek ellenőrzése
239
17.2.1.2. Aljzatok
240
17.2.1.1. Alapozások
240
17.2.1. A szerkezetek ellenőrzése
240
17.2.1.3. Falak, pillérek, oszlopok
241
17.2.1.4. Födémek és gerendák
241
17.2.1.5. Lépcsők
241
17.2.2. Méreteltérések, tűrések
242
17.3. Betontakarás, a betonacélok elhelyezkedése
242
Kérdések és gyakorlófeladatok
244
18.1. A betonszerkezeteket érő káros hatások
245
18. Vasbeton szerkezetek hibái
245
18.2. A hibák típusai, kiterjedésük
246
18.2.1. Tervezői hibák
246
18.2.2. Kivitelezési hibák
247
18.2.2.1. A betonkeverés hibái
247
18.2.2.2. A bedolgozás hibái
248
18.3. Nagy tömegű betonozás
249
18.4. Betonszerkezetek javítása
250
18.4.1. Felületi bevonatok, kisebb repedések kitöltése
250
18.4.3. Utólagos felületi javítások
251
18.4.2. Felületi impregnálás
251
18.4.4. Belső üregek injektálása
252
18.4.5. A betonacélok védelmének fokozása, korrózióvédelem
253
18.4.6. A teherbírás növelése különböző eljárásokkal
254
18.4.6.1. Lőttbetonos eljárás
254
18.5. Beton- és vasbeton szerkezetek bontása
255
18.5.1. Részleges bontás
255
18.5.2. Vasbeton szerkezet cseréje, bontása
256
Kérdések és gyakorlófeladatok
257

MKIK 2012
10274‐12 Beton és vasbeton szerkezetek

MKIK 2016
10274‐16 Beton és vasbeton szerkezetek

Tartalmak összehasonlítása

 GS 1-14 Monolit beton és vasbeton szerkezetek  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
 Extra kép       
 Extra képsorozatok        ✓ 
 Extra óravázlatok         ✓ 
 Extra 3D modellek       

 

Kapcsolódó könyvek
Előre gyártott vasbeton szerkezetek
136 oldal, Kiadás: 2014
GS 1-15
Falazás, vakolás
400 oldal, Kiadás: 2014
GS 1-13
Gyakorlati munkafüzet kőműveseknek
276 oldal, Kiadás: 2015
GS 1-11
Vegyes kőműves feladatok
92 oldal, Kiadás: 2012
GS 1-12
Víz-, hő- és hangszigetelések készítése
264 oldal, Kiadás: 2014
GS 1-08