GS-1-14
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Monolit beton és vasbeton szerkezetek

ISBN: 978 963 9702 73 8
Digitális terjedelem: 264 oldal
Nyomtatott terjedelem: 264 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2019
Foglalkozás(ok): Kőműves
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
6 000 Ft

eBook online

45
32
97
3
36
18
Licenc
6 000 Ft

A korábbi kiadványunk tartalmát frissítettük, a kerettantervhez igazítottuk. Emellett aktualizáltuk a rajzokat, csomópontokat, leírásokat. A korábbi könyvhöz hasonlóan a beton alapanyagainak (adalékanyagok, hidraulikus kötőanyagok, adalékszerek, víz) bemutatásával indítunk, és a beton keverésével, az anyag friss és megszilárdult állapotában jellemző tulajdonságainak bemutatásával folytatjuk a tananyagot. A vasbeton és a különleges betonok megismerése után a betonacélok jellemzőit ismertetjük. A könyv talán legfontosabb fejezete a betontechnológia legfontosabb szabályait mutatja be.

Új tartalmi elemként került a könyvbe a talajok és kőzetek című fejezet, illetve a földmunkákat ismertető fejezet. Ezt követően az egyes épületszerkezetek (alapozások, aljzatok, falak, pillérek, gerendák, áthidalók, koszorúk, födémek, lépcsők) betonozási munkáival kapcsolatos ismeretek részletes bemutatása következik. Itt részletesen kitérünk a kivitelezés menetére, a vasalás szerelésére,  a betonozásra stb. Az aljzatoknál az esztrichelési munkákat is bemutatjuk, csakúgy, mint a falaknál a kéregfalas építési rendszert és a zsaluzóelemes monolit falazatokat. A lépcsőknél a lépcsőszámítás menetét is ismertetjük. A könyv az elkészült betonszerkezetek ellenőrzésével és a vasbetonszerkezetek jellemző hibáival zárul. A fejezetekben emellett tervolvasási, házi és gyakorlófeladatokat, rajzi és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatok követnek.

  

  1. A beton adalékanyagai
5
    1.1. Az adalékanyagokról általában
5
    1.2. A szemmegoszlás és vizsgálata
7
    1.3. Adalékanyagok szennyeződései
10
    1.4. Homok
10
    1.5. Kavics és homokos kavics
11
    1.6. Példa adalékanyagok szemmegoszlására
11
    1.7. A szemmegoszlási görbe módosítása, tervezése
13
    1.8. Az adalékanyagok tulajdonságainak vizsgálata
13
      1.8.1. Az agyag- és iszaptartalom
13
      1.8.2. Az adalékanyag felülete és a szemalak vizsgálata
14
      1.8.3. Az adalékanyag víztartalmának meghatározása
14
      1.8.4. Az adalékanyag félórás vízfelvétele
15
    1.9. Zúzott kő
15
    1.10. Kőpor és kőliszt
15
Kérdések és gyakorlófeladatok
16
  2. Hidraulikus kötőanyagok
17
    2.1. Gyengén hidraulikus kötőanyagok
17
    2.2. Hidraulitok
17
    2.3. Cement
17
      2.3.1. A portlandcement kötése
19
      2.3.2. Az építőiparban használatos cementfajták
22
      2.3.3. A cement tárolása, minőségi követelmények
23
Kérdések és gyakorlófeladatok
24
  3. Adalékszerek, kiegészítőanyagok
25
    3.1. Képlékenyítők, folyósítók
26
    3.2. Légbuborékképzők
26
    3.3. Tömítőszerek
27
    3.4. Késleltetőszerek
27
    3.5. Gyorsítószerek, fagyásgátlók
27
    3.6. Injektálást segítő szerek
28
    3.7. Stabilizálószerek
28
    3.8. Az adalékszerek adagolása, bekeverése
29
    3.9. Az adalékszerek keverhetősége
29
    3.10. Az adalékszerek tárolása
29
    3.11. Vegyi segédanyagok
30
      3.11.1. Zsaluleválasztók
30
      3.11.2. Betonfelület kötését gátló anyagok
30
      3.11.3. Betonfelületet utókezelő, párazáró bevonatok
30
      3.11.4. Felületimpregnáló anyagok
30
    3.12. Kiegészítőanyagok
31
    3.13. Keverővíz
31
Kérdések és gyakorlófeladatok
32
  4. Beton anyagismeret
33
    4.1. A beton fogalma és alkalmazása
33
    4.2. A betonok osztályozása, jelölése, tulajdonságai
33
      4.2.1. Betonok jelölése általános tulajdonság alapján
34
      4.2.2. Betonok jelölése különleges tulajdonságok alapján
36
      4.2.3. Kitéti osztályok
36
      4.2.4. Példa a betonok jelölésére
37
    4.3. A beton alkotórészei
38
      4.3.1. Kötőanyag
38
      4.3.2. Víz
38
      4.3.3. Adalékanyag
38
      4.3.4. Adalékszerek
39
    4.4. A beton összetételének meghatározása, betontervezés
39
    4.5. A friss beton tulajdonságai
42
    4.6. A megszilárdult beton tulajdonságai
44
      4.6.1. Testsűrűség és tömörség
44
      4.6.2. Hidrotechnikai tulajdonságok
44
      4.6.3. Szilárdsági tulajdonságok
45
      4.6.4. Alakváltozási tulajdonságok
45
      4.6.5. Hőfejlődés, hőtechnikai tulajdonságok
46
      4.6.6. A tulajdonságokat befolyásoló tényezők
46
    4.7. Betonkorrózió
47
Kérdések és gyakorlófeladatok
48
  5. A beton tulajdonságainak vizsgálata
51
    5.1. A friss beton tulajdonságainak vizsgálata
51
      5.1.1. Mintavétel
51
      5.1.2. Konzisztenciavizsgálatok
51
        5.1.2.1. A roskadás mérése
51
        5.1.2.2. A Vebe-vizsgálat
52
        5.1.2.3. A tömörítési mérőszám
53
        5.1.2.4. A terülés mérése
53
      5.1.3. A bedolgozási tényező meghatározása
54
    5.2. A megszilárdult beton tulajdonságainak vizsgálata
55
      5.2.1. A betonvizsgálat próbatestei
55
      5.2.2. Nyomószilárdsági vizsgálat töréssel
56
      5.2.3. Roncsolásmentes nyomószilárdsági vizsgálat
57
      5.2.4. Hajlító-húzó szilárdsági vizsgálat
57
      5.2.5. Húzószilárdsági vizsgálat hasítással
58
Kérdések és gyakorlófeladatok
59
  6. Vasbeton, különleges betonok
61
    6.1. Vasbeton
61
      6.1.1. A vasbeton előnyös és hátrányos tulajdonságai
62
      6.1.2. Feszített vasbeton szerkezetek
62
      6.1.3. Betontakarás
64
    6.2. Különleges betonok
66
      6.2.1. Gyorsan és lassan szilárduló betonok
66
      6.2.2. Nagy szilárdságú betonok
66
      6.2.3. Könnyűbetonok
66
      6.2.4. Sejtbetonok
67
      6.2.5. Kopásálló beton
67
      6.2.6. Hőálló beton
67
      6.2.7. Vízzáró beton
68
      6.2.8. Fagyálló beton
68
      6.2.9. Úsztatott beton
69
      6.2.10. Esztétikus betonok
69
      6.2.11. Saválló beton
70
      6.2.12. Sugárvédő betonok
70
      6.2.13. Víz alatti betonozás
71
      6.2.14. Vákuumbeton
71
      6.2.15. Gőzölt beton
71
Kérdések és gyakorlófeladatok
72
  7. Betonacélok
73
    7.1. Az acélfélék szilárdsági jellemzői
73
      7.1.1. Az acél ötvözése
74
      7.1.2. Hidegmegmunkálás és hőkezelés
74
    7.2. A betonacélokról
74
    7.3. Feszítőbetétek
75
    7.4. A betonacél-feldolgozás gépei
76
      7.4.1. A betonacélok egyengetése
76
      7.4.2. A betonacélok vágása
77
      7.4.3. A betonacélok hajlítása
78
      7.4.4. Kengyelek készítése
79
    7.5. Betonacél hálók
79
    7.6. Az acélbetétek elnevezései
80
    7.7. A betonacélok felhajlítása
82
    7.8. Lehorgonyzás
83
    7.9. A betonacélok toldása
84
    7.10. Az acélbetétek távolsága egymástól
85
    7.11. A betonacél mennyiségének meghatározása
85
    7.12. Betonacél-szerelések anyagszükséglete
86
Kérdések és gyakorlófeladatok
88
  8. Betontechnológia
91
    8.1. A beton keverése
91
      8.1.1. Az alkotórészek mérése
91
      8.1.2. Az adalékanyagok előkészítése
92
      8.1.3. Kézi betonkeverés
92
      8.1.4. Gépi betonkeverés
93
        8.1.4.1. Szabadon ejtő keverők
93
        8.1.4.2. Kényszerkeverők
95
        8.1.4.3. Építéshelyi betonüzemek
95
        8.1.4.4. Betonkeverő telepek, betongyárak
96
    8.2. A beton szállítása
97
      8.2.1. Billenőplatós szállítás
97
      8.2.2. Betonszállító mixerek
97
      8.2.3. Szállítás tölcsérrel
100
      8.2.4. A beton szállítása csővezetéken, betonpumpák
100
    8.3. A beton bedolgozása
102
      8.3.1. A vasalás ellenőrzése
102
      8.3.2. A zsaluzat előkészítése
102
      8.3.3. A beton zsaluzatba öntése
103
      8.3.4. A beton tömörítése
104
        8.3.4.1. Kézi tömörítés
104
        8.3.4.2. Gépi tömörítés
104
        8.3.4.3. Egyéb tömörítési módok
106
      8.3.5. Szerkezeti hézagok képzése
106
        8.3.5.1. Épületelválasztó hézagok
107
        8.3.5.2. Munkahézagok
107
      8.3.6. A beton simítása
108
    8.4. A betontechnológia gépeinek biztonságtechnikája
108
    8.5. A beton utókezelése
108
      8.5.1. Betonozás melegben
109
      8.5.2. Betonozás hidegben
110
      8.5.3. Hőkezelés
110
Kérdések és gyakorlófeladatok
111
  9. Talajok, kőzetek
113
    9.1. A föld felszínét alakító erők
113
      9.1.1. Külső hatások
113
      9.1.2. Belső hatások
115
    9.2. Talajfajták
116
    9.3. Kőzetek
119
      9.3.1. Kőzetalkotó ásványok
119
      9.3.2. A kőzetek csoportosítása
119
Kérdések és gyakorlófeladatok
120
  10. Földmunkák
121
    10.1. A földmunkák gépesítése
123
    10.2. A földmunkavégzés folyamata
124
      10.2.1. Munkagödrök, földkiemelés
124
        10.2.1.1. Munkagödrök és árkok megtámasztása
125
      10.2.2. Feltöltések, visszatöltések
126
      10.2.3. Deponálás, szállítás
127
      10.2.4. A talaj víztelenítése
128
        10.2.4.1. Nyílt víztartás
128
        10.2.4.2. Talajvízszint-süllyesztés
129
        10.2.4.3. Elektroozmózis
130
        10.2.4.4. Talajfagyasztás
130
Kérdések és gyakorlófeladatok
131
  11. Alapozások
133
    11.1. Síkalapozások
134
      11.1.1. Sávalapok
135
        11.1.1.1. Sávalapok lépcsőzése
136
        11.1.1.2. Sávalapok készítése
136
        11.1.1.3. Válaszfalak alapozása
138
      11.1.2. Pontalapok
139
    11.1.3 Gerenda- és gerendarács alapok
140
      11.1.4. Lemezalapok
140
      11.1.5. Héjalapok
142
    11.2. Mélyalapozások
142
      11.2.1. Cölöpalapozás
142
        11.2.1.1. Cölöpfej
143
        11.2.1.2. Cölöprács/talpgerenda
143
        11.2.1.3. Előre gyártott vasbeton cölöpök
144
        11.2.1.4. Helyszínen készülő vasbeton cölöpök
144
      11.2.2. Kútalapozás
146
        11.2.2.1. Teherelosztó szerkezet
147
        11.2.2.2. A kutak szerkezete és készítése
147
      11.2.3. Résfalas alapozás
148
    11.3. Alapozási terv
150
    11.4. Szakmai számítások
152
Kérdések és gyakorlófeladatok
154
  12. Fal, pillér és oszlop
157
    12.1. A vasbeton oszlopok és pillérek
157
      12.1.1. Vasalás
157
      12.1.2. Zsaluzat
159
      12.1.3. Betonozás
160
    12.2. Monolit falszerkezetek
161
      12.2.1. Táblás zsaluzatokkal épülő vasbeton falak
161
        12.2.1.1. Vasalás
161
        12.2.1.2. Zsaluzat
162
        12.2.1.3. Betonozás
163
      12.2.2. Alagútzsalus építési mód
163
      12.2.3. Kúszózsalus építési mód
164
      12.2.4. Csúszózsalus építési mód
164
      12.2.5. Vasbeton kéregfalak
165
        12.2.5.1. Fogadószerkezet előkészítése
165
        12.2.5.2. Kitűzés
166
        12.2.5.3. Beemelés, rögzítés
166
        12.2.5.4. Betonozás
167
        12.2.5.5. Utómunkálatok
167
      12.2.6. Kézi zsaluzóelemes monolit falazatok
167
        12.2.6.1. Polisztirol kézi zsaluzóelemes monolit falazatok
168
        12.2.6.2. Fabeton kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok
170
        12.2.6.3. Beton kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok
171
    12.3. Szakmai számítások
172
Kérdések és gyakorlófeladatok
174
  13. Gerendák, áthidalók, koszorúk
177
    13.1. Monolit vasbeton gerendák
177
      13.1.1. A gerenda vasalása
178
      13.1.2. A gerendák zsaluzása
180
      13.1.3. Betonozás
182
    13.1.4 Áthidalógerendák
183
        13.1.4.1. Előre gyártott áthidalások helyszíni betonozása
184
        13.1.4.2. Zsaluzóelemes áthidalások helyszíni betonozása
184
    13.2. Vasbeton koszorúk
185
      13.2.1. Födémek bekötése koszorúba
185
      13.2.2. Zsaluzás
186
      13.2.3. Vasalás
187
      13.2.4. Betonozás
187
Kérdések és gyakorlófeladatok
189
  14. Monolit födémek
191
    14.1. Sík lemezfödémek
191
    14.2. Bordás lemezfödémek
192
    14.3. Gombafödémek
194
    14.4. Kazettás lemezfödémek
194
    14.5. Födémek zsaluzata, alátámasztása
195
    14.6. Födémek statikája, vasalása
197
    14.7. A födémek betonozása
200
    14.8. A födémek cseréje
201
Kérdések és gyakorlófeladatok
203
  15. Monolit betonlépcsők
205
    15.1. A lépcsők részei, fogalmak
205
    15.2. Alaprajzi elrendezés
206
    15.3. A lépcsők jellemző méretei
207
    15.4. A lépcsők méreteinek számítása
208
    15.5. Lépcsők szerkezeti jellege, alátámasztása
210
    15.6. Monolit vasbeton lépcsők
211
    15.7. Húzott fokú lépcsők szerkesztése
212
      15.7.1. Húzott fokú saroklépcső szerkesztése
212
      15.7.2. Húzott fokú, visszaforduló karú lépcső szerkesztése
213
    15.8. Lépcsőzsaluzatok
214
    15.9. A lépcsők vasalása
215
  15.10 A lépcsők betonozása
218
Kérdések és gyakorlófeladatok
220
  16. Aljzatbetonozás, esztrichkészítés
221
    16.1. Aljzatbetonok
221
      16.1.1. Az aljzatbeton kitűzése
221
      16.1.2. Előkészítés
221
      16.1.3. A beton keverése
222
      16.1.4. A vezetősávok kialakítása
222
      16.1.5. Az aljzatbeton készítése
222
      16.1.6. Utókezelés
223
    16.2. Esztrichtípusok
224
    16.3. Cementesztrich
225
      16.3.1. Anyag
225
      16.3.2. Kivitelezés
226
      16.3.3. Gyorsan kötő cementesztrichek
226
        16.3.3.1. Keverési arány
226
        16.3.3.2. A keverék előállítása
227
        16.3.3.3. Friss esztrich felhasználása
228
      16.3.4. Kemény esztrichek
228
    16.4. Mozgási hézagok
229
      16.4.1. Mezőhatároló hézagok
230
        16.4.1.1. Hőtágulási hézagok
230
        16.4.1.2. Vakhézagok
231
      16.4.2. Szegélyhézagok
231
    16.5. Szakmai számítások
232
Kérdések és gyakorlófeladatok
235
  17. Betonszerkezetek ellenőrzése
237
    17.1. A betonfelület ellenőrzése
237
      17.1.1. Felületi egyenetlenségek
238
      17.1.2. Pórusok, fészkek
238
      17.1.3. Csorbulások
238
      17.1.4. Repedések
239
    17.2. A szerkezeti méretek ellenőrzése
239
      17.2.1. A szerkezetek ellenőrzése
240
        17.2.1.1. Alapozások
240
        17.2.1.2. Aljzatok
240
        17.2.1.3. Falak, pillérek, oszlopok
241
        17.2.1.4. Födémek és gerendák
241
        17.2.1.5. Lépcsők
241
      17.2.2. Méreteltérések, tűrések
242
    17.3. Betontakarás, a betonacélok elhelyezkedése
242
Kérdések és gyakorlófeladatok
244
  18. Vasbeton szerkezetek hibái
245
    18.1. A betonszerkezeteket érő káros hatások
245
    18.2. A hibák típusai, kiterjedésük
246
      18.2.1. Tervezői hibák
246
      18.2.2. Kivitelezési hibák
247
        18.2.2.1. A betonkeverés hibái
247
        18.2.2.2. A bedolgozás hibái
248
    18.3. Nagy tömegű betonozás
249
    18.4. Betonszerkezetek javítása
250
      18.4.1. Felületi bevonatok, kisebb repedések kitöltése
250
      18.4.2. Felületi impregnálás
251
      18.4.3. Utólagos felületi javítások
251
      18.4.4. Belső üregek injektálása
252
      18.4.5. A betonacélok védelmének fokozása, korrózióvédelem
253
      18.4.6. A teherbírás növelése különböző eljárásokkal
254
        18.4.6.1. Lőttbetonos eljárás
254
    18.5. Beton- és vasbeton szerkezetek bontása
255
      18.5.1. Részleges bontás
255
      18.5.2. Vasbeton szerkezet cseréje, bontása
256
Kérdések és gyakorlófeladatok
257

MKIK 2012
10274‐12 Beton és vasbeton szerkezetek

MKIK 2016
10274‐16 Beton és vasbeton szerkezetek

Kapcsolódó könyvek
Víz-, hő- és hangszigetelések készítése
264 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-08
Gyakorlati munkafüzet kőműveseknek
276 oldal, Kiadás: 2018
GS-1-11
Vegyes kőműves feladatok
92 oldal, Kiadás: 2017
GS-1-12
Falazás, vakolás
400 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-13
Előre gyártott vasbeton szerkezetek
136 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-15
Zsaluzatok
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-4-30