GS-1-13
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Falazás, vakolás

ISBN: 978 963 9702 72 1
Digitális terjedelem: 400 oldal
Nyomtatott terjedelem: 400 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2019
Foglalkozás(ok): Kőműves
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
8 300 Ft

eBook online

101
36
143
7
3
Licenc
8 300 Ft

A tankönyv a kőműves szakma klasszikus feladatainak két fő ismeretanyagát foglalja össze. A korábbi kiadványaink tartalmát frissítettük, a legújabb építési anyagokhoz, illetve az érvényes szabványokhoz igazítottuk a leírásokat, valamint a rajzokat, csomópontokat is.

 
Az első fejezetben a kitűzés legfontosabb eszközeit, módszereit, elveit mutatjuk be. A falazatok anyagainak megismerése után azokat az eszközöket és gépeket soroljuk fel, amelyek a falazási és vakolási munkákhoz szükségesek. A falazóhabarcsok anyagismeretével foglalkozó fejezetben a hagyományos és korszerű habarcsok felépítését, legfontosabb jellemzőit ismerheti meg a tanuló, A könyv egyik fő fejezete a különböző falszerkezetekkel, jellemzőikkel, illetve a falazási munkákkal foglalkozik. Részletesen bemutatjuk a hagyományos és a korszerű falazási technológiákat is. Külön fejezetben ismerheti meg a tanuló a boltövek, boltozatok, illetve a kémények jellemzőit,építések menetét.
 
A vakolatok ismeretanyagát hasonló felépítésben mutatjuk be: először a szerkezeti jellemzőkkel, fő típusokkal, rétegfelépítéssel foglalkozunk. Ezt követi a vakolatok anyagtani összetételét ismertető fejezet. A segédelemek után a könyv másik fő fejezetében, a vakolási munka folyamatával, technológiájával foglalkozunk. Röviden bemutatjuk a vakolatok hibáit is.
 
A könyvet a falazáshoz és vakoláshoz is szükséges állványok rövid bemutatásával, illetve szakmai számításokkal zárjuk.
 
  1. Kitűzési ismeretek
5
    1.1. Geodéziai mérések
5
    1.2. A kitűzés eszközei
6
      1.2.1. Jelölőeszközök
6
      1.2.2. A függőbe és vízszintbe állítás eszközei
6
    1.3. Vízszintes mérés
8
    1.4. Magasságmérés
10
      1.4.1. A szintezés eszközei
10
      1.4.2. A szintezés elve és menete
11
    1.5. A szögek meghatározása
12
    1.6. Korszerű berendezések, mérőállomások
13
    1.7. Pontok, egyenesek és szögek vízszintes kitűzése
15
    1.8. Épületek kitűzése
19
Kérdések és gyakorlófeladatok
21
  2. Falazatok anyagai, falazóelemek
25
    2.1. Vályogtégla
25
    2.2. Építési kerámiák
26
      2.2.1. Az építési kerámiák alapanyaga, főbb jellemzői
26
      2.2.2. Az építési kerámiák előállítása
30
        2.2.2.1. A nyersanyag megválasztása és előkészítése
31
        2.2.2.2. Formázás
31
        2.2.2.3. Szárítás
32
        2.2.2.4. Égetés
32
      2.2.3. Az építési kerámiák gyártási hibái
34
      2.2.4. Kerámia falazóelemek vizsgálatai
36
      2.2.5. Kerámia falazóelemek
38
        2.2.5.1. Vázkerámia falazati rendszer elemei
40
        2.2.5.2. Külső falburkoló kerámiaelemek
44
        2.2.5.3. Kerámia kerítéselemek
45
    2.3. Pórusbeton falazóelemek
46
    2.4. Mészhomok tégla falazóelemek
49
    2.5. Adalékanyagos könnyűbeton falazóelemek
49
    2.6. Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek
51
    2.7. Monolit falazatok falazóelemei
53
      2.7.1. Adalékanyagos könnyűbeton kézi zsaluzóelemek
53
      2.7.2. Fabeton kézi zsaluzóelemek
54
      2.7.3. Polisztirol kézi zsaluzóelemek
55
      2.7.4. Kerámia kézi zsaluzóelemek
55
      2.7.5. Vasbeton kéregfalelemek
56
Kérdések és gyakorlófeladatok
57
  3. Falazó-, vakolómunkák eszközei, gépei
61
    3.1. A habarcskeverés eszközei, gépei
61
    3.2. A falazás eszközei, gépei
62
      3.2.1. Kéziszerszámok
62
      3.2.2. Falazási munkák gépei
63
    3.3. A vakolás eszközei, gépei, szerszámai
64
      3.3.1. Kéziszerszámok
64
      3.3.2. Vakológépek
65
      3.3.3. Vakolatsimító gépek
67
Kérdések és gyakorlófeladatok
68
  4. Habarcsok, falazóhabarcsok
69
    4.1. A habarcsok meghatározása
69
    4.2. A habarcsok osztályozása
69
    4.3. A habarcsok összetevői
70
      4.3.1. A habarcsok kötőanyagai
70
        4.3.1.1. A kötőanyagokról általában
70
        4.3.1.2. Nem hidraulikus kötőanyagok
71
        4.3.1.3. Hidraulikus kötőanyagok
74
        4.3.1.4. Műgyanták
77
      4.3.2. A habarcsok adalékanyagai
77
      4.3.3. A habarcsok keverővize
77
      4.3.4. A habarcsok adalékszerei
77
        4.3.4.1. Habarcsjavító szerek
78
        4.3.4.2. Felületkezelő szerek
79
    4.4. A habarcsok elkészítése, keverése
79
      4.4.1. Kézi keverés
79
      4.4.2. A habarcskeverés gépei – gépi keverés
80
    4.5. A falazóhabarcsok megadása, jelölése
81
    4.6. Falazóhabarcsok
82
      4.6.1. Szárazhabarcsok
83
      4.6.2. Különböző falazati rendszerekhez tartozó habarcsok
83
        4.6.2.1. Vázkerámia falazati rendszerhez tartozó falazóhabarcsok
83
        4.6.2.2. Pórusbeton falazati rendszerhez tartozó falazóhabarcsok
84
Kérdések és gyakorlófeladatok
85
  5. Falszerkezetek, falazási munkák
87
    5.1. A falszerkezetek osztályozása
87
      5.1.1. Térelhatároló és térelválasztó falak
88
      5.1.2. Teherhordó és nem teherhordó falak
88
      5.1.3. Pillérek, oszlopok
89
      5.1.4. Teherhordó szerkezeti rendszerek
89
    5.2. A falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények
90
      5.2.1. Méretpontossági követelmények
90
      5.2.2. Szilárdsági követelmények
90
      5.2.3. Nedvességvédelmi követelmények
91
      5.2.4. Hő- és páratechnikai követelmények
92
      5.2.5. Zajvédelmi követelmények
93
      5.2.6. Tűzvédelmi követelmények
94
    5.3. Különböző falszerkezetek
95
      5.3.1. Pincefalak
95
      5.3.2. Lábazati falak
97
      5.3.3. Felmenő falak
99
      5.3.4. Tűzfalak, oromfalak, attikafalak, térdfalak
100
      5.3.5. Válaszfalak
101
      5.3.6. Vázkitöltő falak
102
      5.3.7. Merevítőfalak
102
      5.3.8. Mellvédfalak
103
      5.3.9. Támfalak
103
      5.3.10. Kerítésfalak
104
Kérdések és gyakorlófeladatok
105
    5.4. Kézi falazóelemekből készülő falszerkezetek
107
      5.4.1. Kőfalazatok
107
        5.4.1.1. A kőfalak fajtái, a kő megmunkálása
107
        5.4.1.2. Terméskő falak
109
        5.4.1.3. Terméskő falak építése
111
        5.4.1.4. Faragottkő falak
112
        5.4.1.5. Faragottkő falak építése
113
      5.4.2. Téglafalazatok
114
        5.4.2.1. A téglafalak rétegei, a téglakötések általános szabályai
114
        5.4.2.2. Falidomkötések
116
      5.4.3. Falazóblokkokból épített falazatok
131
        5.4.3.1. B 30-as falidomok
131
        5.4.3.2. Hb 38-as falidomok
132
        5.4.3.3. Uniform falidomok
132
      5.4.4. Korszerű vázkerámia falazatok
133
        5.4.4.1. Habarcstáskás vázkerámia falazatok
133
        5.4.4.2. Nútféderes vázkerámia falazatok
134
Kérdések és gyakorlófeladatok
139
      5.4.5. Tégla- és vázkerámia falazatok építése
143
        5.4.5.1. Anyagelőkészítés
143
        5.4.5.2. Kitűzés
144
        5.4.5.3. Falazás
144
      5.4.6. Ragasztott vázkerámia falazatok építése
151
      5.4.7. Téglapilllérek és -oszlopok építése
153
      5.4.8. Pórusbeton falazatok építése
154
      5.4.9. Könnyűbeton elemes falazatok építése
156
        5.4.9.1. Falidomkötések
156
        5.4.9.2. Könnyűbeton elemes falazat építése
156
      5.4.10. Vályogfalazatok építése
157
Kérdések és gyakorlófeladatok
160
    5.5. Válaszfalak
161
      5.5.1. A válaszfalakkal szemben támasztott követelmények
161
      5.5.2. Válaszfalak osztályozása
162
      5.5.3. Kézi falazóelemekből épített válaszfalak
163
        5.5.3.1. Kisméretű téglából készülő válaszfalak
163
        5.5.3.2. Vázkerámia válaszfalak
165
        5.5.3.3. Pórusbeton válaszfalak
167
        5.5.3.4. Könnyűbeton válaszfalak
169
        5.5.3.5. Gipsz válaszfalak
171
Kérdések és gyakorlófeladatok
172
    5.6. A falazott szerkezetek rajzai
173
    5.7. Falazott szerkezetek mennyiségmeghatározása
187
      5.7.1. Kisméretű téglából épített falazatok méretei
187
      5.7.2. Vázkerámia falazatok méretei
189
      5.7.3. Pórusbeton falazatok méretei
190
      5.7.4. A falazatok anyagszükséglete
190
      5.7.5. Falazatok habarcsszükséglete
191
      5.7.6. Anyagszükséglet-számítás idomtervek alapján
194
  6. Falazott boltövek, boltozatok
199
    6.1. Boltövek
199
      6.1.1. A boltöv alakja, részei
199
      6.1.2. Kő anyagú boltövek
200
      6.1.3. Tégla anyagú boltövek
202
    6.2. Boltozatok
205
      6.2.1. A tégla boltozatok építése
206
    6.3. Tégla boltövek mennyiségmeghatározása
208
      6.3.1. Félkörívű boltöv
208
      6.3.2. Szegmensívű boltöv
209
Kérdések és gyakorlófeladatok
210
  7. Kémények
211
    7.1. A kémények működése
211
    7.2. A kémények csoportosítása
213
    7.3. Egyedi, falazott kémények
214
      7.3.1. A falazott kémények elhelyezkedése
214
      7.3.2. A kémények szerkezeti felépítése
215
      7.3.3. A kéménybélés
216
      7.3.4. Falazott kémény készítése
217
        7.3.4.1. Koromzsák és alsó tisztítónyílás
217
        7.3.4.2. A füstcső csatlakozása
218
        7.3.4.3. Átvezetés födémen
219
        7.3.4.4. Kéménytest kialakítása padlástérben
219
        7.3.4.5. Kéményfej
220
        7.3.4.6. Felületképzések, burkolatok
221
      7.3.5. A kéménykitorkollás elhelyezkedése
221
      7.3.6. A kéményelhúzás
223
      7.3.7. Egyedi falazott kémények hibái, felújításuk
224
        7.3.7.1. A falazott kémények hibái
224
        7.3.7.2. Meglévő kémények utólagos bélelése
225
        7.3.7.3. A kéményfej és a fedkő javítása
227
    7.4. Előre gyártott elemekből épített, korszerű kémények
229
      7.4.1. Korszerű kéményrendszerek elemei
229
      7.4.2. A korszerű kéményrendszerek előnyei
230
      7.4.3. A korszerű kéményrendszerek típusai
231
        7.4.3.1. Egyszerűsített hőszigetelésű kémények
231
        7.4.3.2. Teljes hőszigetelésű, hátsó szellőztetésű kémények
231
        7.4.3.3. Zárt égésterű tüzelőberendezések kéményei
232
        7.4.3.4. Univerzális, korszerű, egyedi kémény
233
      7.4.4. Korszerű kémények építése
233
    7.5. Gyűjtőkémények
237
      7.5.1. Hagyományos gyűjtőkémények
237
        7.5.1.1. Kettős falú, egycsatornás gyűjtőkémény
237
        7.5.1.2. Egyesített falú, egycsatornás gyűjtőkémény
237
        7.5.1.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémények
238
      7.5.2. Előre gyártott elemes, korszerű gyűjtőkémények
238
      7.5.3. Hagyományos gyűjtőkémények felújítása
239
        7.5.3.1. Multikamin furanflex eljárás
240
        7.5.3.2. Gyűjtőkémények teljes kiváltása
241
    7.6. A központi fűtés kéményei
242
    7.7. A gyárkémények
243
Kérdések és gyakorlófeladatok
244
  8. Vakolatok felépítése, típusai
247
    8.1. A vakolatokról
247
      8.1.1. Vakolatok osztályozása
247
    8.2. A vakolatok szerkezeti felépítése
248
      8.2.1. Egyrétegű vakolatok
248
      8.2.2. Kétrétegű vakolatok
249
      8.2.3. Többrétegű vakolatok
250
    8.3. Beltéri vakolatok
251
      8.3.1. Alapvakolatok
252
      8.3.2. Simítóvakolatok
252
    8.4. Kültéri vakolatok
253
      8.4.1. A felület színe
254
      8.4.2. Felületi struktúra
254
      8.4.3. Kétrétegű kültéri vakolatok szerkezeti felépítése
255
        8.4.3.1. Hagyományos felületképző vakolatok
255
        8.4.3.2. Nemesvakolatok
256
        8.4.3.3. Vékonyvakolatok
256
      8.4.4. Hőszigetelő vakolatok
257
    8.5. Különleges vakolatok
258
      8.5.1. Vízzáró vakolatok
258
      8.5.2. Sugárzásgátló vakolatok
260
      8.5.3. Tűzvédelmi vakolatok
260
Kérdések és gyakorlófeladatok
261
  9. Vakolatok anyagai, vakolóhabarcsok
263
    9.1. Vakolóhabarcsok osztályozása
263
    9.2. A vakolóhabarcsok jelölése, megadása
264
    9.3. Helyszínen készített vakolóhabarcsok
266
      9.3.1. Híg cementhabarcs
266
      9.3.2. Beltérben alkalmazott vakolóhabarcsok
266
      9.3.3. Kültéri vakolóhabarcsok
267
      9.3.4. Kültéri felületképző vakolóhabarcsok
268
      9.3.5. Simító vakolóhabarcsok
269
      9.3.6. Hőszigetelő vakolóhabarcsok
270
      9.3.7. Vízzáró vakolóhabarcsok
270
    9.4. Félkész vakolóhabarcsok
271
    9.5. Gyári nedves vakolóhabarcsok
274
      9.5.1. Műgyanta vakolatok
274
      9.5.2. Szilikátvakolatok
275
      9.5.3. Szilikongyanta vakolatok
275
    9.6. Vakolatalapozók
276
    9.7. A vakolati rendszerek
277
Kérdések és gyakorlófeladatok
278
  10. Vakolatok segédelemei
279
    10.1. Vakolóprofilok
279
      10.1.1. Vakolóprofilok alaptípusai
280
      10.1.2. Vakolóprofilok homlokzati hőszigetelő rendszerekhez
282
    10.2. Vakolattartó és vakolaterősítő szerkezetek
283
Kérdések és gyakorlófeladatok
286
  11. A vakolási munka folyamata
287
    11.1. Előkészítő műveletek
288
      11.1.1. Szerkezetek védelme
288
      11.1.2. Tisztítás, előkészítés
288
      11.1.3. Ellenőrzés
289
    11.2. Vakolattartó és -erősítő szerkezetek beépítése
289
    11.3. Alapfelület kellősítése
290
      11.3.1. Gúzolás
291
      11.3.2. Vakolatalapozó felhordása
292
    11.4. A vakolat kitűzése
292
      11.4.1. Kitűzés iránypontokkal és zsinór segítségével
293
      11.4.2. Kitűzés vakolóprofilokkal
293
    11.5. Vakolóhabarcsok keverése
294
      11.5.1. Helyszínen készülő vakolóhabarcsok keverése
294
      11.5.2. Félkész vakolóhabarcsok keverése
295
    11.6. Vakolóanyag felhordása
296
      11.6.1. Vakolóhabarcs felhordása kézzel
296
        11.6.1.1. Vezetősávok kialakítása, a vakolás általános menete
296
        11.6.1.2. Mennyezetvakolás
297
        11.6.1.3. Oldalfalvakolás
297
      11.6.2. Vakolóhabarcs felhordása géppel
298
    11.7. Felhordott vakolat lehúzása
299
    11.8. Élképzések, hajlatképzések, káva kialakítása
300
    11.9. Alapvakolat ellenőrzése, korrigálása
301
    11.10. Simítóvakolat készítése
302
      11.10.1. Simítás kézzel
302
      11.10.2. Simítás géppel
303
    11.11. Vakolatok utókezelése
303
    11.12. Kültéri vakolatok készítése
304
      11.12.1. Kültéri alapvakolat kialakítása
304
      11.12.2. Simított külső homlokzatvakolatok készítése
304
      11.12.3. Kőporos vakolatok készítése
305
      11.12.4. Vastag nemesvakolatok készítése
306
      11.12.5. Vékony nemesvakolatok készítése
307
      11.12.6. Vékonyvakolatok készítése
308
        11.12.6.1. Alapozás
308
        11.12.6.2. Vakolóhabarcs felhordása
308
        11.12.6.3. Struktúra kialakítása
309
      11.12.7. Lábazatvakolatok készítése
309
    11.13. Vakolatdíszek
311
      11.13.1. Nútolt (hornyolt) vakolatdíszek
311
      11.13.2. Homlokzat síkjából kiemelkedő tagozatok
312
      11.13.3. Párkánykihúzások
312
Kérdések és gyakorlófeladatok
314
  12. Vakolatok hibái
319
    12.1. Repedések
319
    12.2. Elszíneződések, foltosodások
320
      12.2.1. Só kivirágzások
320
      12.2.2. Só nélküli kivirágzások
321
      12.2.3. Keverésből és alapanyagból származó felületi elváltozások
321
    12.3. Technológiai hibákból származó károsodások
322
    12.4. Az avulás jelei
322
    12.5. A vakolatok vizsgálata
323
      12.5.1. Vakolt sík vizsgálata
323
      12.5.2. Üregek meghatározása kopogtatással
323
      12.5.3. Repedések vizsgálata
324
      12.5.4. Elszíneződések vizsgálata
324
      12.5.5. Felületi réteg stabilitása
325
      12.5.6. Felületi keménység
325
      12.5.7. Hátfal vizsgálata
325
    12.6. A vakolatok felújítása
325
      12.6.1. Új vakolat kialakítása
325
        12.6.1.1. Enyhén nedves falak vakolatainak felújítása
325
        12.6.1.2. Nedves, sókivirágzott falak vakolatainak felújítása
326
      12.6.2. Régi vakolatok javítása
327
        12.6.2.1. Foltszerű javítás
327
        12.6.2.2. Megrepedt vakolat javítása
327
        12.6.2.3. Teljes felületű javítás
328
        12.6.2.4. Kőporos vakolatok felújítása
328
Kérdések és gyakorlófeladatok
329
  13. Állványok
331
    13.1. Az állványok rendeltetése
331
    13.2. Az állványok csoportosítása
332
    13.3. Állványok szerkezeti részei
332
      13.3.1. Teherhordó állványszerkezeti elemek
333
      13.3.2. Állványpadozat
334
      13.3.3. Oldalvédelem
335
      13.3.4. Állványfólia
336
      13.3.5. Kikötések
337
      13.3.6. Állványleeresztő elemek
337
      13.3.7. Állványok alapozása
338
      13.3.8. Feljárók
338
    13.4. Hagyományos állványok
339
      13.4.1. Bakállványok
339
        13.4.1.1. A bakállványok típusai
339
        13.4.1.2. A bakállvány építésének alapszabályai, szerelési előírások
340
      13.4.2. Alátámasztó, megtámasztóállványok
342
    13.5. Csőállványok
344
      13.5.1. Csőállványok elemei
345
      13.5.2. Csőállványok típusai
347
        13.5.2.1. Kétlábas csőállvány
347
        13.5.2.2. Kétlábas konzolos állvány
347
        13.5.2.3. Háromlábas csőállvány
349
        13.5.2.4. Egyéb csőállványok
349
    13.6. Keretes állványok
350
      13.6.1. Talplemez, kiegyenlítőkeret
350
      13.6.2. Keretek
351
      13.6.3. Korlátelemek, lábdeszkák
351
      13.6.4. Merevítők
352
      13.6.5. Padozat
352
      13.6.6. Konzolok
353
      13.6.7. Tetővédő elem
353
      13.6.8. Védőtető
353
      13.6.9. Kiváltótartó
354
      13.6.10. Falihorgony
354
      13.6.11. Bilincsek
354
    13.7. Állványok munkavédelmi előírásai
355
      13.7.1. Az építési állványok általános követelményei
355
      13.7.2. Az állványelemek követelményei
355
        13.7.2.1. Állványpadozatok
355
        13.7.2.2. Korlát-, közép- és lábdeszka munkavédelmi követelményei
356
        13.7.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
356
      13.7.3. Építési feljárók, átjárók, lépcsők
356
        13.7.3.1. Építési feljárók
356
        13.7.3.2. Építési átjárók
356
        13.7.3.3. Építési lépcső
357
      13.7.4. Mobil szerelő- és gurulóállványok
357
      13.7.5. Egyéb követelmények, oktatás
357
      13.7.6. Az állványok vizsgálata, átvétele
358
Kérdések és gyakorlófeladatok
359
  14. Számítások építészeti tervek alapján
361
    14.1. Családi ház építési tervdokumentációja
361
Kérdések és gyakorlófeladatok
378
    14.2. Társasház építési tervdokumentációja
380
Kérdések és gyakorlófeladatok
391

Falazás, vakolás

Kapcsolódó könyvek
Gyakorlati munkafüzet kőműveseknek
276 oldal, Kiadás: 2018
GS-1-11
Monolit beton és vasbeton szerkezetek
264 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-14
Előre gyártott vasbeton szerkezetek
136 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-15
Vegyes kőműves feladatok
92 oldal, Kiadás: 2017
GS-1-12
Víz-, hő- és hangszigetelések készítése
264 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-08
Építőipari szakmai számítások
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-51