GS-1-08
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila - Szerényi István

Víz-, hő- és hangszigetelések készítése

ISBN: 978 963 9702 33 2
Digitális terjedelem: 264 oldal
Nyomtatott terjedelem: 0 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2019
Foglalkozás(ok): Kőműves
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
6 000 Ft

eBook online

23
21
57
11
26
12
Licenc
6 000 Ft
A könyv fejezetei alapvetően két fő téma, a vízszigetelés és hőszigetelés köré épülnek. A víz- és nedvességhatások ismertetése után a vízszigetelő anyagokat és legfontosabb jellemzőiket, anyagtani tulajdonságaikat mutatjuk be. Ezt követően az alépítményi, illetve üzemi víz- és nedvesség elleni szigetelések készítésének technológiai folyamatát ismertetjük a különböző anyagok szerint. A szerkezeti kialakítás megértését csomóponti rajzok segítik. A vízszigetelések témakörét mennyiség-meghatározási feladatokkal zárjuk.

A hőszigetelés témakörét hasonlóan építettük fel. A hőtani és akusztikai ismeretek c. fejezetben az új hőtechnikai szabvány szerinti, illetve a szakma által javasolt követelményeket mutatjuk be. Ezután a hőszigetelő anyagok csoportosítása, felépítésük és tulajdonságaik ismertetése következik. Ezt követően a különböző épületszerkezeteknél beépítendő hőszigetelések rétegrendjét, technológiáját tárgyaljuk. A könyv a hőszigetelések anyagmennyiségének számításával zárul.

A fejezetekben tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

  1. Épületszigetelések
5
    1.1. Víz- és nedvesség elleni szigetelések
5
    1.2. Hőszigetelések
6
    1.3. Hangszigetelések
6
  2. Víz- és nedvességhatások
7
    2.1. A talajban lévő nedvességhatások
8
      2.1.1. A talajvíz
8
        2.1.1.1. A talajvíz mozgása, áramlása
9
        2.1.1.2. A talajvíz agresszivitása
10
      2.1.2. A talajnedvesség
11
      2.1.3. A talajpára
12
    2.2. Külső, légköri nedvességhatások
12
    2.3. Belső nedvességhatások
13
    2.4. Párahatások
13
      2.4.1. Alapfogalmak
14
      2.4.2. A páralecsapódás
15
        2.4.2.1. Külső páralecsapódás
16
        2.4.2.2. Belső páralecsapódás
16
      2.4.3. Páranyomás, páradiffúzió
17
    2.5. Az építési nedvesség
18
Kérdések és gyakorlófeladatok
19
  3. Vízszigetelő anyagok
21
    3.1. A bitumen
21
      3.1.1. A bitumen tulajdonságai
22
        3.1.1.1. Kémiai tulajdonságok
22
        3.1.1.2. Fizikai tulajdonságok
22
      3.1.2. Bitumenes készítmények
24
      3.1.3. A bitumen és a bitumenes készítmények tárolása
25
    3.2. Bitumenes szigetelőlemezek
26
      3.2.1. A bitumenes szigetelőlemezek felépítése
26
      3.2.2. A bitumenes szigetelő lemezek típusai
27
      3.2.3. Modifikált bitumenes szigetelőlemezek
27
      3.2.4. Páratechnikai lemezek
28
      3.2.5. Öntapadós vízszigetelő lemezek
29
      3.2.6. Bitumenes lemezek tárolása és szállítása
29
    3.3. Műanyag vízszigetelő lemezek
30
      3.3.1. Plasztomer műanyag szigetelőlemezek
31
        3.3.1.1. PVC műanyag lemezek
31
        3.3.1.2. PIB műanyag lemezek
31
        3.3.1.3. ECB műanyag lemezek
31
      3.3.2. Elasztomer műanyag szigetelőlemezek
31
    3.4. Bevonatszigetelések
32
    3.5. Egyéb vízszigetelések
32
Kérdések és gyakorlófeladatok
33
  4. Alépítmények víz és nedvesség elleni szigetelése
35
    4.1. Az alépítményi szigetelésekről
35
      4.1.1. Az alépítményi szigetelések csoportosítása
35
      4.1.2. Vízzáró és vízhatlan szigetelések
36
    4.2. Talajnedvesség elleni szigetelések
37
      4.2.1. Bitumenes lemez szigetelések készítése
37
        4.2.1.1. Az aljzat előkészítése
38
        4.2.1.2. A bitumenes szigetelőlemezek fektetése, toldása
38
        4.2.1.3. A bitumenes szigetelőlemezek ragasztása, hegesztése
39
      4.2.2. Bitumenes lemez szigetelések szerkezeti részletei
42
        4.2.2.1. Vízszintes falszigetelések
42
        4.2.2.2. Padlószigetelések
44
        4.2.2.3. Függőleges falszigetelések, teknőszigetelés
47
        4.2.2.4. Csőáttörések szigetelése
53
        4.2.2.5. Dilatációk szigetelése
54
      4.2.3. Műanyag lemez szigetelések kialakítása
55
        4.2.3.1. Az aljzat előkészítése
55
        4.2.3.2. A műanyag lemezek fektetése, ragasztása, rögzítése
56
    4.3. Bevonatszigetelések
60
    4.4. Szivárgó rendszerek
61
    4.5. Talajvíznyomás elleni szigetelés
64
      4.5.1. Talajvíznyomás elleni bitumenes lemez szigetelések
64
      4.5.2. Talajvíznyomás elleni műanyag lemez szigetelések
65
    4.6. Egyéb szigetelési megoldások
66
      4.6.1. Fémlemez szigetelés
66
      4.6.2. Tömegbeton szigetelés
66
      4.6.3. Vakolatszigetelések
67
Kérdések és gyakorlófeladatok
70
  5. Üzemi és használati víz elleni szigetelések
75
    5.1. Szigetelési megoldások használati és üzemi víz ellen
76
      5.1.1. A vízzáró padlóburkolat
77
      5.1.2. A bevonatszigetelés
78
      5.1.3. A teljes értékű szigetelés
79
      5.1.4. Kettős szigetelés
79
    5.2. Vízszigetelések kialakítása
80
      5.2.1. Lejtés és vízelvezetés
80
      5.2.2. Felvezetési magasság
82
      5.2.3. Bevonatszigetelések (kent szigetelések) készítése
84
        5.2.3.1. A kenhető szigetelőanyagok típusai
84
        5.2.3.2. Az aljzat előkészítése
86
        5.2.3.3. A szigetelőanyag felhordása
87
        5.2.3.4. Szerkezeti részletek
89
      5.2.4. A drénlemezek alkalmazása
90
        5.2.4.1. A drénlemezek fektetése
90
Kérdések és gyakorlófeladatok
92
  6. Utólagos vízszigetelések
95
    6.1. A szerkezetek nedvesedése
95
      6.1.1. A nedvesedések oka és következménye
95
      6.1.2. Az építőanyagok nedvességfelvétele
96
      6.1.3. Az épületkárosító sók és hatásaik
97
    6.2. Feltárás, diagnosztizálás
98
    6.3. Utólagos falszigetelési eljárások
99
      6.3.1. Mechanikus falszigetelési eljárások
99
        6.3.1.1. Falkibontás
99
        6.3.1.2. Falátvágásos eljárás
100
        6.3.1.3. Szigetelőlemezek besajtolása
101
      6.3.2. Vegyi szigetelések
102
        6.3.2.1. Az injektáláshoz használt anyagok
102
        6.3.2.2. Az injektálásos falszigetelési eljárás
103
        6.3.2.3. Szellőző, pórusos vakolatok
106
        6.3.2.4. Felületszigetelések
109
      6.3.3. Elektroozmotikus eljárások
110
        6.3.3.1. Elektrokinetikus falszárítási eljárás
110
        6.3.3.2. Töltéskompenzációs falszárítási eljárás
111
        6.3.3.3. Falazatok sótalanítása
111
      6.3.4. Utólagos szivárgó rendszer
112
    6.4. Üzemi és használati víz elleni szigetelések felújítása
114
      6.4.1. A szigetelés és a burkolat teljes cseréje
115
      6.4.2. Meglévő burkolatra épített új szigetelés és burkolat
116
Kérdések és gyakorlófeladatok
118
  7. Nedvesség elleni szigetelések anyagszükséglete
121
    7.1. Bitumenes lemez szigetelések anyagszükséglete
121
      7.1.1. Vízszintes falszigetelések
121
      7.1.2. Padlószigetelések
123
      7.1.3. Kellősítő anyag
124
      7.1.4. Pincefalak szigetelése
125
      7.1.5. Teknőszigetelés
127
    7.2. Műanyag szigetelőlemezek anyagszükséglete
130
    7.3. A bevonatszigetelések anyagszükséglete
135
    7.4. Feladatok
137
  8. Hőtani és akusztikai ismeretek
141
    8.1. A hőmérséklet és a hőmérsékletmérés
141
    8.2. Hőtechnikai tulajdonságok
142
      8.2.1. A hővezetés
142
      8.2.2. A hőáramlás
145
      8.2.3. A hősugárzás
145
      8.2.4. A hőtároló képesség
145
      8.2.5. A hőátadás
146
      8.2.6. A hőátbocsátás és a hőátbocsátási tényező
147
      8.2.7. A hőfokesési diagram
151
      8.2.8. A hőtágulás
153
      8.2.9. A hőkapacitás (fajhő)
157
      8.2.10. A hőhíd
158
        8.2.10.1. A hőhidak következményei
160
    8.3. Akusztikai ismeretek
160
Kérdések és gyakorlófeladatok
163
  9. Hő- és hangszigetelő anyagok
165
    9.1. A hőszigetelő anyagokról általában
165
      9.1.1. A hőszigetelő anyagokkal szembeni követelmények
165
    9.2. A hőszigetelő anyagok csoportosítása
166
    9.3. Szálas hőszigetelő anyagok
168
      9.3.1. Kőzetgyapot termékek
168
        9.3.1.1. Könnyű kőzetgyapot hőszigetelő éklemez
170
        9.3.1.2. Többcélú, könnyű kőzetgyapot lemez
170
        9.3.1.3. Homlokzati hőszigetelő lemez
170
        9.3.1.4. Vakolható kőzetgyapot lemez
171
        9.3.1.5. Könnyű kőzetgyapot hőszigetelő lemez
171
      9.3.2. Üveggyapot termékek
172
      9.3.3. Fagyapot és fabeton hőszigetelő elemek
174
    9.4. Pórusos (üreges) hőszigetelő anyagok
176
      9.4.1. Habüveg
177
      9.4.2. Polisztirolhab
178
        9.4.2.1. Expandált polisztirolhab
178
        9.4.2.2. Extrudált polisztirolhab
180
      9.4.3. Poliuretánhab
181
      9.4.4. Polietilénhab termékek
182
      9.4.5. Parafa hőszigetelő anyagok
182
    9.5. Ömlesztett hőszigetelő anyagok
183
    9.5.1 Duzzasztott perlit
183
      9.5.2. Duzzasztott agyaggolyók
184
      9.5.3. Cellulóz anyagú ömlesztett hőszigetelés
185
    9.6. Hangszigetelő anyagok
186
      9.6.1. Léghanggátló és léghangelnyelő anyagok
186
      9.6.2. Lépéshanggátló anyagok
187
Kérdések és gyakorlófeladatok
189
  10. Épületek hőszigetelése
191
    10.1. A hőszigetelések szükségességéről
191
    10.2. Épülethatároló szerkezetek hőtechnikai jellemzői
191
      10.2.1. A határoló szerkezetekkel szembeni követelmények
192
        10.2.1.1. Az energetikai tanúsítvány
192
      10.2.2. Falszerkezetek hőtechnikai jellemzői
193
      10.2.3. Födémszerkezetek hőtechnikai jellemzői
194
    10.3. A hőszigetelő rétegek elhelyezkedése
195
    10.4. Épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
196
      10.4.1. A lábazati falak és a talajon fekvő padló hőszigetelése
196
      10.4.2. Külső falak hőszigetelése
198
      10.4.3. Koszorúk hőszigetelése
202
      10.4.4. Erkélyek hőszigetelése
204
      10.4.5. Nyílásáthidalások hőszigetelése
206
      10.4.6. Padlásfödém hőszigetelése
208
      10.4.7. Pincefödém hőszigetelése
210
    10.5. Ragasztott polisztirol hőszigetelő rendszer
211
      10.5.1. A rendszer elemei
211
        10.5.1.1. A ragasztó
211
        10.5.1.2. Polisztirol keményhab lemez
211
        10.5.1.3. Az üvegszövet háló
211
        10.5.1.4. Vékonyvakolatok
212
        10.5.1.5. A rendszer kiegészítői
212
      10.5.2. Felületvizsgálat, felület-előkészítés
213
      10.5.3. A ragasztókeverék elkészítése
214
      10.5.4. EPS keményhab lemezek szabása
215
      10.5.5. A hőszigetelő lemezek rögzítése
216
        10.5.5.1. A hőszigetelő lemezek ragasztása
217
        10.5.5.2. Kombinált rögzítés
218
      10.5.6. Hőszigetelés elhelyezése indítópallóról
219
      10.5.7. Hőszigetelés elhelyezése indítóprofilról
220
      10.5.8. Hőszigetelés elhelyezése mezőben
220
      10.5.9. A hőszigetelés átcsiszolása
221
      10.5.10. Élvédők elhelyezése
222
      10.5.11. Hálózás egybefüggő, sík felületen
223
      10.5.12. Hálózási részletek, csomópontok
224
      10.5.13. Vékonyvakolat felhordása
226
        10.5.13.1. Vakolatalapozás
226
        10.5.13.2. A vékonyvakolat felhordása, általános tanácsok
227
        10.5.13.3. A dörzsvakolat felhordása és eldolgozása
228
        10.5.13.4. A kapart hatású vakolat felhordása
230
        10.5.13.5. A ragasztásos elválasztás munkamenete
231
    10.6. Ragasztott kőzetgyapot hőszigetelő rendszer
231
Kérdések és gyakorlófeladatok
233
  11. Hőszigetelő rendszerek javítása
239
    11.1. A hőszigetelő rendszerek károsodása
239
    11.2. A homlokzati hőszigetelő rendszerek javítása
240
      11.2.1. Felújítás a hőszigetelő tulajdonság fokozása nélkül
240
      11.2.2. Felújítás a hőszigetelő tulajdonság fokozásával
241
Kérdések és gyakorlófeladatok
242
  12. Hő- és hangszigetelések anyagszükséglete
243
    12.1. Talajon fekvő padló hőszigetelésének anyagszükséglete
243
    12.2. Lábazati falak hőszigetelésének anyagszükséglete
244
    12.3. Homlokzati hőszigetelő rendszerek anyagszükséglete
245
    12.4. Lépéshang-szigetelés anyagszükséglete
248
    12.5. Feladatok
249
  13. Zárófeladat
251

MKIK 2012 
10277‐12 Szigetelések 
11350‐12 Alépítményi szigetelések (vízszigetelő, melegburkoló)
11351‐12 Üzemi vízszigetelés (vízszigetelő, melegburkoló)
11352‐12 Csapadékvíz szigetelés (vízszigetelő, melegburkoló)

MKIK 2016
10277‐16 Szigetelések

Kapcsolódó könyvek
Gyakorlati munkafüzet kőműveseknek
276 oldal, Kiadás: 2018
GS-1-11
Vegyes kőműves feladatok
92 oldal, Kiadás: 2017
GS-1-12
Falazás, vakolás
400 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-13
Előre gyártott vasbeton szerkezetek
136 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-15
Monolit beton és vasbeton szerkezetek
264 oldal, Kiadás: 2019
GS-1-14