GS 1-06
Szerző(k): Szerényi Attila

Hagyományos, cső- és keretes állványzatok

ISBN: 978 963 9702 25 7
Terjedelem: 236 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2009
Foglalkozás(ok): Ács

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

4 150 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

Licenc
2 490 Ft

E-Book - Tanári verzió

3
4
41
17
Licenc
24 900 Ft

 A könyv rövid faipari anyagismerettel kezdődik. Bemutatásra kerülnek az állványépítésben felhasználható faipari alapanyagok, illetve az ezek tárolására vonatkozó ismeretek. Az állványok fém kötőelemei és a korszerű állványok fém alapanyaga miatt jellemezzük az állványépítésben felhasznált fémeket, a kötési módokat, valamint a korrózió jelenségét. Az állványépítéshez szükséges eszközökkel, a rögzítési módokkal külön fejezetekben foglalkozunk. Az állványok általános részeire és tervezésére vonatkozó ismeretek után a hagyományos álványok részeit és építésének menetét mutatjuk be részletesen, metszeti és axonometrikus ábrákkal segítve a megértést. A következő három fejezetben részletesen foglalkozunk a cső-, a keretes és a modulállványok részeivel, építési szabályaival. Az egyéb korszerű állványok (kidugó állványok, védőállványok, függőállványok, stb.) után a dúcolásokat mutatjuk be, mivel a központi vizsgakérdésekben is szerepel ez a témakör. Az állványok bontásának menetét lépésenként számozott ábrák segítségével igyekeztünk szemléltetni. A könyv az állványelemek karbantartására és az állványon végzett munkavédelemre vonatkozó ismeretekkel zárul.

A modulkönyveink megjelenésével együtt új tördelési rendszert alakítottunk ki. A sortáv, a betűméret, betűtípus megválasztásával igyekeztünk a célcsoport sajátosságainak megfelelni. A korábbiakhoz képest nagyítottuk az ábrák, fotók méretét, illetve az azokon található feliratokat is egységesítettük. A fejezetekben emellett folyamatosan helyeztünk el tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

1. A fa tulajdonságai
5
1.1. A faanyagok csoportosítása
5
1.1.1. Tűlevelű fafajták
5
1.1.2. Lombhullató fafajták
6
1.2. A fa szerkezete, felépítése, kémiai összetétele
8
1.3. A fa fizikai tulajdonságai
10
1.3.1. A faanyag külső megjelenése
10
1.3.2. A fa testsűrűsége
10
1.3.3. A fa nedvességtartalma
11
1.3.4. Zsugorodás és dagadás
12
1.3.5. A fa hőtani, hangtani és elektromossági tulajdonságai
14
1.3.6. Mechanikai tulajdonságok
15
1.3.6.1. Rugalmasság
15
1.3.6.2. Szilárdság
15
1.3.6.3. Egyéb mechanikai tulajdonságok
17
1.4. A fa hibái
20
1.4.1. A törzs alaki hibái
20
1.4.3. Az élő fa repedései
21
1.4.2. Szövetszerkezeti hibák
21
1.5. A faanyag betegségei
22
1.5.1. Farontó gombák
22
1.5.2. Farontó rovarok
23
1.6. Favédelmi eljárások
24
Kérdések és gyakorlófeladatok
26
2.2. Az erdőgazdasági fatermékek
29
2.1. A fa kitermelése
29
2. Faipari alapanyagok
29
2.3. A fűrészáruk
30
2.4. Fűrészáruk méreteinek és térfogatának meghatározása
31
2.5. A fűrészáruk különféle megnevezései
32
2.6. Lemezipari termékek
32
Kérdések és gyakorlófeladatok
34
3. Faanyag szárítása, tárolása, kezelése
35
3.1. Faanyagok szárítása
35
3.2. A fűrészáru természetes szárítása, tárolása
36
3.3. Kezelés okozta fahibák
37
3.4. Faanyagok felületkezelése
38
3.4.1. Lazúrok
39
3.4.2. Festékek
39
Kérdések és gyakorlófeladatok
40
4.1. A fémek általános tulajdonságai
41
4. Fémek
41
4.2. A fémek ötvözetei
42
4.4.2. Acél
43
4.4.1. Vas
43
4.4. Az állványépítésben használt fémek
43
4.3. A fémek csoportosítása
43
4.4.3. Alumínium
45
4.5. Az építőiparban használt egyéb fémek
46
4.6. Fémek kapcsolása
47
4.6.1. Oldható kötések
47
4.6.2. Nem oldható kötések
47
4.7. A fémek korróziója
49
4.7.1. A korrózió formái
50
4.7.2. A korrózió elleni védelem módjai
51
Kérdések és gyakorlófeladatok
52
5. Állványépítéshez szükséges eszközök
53
5.1. Távolság- és hosszmérő eszközök
53
5.2. Irányok kitűzésének eszközei
57
5.4.1. Hasító- és faragószerszámok
59
5.4. A fa megmunkálásának szerszámai
59
5.3. Jelölő eszközök
59
5.4.2. Fűrészek
60
5.4.3. Vésők
62
5.4.4. Fúró
62
5.4.5. Kisegítő kézi szerszámok
63
5.4.6. A fűrészelés gépi eszközei
63
5.5. A fémek megmunkálásának kéziszerszámai
64
5.6. Baleset-elhárítás, a gépek karbantartása
66
Kérdések és gyakorlófeladatok
68
6. Kötőelemek és rögzítőelemek
69
6.1. Kötőelemek
69
6.1.1. Keményfa ék
69
6.1.2. Ácskapocs
69
6.1.3. Acélszeg
70
6.1.3.1. Szegezett kapcsolatok erőátadása
71
6.1.3.2. Kapcsolatok kialakításának szabályai
71
6.1.4.2. Anyás csavarok
74
6.1.4.1. Facsavarok
74
6.1.4. Csavarozott kötések
74
6.2. Lehorgonyzó elemek, rögzítés teherhordó szerkezethez
76
6.2.1. Üregkészítés
76
6.2.2. Rögzítőelemek elhelyezése a kialakított üregben
76
6.2.3. Üregbe helyezett rögzítőelemek típusai
76
6.2.3.1. Súrlódáson alapuló kapcsolatok
76
6.2.3.2. Alakzáráson alapuló kapcsolatok
77
6.2.3.3. Szilárduló anyagokkal ágyazott kapcsolatok
77
6.4. Állványcsavar rögzítése
79
6.3. Rögzítőelemek teherbírása
79
Kérdések és gyakorlófeladatok
82
7. Állványok tervezése, szabványok
83
7.1. Szerkezeti vázlat
83
7.2. Általános szerkezeti dokumentáció
83
7.3. Az állvány teherbírásának igazolása
84
7.4. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma
85
7.5. Az állványozáshoz kapcsolódó szabványok
86
Kérdések és gyakorlófeladatok
88
8. Állványok rendeltetése, fajtái, részei
89
8.1. Az állványok rendeltetése
89
8.2. Az állványok csoportosítása
90
8.3. Állványok szerkezeti részei
90
8.3.1. Teherhordó állványszerkezeti elemek
91
8.3.2. Állványpadozat
92
8.3.3. Oldalvédelem
93
8.3.4. Állványfólia
94
8.3.5. Kikötések
95
8.3.8. Állványleeresztő elemek
96
8.3.7. Állványok alapozása
96
Kérdések és gyakorlófeladatok
98
9.1.1. A bakállványok típusai
99
9.1. Bakállványok
99
9. Hagyományos állványok
99
9.1.2. A bakállvány építés alapszabályai, szerelési előírások
100
9.1.3.4. Fém bakállványok anyagszükséglete
103
9.1.3.3. Emeletes (3 m magas) bakállvány
103
9.1.3.2. Kétméteres bakállvány
103
9.1.3.1. Egyméteres bakállvány
103
9.1.3. Bakállványok anyagszükséglete
103
9.2. Talpas létraállvány
105
9.2.1. Talpas létraállványok szerelési előírása
106
9.2.2. Talpas létraállványok anyagszükséglete
106
9.3. Létraállványok
108
9.3.1. Létraállványok toldása
110
9.3.2. Létraállványok szerelési előírása
111
9.3.3. Létraállványok anyagszükséglete
111
9.4. Árbocállványok
113
9.4.1. Árbocállványok szerelési előírása
114
9.4.2. Árbocállványok anyagszükséglete
114
9.5. Alátámasztó (megtámasztó) állványok
116
9.5.1. Megtámasztó állványok szerelési előírása
120
9.5.2. Alátámasztó állványok szerelési előírása
120
9.5.5. Ideiglenes falkiváltás anyagszükséglete
121
9.5.4. Födémet alátámasztó állvány anyagszükséglete
121
9.5.3. Falat megtámasztó állvány anyagszükséglete
121
9.6. Kidugó állványok
123
9.6.1. Kidugó állvány szerelési előírása
124
9.6.2. Kidugó állványok anyagszükséglete
124
9.7. Elhelyező állványok
126
9.7.2. Hagyományos ácsolt elhelyező állvány esetében
127
9.7.1. Elhelyező állványok szerelési előírása
127
9.8. Védőtetők
128
9.8.1. Falhoz rögzített védőtetők szerelési előírása
128
9.8.4. Létraállványra szerelt védőtető anyagszükséglete
129
9.8.3. Falra szerelt védőtető anyagszükséglete
129
9.8.2. Létraállványhoz rögzített védőtetők szerelési előírása
129
Kérdések és gyakorlófeladatok
130
10. Csőállványok
133
10.1. Csőállványok elemei
134
10.2.2. Kétlábas konzolos állvány
136
10.2.1. Kétlábas csőállvány
136
10.2. Csőállványok típusai
136
10.2.3. Háromlábas csőállvány
137
10.2.4. Egyéb csőállványok
137
10.3. Csőállvány kialakításának főbb elvei, előírásai
140
10.3.1. Alapozás
140
10.3.2. Geometria, csomópontok kialakítása
140
10.3.4. Rögzítés az épülethez
141
10.3.3. Merevítések kialakítása
141
10.3.5. Méretezés
142
10.3.6. Villámvédelem
142
10.4. Két és háromlábas csőállványok építésének menete
142
10.5. Két- és háromlábas csőállvány anyagszükséglete
143
Kérdések és gyakorlófeladatok
144
11. Modulrendszerű állványok
151
11.1. Modulállványok elemei
151
11.2.3. Merevítések, rögzítés
153
11.2.2. Geometria, toldások
153
11.2.1. Állványalapozás
153
11.2. Modulállvány kialakításának elvei, előírásai
153
11.2.4. Oldalvédelem, rögzítés
154
11.3. Modulállványok építésének menete
154
Kérdések és gyakorlófeladatok
156
12.1.1. Talplemez, menetes láb
157
12.1. Keretes állványok elemei
157
12. Keretes állványok
157
12.1.2. Keretek
158
12.1.3. Korlátelemek, lábdeszkák
158
12.1.4. Merevítők
159
12.1.5. Padozat
159
12.1.6. Konzolok
160
12.1.7. Tető védőelem
160
12.1.8. Védőtető
160
12.1.11. Bilincsek
161
12.1.10. Fali horgony
161
12.1.9. Kiváltó tartóelem
161
12.2. Keretes állvány felállítási sorrendje
162
12.2.1. Az első mező felépítése
162
12.2.2. További állványmezők
163
12.2.3. Sarkok kialakítása
164
12.2.4. Függőleges irányú közlekedés, létrák
164
12.2.5.2. Szerelőkorlátok
165
12.2.5.1. Állványelemek szállítása
165
12.2.5. További állványszintek építése
165
12.2.5.3. Munkaszint elemek
166
12.2.5.4. Keretek, merevítések, korlátok
166
12.2.6. Rögzítések
166
12.2.6.1. Keretes állvány rögzítési terve
169
12.2.6.2. Védőtetővel szerelt konzolos változatú keretes állvány rögzítési terve
170
12.2.6.3. Konzolos változatú keretes állványba elhelyezett áthidaló tartó rögzítési terve
171
12.2.6.4. Háló borítású, alap- és konzolos keretes állvány rögzítése terve (nyitott homlokzat)
172
12.2.6.5. Ponyva borítású, konzolos keretes állvány rögzítési terve
173
Kérdések és gyakorlófeladatok
178
13. Egyéb korszerű fémállványok
181
13.1. Fém kidugó állványok
181
13.2. Védőállványok
182
13.3. Függőállványok
186
13.4. Elhelyező állványok
189
13.5. Alátámasztó állványok
190
13.6. Megtámasztó bakok
191
13.7. Gurulóállványok
192
13.8. Önjáró emelők
193
Kérdések és gyakorlófeladatok
194
14. Dúcolások
195
14.1. Dúcolások feladata
195
14.2. Dúcolások csoportosítása
196
14.3. Keskeny munkagödör hagyományos dúcolása
196
14.3.1. Utánhajtott függőleges pallózású dúcolás
197
14.3.2. Utánhajtott vízszintes pallózású dúcolás
198
14.3.3. Előrehajtott pallózású dúcolt munkaárok
198
14.3.4. Nagy mélységű munkaárok dúcolása
199
14.4. Széles munkagödör hagyományos dúcolása
200
14.4.1. Egyoldali dúcolás
200
14.4.2. Kétoldali (keretes) dúcolás
201
14.5. Siemens dúcolások
201
14.7. Szádfalak
202
14.6. Előre gyártott dúcolások
202
Kérdések és gyakorlófeladatok
204
15. Állványok, dúcolások bontása
205
15.1. Előkészületek
205
15.2. Kapcsolatok oldása
205
15.3. Hagyományos állványok bontási sorrendje
206
15.3.1. Bakállványok
206
15.3.2. Talpas létraállványok
206
15.3.3. Létraállványok
207
15.3.4. Árbocállványok
208
15.3.5. Megtámasztó állványok
208
15.3.6. Alátámasztó állványok
209
15.3.7. Kidugó állványok
210
15.3.8. Elhelyező állványok
210
15.3.9. Falhoz rögzített védőtetők
210
15.4. Homlokzati csőállványok bontása
211
15.6. Keretes állványok bontása
212
15.5. Modulállványok bontása
212
15.7. Dúcolások bontása
213
Kérdések és gyakorlófeladatok
214
16. Állványok karbantartása, tárolása
215
16.1. Karbantartás
215
16.1.1. Fa anyagok karbantartása
215
16.1.2. Fém anyagok karbantartása
215
16.2. Tárolás
216
16.1.3. Szennyeződések
216
16.3. Egyedi előírások
218
16.3.1. Állványpallók
218
16.3.2. Fa korlát- és lábdeszkák
218
16.3.3. Állványbakok
218
16.3.8. Csavarok, bilincsek
219
16.3.7. Állványcsövek
219
16.3.6. Fémbakok
219
16.3.5. Deszkatáblák
219
16.3.4. Állványlétrák
219
Kérdések és gyakorlófeladatok
220
17. Munkavédelmi, tűzvédelmi előírások
221
17.1. Építési állványok általános követelményei
221
17.2 Állványelemek követelményei
221
17.2.1. Állványpadozatok
221
17.3.1. Építési feljárók
222
17.3. Építési feljárók, átjárók, lépcsők
222
17.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
222
17.2.2. Korlát, közép- és lábdeszka munkavédelmi követelményei
222
17.3.2. Építési átjárók
223
17.3.3. Építési lépcső
223
17.4. Mobil szerelő-, gurulóállványok
223
17.5. Egyéb követelmények, oktatás
223
17.6. Az állványok vizsgálata, átvétele
224
17.7. Dúcolások munkavédelme
227
Kérdések és gyakorlófeladatok
228

MKIK 2012
10100‐12 Állványzatok
10319‐12 Fémszerkezetű állványok

Tartalmak összehasonlítása

 GS 1-06 Hagyományos, cső- és keretes állványzatok Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
 Extra kép       
 Extra képsorozatok        ✓ 
 Extra óravázlatok        
 Extra 3D modellek       
Kapcsolódó könyvek
Hagyományos és rendszerzsaluzatok készítése
216 oldal, Kiadás: 2010
GS 1-09
Ács szakrajz
200 oldal, Kiadás: 2015
GS 4-04
Gyakorlati munkafüzet ács- állványozóknak
196 oldal, Kiadás: 2012
GS 4-13
Ácsszerkezetek
328 oldal, Kiadás: 2014
GS 4-18