GS-4-36
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Munka-, baleset- és környezetvédelem a faiparban

ISBN: 978 615 5720 81 9
Digitális terjedelem: 144 oldal
Nyomtatott terjedelem: 144 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2023
Foglalkozás(ok): Asztalos - Faipari technikus - Kárpitos
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 200 Ft

eBook online

19
47
2
18
Licenc
3 200 Ft

A munkavédelem minden szakma, így a faipari szakmák életében is fontos szerepet tölt be. Azon túl, hogy adott munkát megfelelő szakmai tartalommal el kell tudnunk végezni, személyes biztonságunkra, munkavégző képességünkre, egészségünkre is ügyelnünk kell.
E tankönyv megjelentetésével az volt a célunk, hogy a faiparban dolgozók átfogó képet kaphassanak az általános és a speciális faipari munkavédelmi elvekről, előírásokról, betartandó szabályokról.
A könyvben a fejezetek logikusan egymásra épülve mutatják be a munkavédelem legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteit, alkalmazási példáit. Emellett a balesetek, az elsősegélynyújtás és a környezetvédelem témakörével is részletesen foglalkozunk.
A kiadvány tartalma igazodik az érvényes tanterv előírásaihoz, a teljes szakmai képzés alatt elsajátítandó ismeretanyaghoz. Szakmai és oktatási tapasztalatok alapján azonban figyelembe vettük az iparban általánosan elvárt tudás mennyiségét is.
Reményeink szerint az elkészült könyv nagyban segíti a munkavédelem fontosságának megértését és a mindennapi alkalmazás készségszintű elsajátítását. Bízunk benne, hogy széleskörűen bemutatott ismeretanyaga alkalmassá teszi arra, hogy minél több leendő szakember polcán ott legyen.

A nyomtatott könyvhöz digitális hozzáférés is jár, amely tartalmazza a kiadvány anyagát nagyítható ábrákkal, kiegészítő fotókkal, képsorozatokkal, plusz információkkal. 

Tartalom

  1. A munkavédelem alapvető ismeretei
  2. A biztonságos munkavégzés feltételei
  3. Munkabiztonsági követelmények
  4. A villamosság biztonságtechnikája
  5. Tűzvédelmi ismeretek
  6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
  7. Baleset, elsősegélynyújtás
  8. Környezetvédelem
  9. Szerszámok, gépek és berendezések biztonságtechnikája

 

Sikeres tanulást kíván a  szerző, a szerkesztő és a kiadó!

Előszó
5
Tisztelt Oktatók! Kedves Tanulók!
5
Hogyan használjuk a könyvet?
6
Digitális elérés, kiegészítések
6
  1. A munkavédelem alapvető ismeretei
7
    1.1. A munkavédelmi törvény
7
    1.2. A munkavédelem alapfogalmai
8
    1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
10
      1.3.1. Hatósági felügyelet
10
    1.4. Veszélyforrások
12
    1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
13
    1.6. A munkáltató és a munkavállaló alapvető kötelezettségei
14
    1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása
15
    1.8. Munkavédelmi érdekképviselet és munkavédelmi szakemberek
16
  2. A biztonságos munkavégzés feltételei
19
    2.1. Létesítés, üzembe helyezés, üzemeltetés
19
      2.1.1. Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat
20
      2.1.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
20
      2.1.3. Soron kívüli ellenőrzés
21
      2.1.4. Veszélyesnek nem minősülő eszközök felülvizsgálata
21
    2.2. Biztonságtechnika, biztonsági berendezések
22
    2.3. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
23
      2.3.1. A munkahely kialakítása
23
      2.3.2. A munkatér jellemzői
23
    2.4. Közlekedési utak, menekülési útvonal
24
    2.5. Magasban végzett munka
25
      2.5.1. Létrák
25
      2.5.2. Állványok
26
      2.5.3. A magasban végzett munka szabályai
26
    2.6. Egészségvédelem a munkahelyen
27
      2.6.1. Egészségvédelem a munkafolyamatok közben
28
      2.6.2. Munkahelyi rend, tisztaság
28
    2.7. A faipari munkahelyek minimális követelményei
29
      2.7.1. A szűk térben vagy mélységben végzett munka különleges követelményei
30
      2.7.2. Elsősegély
31
      2.7.3. Egyéb egészségvédelmi rendelkezések
31
    2.8. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
32
    2.9. Egészségügyi megfelelőség
33
      2.9.1. Alkalmassági vélemény
34
      2.9.2. Záróvizsgálat
34
    2.10. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
35
      2.10.1. A munkavédelmi oktatás főbb témái
35
      2.10.2. A munkavédelmi oktatás ideje
36
  3. Munkabiztonsági követelmények
37
    3.1. A munkaszervezés mint veszélymegelőzés
37
    3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
38
      3.2.1. Darabáruk
38
      3.2.2. Folyadékok
39
      3.2.3. Ömlesztett anyagok
39
    3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
40
      3.3.1. A CLP-rendelet
42
      3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek
42
    3.4. Anyagmozgatás
44
      3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
44
      3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
46
      3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
47
      3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
48
        3.4.4.1. Emelőberendezések
48
        3.4.4.2. Szállítóeszközök
49
    3.5. Munkahelyi rend, hulladéktárolás
50
  4. A villamosság biztonságtechnikája
51
    4.1. Alapfogalmak
51
    4.2. A létesítés
52
      4.2.1. Alapvédelem
52
      4.2.2. Hibavédelem, azaz érintésvédelem
53
        4.2.2.1. Önműködő lekapcsolás hiba esetén
53
        4.2.2.2. Kettős vagy megerősített szigetelés
54
        4.2.2.3. Villamos elválasztás
54
        4.2.2.4. Törpefeszültség
54
        4.2.2.5. A környezet elszigetelése
54
        4.2.2.6. Földeletlen helyi egyenpotenciálra hozás
54
    4.3. Villamos berendezések üzemeltetése
55
    4.4. A vizsgálati eredmény dokumentumai
56
  5. Tűzvédelmi ismeretek
57
    5.1. Égéselméleti alapismeretek
57
    5.2. Az égés különböző fajtái
58
    5.3. A tűzvédelmi törvény alapfogalmai
59
    5.4. Anyagok tűzveszélyességi osztályai
60
      5.4.1. Tűzveszélyes anyagok dokumentálása
61
    5.5. Tűzveszélyes tevékenységek
62
    5.6. Dohányzás, gyújtóeszközök szabályai
63
    5.7. A tárolás szabályai
63
    5.8. Szállítás és vontatás
64
    5.9. A munkahely kialakítása
65
    5.10. Tűzvédelmi jelölések a munkahelyen
66
    5.11. Teendők tűz esetén
67
      5.11.1. A tűzoltás módjai
67
      5.11.2. Oltóanyagok
68
    5.12. Tűzoltó eszközök és készülékek
69
    5.13. Tűzvédelmi szabályzat
70
    5.14. Tűzvédelmi oktatás
70
  6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
71
    6.1. Fizikai ártalmak
71
      6.1.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
71
      6.1.2. Zajártalom
72
      6.1.3. Rezgések által okozott ártalmak
73
      6.1.4. Sugárzások által okozott ártalmak
74
      6.1.5. Munkahelyi klíma
74
      6.1.6. Porártalom
75
    6.2. Kémiai ártalmak
75
    6.3. Biológiai veszélyek
76
    6.4. Pszichoszociális veszélyek
76
    6.5. Foglalkozási betegségek
77
    6.6. Egyéni védőeszközök használata
78
    6.7. Egyéni védőeszközök
80
      6.7.1. Fejvédő eszközök
80
      6.7.2. Arcvédő eszközök
81
      6.7.3. Szemvédő eszközök
81
      6.7.4. Légzőszerveket védő eszközök
82
      6.7.5. Hallószerveket védő eszközök
82
      6.7.6. Kézvédő eszközök
83
      6.7.7. Lábvédő eszközök
83
      6.7.8. Védőruhák
84
      6.7.9. Egyéb biztonsági eszközök
84
    6.8. Biztonsági szín- és alakjelek
85
      6.8.1. A biztonsági szín- és alakjelek jelentései
86
  7. Baleset, elsősegélynyújtás
89
    7.1. A baleset fogalma
89
    7.2. Balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
90
    7.3. Elsősegélynyújtás
91
      7.3.1. Az elsősegélynyújtás korlátai és az egészségnyújtó védelme
91
    7.4. Fizikai vizsgálat
92
    7.5. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
92
      7.5.1. Kötések
93
      7.5.2. Vérzések
94
      7.5.3. Égési sérülések
95
      7.5.4. Maró szerek, veszélyes anyagok okozta bőrsérülések
95
      7.5.5. Idegen test a légúti rendszerben
96
      7.5.6. Idegen test a szemben
97
    7.6. Csont- és ízületi sérülések
98
    7.7. Koponyasérülések
99
    7.8. Hasi sérülések
99
    7.9. Mérgezések
100
    7.10. Újraélesztés
101
    7.11. Eszméletvesztés és ájulás
103
    7.12. Villamos áram okozta sérülések
104
    7.13. Heveny rosszullétek és különleges helyzetek
105
  8. Környezetvédelem
107
    8.1. Környezetvédelmi alapfogalmak
107
    8.2. Környezetvédelmi alapelvek
108
    8.3. A környezetvédelem jogi és igazgatási eszközei
108
      8.3.1. A legfontosabb európai uniós jogszabályok
109
    8.4. Környezetszennyezés és egészségügyi hatásai
110
    8.5. Zajszennyezés
111
    8.6. Fényszennyezés
111
    8.7. Talaj és talajszennyezés
112
      8.7.1. Talajkárosodások
112
      8.7.2. Talajvédelem, talajtisztítás
112
    8.8. Víz és vízszennyezés
113
      8.8.1. A vízszennyezés
114
      8.8.2. A víz tisztítása, kezelése
114
    8.9. Szennyvíz
114
    8.10. Levegő és légszennyezés
115
      8.10.1. Légszennyező források
115
      8.10.2. A légszennyezés hatásai és védekezés
115
    8.11. Hulladékok
116
      8.11.1. A hulladékok csoportosítása
116
        8.11.1.1. A faiparban keletkező hulladékok és ipari szennyező anyagok
117
      8.11.2. Hulladékgyűjtés
118
      8.11.3. Hulladékszállítás
118
      8.11.4. Hulladékgazdálkodás
119
      8.11.5. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
120
      8.11.6. Hűtő-, kenő- és mosófolyadékok kezelése
121
    8.12. Környezetbarát munkahelyi környezet
121
    8.13. Faipari munkafolyamatok környezetvédelme
122
  9. Szerszámok, gépek és berendezések biztonságtechnikája
123
    9.1. Kéziszerszámokra vonatkozó előírások
124
      9.1.1. Munkavégzés gyalupadon
124
      9.1.2. Fűrészek
124
      9.1.3. Reszelők
125
      9.1.4. Gyaluk
125
      9.1.5. Vésők
125
      9.1.6. Fúrók
126
      9.1.7. Kisegítő kéziszerszámok
126
    9.2. Kisgépekre vonatkozó előírások
126
      9.2.1. Munkavégzés előtt
127
      9.2.2. Használat, szerszámcsere
127
      9.2.3. Kézi körfűrészek
128
      9.2.4. Gérvágó körfűrészek
128
      9.2.5. Szúró- és rókafarkú fűrészek
128
      9.2.6. Kézi láncfűrészek
128
      9.2.7. Kézi gyalugépek
129
      9.2.8. Felsőmarógépek
129
      9.2.9. Kézi csiszológépek
129
      9.2.10. Kézi fúrógép, akkus fúró- és csavarhúzógép
129
    9.3. Faipari alapgépekre vonatkozó előírások
130
      9.3.1. Általános szabályok
130
      9.3.2. Asztalos körfűrész
131
      9.3.3. Asztalos szalagfűrész
132
      9.3.4. Egyengető gyalugép
133
      9.3.5. Vastagoló gyalugép
135
      9.3.6. Asztalos marógép
136
      9.3.7. Hosszlyukfúró gép
137
      9.3.8. Szalagcsiszoló gép
137
Név- és tárgymutató
139
Irodalomjegyzék
140
Tartalomjegyzék
142
Kapcsolódó könyvek
A biztonságos munkavégzés feladatai a faiparban
148 oldal, Kiadás: 2018
GS-4-11
Tömörfa megmunkálás
208 oldal, Kiadás: 2021
GS-4-21
Faipari szakmai számítások I.
96 oldal, Kiadás: 2022
GS-4-32
Faipari szakrajz
272 oldal, Kiadás: 2022
GS-4-34
Faipari műszaki dokumentáció
64 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-37