GS-4-34
Szerző(k): Ágfalvi Flóra - Bársony István - Katona József - Szerényi István

Faipari szakrajz

ISBN: 978 963 5720 74 1
Digitális terjedelem: 272 oldal
Nyomtatott terjedelem: 272 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2022
Foglalkozás(ok): Asztalos - Faipari technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
6 600 Ft

eBook online

104
1
91
Licenc
6 600 Ft

A műszaki rajzok megértése, értelmezése és a tervolvasás képessége minden fa- és bútoriparban résztvevő számára fontos, alapvető készség. A szakma gyakorlása során – akár elméleti, akár gyakorlati feladatunk lesz – erre a mindennapokban folyamatosan szükség van.

A rajzok értő olvasása nélkül nem tudjuk megérteni, milyen alakú, anyagú és méretű szerkezeteket kell létrehozni, az elemek milyen módon kapcsolódnak egymáshoz. Amellett pedig, hogy minden munkát a terveknek (és az előírásoknak) megfelelően kell elkészíteni, a rajzok képezik az alapját minden anyag- és munkamennyiség-számításnak, valamint rendelésnek.

Kiadványunkkal a fa- és bútoripari ágazat tanulóinak kívánunk segítséget nyújtani. A tartalom összeállításnál nemcsak a tanterv által elvárt elméleti és gyakorlati tartalmakat, hanem oktatói és szakmai tapasztalatunkat is figyelembe vettük. Így került nagyszámú gyakorlófeladat a könyvbe. Ezek különböző nehézségűek, és mind órai keretek között, mind otthoni munkavégzéssel elvégezhetők.

A rajzok jelentős része szabadon elkészíthető, megszerkeszthető rajzlapon vagy akár a füzetben. E rajzok és feladatok értelmezése, megoldása, megszerkesztése időigényes, de nagyban segíti a rajzolvasási készség fejlesztését.

Az első hat fejezet elsősorban a korábbi tanulmányaink összefoglalása, illetve a rajzoláshoz szükséges kiegészítő ismeretek bemutatása. Olyan rajzi és geometriai ismeretek kerülnek itt elő, melyek elengedhetetlenek a fa- és bútoripari munkák végzése során előforduló műszaki rajzok olvasásához, értelmezéséhez, akár önálló elkészítéséhez.

A könyv második fele részletesen ismerteti a fakötések és az egyszerű tömörfa bútorok rajzait, a gyakorlatban alkalmazott jelölésekkel méretezésekkel. A nézet- és metszetrajzok értelmezését nagyban segítik a mellettük feltüntetett axonometrikus ábrák!

Sikeres tanulást kívánnak a szerzők, valamint a szerkesztő és a kiadó

Előszó
5
  1. A rajzolás eszközei, az eszközök használata
7
    1.1. A rajzolás eredete
7
    1.2. A rajzolás alapjai
7
    1.3. A rajzolás eszközei
7
      1.3.1. A ceruzák
8
      1.3.2. A körző
8
      1.3.3. A vonalzók
9
      1.3.4. A rajztábla
10
      1.3.5. A törlőgumi (radír)
10
      1.3.6. A rajzpapírok
10
  2. A szabvány fogalma, rajzi szabványok
11
    2.1. A szabványosítás és a szabvány
11
    2.2. A rajzlapok méretei, keretezésük
11
      2.2.1. A rajzlapok méretei, hajtogatásuk
11
      2.2.2. A rajzlapok keretezése, a feliratmező kialakítása
12
    2.3. A műszaki rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
14
    2.4. Mértékegységek
16
    2.5. A méretarányok
17
    2.6. A szabványírás
17
    2.7. Egyéb betűtípusok
20
  3. Síkmértani alapszerkesztések
31
    3.1. Síkgeometriai alapfogalmak
31
      3.1.1. Szögek
31
      3.1.2. Síkidomok osztályozása
32
      3.1.3. A kör és részei
33
    3.2. Síkmértani alapszerkesztések
34
  4. Térgeometriai alapfogalmak
59
    4.1. Síklapú testek és származtatásuk
59
    4.2. Görbe felületű testek
62
  5. Vetületi ábrázolás
69
    5.1. A vetületi ábrázolás elemei, módjai
69
    5.2. A pont ábrázolása
71
    5.3. Az egyenes ábrázolása
72
    5.4. A síkok ábrázolása vetületekkel
73
    5.5. Síklapú testek ábrázolása
74
    5.6. Forgástestek ábrázolása
75
    5.7. Összetett testek ábrázolása
76
  6. Axonometrikus ábrázolás
87
    6.1. Az axonometrikus ábrázolási mód
87
    6.2. Egyméretű (izometrikus) axonometria
88
    6.3. Kétméretű (dimetrikus) axonometria
89
    6.4. A frontális (kavalier) axonometria
90
    6.5. A síklapú testek ábrázolása axonometriában
91
      6.5.1. A kocka ábrázolása
91
      6.5.2. Hasáb axonometrikus ábrázolása
92
      6.5.3. Gúla axonometrikus ábrázolása
93
      6.5.4. Összetett síklapú testek ábrázolása
94
      6.5.5. Csonkolt síklapú testek ábrázolása
95
  7. Perspektivikus ábrázolás
105
    7.1. A perspektíva a műszaki gyakorlatban
105
    7.2. A perspektív ábrázolási rendszer
106
      7.2.1. A perspektív ábrázolási rendszer felépítése
106
      7.2.2. A perspektív kép keletkezése, tulajdonságai
107
    7.3. A perspektív kép szerkesztése
108
      7.3.1. Egyiránypontos perspektív kép szerkesztése
109
      7.3.2. Kétiránypontos perspektív kép szerkesztése
111
  8. Nézet- és metszetrajzok
117
    8.1. A nézetrajzok
117
    8.2. A metszetrajzok
118
      8.2.1. A metszet helyének felvétele, jelölése
118
      8.2.2. A metszetek fajtái
120
  9. Anyagjelölések és méretmegadás faipari rajzokon
125
    9.1. Szabványos anyagjelölések
125
    9.2. Faanyagok felületi kialakítására vonatkozó rajzi jelölések
126
    9.3. Kötőelemek jelölési módjai faipari rajzokon
127
    9.4. Egyéb rajzi jelölések
127
    9.5. Méretmegadás faipari rajzokon
129
      9.5.1. A méretmegadás elemei
129
      9.5.2. Méretmegadás kialakítása, méretek elhelyezése
131
      9.5.3. Ismétlődő és egyenlő kiosztású elemek méretmegadása
132
      9.5.4. Méretszámok elhelyezkedése
133
      9.5.5. Furatok egyszerűsített jelölése és méretmegadása
135
      9.5.6. Különleges méretmegadások
135
      9.5.7. Mérettűrések megadása
136
  10. Bútoripari rajzok fajtái
141
    10.1. Elrendezési rajz (alaprajz)
141
    10.2. Falnézeti rajz
141
    10.3. Látványterv
142
    10.4. Vázlatrajz (előterv)
142
    10.5. Tervrajz
143
    10.6. Kivitelezési rajzok (gyártáshoz szükséges rajzok)
143
      10.6.1. Jellegrajz
144
      10.6.2. Csomóponti rajzok (részletrajzok)
146
      10.6.3. Alkatrészrajz
148
      10.6.4. Műhelyrajz
148
      10.6.5. Rész-összeállítási rajz
149
      10.6.6. Gyártmány-összeállítási rajz
150
  11. A fakötések rajzai
153
    11.1. Szélesítő toldások
154
      11.1.1. Szélesítő toldás egyenes élillesztéssel
154
      11.1.2. Szélesítő toldás ferde élillesztéssel
155
      11.1.3. Szélesítő toldás egyenes lapolással
156
      11.1.4. Szélesítő toldás ferde lapolással
156
      11.1.5. Szélesítő toldás egyenes lapolással, párkányolással
157
      11.1.6. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, saját csappal
158
      11.1.7. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, idegen csappal
158
      11.1.8. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, párkányolással
159
      11.1.9. Ékcsapos szélesítő toldás
160
      11.1.10. Szélesítő toldások merevítő kötései
160
        11.10.9.1. Hevederkötés
160
        11.10.9.2. Fejelés vagy fejelőléc
165
    11.2. Hosszabbító toldások
167
      11.2.1. Hosszabbító toldás egyenes bütüillesztéssel
167
      11.2.2. Hosszabbító toldás ferde bütüillesztéssel
167
      11.2.3. Hosszabbító toldás rálapolásokkal
168
        11.2.3.1. Egyenes rálapolás egyenes bütüillesztéssel
168
        11.2.3.2. Egyenes rálapolás ferde bütüillesztéssel
168
        11.2.3.3. Nyergelt fecskefarkú rálapolás
169
      11.2.4. Hosszabbító toldás ferde rálapolással
169
        11.2.4.1. Ferde rálapolás egyenes bütüillesztéssel
169
        11.2.4.2. Ferde rálapolás ferde bütüillesztéssel
170
      11.2.5. Horogrovások
170
        11.2.5.1. Horogrovás egyenes bütüillesztéssel
170
        11.2.5.2. Lépcsős horogrovás egyenes bütüillesztéssel
171
      11.2.6. Hosszabbító toldások csapozással
172
        11.2.6.1. Hosszabbító toldás saját csappal
172
        11.2.6.2. Hosszabbító toldás idegen csappal
173
        11.2.6.3. Hosszabbító toldás fecskefarkú csapozással
173
        11.2.6.4. Hosszabbító toldás köldökcsapokkal
174
        11.2.6.5. Ékcsapos hosszabbító toldás
174
    11.3. Keretkötések
175
      11.3.1. Keretsarokkötések
176
        11.3.1.1. Rálapolással kialakított szerkezet
176
        11.3.1.2. Sarokkötés rálapolással sarkalva vagy 45°-os illesztéssel
177
        11.3.1.3. Sarokkötés ollós (és kettős ollós) csappal
178
        11.3.1.4. Sarokkötés ollós csappal, egy vagy kétoldali 45°-os illesztéssel
180
        11.3.1.5. Sarokkötés lapolással, aljazva
181
        11.3.1.6. Sarokkötés lapolással, 45°-os illesztéssel, aljazva
182
        11.3.1.7. Sarokkötés ollós csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
183
        11.3.1.8. Sarokkötés ollós csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
184
        11.3.1.9. Sarokkötés ollós csappal, árkolva
185
        11.3.1.10. Sarokkötés szakállas vésett csappal
186
        11.3.1.11. Sarokkötés szakállas fészkes csappal
187
        11.3.1.12. Sarokkötés szakállas vésett csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
188
        11.3.1.13. Sarokkötés szakállas fészkes csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
189
        11.3.1.14. Sarokkötés szakállas vésett csappal, árkolva
190
      11.3.2. Keretkötések „T” kötései
191
        11.3.2.1. T kötés lapolással
191
        11.3.2.2. T kötés vésett csapozással
192
        11.3.2.3. T kötés fészkes csapozással
193
        11.3.2.4. T kötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
194
        11.3.2.5. T kötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
195
        11.3.2.6. T kötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
197
        11.3.2.7. T kötés vésett csapozással, árkolva
198
      11.3.3. Keresztkötések
199
        11.3.3.1. Keresztkötés rálapolással
199
        11.3.3.2. Keresztkötés vésett csapozással
200
        11.3.3.3. Keresztkötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
201
        11.3.3.4. Keresztkötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
202
        11.3.3.5. Keresztkötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
203
        11.3.3.6. Keresztkötés vésett csapozással, árkolva
204
    11.4. Kávakötések
205
      11.4.1. Kávasarokkötések
205
        11.4.1.1. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, szerelőléccel
205
        11.4.1.2. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, köldökcsappal
206
        11.4.1.3. Kávasarokkötés sarkalással, szerelőléccel
207
        11.4.1.4. Kávasarokkötés sarkalással, lamellóval
207
        11.4.1.5. Kávasarokkötés egyenes rálapolással, szerelőléccel
208
        11.4.1.6. Kávasarokkötés egyenes csapozással (beeresztéssel), szerelőléccel
208
        11.4.1.7. Kávasarokkötés kettős csapozással
209
        11.4.1.8. Kávasarokkötés fecskefarkú csapozással
209
        11.4.1.9. Kávasarokkötés nyílt, egyenes fogazással
210
        11.4.1.10. Kávasarokkötés nyílt fecskefarkú fogazással
211
        11.4.1.11. Kávakötés félig takart fecskefarkú fogazással
213
        11.4.1.12. Kávakötés teljesen takart fecskefarkú fogazással
214
        11.4.1.13. Kávakötés teknőfogazással
215
      11.4.2. Káva T kötések
217
        11.4.2.1. Káva T kötés egyenes beeresztéssel teljes anyagvastagságban
217
        11.4.2.2. Káva T kötés egyenes beeresztéssel fél anyagvastagságban
217
        11.4.2.3. Káva T kötés fecskefarkú beeresztéssel
217
      11.4.3. Kávakeresztkötések
219
        11.4.3.1. Kávakeresztkötés beékeléssel
219
        11.4.3.2. Kávakeresztkötés fecskefarkú beeresztéssel
220
      11.4.4. Kávakötés szakállas vésett csappal
221
      11.4.5. Kávakötés ékelve
222
  12. Egyszerű tömörfa bútorok rajzai
247
    12.1. Ülőke
247
    12.2. Kispad
250
    12.3. Lerakóasztal
254
    12.4. Faliszekrény
259
    12.5. Fiókos falipolc
261
    12.6. Fiókos ülőke
265

Tanterv: 2020

Ágazat: fa- és bútoripar

Szakma: asztalos, kárpitos, faipari technikus

Tanulási terület, tantárgy: Fa- és bútoripari alapozás - Ábrázolási alapismeretek

Kapcsolódó könyvek
Gyakorlati munkafüzet asztalosoknak
168 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-14
Bútorasztalos szakrajz
280 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-25
Épületasztalos szakrajz
240 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-26
Faipari szakmai számítások I.
96 oldal, Kiadás: 2022
GS-4-32
Faipari szakmai számítások II.
96 oldal, Kiadás: 2022
GS-4-33
Faipari műszaki dokumentáció
64 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-37
Faipari szakrajz
276 oldal, Kiadás: 2017
GS-4-15
Munka-, baleset- és környezetvédelem a faiparban
144 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-36