GS-4-32
Szerző(k): Bársony István - Neiser Ákos

Faipari szakmai számítások I.

ISBN: 978 615 5720 34 5
Digitális terjedelem: 96 oldal
Nyomtatott terjedelem: 96 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2022
Foglalkozás(ok): Asztalos - Faipari technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 200 Ft

eBook online

85
Licenc
2 200 Ft

A mérések és számítások minden szakmának szerves részét képezik. Azon túl, hogy egy adott munkát megfelelően el tudunk készíteni, nagyon fontos, hogy számítással meg tudjuk határozni a szükséges anyagok mennyiségét is. A faipari szakma alapfeltétele, hogy ismerjük és rutinszerűen tudjuk alkalmazni a mennyiség-meghatározásokhoz szükség különböző képleteket, tisztában kell lennünk az egyes mennyiségek mértékegységeivel és az azok közötti átváltásokkal! Ugyanilyen fontos a méretek pontos meghatározása, a különböző mérési eljárások ismerete.

A tankönyv megírásával az volt a célunk, hogy annak használója átfogó képet kaphasson a faipari szakma alapvető mérési és számítási feladatairól. A tartalom feldolgozásakor természetesen építettünk a már meglévő, valamint a megszerzendő szakmai és szakmán kívüli kompetenciákra. A tankönyvben szereplő tananyag jelentős része az általános iskolai tanulmányok során már megismert és remélhetőleg elsajátított matematikai ismereteket tartalmazza. Ezek felelevenítését közvetlenül összekapcsoltuk a faipari szakmai számítások feladatainak bemutatásával.

A kiadvány tartalma a teljes szakmai képzés alatt elsajátított ismeretanyaghoz igazodik. Logikusan egymásra épülve foglalja össze a mérés és a számítás elméleti ismereteit és gyakorlati alkalmazását. Az egyszerűbb és bonyolultabb feladatokból egyaránt tartalmaz levezetett példákat és önállóan megoldható gyakorlófeladatokat.

Reményeink szerint az elkészült könyv nagyban segíti majd a szakmai számítások megértését és azok készség szintű elsajátítását. Bízunk benne, hogy a tankönyvben széleskörűen bemutatott ismeretanyag alkalmassá teszi arra, hogy ott legyen minél több leendő szakember polcán.

Sikeres tanulást kívánnak a szerzők, valamint a szerkesztő és a kiadó

  1. Matematikai műveletek
7
    1.1. Alapműveletek
7
      1.1.1. Összeadás
7
      1.1.2. Kivonás
7
      1.1.3. Szorzás
8
      1.1.4. Osztás
8
    1.2. Hatványozás és gyökvonás
10
    1.3. Törtek
10
    1.4. Százalékszámítás
12
    1.5. Arányosságok
13
  2. Mennyiségek, mértékegységek
15
    2.1. Fizikai mennyiségek és mértékegységek
15
      2.1.1. Alapmennyiségek és mértékegységeik
15
      2.1.2. Származtatott mennyiségek és mértékegységeik
16
      2.1.3. SI-rendszeren kívüli fontos mértékegységek
16
    2.2. Mértékegységek rendszere
17
    2.3. Mértékegységek átváltása
18
    2.4. A kerekítés szabályai
23
  3. Mérési elvek, módok
25
    3.1. A mérés fogalma
25
    3.2. Mérési módok, eszközök
26
      3.2.1. Mérések csoportosítása
26
      3.2.2. Geometriai mérések
27
      3.2.3. A mérésekhez alkalmazott eszközök csoportosítása
27
    3.3. Mérési pontosság
28
    3.4. Mérési hibák
29
      3.4.1. Mérési hibák oka, típusai
29
      3.4.2. Helytelen mérés
30
      3.4.3. Mérőeszközök hibái
30
  4. Hosszmérés és szögmérés
31
    4.1. Hosszúság, hosszmérés
31
    4.2. A hosszmérés eszközei és használatuk
32
      4.2.1. Hosszmérő eszközök
32
      4.2.2. Hosszmérés mérővesszővel
33
      4.2.3. Hosszmérés mérőszalaggal
34
        4.2.3.1. Külső méret mérése mérőszalaggal
34
        4.2.3.2. Belső méret mérése mérőszalaggal
35
        4.2.3.3. Mérőszalag helyes használata
36
      4.2.4. Mérés kézi lézeres távmérővel
37
      4.2.5. Hosszmérés tolómérővel
38
        4.2.5.1. A tolómérő részei, használata
38
        4.2.5.2. A nóniusz alkalmazása
39
    4.3. Mérősegédeszközök, jelölőeszközök és használatuk
40
      4.3.1. Mérősegédeszközök, jelölőeszközök
40
      4.3.2. Párhuzamvonó használata
42
      4.3.3. Asztalos körzők használata
43
      4.3.4. Vízmérték használata méréseknél
44
    4.4. Szögek és szögmérés
45
    4.5. A szögmérés és a kijelölés eszközei, használatuk
46
      4.5.1. Szögmérő eszközök
46
      4.5.2. Derékszög használata
47
      4.5.3. Szögmérő használata
48
      4.5.4. Sarkalló használata
49
      4.5.5. Sáskaláb használata
49
      4.5.6. Nevezetes szögek feljelölése szerkesztéssel
50
      4.5.7. Derékszög ellenőrzése és felvétele pitagoraszi számhármas alkalmazásával
51
    4.6. Egyenlő részekre osztás
52
  5. Kerület- és területszámítás
53
    5.1. A kerület fogalma
53
    5.2. A terület fogalma
53
    5.3. Háromszögek kerülete és területe
54
    5.4. Négyszögek kerülete és területe
56
    5.5. Pitagorasz-tétel alkalmazása kerület- és területszámításoknál
58
    5.6. A kör kerülete és területe
60
    5.7. Példafeladatok
61
  6. Felület- és térfogatszámítás
67
    6.1. A felület fogalma
67
    6.2. A térfogat fogalma
67
    6.3. Testek felülete, térfogata
68
      6.3.1. Hasábok felülete és térfogata
68
      6.3.2. Gúla felülete és térfogata
70
      6.3.3. Henger felülete és térfogata
73
      6.3.4. Gömb felülete és térfogata
73
      6.3.5. Kúp felülete és térfogata
75
    6.4. Példafeladatok
77
  7. Tömeg- és sűrűségszámítás
81
    7.1. A tömeg fogalma
81
    7.2. A sűrűség fogalma
81
    7.3. Tömeg mérése, számítása
82
    7.4. Sűrűség számítása
84
    7.5. Példafeladatok
85
    7.6. A súly fogalma
89
    7.7. A súly számítása, mérése
90
    7.8. Példafeladatok
91

Tanterv: 2020

Ágazat: fa- és bútoripar

Szakma: asztalos, kárpitos, faipari technikus

Tanulási terület, tantárgy: Fa- és bútoripari alapozás - Mérési alapismeretek - Mérőeszközök, Alapvető számítások

 

Kapcsolódó könyvek
Faipari német nyelvkönyv
200 oldal, Kiadás: 2023
GS-0-34
Faipari angol nyelvkönyv
184 oldal, Kiadás: 2023
GS-0-35
Faipari szakrajz
272 oldal, Kiadás: 2022
GS-4-34
Faipari szakmai számítások II.
96 oldal, Kiadás: 2022
GS-4-33
Munka-, baleset- és környezetvédelem a faiparban
144 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-36
Faipari műszaki dokumentáció
64 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-37