GS-4-15
Szerző(k): Ágfalvi Flóra - Bársony István - Szerényi István

Faipari szakrajz

ISBN: 978 963 9702 60 8
Nyomtatott terjedelem: 276 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2017
Foglalkozás(ok): Asztalos

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 000 Ft

Külön fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a könyv a korábban kiadott szakrajz könyveinktől igen nagy részben eltér. Az első hét fejezet (120 oldal) ugyanis általános szerkesztési feladatokkal készíti fel a tanulókat a szakmai rajzok megértésére. Bemutatjuk itt az alapvető rajzi eszközöket, az egyszerű rajzi elemeket, a szabványírást, a vonalazást. A síkmértani szerkesztések átismétlése után térgeomatriai fogalmakkal, szerkesztésekkel foglalkozunk. A fejezetekhez olyan mennyiségű és nehézségű rajzi gyakorló feladatokat adunk, amelyek segítenek a tananyag elsajátításában. Erre az alapra építjük a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolásról szóló fejezeteket is. Itt jellemzően olyan rajzi feladatokat helyeztünk el, melyek szorosan kapcsolódnak az asztalos szakmához, a későbbi rajzfeladatokhoz.

A könyv második blokkjának tekinthető 8-11. fejezetekben a tanulók megismerhetik a bútoripari rajzok fajtáit, az alkalmazandó anyag- és méretjelöléseket. Konkrét példákon keresztül mutatjuk be a rajzi tudnivalókat, így fejlesztve a tanulók rajzolvasási készségét. A záró - közel 80 oldalas - fejezet a fakötések rajzait mutatja be. Ez a fejezet a korábbi kiadványunk rajzai alapján, de azok újragondolása, kiegészítése és fejlesztése után került a könyvbe.

Úgy gondoljuk, hogy ilyen felvezető rajzkönyv a faipari szakmák számára még nem készült, és biztosan sikerrel tudják majd használni az oktatásban.

  1. A rajzolás eszközei, az eszközök használata
5
    1.1. A rajzolás eredete
5
    1.2. A rajzolás alapjai
5
    1.3. A rajzolás eszközei
5
      1.3.1. A ceruzák
6
      1.3.2. A körző
6
      1.3.3. A vonalzók
7
      1.3.4. A rajztábla
8
      1.3.5. A törlőgumi (radír)
8
      1.3.6. A rajzpapírok
8
  2. A szabvány fogalma, rajzi szabványok
9
    2.1. A szabványosítás és a szabvány
9
    2.2. A rajzlapok méretei, keretezésük
9
      2.2.1. A rajzlapok méretei, hajtogatásuk
9
      2.2.2. A rajzlapok keretezése, a feliratmező kialakítása
10
    2.3. A műszaki rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
12
    2.4. Mértékegységek
14
    2.5. A méretarányok
15
    2.6. A szabványírás
15
    2.7. Egyéb betűtípusok
18
Gyakorlófeladatok a 2. fejezethez
19
  3. Síkmértani alapszerkesztések
29
    3.1. Síkgeometriai alapfogalmak
29
      3.1.1. Szögek
29
      3.1.2. Síkidomok osztályozása
30
      3.1.3. A kör és részei
31
    3.2. Síkmértani alapszerkesztések
32
Gyakorlófeladatok a 3. fejezethez
51
  4. Térgeometriai alapfogalmak
61
    4.1. Síklapú testek és származtatásuk
61
    4.2. Forgástestek és származtatásuk
64
Gyakorlófeladatok a 4. fejezethez
67
  5. Vetületi ábrázolás
71
    5.1. A vetületi ábrázolás elemei, módjai
71
    5.2. A pont ábrázolása
73
    5.3. Az egyenes ábrázolása
74
    5.4. A síkok ábrázolása vetületekkel
75
    5.5. Síklapú testek ábrázolása
76
    5.6. Forgástestek ábrázolása
77
    5.7. Összetett testek ábrázolása
78
Gyakorlófeladatok az 5. fejezethez
79
  6. Axonometrikus ábrázolás
89
    6.1. Az axonometrikus ábrázolási mód
89
    6.2. Egyméretű (izometrikus) axonometria
90
    6.3. Kétméretű (dimetrikus) axonometria
91
    6.4. A frontális (kavalier) axonometria
92
    6.5. A síklapú testek ábrázolása axonometriában
93
      6.5.1. A kocka ábrázolása
93
      6.5.2. Hasáb axonometrikus ábrázolása
94
      6.5.3. Gúla axonometrikus ábrázolása
95
      6.5.4. Összetett síklapú testek ábrázolása
96
      6.5.5. Csonkolt síklapú testek ábrázolása
97
Gyakorlófeladatok a 6. fejezethez
99
  7. Perspektivikus ábrázolás
107
    7.1. A perspektíva a műszaki gyakorlatban
107
    7.2. A perspektív ábrázolási rendszer
108
      7.2.1. A perspektív ábrázolási rendszer felépítése
108
      7.2.2. A perspektív kép keletkezése, tulajdonságai
109
    7.3. A perspektív kép szerkesztése
110
      7.3.1. Egyiránypontos perspektív kép szerkesztése
111
      7.3.2. Kétiránypontos perspektív kép szerkesztése
113
Gyakorlófeladatok a 7. fejezethez
115
  8. Nézet- és metszetrajzok
121
    8.1. A nézetrajzok
121
    8.2. A metszetrajzok
122
      8.2.1. A metszet helyének felvétele, jelölése
122
      8.2.2. A metszetek fajtái
124
Gyakorlófeladatok a 8. fejezethez
127
  9. Anyagjelölések és méretmegadás faipari rajzokon
129
    9.1. Szabványos anyagjelölések
129
    9.2. Faanyagok felületi kialakítására vonatkozó rajzi jelölések
130
    9.3. Kötőelemek jelölési módjai faipari rajzokon
131
    9.4. Egyéb rajzi jelölések
131
    9.5. Méretmegadás faipari rajzokon
133
      9.5.1. A méretmegadás elemei
133
      9.5.2. Méretmegadás kialakítása, méretek elhelyezése
135
      9.5.3. Ismétlődő és egyenlő kiosztású elemek méretmegadása
136
      9.5.4. Méretszámok elhelyezkedése
137
      9.5.5. Furatok egyszerűsített jelölése és méretmegadása
139
      9.5.6. Különleges méretmegadások
139
      9.5.7. Mérettűrések megadása
140
Gyakorlófeladatok a 9. fejezethez
141
  10. Bútoripari rajzok fajtái
145
    10.1. Elrendezési rajz (alaprajz)
145
    10.2. Falnézeti rajz
145
    10.3. Látványterv
145
    10.4. Vázlatrajz (előterv)
146
    10.5. Formaterv
147
    10.6. Kivitelezési (gyártási) rajzok
148
      10.6.1. Nézetrajzok
148
      10.6.2. Metszetrajzok
148
      10.6.3. Részletrajzok (csomóponti rajzok)
150
      10.6.4. Alkatrészrajz
152
      10.6.5. Deszkarajz (műhelyrajz)
152
      10.6.6. Rész-összeállítási rajz
153
      10.6.7. Gyártmány-összeállítási rajz
154
Gyakorlófeladatok a 10. fejezethez
155
  11. A fakötések rajzai
159
    11.1. Szélesítő toldások
160
      11.1.1. Szélesítő toldás egyenes élillesztéssel
160
      11.1.2. Szélesítő toldás ferde élillesztéssel
161
      11.1.3. Szélesítő toldás egyenes lapolással
162
      11.1.4. Szélesítő toldás ferde lapolással
162
      11.1.5. Szélesítő toldás egyenes lapolással, párkányolással
163
      11.1.6. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, saját és idegen csappal
164
      11.1.7. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, párkányolással
165
      11.1.8. Gépi szélesítő toldás – „bigézés”
166
      11.1.9. Szélesítő toldások merevítő kötései
167
        11.1.9.1. Hevederkötés
167
        11.1.9.2. Fejelés vagy fejelőléc
168
    11.2. Hosszabbító toldások
169
      11.2.1. Hosszabbító toldás egyenes bütüillesztéssel
169
      11.2.2. Hosszabbító toldás ferde bütüillesztéssel
169
      11.2.3. Hosszabbító toldás rálapolással
170
      11.2.4. Hosszabbító toldás ferde rálapolással
171
      11.2.5. Horogrovások
172
      11.2.6. Hosszabbító toldások csapozással
174
    11.3. Keretkötések
177
      11.3.1. Keretsarokkötések
178
        11.3.1.1. Rálapolással kialakított szerkezet
178
        11.3.1.2. Sarokkötés rálapolással sarkalva vagy 45°-os illesztéssel
179
        11.3.1.3. Sarokkötés ollós (és kettős ollós) csappal
180
        11.3.1.4. Sarokkötés lapolással, aljazva
181
        11.3.1.5. Sarokkötés ollós csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
182
        11.3.1.6. Sarokkötés ollós csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
182
        11.3.1.7. Sarokkötés ollós csappal, árkolva
184
        11.3.1.8. Sarokkötés szakállas vésett csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
185
        11.3.1.9. Sarokkötés szakállas fészkes csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
186
      11.3.2. Keretkötések „T” kötései
187
        11.3.2.1. T kötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
187
        11.3.2.2. T kötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
188
        11.3.2.3. T kötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
189
        11.3.2.4. T kötés vésett csapozással, árkolva
190
      11.3.3. Keresztkötések
191
        11.3.3.1. Keresztkötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
191
        11.3.3.2. Keresztkötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
192
        11.3.3.3. Keresztkötés vésett csapozással, árkolva
193
        11.3.3.4. Keresztkötés rálapolással
194
        11.3.3.5. Keresztkötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
195
    11.4. Kávakötések
196
      11.4.1. Sarokkötések
196
        11.4.1.1. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, szerelőléccel
196
        11.4.1.2. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, köldökcsappal
196
        11.4.1.3. Kávasarokkötés sarkalással, szerelőléccel, lamellóval
197
        11.4.1.4. Kávasarokkötés egyenes rálapolással, szerelőléccel
197
        11.4.1.5. Kávasarokkötés egyenes csapozással
197
        11.4.1.6. Kávasarokkötés kettős csapozással
197
        11.4.1.7. Kávasarokkötés fecskefarkú csapozással
197
        11.4.1.8. Kávasarokkötés nyílt, egyenes fogazással
199
        11.4.1.9. Kávasarokkötés nyílt fecskefarkú fogazással
200
        11.4.1.10. Kávakötés félig takart fecskefarkú fogazással
202
        11.4.1.11. Kávakötés teljesen takart fecskefarkú fogazással
203
        11.4.1.12. Kávakötés teknőfogazással
204
      11.4.2. T kötések
205
        11.4.2.1. Kávakötés egyenes beeresztéssel teljes anyagvastagságban
205
        11.4.2.2. Kávakötés egyenes beeresztéssel fél anyagvastagságban
206
        11.4.2.3. Kávakötés fecskefarkú beeresztéssel
206
      11.4.3. Kávakeresztkötések
207
        11.4.3.1. Kávakeresztkötés beékeléssel
207
        11.4.3.2. Kávakeresztkötés fecskefarkú beeresztéssel
207
        11.4.3.3. Kávakötés szakállas vésett csappal
208
        11.4.3.4. Ékkötés
209
        11.4.3.5. Kávakötés ékelve
210
Gyakorlófeladatok a 11. fejezethez
211

MKIK 2012
10229‐12 Gyártáselőkészítés feladatok - Faipari szakrajz (asztalos)
10230-12 Bútoripari termékek - Bútoripari szakrajz - Ábrázoló geometria (faipari technikus)

MKIK 2016
10230-16 Bútoripari termékek - Bútoripari szakrajz - Ábrázoló geometria (faipari technikus)
10230-16 Bútoripari termékek - Bútoripari szakrajz - Fakötések, alapszerkesztések (faipari technikus)

Kapcsolódó könyvek
Faipari szakrajz
272 oldal, Kiadás: 2022
GS-4-34