GS-2-12
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila - Veres Réka

Parkettázás

ISBN: 978 615 5720 43 7
Digitális terjedelem: 176 oldal
Nyomtatott terjedelem: 176 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Burkoló
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
5 600 Ft

eBook online

7
20
10
Licenc
5 600 Ft

GS-2-12 Parkettázás című új tankönyvünk a GS-2-07 Parkettázási feladatok című régi kiadványunkat váltja fel. A teljes egészében megújult tankönyv tartalmi felépítésében igazodik az új (2020-as) programtantervhez. Részletesen bemutatja a fapadlók és parketták típusait, felépítésüket, anyagait. Külön fejezetekre bontva ismerteti az egyes fapadló- és parkettatípusok készítésének menetét, a napjainkban jellemző anyaghasználatot és technológiai megoldásokat. A tankönyv ismeretanyaga tagolt, átlátható szövegrészekből épül fel. A törzsanyaghoz kiegészítésként kisebb informatív olvasmányok illeszkednek. A kiadvány gazdagon illusztrált, a jelenkor igényeinek megfelelve részletgazdag fotók, rajzok, axonometrikus ábrák segítik a tanulást. Az elméleti és gyakorlati feladatok közvetlenül kapcsolódnak a tananyaghoz. Újszerű feladattípus a hibás, helytelen megoldások felismerésére, elkerülésére való ösztönzés. A digitális kompetencia fejlesztésére is hangsúlyt helyezve számos feladat alapja az internetes keresés, a weboldalakon történő tájékozódás.

A könyv tartalmáról:

  • Az 1. fejezet elején röviden bemutatjuk a fa padlóburkolatok csoportosítási szempontjait, majd sorban ismertetjük a különböző típusú fapadlók és parketták szerkezeti felépítését, részeit, elemeit és főbb jellemzőit.
  • A 2. fejezet a fa alapvető anyagtani ismereteit foglalja össze kifejezetten a fapadlók és parketták vonatkoztatásában. Bemutatjuk a fa általános szerkezeti felépítését és a felhasználás szempontjából fontos fizikai és mechanikai tulajdonságait, majd a fejezet középső részében sorba vesszük a fa padlóburkolatok alapanyagaiként alkalmazott fafajokat, azok jellemzőit, megjelenését, felhasználásukat. A fejezet végén a padlóburkolatoknál megjelenő különböző faipari termékeket (lécek, furnérok, lapok stb.) ismertetjük. 
  • A 3. fejezetben rövid bekezdésekbe rendezve ismertetjük a fa padlóburkolatokat érő hatásokat és az általános követelményeket. 
  • A 4. fejezetben konkrét példákon és ezekhez kapcsolódó feladatokon keresztül mutatjuk be a különböző fa padlóburkolatok mennyiségmeghatározásának elvét.
  • Az 5. fejezetben ismertetjük a parkettázási munkák során alkalmazandó szerszámokat, gépeket, egyéb eszközöket. 
  • A 6. fejezetben a fapadlók különböző típusú aljzatainak (vakpadlók, úsztatott lemezborítás stb.) kialakítását mutatjuk be.
  • A 7-10. fejezet a tankönyv technológiai ismereteket tartalmazó része. Részletesen bemutatjuk a különböző fapadlók és parketták fektetésének menetét, az alapfelület előkészítését, az elemek kiosztását, szabását, összeillesztését, leerősítését stb. Az egyes fejezetek azonos logika szerint épülnek fel.
  • A 11. fejezetben a fa padlóburkolatok szegélyezéseit mutatjuk be. 
  • A 12. fejezetben részleten ismertetjük a tömörfa padlóburkolatok helyszíni felületkezelésének lépéseit. Bemutatjuk a főbb felületkezelő anyagokat ás azok alkalmazását.
  • Az utolsó fejezetben a fa padlóburkolatok jellemző hibáival, károsodásaival foglalkozunk. Az egyes padlótípusoknál röviden bemutatjuk a javítási módokat.

 

 

  1. Fa padlóburkolatok típusai
5
    1.1. A fa padlóburkolatok osztályozása
5
      1.1.1. Rétegszám szerinti csoportosítás
5
      1.1.2. Fektetési mód szerinti csoportosítás
6
      1.1.3. Rendeltetés és elhelyezkedés szerinti csoportosítás
6
    1.2. Fa padlóburkolatok általános rétegfelépítése
7
    1.3. Fa padlóburkolatok elemei, részei
8
    1.4. Fapadlók típusai, szerkezeti felépítésük
9
      1.4.1. Hajópadló
9
      1.4.2. Svédpadló
10
    1.5. Parketták típusai, szerkezeti felépítésük
11
      1.5.1. A vakpadlók
12
        1.5.1.1. Hagyományos vakpadlók
12
        1.5.1.2. Ragasztott vakpadlók
13
      1.5.2. Csaphornyos parketták
14
        1.5.2.1. Csaphornyos parkettalécek
14
        1.5.2.2. Csaphornyos parkettaburkolatok szerkezeti felépítése
15
        1.5.2.3. Csaphornyos parketták fektetési mintái
16
      1.5.3. Lamellaparketta
17
      1.5.4. Mozaikparketta
18
      1.5.5. Ipari parketta
18
      1.5.6. Szalagparketta
19
      1.5.7. Laminált padlóburkolatok
20
    1.6. Egyéb beltéri fa padlóburkolatok
22
      1.6.1. Intarziaparketta
22
      1.6.2. Parafa parketta
23
      1.6.3. Sportpadlók
24
    1.7. Kültéri fapadlók
25
    1.8. Bambuszparketta
26
  2. Fa padlóburkolatok faanyagai
27
    2.1. A fa építőipari jelentősége
27
    2.2. A fa szerkezete, felépítése
28
      2.2.1. A fa makroszkopikus szerkezete
29
      2.3.2. Évgyűrűk
29
    2.3. A fa fizikai tulajdonságai
30
      2.3.1. A fa nedvességtartalma
30
      2.3.2. A fa dagadása, zsugorodása
30
      2.3.3. A fa testsűrűsége
31
      2.3.4. A fa hőtani tulajdonságai
31
      2.3.5. A fa akusztikai tulajdonságai
32
      2.3.6. A fa külső megjelenése
32
        2.3.6.1. A fa színe
32
        2.3.6.2. A fa rajzolata
33
    2.4. A fa mechanikai tulajdonságai
34
      2.4.1. Rugalmasság
34
        2.4.1.1. Igénybevétel, alakváltozás
34
      2.4.2. Szilárdság
35
      2.4.3. A faanyag keménysége
37
      2.4.4. A faanyag kopásállósága
37
    2.5. A fa hibái, betegségei
38
      2.5.1. Növekedésből származó hibák
38
      2.5.2. Farontó gombák
39
      2.5.3. Farontó rovarok
40
    2.6. A fa padlóburkolatok legfontosabb fafajtái
41
      2.6.1. Tűlevelű fafajok
41
        2.6.1.1. Lucfenyő
41
        2.6.1.2. Erdeifenyő
41
        2.6.1.3. Feketefenyő
42
        2.6.1.4. Vörösfenyő
42
        2.6.1.5. Fenyők felhasználási területei
43
      2.6.2. Lombos fafajok
44
        2.6.2.1. Tölgyek
44
        2.6.2.2. Bükk
45
        2.6.2.3. Fehér akác
46
        2.6.2.4. Gyertyán
46
        2.6.2.5. Vadcseresznye
47
        2.6.2.6. Juhar
47
        2.6.2.7. Dió, közönséges dió
48
        2.6.2.8. A lombos fafajok felhasználási területei
48
      2.6.3. Trópusi fafajok
49
    2.7. Fa alapanyagok, fatermékek
50
      2.7.1. Fűrészipari termékek
51
        2.7.1.1. Fűrészáru-választékok
51
        2.7.1.2. A fűrészáruk megjelenés szerinti megnevezései
52
        2.7.1.3. Fa padlóburkolatok fűrészipari termékei
52
      2.7.2. Furnérok
53
        2.7.2.1. Furnérok előállítása
53
        2.7.2.2. Furnérok felhasználása
54
      2.7.3. Faipari laptermékek
55
        2.7.3.1. Rétegelt lemezek
55
        2.7.3.2. Agglomerált laptermékek
56
  3. Fapadlókkal szembeni követelmények
59
    3.1. A fa padlóburkolatokat érő hatások
59
      3.1.1. Környezeti hatások
59
      3.1.2. Használatból adódó igénybevételek
60
    3.2. Általános követelmények
61
      3.2.1. Felületi megjelenés
61
      3.2.2. Mérettűrések
62
      3.2.3. Nedvességtartalom
62
    3.3. A parkettaelemek jelölése
62
  4. Fa padlóburkolatok kiosztása, mennyiség-meghatározás
63
    4.1. A fa padlóburkolatok mintázata, kiosztása
63
    4.2. Kiosztási tervek
64
    4.3. Mennyiség-meghatározás
65
      4.3.1. Vakpadló mennyisége
65
      4.3.2. Parkettaburkolat mennyisége
70
  5. A parkettázási munkák eszközei
77
    5.1. A mérés és jelölés segédeszközei
77
    5.2. A famegmunkálás eszközei
79
      5.2.1. Kézi fűrészek
79
        5.2.1.1. Fűrésztípusok
80
        5.2.1.2. A kézi fűrészelés általános menete
81
        5.2.1.3. A fűrészek karbantartása
82
      5.2.2. Vésők
82
      5.2.3. Gyaluk
83
    5.3. A famegmunkálás gépei
84
      5.3.1. A fűrészelés gépi eszközei
84
      5.3.2. A fúrás gépi eszközei
86
      5.3.3. Csiszológépek
87
    5.4. A beállítás, elhelyezés eszközei
88
    5.5. Egyéb eszközök
89
    5.6. Baleset-elhárítás, karbantartás
90
  6. Fa padlóburkolatok közvetlen aljzatai
91
    6.1. Aljzattípusok
91
    6.2. Vakpadlók készítése
92
      6.2.1. Vakpadló tervrajza
92
      6.2.2. Hagyományos vakpadló készítése
93
      6.2.3. Feltöltésbe ágyazott vakpadló
95
      6.2.4. Ragasztott vakpadló készítése
96
    6.3. Úsztatott lemezborítás készítése
97
    6.4. Alátétfóliák, alátétlemezek
98
      6.4.1. Páratechnikai fóliák
98
      6.4.2. Habfóliák, hablemezek
98
  7. Hajópadlók készítése
99
    7.1. Tervezés, előkészítés
99
    7.2. Párnafák elhelyezése
100
    7.3. Hajópadló-deszkák lerakása
101
      7.3.1. A deszkák lerakásának menete
101
      7.2.2. Részletképzések
103
      7.2.3. A padló lezárása
104
  8. Szegezett parketták fektetése
105
    8.1. Előkészítő munkarészek
105
      8.1.1. Tervezés
105
      8.1.2. A parketták fektetésének feltételei
106
    8.2. Lécsorok kiosztása
107
    8.3. Parkettalécek fektetése
108
      8.3.1. Parkettalécek rögzítési módjai
108
        8.3.1.1. Szegezés
108
        8.3.1.2. Csavarozás
109
      8.3.2. Fallécek fektetése
109
      8.3.3. Parkettalécek lerakása fal mellől indulva (kezdősorral)
110
        8.3.3.1. Kezdősor lerakása
110
        8.3.3.2. További lécsorok lerakása
112
        8.3.3.3. Zárás kialakítása
112
      8.3.4. Parkettalécek lerakása középvonaltól indulva (vezérsorral)
114
        8.3.4.1. Középvonal felvétele, kitűzés
114
        8.3.4.2. Vezérsor lerakása
115
        8.3.4.3. További lécsorok lerakása
115
      8.3.5. Részletképzések
116
  9. Ragasztott parketták fektetése
117
    9.1. A ragasztásról
117
    9.2. Felület-előkészítő és ragasztóanyagok
118
      9.2.1. Alapozók
118
      9.2.2. Parkettaragasztók
119
        9.2.2.1. Diszperziós parkettaragasztók
120
        9.2.2.2. Oldószeres parkettaragasztók
120
        9.2.2.3. Poliuretán (PUR) alapú parkettaragasztók
121
        9.2.2.4. Modifikált szilikon (MS) bázisú ragasztók
122
    9.3. Ragasztást megelőző munkák
123
      9.3.1. Aljzat ellenőrzése, előkészítése
123
      9.3.2. Parkettalécek válogatása
123
    9.4. Parketták teljes felületű ragasztása
124
      9.4.1. Kezdősor vagy vezérsor (első ragasztósáv) kitűzése
124
      9.4.2. Parkettaelemek leragasztása
125
    9.5. Sávos ragasztás
128
      9.5.1. Hagyományos sávos ragasztás
128
      9.5.2. Sávos ragasztás perforált alátétlemezzel
129
    9.6. Mozaikparketta ragasztása
130
  10. Úsztatott padlóburkolatok fektetése
131
    10.1. Az úsztatott padlókról
131
    10.2. Aljzat ellenőrzése, előkészítése
132
    10.3. Párafékező alátétfólia fektetése
133
    10.4. Alátétlemezek fektetése
133
      10.4.1. Habfóliák
133
      10.4.2. Hablemez táblák
134
      10.4.3. Parafa lemezek
134
      10.4.4. Kombinált alátétlemezek
134
    10.5. Úsztatott padlók fektetése
135
      10.5.1. Alapelvek
135
      10.5.2. Önzáró (klikkes) rendszerű elemek fektetése
136
        10.5.2.1. Első sor kialakítása
136
        10.5.2.2. Elemek méretre szabása
137
        10.5.2.3. A második és a további sorok lerakása
138
        10.5.2.4. Zárósor lerakása
140
        10.5.2.5. Kiszögellések, csőáttörések kialakítása
140
      10.5.3. Csaphornyos szalagparketták fektetése
141
      10.5.4. Úsztatott parketták fektetése fűtött aljzatra
142
  11. Szegélyek, burkolatváltások
143
    11.1. Falszegélyek lezárása
143
      11.1.1. Szegélylécek
143
      11.1.2. Padlóburkolathoz erősített szegélyezés
144
      11.1.3. Falhoz erősített szegélyezés
144
      11.1.4. Sarokképzés, hossztoldás
144
    11.2. Mozgási hézagok (dilatációk)
145
    11.3. Burkolatváltások
146
    11.4. Burkolatlezárások
146
  12. Fa padlóburkolatok felületkezelése
147
    12.1. A padló csiszolása, hézagolás
147
      12.1.1. Csiszolás kezdete
147
      12.1.2. Durvacsiszolás
148
      12.1.3. Hézagolás
149
      12.1.4. Finomcsiszolás
149
    12.2. Portalanítás
150
    12.3. Fa padlófelület alapozása
150
      12.3.1. Alapozók
150
      12.3.2. Alapozó felhordása
151
    12.4. Fa padlófelület lakkozása
152
      12.4.1. Parkettalakkok
152
      12.4.2. A parkettalakk felhordása
154
        12.4.2.1. A lakkozás megkezdésének feltételei
154
        12.4.2.2. A lakkozás általános menete
154
    12.5. Felületkezelés olajjal
156
    12.6. Felületkezelés viasszal
157
    12.7. A padlóápolásról
158
  13. fa padlóburkolatok hibái, javításuk
159
    13.1. Fapadlók hibái, károsodásai
159
      13.1.1. Kedvezőtlen környezeti adottságok
159
        13.1.1.1. Faanyag dagadása, zsugorodása
159
        13.1.1.2. Nedvesség okozta egyéb károk
160
        13.1.1.3. Károsodások megelőzése
160
      13.1.2. Helytelen anyaghasználat
161
      13.1.3. Kivitelezési hibák
162
        13.1.3.1. A kivitelezési hibák okai
162
        13.1.3.2. A leggyakoribb kivitelezési hibák
162
      13.1.4. Helytelen használat és karbantartás
164
    13.2. A fa padlóburkolatok javítása
165
      13.2.1. Hajópadló javítása
166
      13.2.2. Szegezett parketta javítása
167
      13.2.3. Ragasztott parketták javítása
168
      13.2.4. Úsztatott parketták javítása
168
      13.2.5. Kisebb felületi sérülések javítása
169
    13.3. A felületképzés felújítása
170

Tanterv: 2020

Ágazat: építőipar ágazat

Szakma: burkoló

Tanulási terület, tantárgy: Melegburkolatok - Faburkolatok anyagai; parkettázás szerszámai, eszközei; parkettázás kivitelezése

Kapcsolódó könyvek
Gyakorlati munkafüzet burkolóknak
216 oldal, Kiadás: 2011
GS-2-08
Térburkolás
112 oldal, Kiadás: 2017
GS-2-10
Melegburkolás
88 oldal, Kiadás: 2021
GS-2-11
Faanyagismeret I.
152 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-27
Épületburkoló szakrajz
316 oldal, Kiadás: 2008
GS-2-03
Hidegburkolási feladatok
384 oldal, Kiadás: 2019
GS-2-09