GS-2-11
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila

Melegburkolás

ISBN: 978 615 5720 42 0
Digitális terjedelem: 88 oldal
Nyomtatott terjedelem: 88 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Burkoló
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 800 Ft

eBook online

17
Licenc
2 800 Ft

A GS-2-11 Melegburkolás című új tankönyvünk a GS-2-06 Melegburkolási feladatok című régi kiadványunkat váltja fel. A teljes egészében megújult tankönyv tartalmi felépítésében igazodik az új (2020-as) programtantervhez. Részletesen bemutatja a napjainkban legjellemzőbb melegburkolat-típusokat (linóleum, PVC, szőnyegpadlók stb.), felépítésüket, anyagait. Külön fejezetekre bontva ismerteti az egyes burkolattípusok készítésének menetét, a napjainkban jellemző anyaghasználatot és technológiai megoldásokat. A tankönyv ismeretanyaga tagolt, átlátható szövegrészekből épül fel. A törzsanyaghoz kiegészítésként kisebb informatív olvasmányok illeszkednek. A tankönyv gazdagon illusztrált, a jelenkor igényeinek megfelelve részletgazdag fotók, rajzok, axonometrikus ábrák segítik a tanulást. Az elméleti és gyakorlati feladatok közvetlenül kapcsolódnak az ismeretanyaghoz. Újszerű feladattípus a hibás, helytelen megoldások felismerésére, elkerülésére való ösztönzés. A digitális kompetencia fejlesztésére is hangsúlyt helyezve számos feladat alapja az internetes keresés, a weboldalakon történő tájékozódás.

A könyv tartalmáról:

  • Az 1. fejezet elején röviden bemutatjuk a meleg padlóburkolatok csoportosítási szempontjait, majd sorban ismertetjük a különböző padlóburkolatok típusait, szerkezeti felépítésüket, főbb jellemzőit és alkalmazási területüket.
  • A 2. fejezetben csoportosítva ismertetjük a melegburkolatok leerősítéséhez alkalmazott különböző ragasztóanyagokat (műszaki jellemzők, alkalmazás, felhasználási terület).
  • A 3. fejezetben ismertetjük a melegburkolási munkák során alkalmazandó szerszámokat, gépeket, egyéb eszközöket.
  • A 4. fejezetben a melegburkolatoknál jellemző aljzatok típusait mutatjuk be.
  • Az 5. fejezetben konkrét példákon és ezekhez kapcsolódó feladatokon keresztül mutatjuk be a különböző kiszerelésű melegburkolatok mennyiségmeghatározásának elvét.
  • A 6-8. fejezet a tankönyv technológiai ismereteket tartalmazó része. Részletesen bemutatjuk a különböző fektetési móddal készülő melegburkolatok fektetésének menetét, az alapfelület előkészítését az melegburkolatok szabását, összeillesztését, leerősítését, a szegélyezések módját stb.
  • Az utolsó fejezetben a melegburkolatok jellemző hibáival, károsodásaival foglalkozunk. Röviden ismertetjük a kisebb javítási munkákat és a teljes burkolatcsere.
  1. Melegburkolatok típusai, anyagai
7
    1.1. Melegburkolatok fogalma, csoportosítása
7
    1.2. Melegburkolatok általános jellemzői
8
    1.3. Melegburkolatok szerkezeti felépítése
9
    1.4. Linóleum padlóburkolatok
10
      1.4.1. A linóleum típusai
11
      1.4.2. A linóleum felületi kialakítása
11
      1.4.3. A linóleum felhasználási területei
11
    1.5. PVC (vinyl) padlóburkolatok
12
      1.5.1. A PVC-burkolatok típusai
13
      1.5.2. A PVC-burkolatok felületi kialakítása
14
      1.5.3. A PVC-burkolatok felhasználási területei
14
    1.6. Gumi padlóburkolatok
15
      1.6.1. A gumiburkolatok típusai
15
      1.6.2. A gumiburkolatok felhasználási területei
16
    1.7. Szőnyegpadlók
17
      1.7.1. Szőnyegpadlók típusai
17
      1.7.2. Szőnyegpadlók felülete, csoportosítása
18
      1.7.3. Szőnyegpadlók felhasználási területei
20
    1.8. Természetes rost alapanyagú szőnyegek
21
    1.9. Bőr padlóburkolatok
22
  2. Melegburkolatok ragasztói
23
    2.1. Ragasztóanyagok csoportosítása
23
    2.2. Ragasztóanyagok főbb műszaki jellemzői
24
    2.3. Burkolatragasztók
25
      2.3.1. Diszperziós ragasztók
25
      2.3.2. Kétkomponensű PUR ragasztók
26
      2.3.3. Modifikált szilikon (MS) bázisú ragasztók
27
      2.3.4. Oldószeres ragasztók
27
    2.4. A ragasztó megválasztásának szempontjai
28
    2.5. Alapozók
29
    2.6. Burkolatragasztók felhordása
30
  3. Melegburkolási munkák eszközei
31
    3.1. Mérések és kitűzések eszközei
31
    3.2. Melegburkolatok vágásának eszközei, gépei
32
      3.2.1. Lemezszerű burkolatok vágóeszközei, gépei
32
      3.2.2. Klikkes rendszerű melegburkolatok vágóeszközei, gépei
33
    3.3. Ragasztóanyagok felhordásának eszközei
34
    3.4. Simító- és dörzsölőeszközök
35
    3.5. Feszített szőnyegpadlók fektetésének eszközei, gépei
36
    3.6. Linóleum- és PVC-lemezek hegesztésének eszközei, gépei
37
    3.7. A burkolat bontásának eszközei
38
    3.8. Munkavédelmi eszközök
38
  4. Melegburkolatok aljzatai, előkészítésük
39
    4.1. Aljzattípusok
39
    4.2. Az aljzat ellenőrzése
40
    4.3. Az aljzat előkészítése
41
    4.4. Meglévő burkolat mint aljzat előkészítése
42
  5. Melegburkolatok kiosztása, mennyiség-meghatározása
43
    5.1. Helyiség felmérése
43
    5.2. Tekercses burkolatok mennyiség-meghatározása
44
      5.2.1. Szabásterv
44
      5.2.2. Mennyiség-meghatározás
45
    5.3. Lapokból álló melegburkolatok mennyisége
48
    5.4. Ragasztóanyag mennyisége
48
  6. Ragasztott melegburkolatok fektetése
51
    6.1. Burkolást megelőző feladatok
51
      6.1.1. Anyagok ellenőrzése
51
      6.1.2. Anyagok tárolása, akklimatizálása
52
      6.1.3. Burkolást zavaró elemek ideiglenes eltávolítása
52
    6.2. A tekercsek (lemezek) fektetése
53
      6.2.1. Fektetési sorrend
53
      6.2.2. Lemezek leszabása
53
        6.2.2.1. Szabás rátakaró falszegély mentén
54
        6.2.2.2. Szabás felhajtott szegélyezés esetén
55
        6.2.2.3. Lemezek szabása toldásoknál és illesztéseknél
56
        6.2.2.4. Lemez szabása kis méretű helyiségben
56
      6.2.3. A lemezek leragasztása
57
      6.2.4. Szegélyezések kialakítása
58
        6.2.4.1. Rátakaró szegélyezés kialakítása
58
        6.2.4.2. Felhajtott szegélyezés kialakítása
59
      6.2.5. Lemezek meleghegesztése
60
      6.2.6. Hideghegesztés
61
    6.3. Burkolás linóleum- és PVC-lapokkal
62
  6.4 Vinyl padlóburkolat fektetése
63
    6.5. Kész burkolat ellenőrzése
64
  7. Szőnyegpadlók fektetése
65
    7.1. Szőnyegek tárolása, ellenőrzése
65
    7.2. Szőnyegpadló szabása
66
      7.2.1. Szabás falszegély mentén
66
      7.2.2. Szabás illesztéseknél, toldásoknál
67
    7.3. Teljes felületen ragasztott szőnyegpadló fektetése
68
      7.3.1. Méretre szabott szőnyegek ragasztása
68
      7.3.2. Illesztések kialakítása
69
      7.3.3. Modulszőnyegek ragasztása
69
    7.4. Feszített szőnyegpadló fektetése
70
      7.4.1. Feszítőlécek elhelyezése
70
      7.4.2. Szőnyegalátét elhelyezése
71
      7.4.3. Szőnyeg leterítése, illesztések kialakítása
71
      7.4.4. Szőnyegfeszítés
72
        7.4.4.1. A szőnyegfeszítés iránya, sorrendje
72
        7.4.4.2. A szőnyegfeszítés menete
73
    7.5. A széleken és az illesztéseknél rögzített szőnyegpadlók
74
    7.6. Aljzatra terített szőnyegpadlók
75
    7.7. Szőnyegpadlók szegélyezése
75
    7.8. A szőnyegek tisztítása
76
  8. Vezetőképes padló készítése
77
    8.1. Elektrosztatikus kisülések elleni védelem
77
    8.2. Vezetőképes padló felépítése
78
    8.3. Vezetőképes padló kialakítása
79
    8.4. Vezetőképes padlók karbantartása
80
      8.4.1. Rendszeres tisztítás
80
      8.4.2. Mechanikai hatásokkal szembeni védelem
80
  9. Melegburkolatok felújítása
81
    9.1. Károsodások típusai
81
    9.2. Kisebb javítások
82
    9.3. Foltszerű, részleges csere
82
    9.4. Régi burkolat cseréje
83
      9.4.1. Szegélylécek, vezetékcsatornák
83
      9.4.2. Burkolat felbontása
83
      9.4.3. Ragasztó eltávolítása
84
      9.4.4. Aljzat javítása
84
      9.4.5. Új burkolat fektetése
84

Tanterv: 2020

Ágazat: építőipar ágazat

Szakma: burkoló

Tanulási terület, tantárgy: Melegburkolatok - Melegburkolás: Melegburkolatok anyagai; Melegburkolás szerszámai, eszközei; Melegburkolatok kitűzése; Melegburkolási technológiák; Melegburkolás kivitelezése

Kapcsolódó könyvek
Épületburkoló szakrajz
316 oldal, Kiadás: 2008
GS-2-03
Gyakorlati munkafüzet burkolóknak
216 oldal, Kiadás: 2011
GS-2-08
Hidegburkolási feladatok
384 oldal, Kiadás: 2019
GS-2-09
Térburkolás
112 oldal, Kiadás: 2017
GS-2-10
Parkettázás
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-2-12