GS-4-27
Szerző(k): Veres Réka

Faanyagismeret I.

ISBN: 978 615 5720 12 3
Digitális terjedelem: 152 oldal
Nyomtatott terjedelem: 152 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2023
Foglalkozás(ok): Asztalos - Faipari technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 500 Ft

eBook online

26
83
Licenc
3 500 Ft

2018-ban továbbfejlesztettük kiadónk korábbi faipari anyagtannal foglalkozó kiadványait, és tartalmukat az aktuális tantervi követelményekhez illesztettük.

Az új, háromkötetes sorozat első része négy fő témát dolgoz fel. A fa mint ipari nyersanyag című fejezetben az erőgazdálkodással és annak termékeivel ismerkedhetünk meg. A fa szerkezeti felépítése című fejezet a faanyag mikroszkópos és makroszkópos szerkezetét tárgyalja gazdag ábra- és fotóanyaggal. A fatest kémiai összetétele című fejezet a fát alkotó vegyületekkel és azok tulajdonságaival foglalkozik. A könyv kétharmadát kitevő negyedik fejezetben, Az ipari haszonfák címűben katalógusszerűen mutatjuk be a legfontosabb lombos, tűlevelű és egzóta fafajok jellemzőit. E fejezet csak színes képanyagot tartalmaz, így segíti a tanulókat a fafajok felismerésében.

A kötetben a számos ábra és fotó mellett műveltető, fejezetközi feladatok és a megszerzett tudás ellenőrzésére alkalmas fejezetzáró feladatlapok is találhatók.

A NYOMTATOTT KÖNYV ELSŐ FELE SZÜRKE NYOMÁSÚ, MÁSODIK FELE PEDIG SZÍNES (ez a fafajok jellemzőinek felismerését segíti). A nyomtatott könyv online verziója, mely ajándékba jár a könyvhöz, teljes egészében színes.

 

Kinek ajánljuk?

  • Asztalos és faipari technikus tanulóknak.
  • Szaktanároknak, akik nyitottak a digitális tartalmakkal, pl. plusz képekkel, képsorozatokkal támogatott tanításra.
  • Azoknak a szakembereknek, akik az egyes ipari haszonfák tulajdonságai és felhasználása iránt érdeklődnek, és egy gazdagon illusztrált kiadványt keresnek.

 

 

  1. A fa mint ipari nyersanyag
5
    1.1. Az erdő
6
    1.2. A Föld erdősültsége, a fafajok megoszlása
8
    1.3. Erdőgazdálkodás
9
    1.4. Elsődleges és másodlagos feldolgozás, faipari nyers- és alapanyagok
12
    1.5. Erdei választékok
13
      1.5.1. Ipari fa
13
        1.5.1.1. Erdei késztermékek
13
        1.5.1.2. Elsődleges feldolgozásra kerülő erdei választékok
14
      1.5.2. Tűzifa
14
  2. A fa szerkezeti felépítése
17
    2.1. A fa mint növény, a fotoszintézis
17
    2.2. A növényi sejt felépítése
18
      2.2.1. A protoplazma: a sejt élő alkotóinak összessége
19
      2.2.2. A sejt élettelen alkotói
19
      2.2.3. A fa sejtjeinek alakja
20
    2.3. A sejtfal kialakulása és szerkezete
21
      2.3.1. A sejtfalak rétegződése
21
      2.3.2. A sejtfal szubmikroszkópos szerkezete
22
      2.3.3. A sejtfalak gödörkézettsége
23
      2.3.4. A sejtfalak megvastagodásai
24
    2.4. A fatest mikroszkópos szerkezete
24
      2.4.1. A fa szövetei
24
        2.4.1.1. A fa osztódó szövetei
25
        2.4.1.2. A fa állandósult szövetei
26
      2.4.2. A fa- és háncstest szöveteit felépítő sejtek
27
        2.4.2.1. Vízszállító sejtek
27
        2.4.2.2. Szilárdító sejtek
28
        2.4.2.3. Tápanyagszállító és -raktározó sejtek
29
      2.4.3. A fa szövetrendszerei
31
    2.5. A fa makroszkópos szerkezete
32
      2.5.1. Anatómiai metszetek és irányok
32
      2.5.2. A fa mint inhomogén és anizotrop anyag
34
      2.5.3. Elsődleges makroszkópos meghatározók
34
        2.5.3.1. Az évgyűrűk
35
        2.5.3.2. Az edények
38
        2.5.3.3. A bélsugarak
40
        2.5.3.4. A gyantajáratok
42
      2.5.4. Másodlagos makroszkópos meghatározók
43
        2.5.4.1. A szíjács
43
        2.5.4.2. A geszt
44
        2.5.4.3. A kéreg
46
        2.5.4.4. A bél
47
        2.5.4.5. A bélfoltok
47
  3. A fatest kémiai összetétele
53
    3.1. A fa elemi összetétele
53
    3.2. A fa vegyületei
54
      3.2.1. A sejtfalalkotó szerves anyagok (vázanyagok)
54
      3.2.2. A járulékos szerves anyagok
56
      3.2.3. A fa szervetlen anyagai
57
  4. Az ipari haszonfák
59
    4.1. Tűlevelű fafajok
59
      4.1.1. A tűlevelű fafajok elterjedése
59
      4.1.2. A tűlevelű fafajok általános szöveti tulajdonságai
60
      4.1.3. A tűlevelű fafajok általános műszaki tulajdonságai
60
      4.1.4. A tűlevelűek felhasználási területei
61
      4.1.5. A tűlevelű fafajok katalógusa
62
        4.1.5.1. Lucfenyő (Picea abies Karst.)
62
        4.1.5.2. Jegenyefenyő (Abies alba Mill.)
64
        4.1.5.3. Erdeifenyő (Pinus silvestris L.)
66
        4.1.5.4. Feketefenyő (Pinus nigra L.)
68
        4.1.5.5. Simafenyő (Pinus strobus L.)
70
        4.1.5.6. Vörösfenyő (Larix decidua Mill.)
72
        4.1.5.7. Tiszafa (Taxus baccata L.)
74
        4.1.5.8. Duglászfenyő (Pseudotsuga douglasii carr.)
76
    4.2. Lombos fafajok
78
      4.2.1. A lombos fafajok elterjedése
78
      4.2.2. A lombos fafajok szöveti tulajdonságai
78
      4.2.3. A lombos fafajok műszaki tulajdonságai
79
      4.2.4. A lombos fafajok felhasználási területei
80
      4.2.5. Gyűrűslikacsú lombos fák katalógusa
80
        4.2.5.2. Szelídgesztenye (Castanea sativa MILL.)
86
        4.2.5.3. Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)
88
        4.2.5.4. Fehér eperfa (Morus alba L.)
90
        4.2.5.5. Magas kőris (Fraxinus excelsior L.)
92
        4.2.5.6. Mezei szil (Ulmus minor MILL.)
94
        4.2.5.7. Madárcseresznye (Prunus avium L., Cerasus avium MOENCH.)
96
      4.2.6. Szórtlikacsú lombos fák katalógusa
98
        4.2.6.1. Bükk (Fagus sylvatica L.)
99
        4.2.6.2. Gyertyán (Carpinus betulus L.)
102
        4.2.6.3. Közönséges dió (Juglans regia L.) és fekete dió (Juglans nigra L.)
104
        4.2.6.4. Juhar (Acer nemzetség)
106
        4.2.6.5. Nyír (Betula pendula ROTH.)
110
        4.2.6.6. Körtefa (Pyrus communis L.)
112
        4.2.6.7. Platán (Platanus nemzetség)
114
        4.2.6.8. Mézgás éger (Alnus glutinosa GAERTN.)
116
        4.2.6.9. Hárs (Tilia nemzetség)
118
        4.2.6.10. Nyár (Populus nemzetség)
120
        4.2.6.11. Fehér fűz (Salix alba L.)
124
        4.2.6.12. Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum L.)
126
    4.3. Trópusi fafajok
128
      4.3.1. A trópusi fafajok elterjedése
128
      4.3.2. A trópusi fafajok általános szöveti tulajdonságai
128
      4.3.3. A trópusi fafajok műszaki tulajdonságai
129
      4.3.4. A trópusi fafajok felhasználási lehetőségei
129
      4.3.5. Délkelet-ázsai fafajok katalógusa
130
        4.3.5.1. Meranti (Shorea nemzetség)
131
        4.3.5.2. Teak (Tectona grandis)
132
        4.3.5.3. Paliszander (Dalbergia latifolia)
133
        4.3.5.4. Gumifa (Hevea brasiliensis)
134
      4.3.6. Afrikai fafajok katalógusa
135
        4.3.6.1. Mahagónifélék
135
        4.3.6.2. Afzelia (Afzelia bipidensis vagy Doussie bipidensis)
138
        4.3.6.3. Afrormosia (Pericopsis elata)
139
        4.3.6.4. Okumé (Aucoumae klaineana)
140
        4.3.6.5. Ében (Diospyros celebica)
141
        4.3.6.6. Koto (Pterygota macrocarpa)
142
        4.3.6.7. Wengé (Millettia laurentii)
142
      4.3.7. Közép- és dél-amerikai fafajok katalógusa
143
        4.3.7.1. Pockfa (Guaiacum officinale)
143
        4.3.7.2. Balsafa (Ochroma lagopus)
144
      4.3.8. Eukaliptuszok (Eucalyptus nemzetség) katalógusa
145

Modul: 10232-16 Faipari alapanyagok

Tantárgy: Faipari alapanyag ismeret

Témakör: Faanyagismeret I.

Kapcsolódó könyvek
Parkettázás
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-2-12
Faanyagismeret II.
128 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-28
Faanyagismeret III.
96 oldal, Kiadás: 2019
GS-4-29