GS-0-42
Szerző(k): Fleischmann Anna

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek

ISBN: 978 615 5720 02 4
Digitális terjedelem: 96 oldal
Nyomtatott terjedelem: 96 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2023
Foglalkozás(ok): A szakképzés minden területe
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
1 600 Ft

eBook online

24
8
12
Licenc
1 600 Ft

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk – már a római bölcsek is ez vallották. Íme egy tankönyv, ami szakterülettől függetlenül olyan általános műveltséghez tartozó ismereteket közöl a középiskolás generáció részére, ami a pénz világában és a vállalkozói létben is segít eligazodni.


Pénzügyi és vállalkozói ismeretek című könyv a kerettantervek alapján minden szakgimnáziumi tanuló számára készült. Fő célja hogy hozzájáruljon a pénzügyi, munkavállalói és vállalkozói tudatosság kialakításához, azaz segítsen abban, hogy a diákok mostani és majdani életük során ezen területein felelős döntéseket hozhassanak.


A kiadvány első fejezete a közgazdaságtan alapfogalmainak megértésében segít. Ezután a gazdaság legfontosabb szereplőivel ismerkedhetnek meg a tanulók: megtudhatják, hogyan szabályozza, alakítja az állam a gazdaságot, valamint hogyan működnek a pénzpiacok, a befektetések, a hitelezés. Ezután a háztartások pénzügyeinek témájára tér rá a tankönyv, gyakorlatiasan hangsúlyozva a pénzügyi tervezés fontosságát. A könyv második felében az a kérdés áll a középpontban, hogyan is juthat jövedelemhez az egyén. Munkavállalóként vagy vállalkozóként? Melyek egyik vagy másik forma előnyei és hátrányai? Milyen munkajogi és pénzügyi felelősséggel járnak? Hogyan alakul adózás után a jövedelem? Hogyan érvényesítheti az érdekeit egy alkalmazott? Hogyan kell vállalkozást alapítani, és hogyan csökkenthető a kudarc lehetősége? Végül pedig: miért fontos, és hogyan készíthető el az üzleti terv?


Könyvünk előnye, hogy az egyes témákat rövid, könnyen befogadható tematikus egységekben dolgozza fel. A tananyag mellett többféle kérdéstípus található, melyek megválaszolása, feldolgozása segít az ismeretek elsajátításában:
- Ráhangoló feladat a fejezetek elején, mellyel előhívhatók a témákkal kapcsolatos, már meglévő ismeretek.
- Kérdések a fejezetek során. Ezek segítenek a frissen megszerzett tudás elmélyítésében.
- Zárófeladatok a fejezetek végén. Segítségükkel ellenőrizhető, hogy a fejezet során megszerzett ismereteket a diákok tudják-e alkalmazni a gyakorlatban. Bízunk benne, hogy sikeresen!

Bevezető
5
Miről tanulunk?
5
Hogyan használjuk a könyvet?
5
  1. A közgazdaságtan alapfogalmai
7
    1.1. A közgazdaságtan két fő ága
7
    1.2. A szükséglet
7
    1.3. A szűkösség
8
    1.4. A munkamegosztás
9
    1.5. A piac
9
    1.6. A piaci mechanizmus
10
    1.7. A gazdaság szereplői
11
  2. az állam gazdasági szerepe
13
    2.1. Az állam feladatai
13
      2.1.1. Az állam gazdasági szerepvállalása
14
    2.2. Az állam gazdálkodása
15
      2.2.1. Az államadósság
16
    2.3. Gazdasági mutatók
17
      2.3.1. GDP – bruttó hazai termék
17
      2.3.2. GNI – bruttó nemzeti jövedelem
17
      2.3.3. Munkanélküliségi ráta
18
      2.3.4. Foglalkoztatottság
18
      2.3.5. Infláció
18
    2.4. Az állam gazdaságpolitikai céljai
19
    2.5. A költségvetési és monetáris politika eszköztára
20
      2.5.1. A fiskális politika
20
      2.5.2. A monetáris politika
21
  3. A pénzpiac működése
23
    3.1. A pénz kialakulása, jellemzői
23
    3.2. A bankrendszer a mai gazdaságban
24
    3.3. A tőkepiac és termékei
25
      3.3.1. Az értékpapírok
26
      3.3.2. Az értékpapírok néhány típusának jellemzői
27
      3.3.3. A tőzsde
27
      3.3.4. Értékpapírpiacok és értékek
28
      3.3.5. A tőzsdeindex
28
    3.4. A pénzügyi közvetítők
29
      3.4.1. Kereskedelmi bankok
30
    3.5. Befektetések
31
      3.5.1. A befektetések csoportosítása
32
    3.6. Hitelek
34
      3.6.1. Bankkártya – hitelkártya
34
      3.6.2. A hitelek csoportosítása
35
      3.6.3. Biztosítások
36
    3.7. Nemzetközi pénzpiac
37
      3.7.1. Mi a különbség valuta és deviza között?
38
    3.8. A nemzetközi pénzpiac intézményei
38
      3.8.1. A Nemzetközi Valutaalap (IMF – International Monetary Fund)
38
      3.8.2. A Világbank
39
  4. A Háztartás gazdálkodása
41
    4.1. A háztartás fogalma a közgazdaság-tanban
41
    4.2. Bevételek
42
    4.3. Kiadások
43
    4.4. A háztartás költségvetése
44
      4.4.1. A háztartás megtakarításai
45
  5. Munkavállalás
47
    5.1. Álláskeresés
47
      5.1.1. A karrierirodák szolgáltatásai
48
      5.1.2. Szakmai önéletrajz
48
      5.1.3. Motivációs levél, e-mail
49
      5.1.4. Állásinterjú
50
    5.2. Munkába állás
52
    5.3. Jogok és kötelezettségek
54
    5.4. Bérek és járulékok
55
      5.4.1. A munkabér kifizetése
56
      5.4.2. Bruttó bér, nettó bér
57
    5.5. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése
58
      5.5.1. Felmondás
58
      5.5.2. Azonnali hatályú felmondás
59
    5.6. Munkanélküliek ellátása
60
      5.6.1. Munkavállalás külföldön
61
  6. Vállalkozás – vállalat
63
    6.1. A vállalkozás fogalma
63
    6.2. A vállalkozások típusai
64
    6.3. A vállalkozások környezete
65
    6.4. Nem nyereségérdekelt szervezetek
66
      6.4.1. Nonprofit gazdasági társaság
66
    6.5. A saját vállalkozás előnyei, hátrányai
67
    6.6. Vállalkozói kompetenciák
68
  7. Vállalkozás alapítása, működése
69
    7.1. Üzleti ötlet kidolgozása
69
      7.1.1. Franchise hálózatok
70
    7.2. A vállalkozás finanszírozása
71
    7.3. A vállalkozás alapításának szabályai
72
      7.3.1. Egyéni vállalkozás alapítása
72
      7.3.2. Társas vállalkozás alapítása
73
    7.4. Bevételek és kiadások tervezése
74
      7.4.1. Költségkalkuláció
75
    7.5. Termelési, szolgáltatási folyamat
76
    7.6. Adók, járulékok, támogatások
77
    7.7. Költségkalkulációs számpélda
78
  8. Üzleti terv
79
    8.1. Az üzleti terv szükségessége, felépítése
79
      8.1.1. Miért van szükség üzleti tervre?
80
      8.1.2. Az üzleti terv fő részei és terjedelme
81
    8.2. Vezetői összefoglaló
82
    8.3. A vállalkozás bemutatása, környezete
82
      8.3.1. SWOT-analízis készítése
83
    8.4. Marketingterv
84
    8.5. Működési terv
85
    8.6. Vezetőség és szervezeti felépítés
85
    8.7. Pénzügyi terv
86
    8.8. Mellékletek
87
    8.9. A sikeres vállalkozás jellemzői
87
    8.10. A kudarc okai, kezelése
88
Tárgymutató
89
Tartalomjegyzék
92
Irodalomjegyzék, képek jegyzéke
94

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára (14. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez:

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

 

Kapcsolódó könyvek
Munkavállalói ismeretek
48 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-46