GS-5-12
Szerző(k): Horváth László - Szerényi Attila

Vasbeton szerkezetek

ISBN: 978 963 9702 91 2
Digitális terjedelem: 280 oldal
Nyomtatott terjedelem: 280 + 5 (A3) oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Felsőoktatás - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
4 800 Ft

eBook online

17
14
Licenc
4 800 Ft

A könyv a magas- és mélyépítő technikus tanulók számára készült elsősorban. A központi programok, a komplex szóbeli vizsga tételeinek és a gyakorlati tapasztalatoknak is megfelelve állítottuk össze a könyv anyagát.

A középiskolai szinten szükséges vasbeton ismerethez egy általános történeti áttekintés után bemutatjuk az alkotó anyagok legfontosabb jellemzőit, szilárdságtani tulajdonságait. Megismertetjük a tanulót a cement, az acélbetétek, valamint a betonok jelöléseivel, a vasalási tervek tartalmával, készítésével. Az általános, minden szerkezetre vonatkozó szerkesztési szabályok után a könyvben következetesen elméleti és gyakortlati fejezetek váltják egymást. Sorra vesszük az alapszerkezeteket és azok ellenőrzésének, méretezésének menetét. Így mutatjuk be a négyszög keresztmetszetű gerendát, a fejlemezes gerendát, a lemezt, a pilléreket/oszlopokat, valamint a falakat.

A magas- és mélyépítési szerkezetek című fejezetek összefoglalják a legfontosabb vasbeton szerkezeteket és azok sajátosságait. Itt a gyakorlati fejezetekben a magasépítési szerkezetek esetén a lépcsők, mélyépítési szerkezetek esetén pedig például támfalak, alaptestek méretezésével foglalkozunk. Külön fejezetben mutatjuk be a használhatósági határállapotban való ellenőrzéseket (lehajlás és repedéstágasság számítás). 

Néhány jellemző szerkezet vasalási rajzán, illetve tervrészleten keresztül igyekszünk megismertetni a vasbeton felépítésének, felépítésének lényegét a tanulókkal. A rajzokat a tanulóknak önállóan is el kell készíteniük.  

A könyv tartalmaz egy komplex feladatot is. Ezt a tanulók féléves, vagy éves feladat keretében a könyv számításai, illetve a korábban tanultak alapján oldhatják meg. A komplex feladathoz tartozó vasalási és zsaluzási kiviteli tervek, rajzok a könyv hátuljában találhatók. Ezek a rajzok rajzolvasási, értelmezési feladatként is segítik a tanulókat a vizsgára való felkészülésben.

A könyv számítási fejezeteiben 100 konkrét példa EC szerinti méretezését, ellenőrzéseit közöljük. A szabvány bonyolultsága és összetettsége, illetve az órakerethez való igazodás miatt csak a legegyszerűbb feladatok bemutatására van lehetőségünk. A számításokban így számos egyszerűsítés után jutunk el addig a szintig, amit egy technikus tanulónak még tudnia kell. A könyv önállóan, illetve az órán elvégezhető feladatokat is tartalmaz. A ki nem dolgozott feladatok megoldását a könyv végén megtalálja a tanuló, az EC legfontosabb jelöléseivel együtt.  
  1. Alapfogalmak, betontörténelem
5
    1.1. A beton és vasbeton fogalma
5
    1.2. Vasbeton szerkezetek csoportosítása
6
    1.3. A vasbeton előnyös tulajdonságai
7
    1.4. A vasbeton hátrányos tulajdonságai
7
    1.5. A vasbetonépítés rövid története a világban
8
    1.6. A vasbetonépítés rövid története hazánkban
10
    1.7. Vasbetonhoz kapcsolódó szabványok
11
    1.8. A vasbeton méretezése, a végeselemmódszer
12
    1.9. Vasalási tervek készítése
12
  2. Vasbeton szerkezetek anyagai, szilárdsági jellemzők, jelölés
13
    2.1. A beton alkotórészei
13
    2.2. A friss beton tulajdonságai
17
    2.3. A megszilárdult beton tulajdonságai
18
    2.4. A betonok jelölése
20
    2.5. Az acélfélék tulajdonságai, szilárdsági jellemzői
21
    2.6. Vasalási tervek tartalma
26
    2.7. Betonacél-szerelés
27
  3. Általános szerkesztési szabályok
31
    3.1. A szerkezet tartósságát biztosító előírások
31
    3.2. Betontakarás/betonfedés
31
    3.3. Betonacélok közötti távolság
32
    3.4. Betonacélok hajlítási átmérője
32
    3.5. Betonacélok lehorgonyzása, kampók kialakítása
33
    3.6. Betonacélok toldása
33
    3.7. Bordás acélbetétű hegesztett hálók toldása
34
  4. Vasbeton gerendák
35
    4.1. Jellemző igénybevétel
35
    4.2. Vasalás
36
    4.3. Gerendákra vonatkozó szerkesztési szabályok
39
    4.4. Gerendák kivitelezése
42
  5. Négyszög keresztmetszetű gerendák vizsgálata hajlításra
45
    5.1. A hajlított vasbeton gerenda keresztmetszet feszültségi állapotai
45
    5.2. Vasaltsági szintek
49
    5.3. Számítás III. feszültségi állapotban
50
  6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata hajlításra
69
    6.1. Ellenőrzés
69
    6.2. Kötött tervezés
70
    6.3. Szabad tervezés
71
  7. Négyszög keresztmetszetű gerendák vizsgálata nyírásra
95
  8. Sík vasbeton lemezek
113
    8.1. Jellemző igénybevétel
113
    8.2. Vasalás
113
    8.3. Szerkesztési szabályok
114
    8.4. Lemezek kivitelezése
120
  9. Sík vasbeton lemezek vizsgálata
123
  10. Vasbeton oszlopok, pillérek
143
    10.1. Jellemző igénybevétel
143
    10.2. Vasalás
143
    10.3. Oszlopokra vonatkozó szerkesztési szabályok
144
    10.4. Oszlopok kivitelezése
146
  11. Oszlopok, pillérek méretezése
149
    11.1. Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése
149
    11.2. Oszlopok csoportosítása karcsúság alapján
150
    11.3. Kör keresztmetszetű oszlop
150
  12. Vasbeton falak és faltartók
167
    12.1. Jellemző igénybevétel
167
    12.2. Vasalás
167
    12.3. Falak, faltartók szerkesztési szabályai
169
    12.4. Falak, tárcsák kivitelezése
170
  13. Falak méretezése
171
  14. Magasépítési vasbeton szerkezetek
187
    14.1. Alaptestek
187
    14.2. Vasbeton koszorúk
190
    14.3. Vasbeton lépcsők
194
    14.4. Vasbeton keretek
195
    14.5. Vasbeton héjak
198
  15. Lépcsők méretezése
199
  16. Mélyépítési vasbeton szerkezetek
213
    16.1. Támfalak
213
    16.2. Medencék, nyitott víztárolók
215
    16.3. Résfalak
218
    16.4. Vasbeton hidak
220
    16.5. Alagutak
225
    16.6. Parkolóházak, mélygarázsok
230
    16.7. Víztornyok, silók
232
  17. Mélyépítési szerkezetek méretezése
233
  18. Gerenda és lemez vizsgálata használhatósági határállapotban
245
    18.1. Lehajlás
245
    18.2. Repedéstágasság
246
  19. Feszített vasbeton szerkezetek
259
    19.1. A feszítés lényege
259
    19.2. A feszítés módjai, típusai
260
    19.3. Feszített gerenda méretezése
262
    19.4. Vasalás
262
  20. Éves komplex tervfeladat
263
  21. A feladatok megoldásai
267
  22. Jelölések
273
MKIK 2012
10106‐12 Építési technológiák és kivitelezésük - Vasbeton szerkezetek
10111‐12 Mélyépítési alapismeretek - Vasbeton szerkezetek
 
MKIK 2016
11638‐16 Magasépítő technikus ismeretek - Szilárdságtan és vasbeton szerkezetek
11641‐16 Mélyépítő technikus ismeretek - Szilárdságtan és vasbeton szerkezetek
Kapcsolódó könyvek
Statika
232 oldal, Kiadás: 2018
GS-5-03-II
Szilárdságtan
252 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-04-2-T
Szilárdságtani táblázatok
76 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-13
Építőanyagok
328 oldal, Kiadás: 2017
GS-5-15
Mechanika tankönyvcsomag
836 oldal, Kiadás: 2016
GS-TK-02