GS-5-15
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Építőanyagok

ISBN: 978 963 9702 99 8
Digitális terjedelem: 328 oldal
Nyomtatott terjedelem: 328 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2017
Foglalkozás(ok): Magasépítő technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
6 600 Ft

eBook online

23
23
118
95
36
247
Licenc
6 600 Ft

A tankönyv elsősorban a magas- és mélyépítő technikusok számára mutatja be az építőiparban használt anyagokat, valamint azok vizsgálatát, legfőbb tulajdonságait. Emellett a felsőoktatásban tanulók, valamint beruházók, tervezők, kivitelezők számára is hasznos, mai ismeretanyagot foglal össze a kiadvány. 

A könyv tartalmi felépítését tekintve elméleti és gyakorlati órákon használható fejezeteket tartalmaz felváltva. Az anyagok fő fizikai és kémiai felépítésének megismerése után sorra vesszük az építőanyagokat. A könyv gazdagon illusztrált képekkel és az értelmezést segítő rajzokkal egyaránt. A tananyagot olvasmányok törik meg, teszik színessé. A kiadványban minden oldalon munkáltató feladatok találhatók, melyek gondolkodtatóak, önálló ismeretszerzésre ösztönzik az olvasót.

A tankönyvlistán évek óta szereplő Építőipari anyag- és gyártásismeret I-II-III. tankönyvünket új, korszerű, aktualizált tartalmú kiadvánnyal kívántuk helyettesíteni. Bízunk benne, hogy az elkészült tankönyvet hasonlóan sokan, nagy sikerrel forgathatják majd a tanulás során.

A kiadvány az Építőipari anyag- és gyártásismeret I-II-III. tankönyveink helyett fog megjelenni a 2018/2019-es tanévtől!

 

  1. Az építőanyagok kémiai tulajdonságai
5
    1.1. Az anyagok kémiai felépítése
5
      1.1.1. Az atomok és a molekulák
5
      1.1.2. A kémiai kötések típusai
6
    1.2. A legfontosabb elemek és jellemzőik
9
    1.3. Kémiai reakciók
10
      1.3.1. A kémiai reakciók típusai
10
      1.3.2. A kémiai reakció és a hőenergia
11
    1.4. A fontosabb vegyületek csoportosítása
12
    1.5. Keverékek
14
    1.6. Vonzó kölcsönhatások
14
    1.7. Oxidációs folyamatok, korrózió
15
      1.7.1. Kémiai korrózió
15
      1.7.2. Elektrokémiai korrózió
16
  2. Építőanyagok fizikai tulajdonságai
17
    2.1. Az anyagok fizikai tulajdonságai
17
    2.2. Halmazállapotok
18
    2.3. Súly
19
    2.4. Tömeg
19
    2.5. Térfogat
20
    2.6. Sűrűség
20
      2.6.1. Testsűrűség
21
      2.6.2. Halmazsűrűség
21
      2.6.3. Tömörség és porózusság
22
    2.7. Hidrotechnikai tulajdonságok
23
      2.7.1. Nedvességfelvétel és nedvességvezetés
23
      2.7.2. Víztartalom
24
      2.7.3. Vízfelvevő képesség/vízfelvétel
24
      2.7.4. Vízzáróság
25
      2.7.5. Lágyulási tényező
25
      2.7.6. Fagyállósági tulajdonságok
25
      2.7.7. Páratechnikai tulajdonságok, páradiffúzió
26
    2.8. Hőtechnikai tulajdonságok
27
      2.8.1. A hőmérséklet és mérése
27
      2.8.2. A hő terjedése
28
      2.8.3. Hővezetési tényező
29
      2.8.4. Hőátbocsátási tényező
30
      2.8.5. Hőfokesési diagram
31
      2.8.6. Fajhő, hőtároló képesség
31
      2.8.7. Hőtágulás
32
    2.9. Tűzállóság
33
    2.10. Akusztikai tulajdonságok
34
    2.11. Szilárdsági jellemzők
35
      2.11.1. Keménység
35
      2.11.2. Kopásállóság
35
    2.12. Mechanikai tulajdonságok
36
      2.12.1. Terhek, igénybevételek
36
      2.12.2. Feszültség, szilárdság
37
      2.12.3. Húzószilárdság
37
      2.12.4. Nyomószilárdság
38
      2.12.5. Hajlítószilárdság
39
      2.12.6. Nyírószilárdság
39
      2.12.7. Fáradás
39
      2.12.8. Alakváltozások
40
  3. Fizikai tulajdonságok vizsgálata
41
    3.1. Tömeg mérése
41
      3.1.1. Összehasonlító mérlegek
41
      3.1.2. Erőmérő mérlegek
42
      3.1.3. Anyagok száraz tömege
42
    3.2. Hőmérséklet mérése
42
      3.2.1. Hőmérséklet mérése minimum-maximum hőmérővel
43
      3.2.2. Hőmérséklet mérése Beckmann-hőmérővel
43
    3.3. Folyékony anyagok térfogatmérése
44
    3.4. Szilárd anyagok térfogatmérése
45
      3.4.1. Anyagtérfogat mérése
45
      3.4.2. Testtérfogat mérése
46
      3.4.3. Halmaztérfogat mérése
46
      3.4.4. Térfogat mérése különböző eszközökkel
46
    3.5. Sűrűség meghatározása
48
      3.5.1. Szilárd anyagok sűrűségének mérése
48
      3.5.2. Folyadékok sűrűségmérése
49
      3.5.3. Tömörség és porózusság
50
    3.6. Hidrotechnikai tulajdonságok
50
      3.6.1. Víztartalom
50
      3.6.2. Vízfelvevő képesség/vízfelvétel
50
    3.7. Szilárdsági vizsgálatok
51
      3.7.1. Húzószilárdság
51
      3.7.2. Nyomószilárdság
53
      3.7.3. Nyírószilárdság
54
  4. Építési kőanyagok
55
    4.1. A kőzetek
55
      4.1.1. Kőzetalkotó ásványok
55
      4.1.2. A kőzetek csoportosítása
56
      4.1.3. Vulkanikus kőzetek
57
      4.1.4. Üledékes kőzetek
60
      4.1.5. Átalakult kőzetek
63
    4.2. Építési kövek
64
      4.2.1. Kövek kitermelése, feldolgozása
64
      4.2.2. Kövek építőipari felhasználása
65
    4.3. Adalékanyagok
67
      4.3.1. Szemnagyság
67
      4.3.2. Adalékanyagok minősítési szempontjai
68
      4.3.3. Adalékanyagok minőségi osztályozása
73
      4.3.4. Az adalékanyagok fajtái
75
  5. Kőzetek vizsgálata
77
    5.1. A kőzetek felismerése, tulajdonságai, vizsgálata
77
    5.2. Mintavétel
78
    5.3. Szemmegoszlás vizsgálata
78
      5.3.1. Szemmegoszlás javítása
80
    5.4. Az agyagiszap-tartalom
83
    5.5. Szemalak meghatározása
83
      5.5.1. Lemezességi szám
83
      5.5.2. Szemalak vizsgálata
84
    5.6. A Los Angeles-vizsgálat
85
    5.7. Mikro-Deval-vizsgálat
86
    5.8. Építési kőanyagok közvetett húzóvizsgálata
87
    5.9. Építési kőanyagok hasítóvizsgálata
87
    5.10. Szemcsehasító vizsgálat
88
  6. Építési kötőanyagok
89
    6.1. A kötőanyagok fogalma, csoportosítása
89
    6.2. Nem hidraulikus kötőanyagok
90
      6.2.1. Építési mész
90
      6.2.2. Építési gipsz
96
      6.2.3. Magnézia
100
      6.2.4. Vízüveg
100
    6.3. Hidraulikus kötőanyagok
101
      6.3.1. Gyengén hidraulikus kötőanyagok
101
      6.3.2. Hidraulitok
101
      6.3.3. Cement
102
    6.4. Műgyanta kötőanyagok
110
    6.5. Bitumen
111
      6.5.1. A bitumen kémiai tulajdonságai
111
      6.5.2. A bitumen fizikai tulajdonságai
111
      6.5.3. Bitumenes készítmények, termékek
112
  7. Kötőanyagok vizsgálata
113
    7.1. A mész fizikai tulajdonságai és vizsgálatai
113
      7.1.1. Mintavétel
113
      7.1.2. Szemcsefinomság
113
      7.1.3. Térfogat-állandóság mérése 1.
114
      7.1.4. Térfogat-állandóság mérése 2.
114
      7.1.5. Halmazsűrűség
115
      7.1.6. Szaporaság
115
      7.1.7. Kötési idő
116
      7.1.8. Szabványos mészhabarcs készítése
118
    7.2. Az építési gipsz vizsgálata
120
      7.2.1. Őrlési finomság
120
      7.2.2. Kötési idő kezdetének meghatározása
120
      7.2.3. Szilárdsági vizsgálatok
122
    7.3. A cement vizsgálata és minősítése
123
      7.3.1. Őrlési finomság (szitamódszer)
123
      7.3.2. Kötési idő
123
      7.3.3. Szilárdsági vizsgálatok
124
    7.4. A bitumen vizsgálatai
125
      7.4.l. A lágyuláspont meghatározása
125
      7.4.2. Penetráció mérése
126
  8. Betonok
127
    8.1. A beton fogalma
127
    8.2. A beton alkotórészei
128
      8.2.1. Kötőanyag
128
      8.2.2. Keverővíz
128
      8.2.3. Adalékanyag
129
      8.2.4. Adalékszerek
129
    8.3. A beton osztályozása, jelölése
130
      8.3.1. Osztályozási szempontok, tulajdonságok
130
      8.3.2. A betonok jelölése
133
    8.4. A beton összetételének meghatározása, betontervezés
134
    8.5. A beton tulajdonságai
135
      8.5.1. A friss beton tulajdonságai
135
      8.5.2. A megszilárdult beton tulajdonságai
138
    8.6. Betonkorrózió
140
  9. A beton vizsgálata
141
    9.1. A friss beton vizsgálata
141
      9.1.1. Mintavétel
141
      9.1.2. A roskadás mérése
141
      9.1.3. A Vebe-vizsgálat
142
      9.1.4. Tömörödési mérőszám meghatározása
143
      9.1.5. Terülésmérés
143
    9.2. A megszilárdult beton vizsgálata
144
      9.2.1. A betonvizsgálat próbatestei
144
      9.2.2. Nyomószilárdsági vizsgálat töréssel
144
      9.2.3. Roncsolásmentes nyomószilárdsági vizsgálat
145
      9.2.4. Hajlító-húzó szilárdsági vizsgálat
145
      9.2.5. Hasító-húzó szilárdsági vizsgálat
146
      9.2.6. A beton vízzáróságának vizsgálata
146
  10. Betonadalékszerek, segédanyagok
147
    10.1. Betonadalékszerek csoportjai
147
    10.2. Az adalékszerek alkalmazása
149
    10.3. Vegyi segédanyagok (felületkezelő szerek)
150
    10.4. Kiegészítőanyagok
150
  11. Betontechnológia
151
    11.1. A beton keverése
151
      11.1.1. Az alkotórészek mérése
151
      11.1.2. Az adalékanyagok előkészítése
152
      11.1.3. Kézi betonkeverés
153
      11.1.4. Gépi betonkeverés
154
      11.1.5. Építéshelyi betonüzemek
155
      11.1.6. Betonkeverő telepek, betongyárak
156
    11.2. A beton szállítása
157
      11.2.1. Beton szállítása billenőplatón
157
      11.2.2. Beton szállítása mixerkocsival
158
      11.2.3. Szállítás betonkonténerrel
158
      11.2.4. Betonszállítás csővezetéken
159
    11.3. A beton bedolgozása
160
      11.3.1. A zsaluzat előkészítése
160
      11.3.2. A vasalás ellenőrzése
160
      11.3.3. A beton öntése
161
      11.3.4. A friss beton eldolgozása, tömörítése
162
      11.3.5. Munkahézagok kialakítása
163
      11.3.6. A beton simítása
164
    11.4. A beton utókezelése
165
      11.4.1. Betonozás melegben
165
      11.4.2. Betonozás hidegben
166
      11.4.3. Hőkezelés
166
  12. Előregyártott beton- és vasbeton termékek
167
    12.1. Az előregyártott beton- és vasbeton termékek rendszerezése
167
    12.2. Beton és vasbeton falazati elemek
168
      12.2.1. Beton falazóelemek
168
      12.2.2. Kézi beton zsaluzóelemek
169
      12.2.3. Vasbeton kéregfalak
169
    12.3. Cementkötésű faforgács építőelemek
170
    12.4. Pórusbeton építőelemek
171
    12.5. Mészhomok falazóelemek
172
    12.6. Előregyártott beton és vasbeton födémelemek
173
      12.6.1. E gerendás béléstestes födémek elemei
173
      12.6.2. Mesterfödém elemei
173
      12.6.3. Kéregelemes félmonolit födém elemei
174
      12.6.4. Előregyártott vasbeton födémpallók
174
    12.7. Vasbeton vázas építési rendszerek elemei
175
    12.8. Előregyártott vasbeton áthidalók
176
    12.9. Előregyártott vasbeton lépcsők
177
    12.10. Betoncserepek
178
    12.11. Beton burkolóelemek
179
      12.11.1. Beton térburkoló elemek
179
      12.11.2. Műkő burkolóelemek
180
      12.11.3. Cementlapok, terrazzolapok
181
      12.11.4. Agglomerált kőlapok
181
    12.12. Szálcement termékek
182
    12.13. Egyéb előregyártott betontermékek
184
  13. Habarcsok
185
    13.1. A habarcsok fogalma, csoportosítása
185
    13.2. A habarcsok összetevői
186
      13.2.1. A habarcsok kötőanyagai
186
      13.2.2. A habarcsok adalékanyagai
187
      13.2.3. A habarcsok keverővize
187
      13.2.4. Habarcsok adalékszerei
188
      13.2.5. Habarcsfelület-kezelő szerek
188
    13.3. A habarcsok osztályozása
189
      13.3.1. Habarcsok osztályozási szempontjai
189
      13.3.2. Helyszínen kevert habarcsok
190
      13.3.3. Félkész gyári szárazhabarcsok
190
      13.3.4. Gyári készhabarcsok
190
    13.4. Habarcsok jelölése
191
    13.5. Habarcsfajták
193
      13.5.1. Falazóhabarcsok
193
      13.5.2. Vakolóhabarcsok
196
      13.5.3. Burkolatrögzítő habarcsok
204
    13.6. A habarcsok tulajdonságai
209
      13.6.1. Friss habarcsok tulajdonságai
209
      13.6.2. Megszilárdult habarcsok tulajdonságai
210
  14. Habarcsok vizsgálata
211
    14.1. A friss habarcs vizsgálata
211
      14.1.1. Mintavétel
211
      14.1.2. A konzisztencia meghatározása besüllyedésmérővel
211
      14.1.3. A konzisztencia meghatározása ejtőasztallal
212
      14.1.4. A friss habarcs levegőtartalma
212
      14.1.5. A bedolgozhatósági idő mérése
214
        14.1.5.1. Általános habarcsok vizsgálata
214
        14.1.5.2. Vékony habarcsok vizsgálata
214
    14.2. A megszilárdult habarcs vizsgálata
215
      14.2.1. Szilárdsági vizsgálatok
215
      14.2.2. Tapadószilárdság meghatározása
215
      14.2.3. A kapilláris vízfelvételi együttható meghatározása
216
  15. Habarcsok keverése, bedolgozása
217
    15.1. Friss habarcsok keverése
217
      15.1.1. Teljes egészében helyszínen kevert habarcsok előállítása
217
      15.1.2. Gyári szárazkeverékekből készülő habarcsok keverése
220
    15.2. Habarcsok bedolgozása
221
  16. Agyaggyártmányok, építési kerámiák
223
    16.1. A kerámiák fogalma, osztályozása
223
    16.2. Az építési kerámiák alapanyagai
224
      16.2.1. Agyag
224
    16.3. Az építési kerámiák gyártása
226
    16.4. Az építési kerámiák gyártási és minőségi hibái
228
    16.5. Építési kerámiatermékek
229
      16.5.1. Kerámia falazóelemek
230
      16.5.2. Kerámia tetőcserepek
232
      16.5.3. Kerámia burkolóelemek
234
      16.5.4. Kerámia födémbéléstestek
236
      16.5.5. Kerámia kéregelemes termékek
236
  17. Építőfa, építőipari faáruk
237
    17.1. A fa építőipari jelentősége
237
    17.2. A fa mint nyersanyag
237
    17.3. A fa szerkezete, felépítése
238
      17.3.1. A fa makroszkopikus szerkezete
239
      17.3.2. Évgyűrűk
239
    17.4. A fafajok csoportosítása
240
    17.5. A fa tulajdonságai
241
      17.5.1. A fa nedvességtartalma
241
      17.5.2. A fa dagadása, zsugorodása
241
      17.5.3. A fa testsűrűsége
242
      17.5.4. A fa hőtani tulajdonságai
242
      17.5.5. A fa akusztikai tulajdonságai
243
      17.5.6. A fa mechanikai tulajdonságai
243
    17.6. A fa hibái és betegségei
245
      17.6.1. Növekedésből származó hibák
245
      17.6.2. Farontó gombák
246
      17.6.3. Farontó rovarok
247
      17.6.4. Faanyagvédelem
247
    17.7. Fa alapanyagok, faáruk
248
  18. Faanyagok vizsgálata
253
    18.1. Nedvességtartalom vizsgálata
253
      18.1.1. Kiszárításos eljárás
253
      18.1.2. Mérés elektromos eszközökkel
254
    18.2. Mechanikai tulajdonságok meghatározása
254
      18.2.1. Húzó igénybevétel, szakítószilárdság
255
      18.2.2. Nyomó igénybevétel, nyomószilárdság
256
      18.2.3. Hajlító igénybevétel, hajlítószilárdság
257
      18.2.4. Nyíró igénybevétel, nyírószilárdság
258
  19. Az építési üvegek
259
    19.1. Az üveg fogalma, építőipari alkalmazása
259
    19.2. Az üveg alapanyagai
259
    19.3. Üveggyártás
260
    19.4. Az üveg tulajdonságai
261
    19.5. Üvegtermékek
262
      19.5.1. Üvegezések
262
      19.5.2. Speciális üvegek és üvegezések
264
      19.5.3. Egyéb üvegtermékek
266
  20. Műanyagok
267
    20.1. A műanyagok fogalma
267
    20.2. A műanyagok csoportosítása
267
    20.3. Mesterséges eredetű műanyagok előállítása
268
    20.4. A műanyagok feldolgozása
269
      20.4.1. Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása
269
      20.4.2. Hőre keményedő műanyagok feldolgozása
270
    20.5. A fontosabb építőipari műanyagok
271
      20.5.1. Polimerizációs műanyagok és elasztomerek
271
      20.5.2. Polikondenzációs műanyagok
272
      20.5.3. Poliaddíciós műanyagok
272
    20.6. A műanyagok építőipari alkalmazása
273
      20.6.1. Burkolatok
273
      20.6.2. Vízszigetelő és tömítőanyagok
273
      20.6.3. Hő- és hangszigetelő anyagok
274
      20.6.4. Ragasztók, kötőanyagok
274
      20.6.5. Épületgépészeti és villamos rendszerek elemei, tartozékai
274
      20.6.6. Műanyag ablakok, ajtók keretszerkezetei
274
  21. A festés és mázolás anyagai
275
    21.1. A festékek fogalma, feladatuk
275
    21.2. A festékek csoportosítása
275
    21.3. A festékréteg felépítése, kialakulása
276
    21.4. Bevonati rendszerek
276
    21.5. A festékek alapanyagai
277
      21.5.1. A festékek kötőanyagai
277
      21.5.2. Pigmentek
279
      21.5.3. Töltőanyagok
279
      21.5.4. Oldószerek és hígítók
280
      21.5.5. Segédanyagok
280
    21.6. A festékgyártás folyamata
281
    21.7. Festő- és mázolóanyagok
281
  22. Fémek
283
    22.1. A fémek jellemzése
283
    22.2. Fémötvözetek
283
    22.3. A fémek csoportosítása
284
    22.4. A vas és az acél
284
      22.4.1. A vas és az acél tulajdonságai
285
      22.4.2. Ötvözött acélok
286
      22.4.3. Az acélok képlékeny alakítása
286
      22.4.4. A vas és az acél gyártása
287
    22.5. Az alumínium
288
    22.6. Egyéb fémek
288
    22.7. Fémek építőipari felhasználása, termékek
289
      22.7.1. Acélipari termékek
289
      22.7.2. Alumíniumtermékek
290
    22.8. Betonacélok, feszítőbetétek
291
      22.8.1. A betonacélok fajtái, jelölése
291
      22.8.2. Betonacél hálók
292
      22.8.3. Feszítőbetétek
292
    22.9. A fémek korróziója
293
      22.9.1. A korrózió formái és a korrózióvédelem
294
  23. Vízszigetelő anyagok
295
    23.1. Vízszigetelő anyagok csoportosítása
295
    23.2. Bitumenes vízszigetelő lemezek
295
      23.2.1. A bitumenes lemezek felépítése
296
      23.2.2. A bitumenes szigetelő lemezek típusai
297
      23.2.3. Modifikált bitumenes szigetelőlemezek
298
      23.2.4. Öntapadós vízszigetelő lemezek
298
      23.2.5. Bitumenes szigetelőlemezek jelölése
299
      23.2.6. Bitumenes lemezek tárolása
299
      23.2.7. Bitumenes kiegészítőanyagok
300
    23.3. Műanyag vízszigetelő lemezek
301
      23.3.1. Plasztomer műanyag szigetelőlemezek
302
      23.3.2. Elasztomer műanyag szigetelőlemezek
302
    23.4. Bevonatszigetelések
303
    23.5. Egyéb vízszigetelések
304
  24. Hő- és hangszigetelő anyagok
305
    24.1. A hőszigetelő anyagokról
305
    24.2. Hőszigetelő anyagok csoportosítása
305
    24.3. Szálas hőszigetelő anyagok
306
      24.3.1. Kőzetgyapot
306
      24.3.2. Üveggyapot és üveggyapot termékek
310
      24.3.3. Fagyapot
311
    24.4. Hőszigetelő habanyagok
312
      24.4.1. Habüveg
312
      24.4.2. Polisztirolhab
313
      24.4.3. Polietilénhab (polifoam)
314
      24.4.4. Poliuretánhab (PUR)
314
    24.5. Parafa hőszigetelő anyagok
315
    24.6. Ömlesztett hőszigetelő anyagok
316
    24.6.1 Duzzasztott perlit
316
      24.6.2. Ömlesztett cellulóz
317
      24.6.3. Kötőanyag nélküli kőzet- és üveggyapot hőszigetelések
317
    24.7. Hangszigetelő anyagok
318
      24.7.1. Hanggátló és hangelnyelő anyagok
318
      24.7.2. Hangszigetelő (lépéshanggátló) anyagok
319

MKIK 2016
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőanyagok
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőanyagok gyakorlat

 

Kapcsolódó könyvek
Építészettörténet, műemlékvédelem
336 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-11
Vasbeton szerkezetek
280 oldal, Kiadás: 2021
GS-5-12
Mechanika tankönyvcsomag
836 oldal, Kiadás: 2016
GS-TK-02
Magasépítés tankönyvcsomag
872 oldal, Kiadás: 2019
GS-TK-04
Építőipari gépek
128 oldal, Kiadás: 2023
GS-5-21