GS-6-08
Szerző(k): Utczásné Mészáros Erzsébet

Műszaki mechanika alapjai

ISBN: 978 615 5720 37 6
Digitális terjedelem: 144 oldal
Nyomtatott terjedelem: 144 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2022
Foglalkozás(ok): Gépgyártás-technológiai technikus - Gépész technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 400 Ft

eBook online

Licenc
3 400 Ft

Obi-Wan Kenobi mester szerint az Erő az, amely körülvesz és átjár mindent. Egyesek istenként gondolnak rá, mások egy megmagyarázhatatlan hatalomként tekintik. Az erő nemcsak a sci-fi filmekben jelenik meg, hanem a hétköznapi életben is. Erők működnek akkor is, ha futunk, ha autót vezetünk, ha eldobjuk a labdát, ha felemeljük a hátizsákot, ha meghajlítunk egy lemezt, ha behajtunk egy csavart vagy ha esztergálunk. A felsorolt műveletek elvégzése csak az erő segítségével lehetséges. 

A mechanika magyarázatot ad arra, mi is az az erő, amely körülvesz bennünket. A könyvben megnézzük, mivel foglalkozik ez a tudományterület, ez a tantárgy. A könyv tehát a mechanika alapjainak megértésében segít, az alábbi részek áttanulmányozásával:
- Statika: az erők hatására nyugalomban, azaz egyensúlyban lévő szerkezetek vizsgálata.
- Merev testek statikája (Statika): a tananyagrész majd segít meghatározni a szerkezetekre ható erők hatására ébredő ellenerőket.
- Szilárd testek statikája (szilárdságtan): a tananyagrész segít majd a gépek, szerkezetek szilárdsági méretezésében.

A könyvet a következő módon célszerű használni:
1. Válaszadás a ráhangoló feladatokra, amennyiben van ilyen.
2. Az új elméleti anyag figyelmes elolvasása, szükség esetén többször.
3. A definíciók, tételek, képletek kijegyzetelése.
4. A mintafeladatok megértése (képletfelírás, behelyettesítés, átrendezés, megoldás, végeredmény, mértékegység).
5. Házi feladatok megoldása.

Élvezetes és eredményes munkát kíván a szerző és a kiadó!
„Az Erő legyen veletek!” (George Lucas)

 

  1. Az erőrendszerek
7
    1.1. Az erő fogalma, mértékegysége, ábrázolása
7
    1.2. Az erőrendszer, az eredő erő
10
    1.3. Erők eredőjének meghatározása
11
      1.3.1. Közös hatásvonalú erők eredője
11
      1.3.2. Közös metszéspontú erők eredője
11
    1.4. Erők felbontása összetevőkre
15
    1.5. Közös támadáspontú erők eredőjének meghatározása számítással
18
  2. A statika alaptételei
21
  3. A forgatónyomaték
25
    3.1. Az erő forgatónyomatéka
25
    3.2. Az erőpár
28
    3.3. Nyomatéki tétel, párhuzamos erők eredője
28
  4. Kényszerek, síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata
31
    4.1. Kényszerek
31
    4.2. Síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata
32
    4.3. A vizsgálat lépései (összefoglaló)
38
  5. Tartók statikája
39
    5.1. Tartók fajtái
39
    5.2. Koncentrált erővel terhelt, egyszerű kéttámaszú tartók statikai vizsgálata
40
      5.2.1. A tartóra merőleges, koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartók
40
      5.2.2. Ferde koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartók
45
    5.3. Koncentrált erővel terhelt konzolos kéttámaszú tartók statikai vizsgálata
48
    5.4. Megoszló terheléssel terhelt kéttámaszú tartók statikai vizsgálata
52
    5.5. Vegyes terheléssel terhelt kéttámaszú tartók statikai vizsgálata
58
    5.6. Egyik végén befogott tartók
64
    5.7. Stabilitás
72
  6. A keresztmetszet jellemzői
73
    6.1. A keresztmetszet területe
73
    6.2. A keresztmetszet súlypontja
74
      6.2.1. Egyszerű síkidomok súlypontja
74
      6.2.2. Összetett síkidomok súlypontja
75
    6.3. A keresztmetszet statikai nyomatéka, inercianyomatéka és keresztmetszeti tényezője
81
      6.3.1. Statikai nyomaték
81
      6.3.2. Inercianyomaték
81
      6.3.3. Keresztmetszeti tényező
83
    6.4. Gyakorlati alkalmazás
84
    6.5. Cső és zárt szelvény inercianyomatéka és keresztmetszeti tényezője
86
      6.5.1. Csőkeresztmetszet
86
      6.5.2. Zártszelvény
86
  7. Az igénybevételek és a mechanikai feszültség
89
    7.1. Az igénybevétel és a mechanikai feszültség
89
    7.2. A méretezés és az ellenőrzés
91
  8. Egyszerű igénybevételek
93
    8.1. Húzó igénybevétel
93
      8.1.1. Feszültségeloszlás a keresztmetszetben
93
      8.1.2. A húzás alakváltoztató hatása
96
    8.2. Nyomó igénybevétel
99
      8.2.1. Nyomó igénybevétel az anyag belsejében
99
      8.2.2. Nyomó igénybevétel az anyag felületén
103
    8.3. Nyíró igénybevétel
106
      8.3.1. Tiszta nyírás
106
      8.3.2. Hajlítással párosult nyírás
110
    8.4. Hajlító igénybevétel
112
      8.4.1. Feszültségeloszlás a keresztmetszetben hajlításnál
112
      8.4.2. Hajlítás alakváltoztató hatása
116
    8.5. Csavaró igénybevétel
119
      8.5.1. Feszültségeloszlás a keresztmetszetben csavarásnál
119
      8.5.2. A csavarás alapösszefüggése
119
      8.5.3. Motorral forgatott tengelyek méretezése
120
      8.5.4. Csavarás alakváltoztató hatása
123
    8.6. Kihajlás
126
  9. Összetett igénybevétel
129
    9.1. Egyirányú összetett igénybevétel
129
    9.2. Többirányú összetett igénybevétel
133
      9.2.1. Tengelyek méretezése összetett igénybevételre
134
  10. Ismétlődő igénybevétel
137
    10.1. A kifáradás jelensége
137
    10.2. Az ismétlődő igénybevételek csoportosítása időbeli lefolyásuk alapján
138
    10.3. Kifáradási diagram (Wöhler-görbe)
139
  11. Képletgyűjtemény
140

Tanterv: 2020

 

Ágazat: gépészet

Szakma: gépgyártás-technológiai technikus

Tanulási terület, tantárgy: Gépészeti ismeretek és gyártástervezés - Műszaki számítások - A mechanika alapjai

 

Ágazat: gépészet

Szakma: gépész technikus (CAD-CAM)

Tanulási terület, tantárgy: Műszaki ismeretek - Mechanika - Statika, Szilárdságtan

 

Ágazat: gépészet

Szakma: gépész technikus (ipar)

Tanulási terület, tantárgy: Gépészeti ismeretek - Mechanika - Statika, Szilárdságtan

 

 

Kapcsolódó könyvek
Műszaki mechanika
256 oldal, Kiadás: 2017
GS-6-02
Gépészeti technológiák
192 oldal, Kiadás: 2020
GS-6-04
Gépész anyagismeret II.
112 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-11
Gépelemek alapjai
96 oldal, Kiadás: 2023
GS-6-17