GS-6-03
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Munka- és környezetvédelem gépészeknek

ISBN: 978 615 5720 16 1
Digitális terjedelem: 160 oldal
Nyomtatott terjedelem: 160 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2019
Foglalkozás(ok): Gépészet ágazat szakmái - Elektronika és elektrotechnika ágazat szakmái
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 400 Ft

eBook online

16
30
3
18
Licenc
3 400 Ft

Munka- és környezetvédelem gépészeknek című könyv az épületgépész technikus, a gépgyártás-technológiai technikus, a hegesztő, a gépi forgácsoló, az épület- és szerkezetlakatos, valamint a víz-, csatorna és közműrendszer szerelő szakmák tantervéhez igazodik.
Nyitófejezetében olyan témákat járunk körül, mint például az aktuális munkavédelmi törvény alapfogalmai, a munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelességei, a kockázatértékelés vagy a munkavédelmi érdekképviselet lehetőségei. A biztonságos munkavégzés feltételei című fejezetben azzal ismerkedhetnek meg az olvasók, mi jellemző egy szabályosan létesített munkahelyre és berendezéseire. A munkabiztonsági követelmények című fejezetben az anyagtárolás, az anyagmozgatás és a hulladéktárolás biztonsági szabályait mutatjuk be. A következő fejezetben az alapvető érintésvédelmi ismereteket tisztázzuk. Az 5. fejezetet a tűzvédelemnek szenteltük: gépészeti területeken ez kiemelten fontos témakör. A 6. és 7. fejezetek témája összefoglalóan az egészség megóvása a munkahelyen, illetve a balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás. A 8. fejezet egy napjainkban égetően fontos témát dolgoz fel: a környezetvédelmet. Összefoglaltuk benne a környezetvédelmi alapelveket és alapfogalmakat, a fő szennyezéstípusokat, a legfontosabb EU-s jogszabályokat és a fémipari hulladékok kezelésének módját. A könyv a gépészeti munkahelyek speciális munkavédelmi ismereteivel zárul, munkafolyamatok szerinti bontásban.

A kötetben a számos ábra és fotó mellett műveltető, fejezetközi feladatok és a 10. fejezetben a megszerzett tudás ellenőrzésére alkalmas feladatlapok is találhatók. A könyv digitális verzióit plusz ábraanyaggal, jegyzőkönyvmintákkal és az elsősegély-nyújtási ismereteket dióhéjban összefoglaló szövegdobozokkal bővítettük.

Kinek ajánljuk?

  • A fent felsorolt gépészeti szakmák tanulóinak.
  • Szaktanároknak, akik nyitottak a digitális tartalmakkal, pl. plusz képekkel, képsorozatokkal támogatott tanításra.
  • Azoknak a szakembereknek, akik friss munkavédelmi ismereteket keresnek.

 

 

  1. A munkavédelem alapvető ismeretei
5
    1.1. A munkavédelmi törvény
5
    1.2. A munkavédelem alapfogalmai
6
    1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
8
      1.3.1. Hatósági felügyelet
8
    1.4. Veszélyforrások
10
    1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
11
    1.6. A munkáltató és a munkavállaló alapvető kötelezettségei
12
    1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása
13
    1.8. Munkavédelmi érdekképviselet és munkavédelmi szakemberek
14
  2. A biztonságos munkavégzés feltételei
17
    2.1. Létesítés, üzembe helyezés, üzemeltetés
17
      2.1.1. Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat
18
      2.1.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
18
      2.1.3. Soron kívüli ellenőrzés
19
      2.1.4. Veszélyesnek nem minősülő eszközök felülvizsgálata
19
    2.2. Biztonságtechnika, biztonsági berendezések
20
    2.3. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
21
      2.3.1. A munkahely kialakítása
21
      2.3.2. A munkatér jellemzői
21
    2.4. Közlekedési utak, menekülési útvonal
22
    2.5. Magasban végzett munka
23
      2.5.1. Létrák
23
      2.5.2. Állványok
24
        2.5.2.1. Gurulóállványok
24
        2.5.2.2. A magasban végzett munka általános szabályai
25
      2.5.3. Feljárók, átjárók, lépcsők
26
        2.5.3.1. Feljárók
26
        2.5.3.2. Átjárók
26
        2.5.3.3. Lépcsők
26
    2.6. Egészségvédelem a munkahelyen
27
      2.6.1. Egészségvédelem a munkafolyamatok közben
28
      2.6.2. Munkahelyi rend, tisztaság
28
    2.7. A gépészeti munkahelyek minimális követelményei
29
      2.7.1. A szűk térben vagy mélységben végzett munka különleges követelményei
30
      2.7.2. Elsősegély
31
      2.7.3. Egyéb egészségvédelmi rendelkezések
31
    2.8. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
32
    2.9. Egészségügyi megfelelőség
33
      2.9.1. Alkalmassági vélemény
34
      2.9.2. Záróvizsgálat
34
    2.10. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
35
      2.10.1. A munkavédelmi oktatás főbb témái
35
      2.10.2. A munkavédelmi oktatás ideje
36
  3. munkabiztonsági követelmények
37
    3.1. A munkaszervezés mint veszélymegelőzés
37
    3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
38
      3.2.1. Darabáruk
38
      3.2.2. Folyadékok
39
      3.2.3. Ömlesztett anyagok
39
    3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
40
      3.3.1. A CLP-rendelet
42
      3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek
42
    3.4. Anyagmozgatás
44
      3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
44
      3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
46
      3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
47
      3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
48
        3.4.4.1. Emelőberendezések
48
        3.4.4.2. Szállítóeszközök
49
    3.5. Munkahelyi rend, hulladéktárolás
50
  4. A Villamosság biztonságtechnikája
51
    4.1. Alapfogalmak
51
    4.2. A létesítés
52
      4.2.1. Alapvédelem
52
      4.2.2. Hibavédelem, azaz érintésvédelem
53
        4.2.2.1. Önműködő lekapcsolás hiba esetén
53
        4.2.2.2. Kettős vagy megerősített szigetelés
54
        4.2.2.3. Villamos elválasztás
54
        4.2.2.4. Törpefeszültség
54
        4.2.2.5. A környezet elszigetelése
54
        4.2.2.6. Földeletlen helyi egyenpotenciálra hozás
54
    4.3. Villamos berendezések üzemeltetése
55
    4.4. A vizsgálati eredmény dokumentumai
56
  5. Tűzvédelmi ismeretek
57
    5.1. Égéselméleti alapismeretek
57
    5.2. Az égés különböző fajtái
58
    5.3. A tűzvédelmi törvény alapfogalmai
59
    5.4. Anyagok tűzveszélyességi osztályai
60
      5.4.1. Tűzveszélyes anyagok dokumentálása
61
    5.5. Tűzveszélyes tevékenységek
62
    5.6. Dohányzás, gyújtóeszközök szabályai
63
    5.7. A tárolás szabályai
63
    5.8. Szállítás és vontatás
64
    5.9. A munkahely kialakítása
65
    5.10. Tűzvédelmi jelölések a munkahelyen
66
    5.11. Teendők tűz esetén
68
      5.11.1. A tűzoltás módjai
68
      5.11.2. Oltóanyagok
69
    5.12. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
70
    5.13. Tűzvédelmi szabályzat
71
    5.14. Tűzvédelmi oktatás
72
    5.15. Speciális tűzvédelmi ismeretek fémipari szakmákban
73
      5.15.1. A nyílt lánggal végzett munkavégzés biztonságtechnikája
73
      5.15.2. A hegesztés biztonságtechnikája
74
  6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
75
    6.1. Fizikai ártalmak
75
      6.1.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
75
      6.1.2. Zajártalom
76
      6.1.3. Rezgések által okozott ártalmak
77
      6.1.4. Sugárzások által okozott ártalmak
78
      6.1.5. Munkahelyi klíma
78
      6.1.6. Porártalom
79
    6.2. Kémiai ártalmak
79
    6.3. Biológiai veszélyek
80
    6.4. Pszichoszociális veszélyek
80
    6.5. Foglalkozási betegségek
81
    6.6. Egyéni védőeszközök használata
82
    6.7. Gépészek egyéni védőeszközei
84
      6.7.1. Fejvédő eszközök
84
      6.7.2. Arcvédő eszközök
85
      6.7.3. Szemvédő eszközök
85
      6.7.4. Légzőszerveket védő eszközök
86
      6.7.5. Hallószerveket védő eszközök
86
      6.7.6. Kézvédő eszközök
87
      6.7.7. Lábvédő eszközök
87
      6.7.8. Védőruhák
88
      6.7.9. Egyéb biztonsági eszközök
88
    6.8. Biztonsági szín- és alakjelek
89
      6.8.1. A biztonsági szín- és alakjelek jelentései
90
  7. Baleset, elsősegélynyújtás
93
    7.1. A baleset fogalma
93
    7.2. Balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
94
    7.3. Elsősegélynyújtás
95
      7.3.1. Az elsősegélynyújtás korlátai és az egészségnyújtó védelme
95
    7.4. Fizikai vizsgálat
96
    7.5. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
96
      7.5.1. Kötések
97
      7.5.2. Vérzések
98
      7.5.3. Égési sérülések
99
      7.5.4. Maró szerek, veszélyes anyagok okozta bőrsérülések
99
      7.5.5. Idegen test a légúti rendszerben
100
      7.5.6. Idegen test a szemben
101
    7.6. Csont- és ízületi sérülések
102
    7.7. Koponyasérülések
103
    7.8. Hasi sérülések
103
    7.9. Mérgezések
104
    7.10. Újraélesztés
105
    7.11. Eszméletvesztés és ájulás
107
    7.12. Villamos áram okozta sérülések
108
    7.13. Heveny rosszullétek és különleges helyzetek
109
  8. Környezetvédelem
111
    8.1. Környezetvédelmi alapfogalmak
111
    8.2. Környezetvédelmi alapelvek
112
    8.3. A környezetvédelem jogi és igazgatási eszközei
112
      8.3.1. A legfontosabb európai uniós jogszabályok
113
    8.4. Környezetszennyezés és egészségügyi hatásai
114
    8.5. Zajszennyezés
115
    8.6. Fényszennyezés
115
    8.7. Talaj és talajszennyezés
116
      8.7.1. Talajkárosodások
116
      8.7.2. Talajvédelem, talajtisztítás
116
    8.8. Víz és vízszennyezés
117
      8.8.1. A vízszennyezés
118
      8.8.2. A víz tisztítása, kezelése
118
    8.9. Szennyvíz
118
    8.10. Levegő és légszennyezés
119
      8.10.1. Légszennyező források
119
      8.10.2. A légszennyezés hatásai és védekezés
119
    8.11. Nehézfém-szennyezés
120
    8.12. A környezetvédelem egyik lehetősége: megújuló energiaforrások
120
    8.13. Az épített környezet védelme
121
      8.13.1. Az épített környezet fenntartása és használata
121
    8.14. Hulladékok
122
      8.14.1. A hulladékok csoportosítása
122
        8.14.1.1. A fémiparban keletkező hulladékok és szennyező anyagok
123
      8.14.2. Hulladékgyűjtés
124
      8.14.3. Hulladékszállítás
124
      8.14.4. Hulladékgazdálkodás
125
      8.14.5. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
126
      8.14.6. Hűtő-, kenő- és mosófolyadékok kezelése
127
    8.15. Környezetbarát munkahelyi környezet
127
    8.16. Épületgépészeti munkafolyamatok környezetvédelme
128
  9. Munkavédelem gépészeti munkahelyeken
129
    9.1. Kézi alakítások munka- és környezetvédelme
129
      9.1.1. Általános alakítás
129
      9.1.2. Lemezdarabolás
129
      9.1.3. Csődarabolás
130
      9.1.4. Csőhajlítás
130
      9.1.5. Peremezés
130
    9.2. Kézi megmunkálásnál használt kisgépek és berendezések munkavédelmi ismeretei
131
      9.2.1. Gépi fúrás
132
      9.2.2. Gépi köszörülés
133
      9.2.3. Gépi csőmenetmetszés
134
      9.2.4. Fűrészelés
135
    9.3. A hegesztés munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
136
      9.3.1. A gázhegesztés biztonságtechnikája
136
      9.3.2. Munka a gázhegesztő berendezéssel
138
      9.3.3. Az ívhegesztés biztonságtechnikája
140
      9.3.4. Munka az ívhegesztő berendezéssel
141
    9.4. A forrasztás munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
142
    9.5. Nyomástartó berendezések biztonságtechnikája
143
    9.6. Épületgépészeti biztonsági rendszerek
144
    9.7. Épületgépészeti csővezetékek
145
  10. Feladatlapok
146
  1. A munkavédelem alapvető ismeretei
146
  2. A biztonságos munkavégzés feltételei
147
  3. Munkabiztonsági követelmények
148
  4. A villamosság biztonságtechnikája
149
  5. Tűzvédelmi ismeretek
150
  6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
151
  7. Baleset, elsősegélynyújtás
152
  8. Környezetvédelem
153
  9. Munkavédelem fémipari és épületgépészeti munkahelyeken
154

Tanterv: 2020

Ágazat: gépészet, elektronika és elektrotechnika

Szakma: összes vonatkozó szakma

Tanulási terület, tantárgy: Műszaki alapozás tanulási terület - Gépészeti alapismeretek - Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem

 

A tankönyv használható továbbá:

1. A könyv használható a Gépésztechnikus szakma Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem tantárgyához

2. A korábbi kerettantervek szerint az alábbi tantárgyakhoz

  • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság - Munkahelyi egészség és biztonság
  • 11692-16 Munka- és környezetvédelem - Munkavédelem
  • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem - Munkavédelem; Elsősegélynyújtás gyakorlata
  • 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok - Munkavédelem; Elsősegélynyújtás gyakorlata
Kapcsolódó könyvek
Munka-, baleset- és környezetvédelem
168 oldal, Kiadás: 2017
GS-0-41
Műszaki mechanika
256 oldal, Kiadás: 2017
GS-6-02
Gépész anyagismeret I.
48 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-10
Hegesztési eljárások
176 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-09
Gépész műszaki rajz alapjai - munkafüzet
72 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-15
Gépész műszaki rajz alapjai
120 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-14
Fémipari alapmegmunkálások
112 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-05
Projektmunka
32 oldal, Kiadás: 2023
GS-6-13