GS-6-14
Szerző(k): Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

Gépész műszaki rajz alapjai

ISBN: 978 615 5720 31 4
Digitális terjedelem: 120 oldal
Nyomtatott terjedelem: 120 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Gépészet ágazat szakmái - Elektronika és elektrotechnika ágazat szakmái
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 400 Ft

eBook online

154
Licenc
3 400 Ft

A Gépész műszaki rajz alapjai című tankönyv a műszaki alapoktatásban résztvevő diákok számára nyújt bevezetést a műszaki ábrázolásba. Tartalmazza a rajzok készítésére vonatkozó általános előírásokat, továbbá a szükséges sík- és térgeometriai alapismereteket. Ismerteti a műszaki vázlatkészítés menetét, valamint a méretmegadásra, az egyszerűsített ábrázolásokra és az alkatrészek pontossági követelményeinek előírására vonatkozó szabályokat.

Az egyes fejezetek végén a tankönyvben rövid összefoglalást és gyakorlófeladatokat is találunk, a könyvhöz kapcsoldó, külön kapható munkafüzet (GS-6-15) feladatlapjai pedig további – akár otthoni, önálló – gyakorlásra adnak lehetőséget.

  1. A műszaki rajz szabványai, rajzfajták
7
    1.1. A műszaki ábrázolás szabványai
7
    1.2. Rajzfajták
8
    1.3. Összefoglalás
10
    1.4. Feladatok
10
  2. A műszaki rajz alaki követelményei
11
    2.1. A rajzeszközök
11
    2.2. Rajzlapok mérete, kialakítása
13
    2.3. A műszaki rajz méretaránya
14
    2.4. A műszaki rajzok vonalai
15
    2.5. A műszaki rajzok felirata
16
    2.6. Összefoglalás
18
    2.7. Feladatok
18
  3. Alkalmazott síkmértani szerkesztések
19
    3.1. Műveletek egyenesekkel, sokszögek rajzolása
19
    3.2. Érintők szerkesztése
20
    3.3. Lemeztárgyak ábrázolása
22
    3.4. Összefoglalás
22
    3.5. Feladatok
23
  4. A vetületi ábrázolás alapjai
25
    4.1. A merőleges vetítés módszerei
25
    4.2. A nézetek megválasztása, nézetrend
29
    4.3. Méretösszefüggés a vetületek között
31
    4.4. Összefoglalás
31
    4.5. Feladatok
32
  5. Tárgyak képies ábrázolása
33
    5.1. Tárgyak axonometrikus ábrázolása
33
    5.2. Tárgyak perspektivikus ábrázolása
35
    5.3. Átlátszó nézet és robbantott ábra
36
    5.4. Összefoglalás
37
    5.5. Feladatok
37
  6. Mértani testek ábrázolása vetületekkel
39
    6.1. Síklapú testek ábrázolása
39
    6.2. Csonkított síklapú testek ábrázolása
39
    6.3. Forgástestek ábrázolása
44
    6.4. Csonkított forgástestek ábrázolása
45
    6.5. Mértani testek áthatása
48
    6.6. Összetett testek, csonkítások és származtatott formák ábrázolása
50
    6.7. Összefoglalás
52
    6.8. Feladatok
52
  7. Ábrázolás metszetekkel
59
    7.1. A metszeti ábrázolás elve, szelvény vonalkázása
59
    7.2. A metszetek fajtái és azonosításuk
60
      7.2.1. Egyszerű metszetek
60
      7.2.2. Összetett metszetek
62
    7.3. A metszetábrázolás sajátos szabályai
63
      7.3.1. Anyagminőségtől függő metszetjelölések
63
      7.3.2. Vékony keresztmetszetek jelölése metszeti rajzokon
63
      7.3.3. Metszetben nem ábrázolható részletek
64
    7.4. Összefoglalás
64
    7.5. Feladatok
65
  8. Egyszerűsített ábrázolások
67
    8.1. Az egyszerűsítés célja, lehetőségei, megoldásai
67
    8.2. Összefoglalás
69
    8.3. Feladatok
69
  9. Méretmegadás a műszaki rajzokon
71
    9.1. A méretmegadás általános előírásai
71
    9.2. A méretmegadás elemei
71
    9.3. A méretek elhelyezése a rajzon
73
    9.4. A mérethálózat kialakítása
75
    9.5. Összefoglalás
75
    9.6. Feladatok
76
  10. Mérettűrések a műszaki rajzokon
77
    10.1. A tűrésezés értelmezése
77
    10.2. A tűréssel kapcsolatos alapfogalmak
77
    10.3. A jelöletlen hossz- és szögmérettűrések
78
    10.4. Az illesztések ISO-rendszere
78
    10.5. Az illesztések fajtái
80
    10.6. Összefoglalás
87
    10.7. Feladatok
87
  11. Alak- és helyzettűrések jelölése a műszaki rajzokon
89
    11.1. Az alak- és helyzettűrések értelmezése, alapfogalmai és rajzjelei
89
    11.2. A tűréskeret kialakítása, adatai és elhelyezése a rajzon
90
    11.3. Összefoglalás
91
    11.4. Feladatok
91
  12. Felületminőségi követelmények jelölése
93
    12.1. A felület geometriai jellemzői
93
    12.2. A felületminőséget jelölő rajzjelek és paraméterek
94
    12.3. A felületminőség megadása műszaki rajzokon
96
    12.4. A galvanikus és kémiai bevonatok megadása
97
    12.5. Összefoglalás
97
    12.6. Feladatok
97
  13. Gépelemek jelképes ábrázolása
99
    13.1. Csavarmenet jelképes ábrázolása
99
    13.2. Fogazat ábrázolása
102
    13.3. További egyszerűsítések gépelemek rajzain
104
    13.4. Összefoglalás
105
    13.5. Feladatok
106
  14. Felvételi vázlat készítése
107
    14.1. A lebontó vázlatkészítés
107
    14.2. A felépítő vázlatkészítés
108
    14.3. Összefoglalás
108
    14.4. Feladatok
108
  15. Technológiai dokumentációk elemzése
109
    15.1. Alkatrészrajzok olvasásának menete
109
    15.2. Műveleti utasítás értelmezése
110
    15.3. Összeállítási rajzok olvasása
112
    15.4. A szerelési műveletterv adatai és értelmezése
113
    15.5. Összefoglalás
115
    15.6. Feladatok
115

Gépész műszaki rajz alapjai

Kapcsolódó könyvek
Gépész műszaki rajz alapjai - munkafüzet
72 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-15
Projektmunka
32 oldal, Kiadás: 2023
GS-6-13
Gépész anyagismeret I.
48 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-10
Fémipari alapmegmunkálások
112 oldal, Kiadás: 2021
GS-6-05
Munka- és környezetvédelem gépészeknek
160 oldal, Kiadás: 2019
GS-6-03