GS-9-03
Szerző(k): Hartyániné Barta Judit

Levelezési ismeretek

ISBN: 978 615 5720 55 0
Digitális terjedelem: 224 oldal
Nyomtatott terjedelem: 224 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2022
Foglalkozás(ok): Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
5 400 Ft

eBook online

8
7
1
14
4
Licenc
5 400 Ft

Modern világunkban az ismeretek néhány év alatt elavulnak, ahogyan bizonyára e tankönyv egy-két információja sem marad sokáig korszerű és naprakész. Hétköznapi életünk keretei egyre inkább fellazulnak, de az igényes írásbeli kommunikáció alapjai, a nyelvhelyesség, a helyesírás, az alapvető szerkesztési ismeretek, udvariassági formák húsz-harminc éve nem sokat változtak, és várhatóan így lesz ez a következő évtizedekben is.

Bízunk benne, hogy diákok és kollégák egyaránt szívesen forgatják majd ezt a könyvet, amely a hatalmas levelezési ismeretanyagot igyekszik átláthatóan, közérthetően, gyakorlati tanácsokkal, példákkal és érdekes kiegészítésekkel, feladatokkal bemutatni. Az volt a célunk, hogy ne csak a tantervi követelményeknek feleljen meg, hanem kézikönyvként is használható legyen: tanácsokat, iránymutatásokat, mintákat találjon benne, aki bármiféle levelet szeretne fogalmazni, elkészíteni.

Jó tanulást, hasznos munkát, eredményes írásbeli kommunikációt kívánunk!

 

  1. Az írás és a levelezés története
7
    1.1. Adathordozók és íróeszközök
7
      1.1.1. Az üzenetek írása
7
      1.1.2. Adathordozók, íróeszközök a történelem során
8
      1.1.3. Az írás leegyszerűsödése
10
    1.2. Az üzenetek továbbítása
12
      1.2.1. Érdekességek a levelezésről és az üzenetek továbbításáról
12
  2. Levelezési alapfogalmak
15
    2.1. Az iratok
15
      2.1.1. Okiratok
16
      2.1.2. Egyéb fogalmak
16
    2.2. A levelek csoportosítása
18
      2.2.1. A levelezés résztvevői, tartalma
18
      2.2.2. A levelek továbbítási módja
18
  3. Az iratok, levelek követelményei, tárgyi feltételei
19
    3.1. A hivatalos stílus
19
      3.1.1. A hivatalos stílus jellemzői
19
      3.1.2. Stílushibák hivatalos szövegekben
20
    3.2. A levelezés udvariassági szabályai
23
      3.2.1. A papíralapú levelezés udvariassági szabályai
23
      3.2.2. Az elektronikus levelezés udvariassági szabályai
24
    3.3. Az iratok helyesírási szempontjai
25
      3.3.1. A számok helyesírása
27
      3.3.2. Keltezés az iratokban
29
      3.3.3. Azonosító és egyéb adatok helyes írásmódja
30
      3.3.4. Címek, rangok helyesírása
33
      3.3.5. Nyelvhelyesség az iratokban
33
    3.4. Jogszabályi követelmények az iratokban
37
      3.4.1. Szerződések
38
      3.4.2. Jogszabályi hivatkozások az iratokban
39
      3.4.3. A törvények és kormányrendeletek nevének helyesírási tudnivalói
40
  4. A hivatalos levél formája
41
    4.1. A levél külső jellemzői, felépítése
43
      4.1.1. A levélpapír, a boríték és a boríték címzése
43
      4.1.2. A levél elhelyezése a lapon
44
      4.1.3. A levél felépítése, szerkezete
44
    4.2. A levél fejrésze
45
      4.2.1. A feladó szervezet adatai
45
      4.2.2. Kezelési utasítások
46
      4.2.3. Irattározási és hivatkozási adatok
46
      4.2.4. A címzett adatai
48
      4.2.5. Postai utasítás
50
      4.2.6. A levél tárgya
50
    4.3. Főrész – a levél törzse
51
      4.3.1. Megszólítás
51
      4.3.2. A levél szövege
52
      4.3.3. Elköszönő, üdvözlő szavak
52
    4.4. Zárórész – hitelesítő rész
53
      4.4.1. Aláírás(ok), bélyegző
53
      4.4.2. Melléklet(ek)
54
    4.5. Az iratkészítés tárgyi feltételei
55
      4.5.1. Irodagépek
55
      4.5.2. Egyéb irodai eszközök
58
      4.5.3. Irodaszerek
58
    4.6. A levelezés és iratkészítés során használt papírfajták, tárolóeszközök
60
      4.6.1. Az írásmunkákhoz használt papírok jellemzői, borítékfajták
60
      4.6.2. Iratok tárolására használt eszközök
62
  5. Az iratok, levelek rendszere és az ügyiratok
63
    5.1. Ügyiratok
65
      5.1.1. Az egyszerű ügyiratok formája, szerkesztése
65
      5.1.2. A nyugta és az ellennyugta
66
      5.1.3. Az elismervény
68
      5.1.4. A kötelezvény
69
      5.1.5. A meghatalmazás
71
      5.1.6. Az igazolás
72
      5.1.7. A nyilatkozat
73
  6. A magánlevél és a hivatalos levelek
75
    6.1. A magánlevél
75
      6.1.1. A magánlevelek célja és felépítése
75
      6.1.2. A magánlevelek formája
76
    6.2. Hivatali levelezés
77
      6.2.1. Beadványok
77
        6.2.1.1. A kérelem
78
        6.2.1.2. A kérvény
80
        6.2.1.3. Bejelentés
84
        6.2.1.4. Feljelentés
84
        6.2.1.5. Panasz
87
        6.2.1.6. Javaslat
89
        6.2.1.7. Fellebbezés
89
        6.2.1.8. Bevallás (adóbevallás)
92
      6.2.2. Hivatali levelek
93
        6.2.2.1. A határozat és a végzés a hatósági eljárásban
95
        6.2.2.2. Az engedély
99
        6.2.2.3. Igazolvány (igazolás)
102
        6.2.2.4. A meghívó
103
        6.2.2.5. Értesítés
108
        6.2.2.6. Idézés
109
  7. Iratok a munkaügy köréből
111
    7.1. A pályázat
112
    7.2. A motivációs levél
115
    7.3. Az önéletrajz
117
      7.3.1. Önéletrajztípusok
117
        7.3.1.1. Hagyományos önéletrajz
117
        7.3.1.2. Modern önéletrajzok
117
      7.3.2. Az önéletrajzok tartalma, szerkesztése
120
    7.4. A referencialevél
121
    7.5. A munkaszerződés
123
      7.5.1. Kötelező tartalmi elemek
124
      7.5.2. A munkaszerződés formája, stílusa
124
    7.6. Megbízási szerződés
127
    7.7. Munkaköri leírás
129
    7.8. Szabadság kiadása
129
    7.9. Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
132
      7.9.1. Felmondás
132
    7.10. Munkáltatói igazolások
134
  8. Üzleti levelezés
135
    8.1. Az üzleti levelek általános jellemzői
135
      8.1.1. Levéltípusok a szerződéskötés folyamatában
136
      8.1.2. Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai
137
    8.2. A szerződéskötést előkészítő levelek
138
      8.2.1. Érdeklődés
138
      8.2.2. Tájékoztatás, hírlevél
140
      8.2.3. Ajánlatkérés
142
      8.2.4. Ajánlat
146
    8.3. A szerződéskötés létrejöttekor keletkező levelek
150
      8.3.1. Megrendelőlevél
150
      8.3.2. Megrendelés visszaigazolása
154
    8.4. Szerződéskötés utáni levelek
156
      8.4.1. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó levelek
156
        8.4.1.1. Szállítási értesítés (avizó)
156
        8.4.1.2. Teljesítőlevél
157
        8.4.1.3. Számla
160
        8.4.1.4. Fuvarlevél
161
      8.4.2. A teljesítés zavaraihoz kapcsolódó levelek
162
        8.4.2.1. Akadályközlő levél
162
        8.4.2.2. Kifogásoló levelek (reklamációk)
164
        8.4.2.3. Válasz reklamációra
167
        8.4.2.4. Fizetési felszólítás
167
  9. Szervezetek belső iratai
169
    9.1. A belső iratok
169
      9.1.1. A belső iratok típusai
169
      9.1.2. A belső iratok formája
170
    9.2. Jegyzőkönyv
173
      9.2.1. A jegyzőkönyvek csoportosítása
174
        9.2.1.1. Jellegük szerint
174
        9.2.1.2. Részletességük szerint
175
        9.2.1.3. Megjelenési formájuk szerint
176
      9.2.2. A tanácskozási jegyzőkönyv készítésének folyamata
178
        9.2.2.1. Előkészületek
178
        9.2.2.2. Az esemény jegyzése
178
        9.2.2.3. Utómunkálatok
179
      9.2.3. A jegyzőkönyv általános formája
180
    9.3. Emlékeztető
183
    9.4. Feljegyzés
183
    9.5. Jelentés
183
    9.6. Beszámoló
186
    9.7. Körlevél
186
  10. Egyéb iratok
189
    10.1. Nyomtatványok
189
      10.1.1. Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből
190
      10.1.2. Postai nyomtatványok kitöltése
191
      10.1.3. Nyomtatványok az üzleti életben
194
    10.2. Hírközlő iratok nyelvi, tartalmi és formai jellemzői
195
      10.2.1. Hirdetés
195
      10.2.2. Plakát
195
      10.2.3. Tájékoztatás
196
      10.2.4. Értesítés
197
      10.2.5. Felszólítás
197
      10.2.6. Felhívás
199
    10.3. Bizonylatok
200
      10.3.1. Bizonylati album
200
      10.3.2. A bizonylatok csoportosítása
201
      10.3.3. Bizonylatok készítése
201
      10.3.4. Szabályszerű javítás
202
    10.4. Szerződések
206
      10.4.1. Tartalom és forma
207
      10.4.2. Adásvételi szerződés
209
      10.4.3. Bérleti szerződés
211
      10.4.4. Megbízási szerződés
211
      10.4.5. Kölcsönszerződés
214
      10.4.6. Biztosítási szerződés
214
      10.4.7. Bank- és folyószámlaszerződés
214
      10.4.8. Lízing
215
    10.5. Sablonok, gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése
216
    10.5.1 Sablon készítése szövegszerkesztővel
216
      10.5.2. Nyomtatvány kitöltése kézzel
217

Tanterv: 2020

 

Ágazat: gazdálkodás és menedzsment

Szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Tanulási terület, tantárgy: 

Üzleti kultúra és információkezelés - Digitális alkalmazások - Levelezés és iratkezelés, Digitális alkalmazások

A titkári ügyintézés feladatai - Dokumentumszerkesztés - Levelezési ismeretek, Levelezés a titkári munkában, Levelezés az üzleti életben

 

Ágazat: közlekedés és szállítmányozás

Szakma: logisztikai technikus, közlekedésüzemvitel-ellátó technikus, postai üzleti ügyintéző

Tanulási terület, tantárgy: Üzleti kultúra és információkezelés - Digitális alkalmazások - Digitális alkalmazások

 

Ágazat: kereskedelem

Szakma: kereskedelmi értékesítő, kereskedő és webáruházi technikus, idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

Tanulási terület, tantárgy: Üzleti kultúra és információkezelés - Digitális alkalmazások - Digitális alkalmazások

 

Kapcsolódó könyvek
Gépírás
144 oldal, Kiadás: 2022
GS-9-04
Marketing alapjai
208 oldal, Kiadás: 2023
GS-9-05
Elektronikus bevallás
208 oldal, Kiadás: 2023
GS-9-10