GS-5-03-II
Szerző(k): Szerényi Attila

Statika

ISBN: 978 963 9702 62 2
Digitális terjedelem: 232 oldal
Nyomtatott terjedelem: 232 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2018
Foglalkozás(ok): Felsőoktatás - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 800 Ft

eBook online

16
10
Licenc
3 800 Ft

A kiadvány a korábbi Statika könyvünk második, átdolgozott, frissített kiadása. A könyv az eredeti felépítését, a fő fejezeteit megőrizte, így a kerettantervhez és a témakörök szokásos sorrendjéhez is igazodik. Számos ponton kiegészítettük, pontosítottuk korábbi könyv tartalmát, az ábraanyagot, illetve a feladatokat. A túlzottan összetett, bonyolult feladatokat az igényekhez igazítva egyszerűsítettük, számukat csökkentettük, azok megoldását ahol lehetett érthetőbben magyaráztuk. Tipográfiai szempontból is újraterveztük a könyvet, lényegesen átláthatóbb, könnyebben kezelhető és tanulható kiadvány kerülhet a tanulókhoz.

A fizikai alapok ismétlése után a legfontosabb statikai alapfogalmak, illetve a statika alaptételei következnek. Az egyensúly különböző eseteinek vizsgálata után a kényszerek típusait mutatjuk be. A 4. fejezetben csoportosítjuk a tartókat, és részletesen kidolgozott számpéldákat mutatunk be az egyszerű tartók támaszerőinek számítására. Az összetett tartókat hasonlóan ismertetjük. A rácsos tartókról szóló fejezetben 1-1 példán végighaladva lehet a csomóponti és a hármas átmetszés módszerét elsajátítani. A legrészletesebben az igénybevételi ábrákkal foglalkozunk. Rövid elméleti bevezető után az egyszerűbb esetektől a bonyolultabban felé haladva mélyülünk el az igénybevételek számításában és az ábrák szerkesztésében. A könyv a tartók keresztmetszeti jellemzőinek számításával folytatódik, ahol a terület, a súlypont és az inercia számítását és szerkesztését tárgyaljuk. Új fejezetként került a könyv végére a helyzeti állékonysággal foglalkozó rész, ahol a gyakorlati szempontból is fontos eseteket mutatunk be.

  1. Fizikai alapismeretek
5
    1.1. A statika helye a mechanikában
5
    1.2. Mértékegységek
6
      1.2.1. Mértékegységek átváltása
7
    1.3. A testekre ható erők
8
      1.3.1. Az erő jellemzői
9
      1.3.2. Erőfajták
10
        1.3.2.1. Koncentrált erő
10
        1.3.2.2. Vonal mentén megoszló erő
10
        1.3.2.3. Felület mentén megoszló erő
11
      1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással
12
      1.3.4. Erőrendszer
16
    1.4. A forgatónyomaték
16
      1.4.1. Az erő forgatónyomatéka
16
      1.4.2. A forgatónyomaték számítása
17
      1.4.3. Erőpár forgatónyomatéka
18
      1.4.4. Erő és erőpár összetétele
19
      1.4.5. Erő pontra redukálása
19
  2. A statika alaptételei
25
    2.1. A mechanika alaptételei
25
      2.1.1. Az általános tömegvonzás törvénye
25
      2.1.2. Newton I. törvénye (tehetetlenség)
26
      2.1.3. Newton II. törvénye (gyorsulás)
26
      2.1.4. Newton III. törvénye (hatás-ellenhatás)
26
    2.2. Az eredő és az egyensúly fogalma
26
    2.3. A statika axiómái (alaptételei)
27
    2.4. Eredő erő szerkesztése
29
      2.4.1. Közös metszéspontú erők eredőszerkesztése
29
      2.4.2. Két párhuzamos erő eredőszerkesztése
30
      2.4.3. Általános helyzetű erők eredőjének szerkesztése
32
        2.4.3.1. Közvetlen erőösszetétel
32
        2.4.3.2. Kötélsokszög szerkesztés
33
    2.5. Az eredő erő számítása
36
      2.5.1. Általános erőrendszer eredője
36
      2.5.2. Párhuzamos erők eredője
37
  3. Statikai egyensúly és kényszerek
39
    3.1. Az egyensúly
39
      3.1.1. Egyensúlyozás erővel
40
      3.1.2. Egyensúlyozás egy erőpárral
44
      3.1.3. Erőrendszer helyettesítése egy adott pontban
44
      3.1.4. Egyensúlyozás adott hatásvonalú erővel és adott ponton átmenő erővel
46
      3.1.5. Egyensúlyozás három adott hatásvonalú erővel
50
    3.2. Merev testek elmozdulása
52
    3.3. Statikai kényszerek
53
      3.3.1. Elsőfokú kényszerek
53
      3.3.2. Másodfokú kényszerek
55
      3.3.3. Harmadfokú kényszerek
55
    3.4. Modell felvétel, elkülönítés
56
  4. Tartók csoportosítása, egyszerű tartók
57
    4.1. A szerkezetek és tartók fogalma
57
    4.2. Tartók csoportosítása
58
      4.2.1. Erőtani modell szerint
58
      4.2.2. Anyag szerint
60
      4.2.3. Statikai modell szerint
61
      4.2.4. Rendeltetés szerint
61
    4.3. Az egyszerű tartók
62
    4.4. Statikai határozottság, határozatlanság
63
    4.5. Kinematikai határozottság, határozatlanság
64
    4.6. Egyszerű tartók reakcióerőinek számítása
64
    4.7. Egyszerű tartó reakcióerőinek szerkesztése
78
  5. Összetett tartók
85
    5.1. Csuklós többtámaszú tartók
86
    5.2. Háromcsuklós tartók
100
  6. Rácsos tartók
103
    6.1. Síkbeli rácsos tartók
103
    6.2. Rácsos tartók a valóságban
104
    6.3. Rácsos tartók típusai
105
    6.4. Rácsos tartó erőjátéka
106
    6.5. Csomóponti módszer
107
      6.5.1. Rúderők meghatározása
107
      6.5.2. Rúderő táblázat
108
      6.5.3. Vakrudak
108
      6.5.4. Speciális esetek
109
    6.6. Hármas átmetszés módszere
116
  7. Igénybevételi ábrák
125
    7.1. Az igénybevételek
125
      7.1.1. Húzó-nyomó igénybevételek
126
      7.1.2. Nyíró igénybevétel
126
      7.1.3. Hajlító igénybevétel
127
    7.2. Az igénybevételi ábrák (belsőerő ábrák)
127
    7.3. Egyszerű terhelésű kéttámaszú tartók igénybevételei
128
      7.3.1. Középen koncentrált erővel terhelt tartó
128
      7.3.2. Koncentrált erővel általános helyen terhelt tartó
129
      7.3.3. Szimmetrikusan, két koncentrált erővel terhelt tartó
130
      7.3.4. Szimmetrikusan, három koncentrált erővel terhelt tartó
131
      7.3.5. Egyenletesen megoszló erővel terhelt tartó
132
      7.3.6. Egyenletesen megoszló erővel részlegesen terhelt tartó
133
      7.3.7. Koncentrált nyomatékkal terhelt tartó
134
      7.3.8. Túlnyúló kéttámaszú tartók
135
    7.4. Konzolok igénybevételi ábrái
136
      7.4.1. A szabad végén koncentrált erővel terhelt konzol
136
      7.4.2. Egyenletesen megoszló erővel terhelt konzol
136
    7.5. Összefüggések az igénybevételi ábrák között
141
    7.6. Vegyes terhelésű kéttámaszú tartók
142
    7.7. Vegyes terhelésű konzoltartók
156
    7.8. Vegyes terhelésű túlnyúló kéttámaszú tartók
162
    7.9. Ferde tengelyű tartók
172
    7.10. Tört tengelyű tartók belső erő ábrái
178
    7.11. Összetett tartók igénybevételi ábrái
184
  8. Súlypont és inercianyomaték
191
    8.1. A súlypont fogalma
191
    8.2. Egyszerű síkidomok súlypontja
192
    8.3. Összetett síkidomok súlypontja
192
      8.3.1. Súlypont szerkesztése
193
      8.3.2. Súlypont számítása
194
    8.4. Statikai nyomaték
195
    8.5. Síkidomok másodrendű nyomatéka és a származtatott mennyiségek
200
      8.5.1. Fő inercianyomaték, főtengely
200
      8.5.2. Összetett síkidomok tehetetlenségi nyomatéka
206
      8.5.3. Fő inercia meghatározása Mohr körrel
210
      8.5.4. Az inerciasugár
210
      8.5.5. Keresztmetszeti tényező
214
    8.6. Keresztmetszetek belső magja
214
  9. Tartók helyzeti állékonysága
219
    9.1. Elcsúszás
219
    9.2. Felborulás
222
  9.3 Felúszás
223

MKIK 2012
10107‐12 Építész technikusi közös tevékenység - Statika

MKIK 2016
11636‐16 Építőipari ágazati ismeretek - Statika

Kapcsolódó könyvek
Statika
208 oldal, Kiadás: 2023
GS-5-28