GS-5-05-II
Szerző(k): Bársony István - Szerényi István

Műszaki ábrázolás és szabadkézi rajz

ISBN: 978 963 9702 65 3
Digitális terjedelem: 280 oldal
Nyomtatott terjedelem: 280 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2018
Foglalkozás(ok): Felsőoktatás - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 000 Ft

eBook online

39
154
Licenc
2 000 Ft
A kiadvány a korábbi Műszaki ábrázoló geometria könyvünk aktualizált, frissített változata. Az A4-es formátum és a fejezetek logikai felépítése megmaradt, a tartalmi részeket azonban jelentősen átdolgoztuk. Az iskolai visszajelzések alapján igyekeztünk egyszerűsíteni, rövidíteni a tartalmon. Így a témakörök tartalmi mennyiségei is megváltoztak. Az új tördeléssel könnyebben olvashatóbb, átláthatóbb, szellősebb lett a tananyag. A fejezeteken belül kidolgozott mintafeladatokban pontokba szedve lépésről-lépésre mutatjuk be a szerkesztések menetét. Ezekhez kapcsolódva, koordinátákkal adott szerkesztési feladatok találhatók, melyek külön rajzlapon oldhatók meg. A könyv végén kivehető formában olyan feladatlapokat helyeztünk el, amelyek az önálló tanulást és gyakorlást nagymértékben segítik. Könyvünket a szakközépiskolai felhasználás mellett a felsőoktatásban tanulók számára is ajánljuk. 
 
A műszaki rajz eszközeinek, valamint a rajzi elemek bemutatása után a síkgeometriai fogalmakat, szerkesztésekkel foglalkozunk. A térgeometriai fogalmak rövid felvezetése után a vetületi ábrázolást ismertetjük, bemutatva a pont, az egyenesek és síkok ábrázolásának összefüggéseit. Külön fejezetben foglalkozunk a testek vetületi ábrázolásával, azon belül a fedélidomok szerkesztésével és egyéb méretes feladatokkal. Kidolgozott mintafeladatokon keresztül kerülnek részletesen bemutatásra az áthatások is. A könyv további fejezeteiben külön tárgyaljuk az axonometrikus és a perspektivikus ábrázolási módokat. Röviden ismertetjük az árnyékszerkesztések szabályait, jellemzőit is. Az utolsó előtti fejezet a szabad kézzel történő rajzoláshoz nyújt segítséget. A könyv rövid színelméleti ismeretekkel zárul. 
 
  1. A rajzolásról
5
    1.1. A rajzolás eredete
5
    1.2. A rajzolás eszközei
5
    1.3. A rajzolás alapjai
6
    1.4. A rajz- és pauszpapírok
7
Útmutató - Rajzlap keretezése
7
Útmutató - Koordinátával adott feladatok felvétele
8
  2. Síkgeometriai alapfogalmak
9
    2.1. Geometriai alapfogalmak
9
    2.2. Szögek, szögpárok
11
    2.3. Pont és egyenes, párhuzamos egyenesek távolsága
11
    2.4. Síkidomok osztályozása
12
    2.5. A kör és részei
14
    2.6. Egybevágóság, hasonlóság
14
  3. Síkgeometriai szerkesztések
17
    3.1. Szakasz és szög felezése, részekre osztása
17
    3.2. Merőleges szerkesztése
18
    3.3. Párhuzamos egyenes szerkesztése
19
    3.4. Szög másolása
19
    3.5. Nevezetes szögek szerkesztése
20
    3.6. Síkidomok szerkesztése alapadatokból
21
      3.6.1. Háromszögek szerkesztése
21
        3.6.1.1. Általános háromszögek szerkesztése
21
        3.6.1.2. Egyenlő szárú háromszögek szerkesztése
22
        3.6.1.3. Egyenlő oldalú háromszögek szerkesztése
22
      3.6.2. Négyszögek szerkesztése
24
        3.6.2.1. Négyzet szerkesztése
24
        3.6.2.2. Téglalap szerkesztése
25
      3.6.3. Szabályos sokszögek szerkesztése
27
        3.6.3.1. A „hatszögcsalád” sokszögeinek szerkesztése
27
        3.6.3.2. A „négyzetcsalád” szabályos sokszögeinek szerkesztése
28
        3.6.3.3. Szabályos ötszög szerkesztése
29
    3.7. A kör érintője, két kör érintője
30
      3.7.1. Egy körhöz húzott érintő
30
      3.7.2. Két kör érintője
30
    3.8. Egymást érintő körök
32
    3.9. Síkgörbék szerkesztése
33
      3.9.1. A kör szerkesztése
33
      3.9.2. Ellipszis szerkesztése
35
      3.9.3. Parabola szerkesztése
36
      3.9.4. Hiperbola szerkesztése
37
      3.9.5. További síkgörbék szerkesztése
38
    3.10. Síkidomok másolása
43
  4. Térgeometriai fogalmak
45
    4.1. A test fogalma
45
    4.2. Síklapú testek és származtatásuk
45
      4.2.1. A hasáb
45
      4.2.2. A gúla
46
      4.2.3. Csonka és összetett síklapú testek
46
    4.3. A forgástestek és származtatásuk
47
      4.3.1. A henger
47
      4.3.2. A kúp
48
      4.3.3. A gömb
48
      4.3.4. A gyűrű (torus)
48
  5. Vetületi ábrázolás
49
    5.1. Középpontos vetítés
49
    5.2. Párhuzamos vetítés
50
      5.2.1. Ferde vetítés
50
      5.2.2. Merőleges vetítés
50
    5.3. A kétképsíkos ábrázolás
51
      5.3.1. Pontok ábrázolása
52
      5.3.2. Rekonstruálás
52
      5.3.3. Egyenesek ábrázolása
53
      5.3.4. Pont és egyenes együttes ábrázolása
55
      5.3.5. Különféle helyzetű két egyenes ábrázolása
56
      5.3.6. Síkok ábrázolása
58
      5.3.7. Síkra illeszkedő egyenes ábrázolása
60
      5.3.8. Síkra illeszkedő pont ábrázolása
61
      5.3.9. Síkkal párhuzamos egyenes ábrázolása
62
      5.3.10. Síkkal párhuzamos sík ábrázolása
62
      5.3.11. Síkidomok ábrázolása
63
        5.3.11.1. Egyenes vonalú síkidomok ábrázolása
63
        5.3.11.2. Íves vonalú síkidomok ábrázolása
64
      5.3.12. Metszési feladatok
65
        5.3.12.1. Vetítősík és egyenes döféspontja
65
        5.3.12.2. Vetítősík és általános sík metszésvonala
65
        5.3.12.3. Általános helyzetű sík és egyenes döféspontja
66
        5.3.12.4. Két általános helyzetű sík metszésvonala
67
      5.3.13. Merőleges térelemek ábrázolása
69
        5.3.13.1. Térelemek merőlegessége
69
        5.3.13.2. Merőleges egyenesek ábrázolása
69
        5.3.13.3. Egymásra merőleges egyenes és sík ábrázolása
70
        5.3.13.4. Egymásra merőleges síkok ábrázolása
70
    5.4. Új képsíkok felvétele
71
      5.4.1. A harmadik képsík
71
      5.4.2. Transzformáció
72
        5.4.2.1. Transzformáció alkalmazása
73
        5.4.2.2. Többszörös transzformáció
74
      5.4.3. Metszési feladatok transzformációval
76
    5.5. Méretes feladatok
77
      5.5.1. Síkidom valódi méretének meghatározása transzformációval
77
      5.5.2. Sík leforgatása
77
      5.5.3. Affinitás
78
      5.5.4. Síkidom valódi méretének meghatározása leforgatással
80
      5.5.5. Térelemek távolsága és szöge
81
        5.5.5.1. Két pont távolsága
81
        5.5.5.2. Pont és egyenes távolsága
81
        5.5.5.3. Pont és sík távolsága
82
        5.5.5.4. Két párhuzamos egyenes távolsága
84
        5.5.5.5. Két kitérő egyenes távolsága
85
        5.5.5.6. Egyenes és sík távolsága
86
        5.5.5.7. Két sík távolsága
86
        5.5.5.8. Két metsző egyenes szöge
86
        5.5.5.9. Egyenes és sík szöge
87
        5.5.5.10. Két sík szöge
88
  6. Testek vetületi ábrázolása
89
    6.1. Síklapú testek vetületi ábrázolása
89
    6.2. Forgástestek, görbe felületű testek vetületi ábrázolása
91
      6.2.1. Kúp
91
      6.2.2. Henger
91
      6.2.3. Gömb
92
      6.2.4. Tórusz
92
    6.3. Testek ábrázolása három nézetben
92
    6.4. Síklapú testek vetületeinek szerkesztése
94
    6.5. Síklapú testek síkmetszése
97
      6.5.1. Síkmetszés 2. vetítősíkkal
98
      6.5.2. Síkmetszés 1. vetítősíkkal
99
      6.5.3. Síkmetszés általános helyzetű síkkal
100
      6.5.4. Kimetszett síkidom valódi méretének meghatározása
102
    6.6. Síklapú testek kiterítése
104
    6.7. Fedélidomok szerkesztése
106
      6.7.1. Egyszerű alaprajzú fedélidomok szerkesztése
106
      6.7.2. Összetett alaprajzú fedélidomok szerkesztése
107
      6.7.3. Összetartó ereszvonalú fedélidomok szerkesztése
110
      6.7.4. Tűzfallal határolt fedélidomok szerkesztése
113
      6.7.5. Eltérő hajlásszögű tetősíkokból álló fedélidomok szerkesztése
115
    6.8. Fedélsíkok valódi mérete
116
    6.9. Forgástestek síkmetszése
118
      6.9.1. Henger síkmetszése
118
      6.9.2. Kúp síkmetszése
120
      6.9.3. Gömb síkmetszése
123
    6.10. Forgástestek kiterítése
124
  7. Áthatások
125
    7.1. Síklapú testek döfése egyenessel
125
    7.2. Forgástestek döfése egyenessel
126
    7.3. Síklapú testek áthatása
127
      7.3.1. Két hasáb áthatása
127
      7.3.2. Hasáb és gúla áthatása
129
      7.3.3. Műszaki gyakorlatban előforduló testek áthatása
130
    7.4. Forgástestek áthatása
132
      7.4.1. Két henger áthatása
132
      7.4.2. Henger és kúp áthatása
135
      7.4.3. Henger és gömb áthatása
137
      7.4.4. Kúp és gömb áthatása
138
    7.5. Síklapú és forgástestek áthatása
139
  8. Axonometrikus ábrázolás
141
    8.1. Az axonometrikus ábrázolási rendszer
141
    8.2. Axonometrikus kép szerkesztése
142
    8.3. Az axonometria típusai
144
      8.3.1. Szabad axonometria
144
      8.3.2. Merőleges axonometria
144
      8.3.3. Ferde axonometria
147
    8.4. A műszaki gyakorlatban használt axonometriák
147
      8.4.1. Izometrikus axonometria
147
        8.4.1.1. Síklapú testek ábrázolása izometrikus axonometriában
147
        8.4.1.2. Forgástestek ábrázolása izometrikus axonometriában
148
      8.4.2. Dimetrikus axonometria
150
        8.4.2.1. Síklapú testek ábrázolása dimetrikus axonometriában
150
        8.4.2.2. Forgástestek ábrázolása dimetrikus axonometriában
151
      8.4.3. Kavalier-axonometria
152
        8.4.3.1. Testek ábrázolása Kavalier-axonometriában
152
        8.4.3.2. Forgástestek ábrázolása Kavalier-axonometriában
152
      8.4.4. Katonaperspektíva
153
        8.4.4.1. Síklapú testek ábrázolása katonaperspektívában
153
        8.4.4.2. Forgástestek ábrázolása katonaperspektívában
154
  9. Perspektivikus ábrázolás
155
    9.1. A perspektív ábrázolási rendszer
155
      9.1.1. A perspektív ábrázolási rendszer felépítése
155
      9.1.2. Perspektív kép keletkezése, tulajdonságai
156
    9.2. A perspektív rendszer felvétele
157
    9.3. Rekonstruálás
158
    9.4. Szerkesztések perspektívában
158
      9.4.1. Vízszintes szakasz felezése
158
      9.4.2. Vízszintes szakasz felosztása
158
      9.4.3. Vízszintes szakaszok valódi hossza
159
      9.4.4. Vízszintes síkban fekvő négyzetes háló megadása perspektívában
159
      9.4.5. Vízszintes egyenes és sík képsíkba forgatása
162
      9.4.6. Függőleges szakaszok valódi hossza
163
      9.4.7. Függőleges háló képének megadása
163
      9.4.8. Ferde egyenesek ábrázolása perspektívában
164
    9.5. Egyiránypontos perspektíva
165
    9.6. Kétiránypontos perspektíva
166
  10. Árnyékszerkesztés
169
    10.1. Pont és egyenes árnyéka
170
    10.2. Síkidomok árnyéka
171
    10.3. Síklapú testek árnyékai
172
      10.3.1. Egyszerű testek árnyékainak megadása
172
      10.3.2. Összetett síklapú testek árnyékainak megadása
173
    10.4. Forgástestek árnyékai
175
    10.5. Íves felületre vetett árnyékok
176
  11. Szabadkézi rajz
177
    11.1. Vonalgyakorlatok
177
    11.2. A rajzolásról
178
    11.3. Szabadkézi axonometrikus rajzok készítése
179
    11.4. Testek megfigyelés utáni rajzolása
180
      11.4.1. Kocka rajzolása
180
      11.4.2. Testcsoport rajzolása
182
      11.4.3. Forgástestek rajzolása
184
    11.5. Természet utáni rajzolás
186
      11.5.1. Dióhéj rajzolása
186
      11.5.2. Falevél rajzolása
188
    11.6. Az épített környezet rajzai
189
  12. Színelmélet
195
    12.1. Fényszín
195
    12.2. Festékszín
195
    12.3. Színek csoportosítása
196
    12.4. Színkör
196
    12.5. Színkeverés
197
      12.5.1. Keverési egyenesek
197
    12.6. A színkontraszt
197
      12.6.1. Magábanvaló színkontraszt
198
      12.6.2. Fény – árnyék kontraszt
198
      12.6.3. Hideg – meleg kontraszt
198
      12.6.4. Komplementer kontraszt
199
      12.6.5. Szimultán kontraszt
199
      12.6.6. Minőségi kontraszt
199
      12.6.7. Mennyiségi kontraszt
199
    12.7. Színharmónia
200
      12.7.1. Szomszédos színek harmóniája
200
      12.7.2. Azonos színek harmóniája
200
      12.7.3. Egymástól távol álló színek harmóniája
200
    12.8. Az épített környezet és a színek tervezése
201
MKIK 2012
10109‐12 Építőipari műszaki alapismeretek - Ábrázoló geometria
10109‐12 Építőipari műszaki alapismeretek - Műszaki ábrázolási gyakorlat
 
MKIK 2016
11636‐16 Építőipari ágazati ismeretek - Ábrázoló geometria
Kapcsolódó könyvek
Ábrázoló geometria - Munkafüzet
72 oldal, Kiadás: 2023
GS-5-27
Ábrázoló geometria
176 oldal, Kiadás: 2023
GS-5-26