GS 5-18
Szerző(k): Bársony István

Magasépítés III.

ISBN: 978 615 5720 08 6
Terjedelem: 224 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2018
Foglalkozás(ok): Magasépítő technikus

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

4 500 Ft
db

A technikusképzésben széles körben használt első Magasépítéstan I-II. című könyvet a 2007-es MKIK központi programok követelményei és ajánlásai alapján dolgoztuk ki. A 2007 óta eltelt időben az építőipari ágazatban számos új technológia honosodott meg, megújultak a szabványok, illetve megváltozott a tantervi és jogszabályi környezet, mindez a tananyag átdolgozását tette szükségessé. 2018-ban tehát kidolgoztunk egy új Magasépítés-tankönyvcsomagot, mely immáron négy, rövidebb kötetből áll.

A magasépítő technikusok technikusi évének szóló Magasépítés III. kötet az első és második kötet logikáját követve részletesen mutat be egyes épületszerkezeteket és technológiákat. A könyv a fedélszerkezetek és magastetők tárgyalásával indul, majd a tetőfedések és lapostetők témaköre következik. A könyvet régi és korszerű építőipari megoldásokat bemutató csomópontok és a vizsgára való felkészülést segítő rajzfeladatok zárják.

A témák feldolgozását lényegre törő leírások, gazdag ábraanyag és számos fejezetközi kérdés segíti. A fejezetek végén a megszerzett tudás ellenőrzésére alkalmas ismétlőkérdések találhatók.

 

1. Tetőszerkezetek, magastetők
5
1.1. A magastetők formái (fedélidomok)
7
1.2. Magastetők osztályozása
8
1.3.1.2. Hőhatás
9
1.3.1.1. Csapadékhatások
9
1.3.1. Külső hatások
9
1.3. Tetőszerkezeteket érő hatások, tetőkkel szembeni követelmények
9
1.3.1.3. Napsugárzás
10
1.3.1.4. Mechanikai hatások
10
1.3.1.5. Vegyi hatások
11
1.3.1.6. Biológiai hatások
11
1.3.2.2. Hőhatás
12
1.3.2.1. Belső nedvességhatások
12
1.3.2. Belső hatások
12
1.4. Magastetők szerkezeti felépítése, részei
13
1.5. Fa fedélszerkezetek
14
1.5.1. Fedélszerkezetekkel szemben támasztott követelmények
14
1.5.2.1. Faanyagvédelem
15
1.5.2.1. Fűrészáruk
15
1.5.2. Fa fedélszékek anyagai
15
1.5.3. Fakötések, kötőelemek
16
1.5.3.1. Hagyományos fakötések és kötőelemeik
16
1.5.3.2. Mérnöki fakötések és kötőelemeik
22
1.5.4. A fedélszerkezet alapegysége, a szaruállás
27
1.5.5.4. Fedélszéktípusok
28
1.5.5.3. Mérnöki jellegű fedélszerkezetek
28
1.5.5.2. Átmeneti jellegű fedélszerkezetek
28
1.5.5.1. Hagyományos, ácsjellegű fedélszerkezetek
28
1.5.5. Fa fedélszerkezetek csoportosítása
28
1.5.6. Fedélszerkezet és zárófödém kapcsolata
29
1.5.6.1. Födémmel egybeépített fedélszékek
29
1.5.6.2. Födém fölé épített fedélszékek
29
1.5.6.3. Födémre ültetett fedélszék
29
1.5.6.4. Zárófödém nélküli térlezáró fedélszékek
29
1.5.7.1. Üres fedélszék
30
1.5.7. Fedélszékek alaptípusai
30
1.5.7.2. Torokgerendás fedélszék
32
1.5.7.3. Állószékes fedélszékek
34
1.5.7.4. Dűltszékes fedélszék
39
1.5.7.5. Bakdúcos fedélszék
40
1.5.7.6. Manzárdtetők fedélszerkezetei
41
1.5.8. Félnyeregtetők fedélszerkezetei
42
1.5.9.1. Függesztőműves fedélszékek
43
1.5.9. Különleges teherhordó szerkezeti rendszerű fa fedélszerkezetek
43
1.5.9.2. Függesztő-feszítőműves fedélszékek
44
1.5.9.3. Alulfeszített szarufás fedélszék
45
1.5.10. Kontyolt tetők fedélszerkezetei
46
1.5.11. Összetett tetők fedélszerkezetei
49
1.5.12. Sátortető fedélszerkezete
54
1.5.13. Toronytető fedélszerkezete
55
1.6.1. Ereszképzések
56
1.6. Fa fedélszékek részletképzései
56
1.6.2. Kiváltások
58
1.6.3. Tetőfelépítmények
59
1.6.4. Fedélszék lezárása oromfalaknál
60
1.6.5. Kis tetőszerkezetek
61
1.7.1. Mérnöki fa fedélszékek csoportosítása
62
1.7. Mérnöki fa fedélszerkezetek
62
1.7.2. Fa rácsos tartók
63
1.7.3. Ritkaállásos mérnöki fedélszékek
63
1.7.4. Sűrűállásos mérnöki fedélszékek
64
1.7.4.1. Szeglemezes rácsos tartókból álló mérnöki fedélszékek részletképzései
65
1.7.5. Hosszirányú fatartókkal gyámolított mérnöki fedélszékek
66
1.7.6. Rétegelt-ragasztott tömör fatartókból készülő fedélszerkezetek
67
1.8. Fém fedélszerkezetek
69
1.8.1. Acéltartókból készülő fedélszerkezetek
70
1.8.2. Acél rácsos tartókból álló fedélszerkezet
71
1.9. Tetőtér-beépítés
72
1.9.1. Beépített tetőteret határoló tetők fedélszerkezete
72
1.9.1.1. Belső térdfalas kialakítás
72
1.9.1.2. Külső térdfalas kialakítás
72
1.9.2. Beépített tetőteret határoló tetőszerkezetek rétegfelépítése
73
1.10. Tetőteret határoló födémre épített fedélszerkezetek
74
1.11. Fedélszerkezetek építése
75
1.11.1. Konszignáció és fakivonat
75
1.11.2. Ácsolt fa fedélszerkezet építése
76
1.11.2.1. Előkészítő munkarészek
76
1.11.2.2. A fedélszerkezet lekötése
77
1.11.2.3. Fedélszerkezet felállítása
79
1.11.3. Mérnöki fedélszékek építése
81
1.11.2.4. Szerkezet ellenőrzése
81
2. Tetőfedések
83
2.1. Tetőfedés fogalma
84
2.2. A tetőfedés felépítése
84
2.3.5. Egyedi követelmények
85
2.3.4. Gazdaságosság
85
2.3.3. Építészeti hatás (esztétikai követelmény)
85
2.3.2. Időtállóság (tartóssági követelmény)
85
2.3.1. Csapadékbiztosság (vízhatlansági követelmény)
85
2.3. Tetőfedéssel szembeni követelmények
85
2.4. Tetőfedések osztályozása
86
2.5. Általános kialakítási elvek
87
2.5.1. Tetőfedés szellőztetése
87
2.5.3. A tető hajlásszöge és a tetőfedés
88
2.5.2. Héjazatok vízzárósága
88
2.5.4. Csapadékvíz elvezetése
89
2.6. Kiselemes, pikkelyszerű fedések
90
2.6.1. Cserépfedések
90
2.6.1.1. Cserépfedések felépítése, általános jellemzői
90
2.6.1.2. Tetőcserepek
90
2.6.2.1. Húzott, hódfarkú cserepek
91
2.6.2. Égetett agyagcserepek
91
2.6.2.2. Hornyolt cserepek
92
2.6.2.3. Sajtolt cserepek
93
2.6.3. Betoncserepek
94
2.6.3.1. Sík betoncserepek
94
2.6.3.2. Hullámos betoncserepek
94
2.6.4.1. Cserépfedések húzott, hódfarkú cserepekből
95
2.6.4. Cserépfedések fedésképei
95
2.6.4.2. Cserépfedések hornyolt sík cserepekből
96
2.6.4.3. Cserépfedések hornyolt hullámos cserepekből
97
2.6.4.4. Sajtolt cserépfedés
97
2.6.5. Cserépfedések kiegészítő elemei
98
2.6.6.2. Műpala fedések felépítése, csoportosítása
100
2.6.6.1. Műpala héjazati elemek
100
2.6.6. Szálerősítésű cementlemez (műpala) fedések
100
2.6.7. Bitumenes zsindelyfedések
102
2.6.7.1. Bitumenes zsindelyek
102
2.6.7.2. Bitumenes zsindelyfedések felépítése
102
2.7.1. Cserepes fémlemez fedések
103
2.7. Nagyelemes fedések
104
2.7.2. Szálerősítésű cement hullámpala fedések
104
2.7.3. Profilozott fémlemez táblákból készülő fedések
105
2.8. Bádogos szerkezetek
106
2.8.1. Síklemez fedések
107
2.8.2. Szegélyezések
108
2.8.2.1. Eresz menti szegélyezések
108
2.8.2.2. Fém oromszegélyek
108
2.8.2.5. Antennakivezetők
109
2.8.2.4. Kéményszegélyek
109
2.8.2.3. Fém falszegélyek
109
2.8.3. Vízgyűjtő- és vízelvezető bádogos szerkezetek
110
2.9. Tetőfedések kiegészítő tartozékai
112
2.10. Alátéthéjazatok
113
2.11. Tetőfedések tervezése
114
2.11.1. A fedés kiválasztása
114
2.11.2. Az alátétfedés megválasztása
114
2.11.3.1. Fedési hossz, tetőlécek kiosztása
115
2.11.3. A tervezett fedés tetőre illesztése
115
2.11.3.2. Fedési szélesség, héjazati elemek oldalirányú kiosztása
116
2.11.3.3. Szerkezeti részletek felépítésének meghatározása, kidolgozása
117
2.12. Tetőfedések kivitelezése
123
2.12.1. Cserép- és műpala fedések készítése
123
2.12.1.2. Alátétfedés kialakítása
124
2.12.1.1. Eresz menti deszkaborítások és ereszszegély kialakítása
124
2.12.1.3. Ereszdeszka és tetőlécek elhelyezése
125
2.12.1.4. Ereszcsatorna elhelyezése
126
2.12.1.5. Szegélyek, vápák kialakítása
126
2.12.1.6. Héjazati elemek felhelyezése, kiosztása, rögzítése
127
2.12.1.8. Gerincléc elhelyezése, kúpcserépsor kialakítása
129
2.12.1.7. Áttörések kialakítása, kéményszegély elemek elhelyezése
129
2.12.2. Bitumenes zsindelyfedések kialakítása
130
2.12.3. Bádogos szerkezetek kialakítása
132
2.12.3.1. Lemezek méretre vágása, megmunkálása
132
2.12.3.2. Lemezek összekapcsolása
132
2.12.3.3. Lemezek rögzítése
133
2.12.3.4. Kettős állókorcos síklemez fedés kialakítása
134
3. Lapostetők
139
3.1. A lapostetők fogalma, rendeltetése
140
3.2. Lapostetők csoportosítása
140
3.3. Lapostetőt érő hatások
141
3.4. Lapostetőkön előforduló elemek, felépítmények
141
3.5. Lapostetők szerkezeti felépítése
142
3.5.1.1. Egyenes rétegrendű lapostető
143
3.5.1. Egyhéjú lapostetők (melegtetők)
143
3.5.1.2. Fordított rétegrendű lapostető
144
3.5.2. Kéthéjú lapostető (hidegtetők)
145
3.6. Lapostetők vízelvezetése
146
3.6.1. Vízelvezetési módok
146
3.6.2. Lejtések geometriája
146
3.7. Hőszigetelő réteg kialakítása
147
3.6.3. A vízelvezetési rendszer kialakítása
147
3.8. Lapostetők csapadék elleni szigetelése
148
3.8.1. Szigetelések anyagai
148
3.8.1.1. Oxidbitumenes lemezek
148
3.8.1.2. Modifikált bitumenes lemezek
148
3.8.1.3. Műanyag lemezek
148
3.8.1.4. Bevonatszigetelések
148
3.8.1.6. Kiegészítő elemek
149
3.8.1.5. Kiegészítő anyagok
149
3.8.2. Csapadék elleni lemezszigetelések csoportosítása
150
3.8.3 Szigetelések aljzata
150
3.8.4. Szigetelések rögzítési módjai
151
3.8.4.1. Rögzítés ragasztással
151
3.8.4.3. Rögzítés leterheléssel
152
3.8.4.2. Mechanikai rögzítés
152
3.9. Csapadék elleni szigetelés kialakítása bitumenes lemezekkel
153
3.9.1. Előkészítő munkálatok
153
3.9.2. Fektetés szabályai
153
3.9.3. Bitumenes lemezszigetelés készítése lángolvasztásos ragasztással
154
3.9.4. Bitumenes lemezek mechanikai leerősítése
155
3.9.5.2. Csapadék összefolyó
156
3.9.5.1. Attikafal, falszegély
156
3.9.5. Szerkezeti részletek kialakítása
156
3.9.5.3. Mozgási hézag
157
3.9.5.4. Páraszellőző
157
3.9.6. Öntapadó bitumenes lemezszigetelések készítése
158
3.10. Csapadék elleni szigetelés kialakítása műanyag lemezekkel
159
3.10.2. EPDM gumilepelek mechanikai rögzítése
160
3.10.1. Műanyag szigetelőlemezek mechanikai rögzítése
160
3.10.3. Műanyag szigetelőlemezek ragasztása
161
3.10.4.5. Meleg vulkanizálással történő összekapcsolás
162
3.10.4.4. Tömítőszalagos kapcsolás
162
3.10.4.3. Kontakt ragasztós kapcsolás
162
3.10.4.2. Forró levegős hegesztés
162
3.10.4.1. Oldószeres (hideg-) hegesztés
162
3.10.4. Műanyag szigetelőlemezek felületfolytonosítása
162
3.10.5. Öntapadó műanyag lemezszigetelések
163
3.10.6. Műanyag lemezszigetelések rögzítése leterheléssel
163
3.10.7. Szerkezeti részletek kialakítása
164
3.10.7.1. Attikafal, falszegélyek
164
3.10.7.2. Csapadék-összefolyó
164
3.10.7.3. Mozgási hézag
165
3.11. Csapadék elleni szigetelés bevonatokkal
166
3.12. Hasznosított lapostetők
167
3.12.1. Terasztetők
167
3.12.1.1. Terasztetők rétegfelépítése
167
3.12.1.2. Terasztetők burkolatai
168
„Száraz” technológiával készülő (rugalmas) burkolatok
168
3.12.1.3. Leesés elleni védelem
169
3.12.1.4. A terasztetők vízelvezetése
169
3.12.1.5. Szerkezeti részletek
170
3.12.2. Járművel járható tetők (parkolótetők)
172
3.12.3. Zöldtetők
173
3.12.3.1. Zöldtetők rétegfelépítése
174
3.12.3.2. Szerkezeti részletek
176
4. Csomóponti rajzok
179
5. Rajzfeladatok
211

MKIK 2016

11638-16 Magasépítő technikus ismeretek - Magasépítéstan: Tetőszerkezetek, magastetők
11638-16 Magasépítő technikus ismeretek - Magasépítéstan: Lapostetők

Kapcsolódó könyvek
Épületszerkezetek szakrajza
288 oldal, Kiadás: 2018
GS 0-05
Magasépítés I.
200 oldal, Kiadás: 2018
GS 5-16
Magasépítés II.
224 oldal, Kiadás: 2018
GS 5-17
Magasépítéstan I.
352 oldal, Kiadás: 2013
GS 5-07
Magasépítéstan II.
384 oldal, Kiadás: 2013
GS 5-08