GS-5-18
Szerző(k): Bársony István

Magasépítés III.

ISBN: 978 615 5720 08 6
Digitális terjedelem: 224 oldal
Nyomtatott terjedelem: 224 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2023
Foglalkozás(ok): Magasépítő technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
5 800 Ft

eBook online

102
36
95
Licenc
5 800 Ft

A Magasépítés tankönyv-sorozat négy kötetes. Mindegyikben találunk régi és korszerű építőipari megoldásokat bemutató csomópontokat és a vizsgára való felkészülést segítő rajzfeladatokat. A kötetek témakörei:

  • Magasépítés I. Röviden ismertetjük az egyes épületszerkezeteket és az építés technológiai sorrendjét, majd az építési sorrendnek megfelelően elkezdjük az egyes szerkezetek és a hozzájuk tartozó technológiák részletes bemutatását. A földmunkákkal, az alapozásokkal, az alépítményi szigetelésekkel és a függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetekkel foglalkozunk.
  • Magasépítés II. Részletesen ismertetjük a függőleges, nem teherhordó szerkezeteket, majd a nyílásáthidalások, boltövek, koszorúk, födémek, boltozatok, lépcsők, lejtők tárgyalása után a napjainkban megkövetelt hő- és páratechnikai szerkezetalakításokat mutatjuk be.
  • Magasépítés III. A fedélszerkezetek és magastetők tárgyalásával indul, melyeket a tetőfedések és lapostetők témakörei követnek.
  • Magasépítés IV. A nyílászárók és beépítésük ismertetésével kezdődik, majd a vakolatok, burkolatok, használati és üzemi vizek elleni szigetelés témakörei következnek. A kötet rövidebb fejezetekben tárgyalja a festő-, mázoló, tapétázó-, épületvillamossági és épületgépészeti munkákat. Az építési segédszerkezetek témaköre után, az utolsó fejezetben összefoglaljuk a építési rendszereket és építési technológiákat.

Kinek ajánljuk?

  • Magas- és mélyépítő technikus tanulóknak.
  • Szaktanároknak, akik nyitottak a digitális tartalmakkal, pl. 3D-modellekkel támogatott tanításra.
  • Azoknak a szakembereknek, akik meg szeretnének ismerkedni az utóbbi évek szakmai újdonságaival.

 

  1. Tetőszerkezetek, magastetők
5
    1.1. A magastetők formái (fedélidomok)
7
    1.2. Magastetők osztályozása
8
    1.3. Tetőszerkezeteket érő hatások, tetőkkel szembeni követelmények
9
      1.3.1. Külső hatások
9
        1.3.1.1. Csapadékhatások
9
        1.3.1.2. Hőhatás
9
        1.3.1.3. Napsugárzás
10
        1.3.1.4. Mechanikai hatások
10
        1.3.1.5. Vegyi hatások
11
        1.3.1.6. Biológiai hatások
11
      1.3.2. Belső hatások
12
        1.3.2.1. Belső nedvességhatások
12
        1.3.2.2. Hőhatás
12
    1.4. Magastetők szerkezeti felépítése, részei
13
    1.5. Fa fedélszerkezetek
14
      1.5.1. Fedélszerkezetekkel szemben támasztott követelmények
14
      1.5.2. Fa fedélszékek anyagai
15
        1.5.2.1. Fűrészáruk
15
        1.5.2.2. Faanyagvédelem
15
      1.5.3. Fakötések, kötőelemek
16
        1.5.3.1. Hagyományos fakötések és kötőelemeik
16
        1.5.3.2. Mérnöki fakötések és kötőelemeik
22
      1.5.4. A fedélszerkezet alapegysége, a szaruállás
27
      1.5.5. A fa fedélszerkezetek csoportosítása
28
        1.5.5.1. Hagyományos, ácsjellegű fedélszerkezetek
28
        1.5.5.2. Átmeneti jellegű fedélszerkezetek
28
        1.5.5.3. Mérnöki jellegű fedélszerkezetek
28
        1.5.5.4. Fedélszéktípusok
28
      1.5.6. Fedélszerkezet és zárófödém kapcsolata
29
        1.5.6.1. Födémmel egybeépített fedélszékek
29
        1.5.6.2. Födém fölé épített fedélszékek
29
        1.5.6.3. Födémre ültetett fedélszék
29
        1.5.6.4. Zárófödém nélküli térlezáró fedélszékek
29
      1.5.7. A fedélszékek alaptípusai
30
        1.5.7.1. Üres fedélszék
30
        1.5.7.2. Torokgerendás fedélszék
32
        1.5.7.3. Állószékes fedélszékek
34
        1.5.7.4. Dűltszékes fedélszék
39
        1.5.7.5. Bakdúcos fedélszék
40
        1.5.7.6. Manzárdtetők fedélszerkezetei
41
      1.5.8. Félnyeregtetők fedélszerkezetei
42
      1.5.9. Különleges teherhordó szerkezeti rendszerű fa fedélszerkezetek
43
        1.5.9.1. Függesztőműves fedélszékek
43
        1.5.9.2. Függesztő-feszítőműves fedélszékek
44
        1.5.9.3. Alulfeszített szarufás fedélszék
45
      1.5.10. Kontyolt tetők fedélszerkezetei
46
      1.5.11. Összetett tetők fedélszerkezetei
49
      1.5.12. Sátortető fedélszerkezete
54
      1.5.13. Toronytető fedélszerkezete
55
    1.6. Fa fedélszékek részletképzései
56
      1.6.1. Ereszképzések
56
      1.6.2. Kiváltások
58
      1.6.3. Tetőfelépítmények
59
      1.6.4. Fedélszék lezárása oromfalaknál
60
      1.6.5. Kis tetőszerkezetek
61
    1.7. Mérnöki fa fedélszerkezetek
62
      1.7.1. Mérnöki fa fedélszékek csoportosítása
62
      1.7.2. Fa rácsos tartók
63
      1.7.3. Ritkaállásos mérnöki fedélszékek
63
      1.7.4. Sűrűállásos mérnöki fedélszékek
64
        1.7.4.1. Szeglemezes rácsos tartókból álló mérnöki fedélszékek részletképzései
65
      1.7.5. Hosszirányú fatartókkal gyámolított mérnöki fedélszékek
66
      1.7.6. Rétegelt-ragasztott tömör fatartókból készülő fedélszerkezetek
67
    1.8. Fém fedélszerkezetek
69
      1.8.1. Acéltartókból készülő fedélszerkezetek
70
      1.8.2. Acél rácsos tartókból álló fedélszerkezet
71
    1.9. Tetőtér-beépítés
72
      1.9.1. Beépített tetőteret határoló tetők fedélszerkezete
72
        1.9.1.1. Belső térdfalas kialakítás
72
        1.9.1.2. Külső térdfalas kialakítás
72
      1.9.2. Beépített tetőteret határoló tetőszerkezetek rétegfelépítése
73
    1.10. Tetőteret határoló födémre épített fedélszerkezetek
74
    1.11. Fedélszerkezetek építése
75
      1.11.1. Konszignáció és fakivonat
75
      1.11.2. Ácsolt fa fedélszerkezet építése
76
        1.11.2.1. Előkészítő munkarészek
76
        1.11.2.2. A fedélszerkezet lekötése
77
        1.11.2.3. Fedélszerkezet felállítása
79
        1.11.2.4. Szerkezet ellenőrzése
81
      1.11.3. Mérnöki fedélszékek építése
81
Ismétlőkérdések
82
  2. Tetőfedések
83
    2.1. A tetőfedés fogalma
84
    2.2. A tetőfedés felépítése
84
    2.3. A tetőfedéssel szembeni követelmények
85
      2.3.1. Csapadékbiztosság (vízhatlansági követelmény)
85
      2.3.2. Időtállóság (tartóssági követelmény)
85
      2.3.3. Építészeti hatás (esztétikai követelmény)
85
      2.3.4. Gazdaságosság
85
      2.3.5. Egyedi követelmények
85
    2.4. A tetőfedések osztályozása
86
    2.5. Általános kialakítási elvek
87
      2.5.1. A tetőfedés szellőztetése
87
      2.5.2. Héjazatok vízzárósága
88
      2.5.3. A tető hajlásszöge és a tetőfedés
88
      2.5.4. Csapadékvíz elvezetése
89
    2.6. Kiselemes, pikkelyszerű fedések
90
      2.6.1. Cserépfedések
90
        2.6.1.1. Cserépfedések felépítése, általános jellemzői
90
        2.6.1.2. Tetőcserepek
90
      2.6.2. Égetett agyagcserepek
91
        2.6.2.1. Húzott, hódfarkú cserepek
91
        2.6.2.2. Hornyolt cserepek
92
        2.6.2.3. Sajtolt cserepek
93
      2.6.3. Betoncserepek
94
        2.6.3.1. Sík betoncserepek
94
        2.6.3.2. Hullámos betoncserepek
94
      2.6.4. A cserépfedések fedésképei
95
        2.6.4.1. Cserépfedések húzott, hódfarkú cserepekből
95
        2.6.4.2. Cserépfedések hornyolt sík cserepekből
96
        2.6.4.3. Cserépfedések hornyolt hullámos cserepekből
97
        2.6.4.4. Sajtolt cserépfedés
97
      2.6.5. Cserépfedések kiegészítő elemei
98
      2.6.6. Cementpalafedések (műpalafedések)
100
        2.6.6.1. Műpala héjazati elemek
100
        2.6.6.2. Műpalafedések felépítése, csoportosítása
100
      2.6.7. Bitumeneszsindely-fedések
102
        2.6.7.1. Bitumenes zsindelyek
102
        2.6.7.2. Bitumeneszsindely-fedések felépítése
102
    2.7. Nagyelemes fedések
103
      2.7.1. Cserepeslemez-fedések
103
      2.7.2. Hullámpalafedések
104
      2.7.3. Profilozottfémlemez-táblákból készülő fedések
105
    2.8. Bádogos szerkezetek
106
      2.8.1. Síklemezfedések
107
      2.8.2. Szegélyezések
108
        2.8.2.1. Eresz menti szegélyezések
108
        2.8.2.2. Fém oromszegélyek
108
        2.8.2.3. Fém falszegélyek
109
        2.8.2.4. Kéményszegélyek
109
        2.8.2.5. Antennakivezetők
109
      2.8.3. Vízgyűjtő- és vízelvezető bádogos szerkezetek
110
    2.9. Tetőfedések kiegészítő tartozékai
112
    2.10. Alátéthéjazatok
113
    2.11. Tetőfedések tervezése
114
      2.11.1. A fedés kiválasztása
114
      2.11.2. Az alátétfedés megválasztása
114
      2.11.3. A tervezett fedés tetőre illesztése
115
        2.11.3.1. Fedési hossz, tetőlécek kiosztása
115
        2.11.3.2. Fedési szélesség, héjazati elemek oldalirányú kiosztása
116
        2.11.3.3. Szerkezeti részletek felépítésének meghatározása, kidolgozása
117
    2.12. Tetőfedések kivitelezése
123
      2.12.1. Cserép- és műpalafedések készítése
123
        2.12.1.1. Eresz menti deszkaborítások és ereszszegély kialakítása
124
        2.12.1.2. Alátétfedés kialakítása
124
        2.12.1.3. Ereszdeszka és tetőlécek elhelyezése
125
        2.12.1.4. Ereszcsatorna elhelyezése
126
        2.12.1.5. Szegélyek, vápák kialakítása
126
        2.12.1.6. Héjazati elemek felhelyezése, kiosztása, rögzítése
127
        2.12.1.7. Áttörések kialakítása, kéményszegélyelemek elhelyezése
129
        2.12.1.8. Gerincléc elhelyezése, kúpcserépsor kialakítása
129
      2.12.2. Bitumeneszsindely-fedések kialakítása
130
      2.12.3. Bádogos szerkezetek kialakítása
132
        2.12.3.1. Lemezek méretre vágása, megmunkálása
132
        2.12.3.2. Lemezek összekapcsolása
132
        2.12.3.3. Lemezek rögzítése
133
        2.12.3.4. Kettős állókorcos síklemezfedés kialakítása
134
Ismétlőkérdések
138
  3. Lapostetők
139
    3.1. A lapostetők fogalma, rendeltetése
140
    3.2. Lapostetők csoportosítása
140
    3.3. Lapostetőt érő hatások
141
    3.4. Lapostetőkön előforduló elemek, felépítmények
141
    3.5. Lapostetők szerkezeti felépítése
142
      3.5.1. Egyhéjú lapostetők (melegtetők)
143
        3.5.1.1. Egyenes rétegrendű lapostető
143
        3.5.1.2. Fordított rétegrendű lapostető
144
      3.5.2. Kéthéjú lapostető (hidegtetők)
145
    3.6. Lapostetők vízelvezetése
146
      3.6.1. Vízelvezetési módok
146
      3.6.2. Lejtések geometriája
146
      3.6.3. A vízelvezetési rendszer kialakítása
147
    3.7. Hőszigetelő réteg kialakítása
147
    3.8. Lapostetők csapadék elleni szigetelése
148
      3.8.1. Szigetelések anyagai
148
        3.8.1.1. Oxidbitumenes lemezek
148
        3.8.1.2. Modifikált bitumenes lemezek
148
        3.8.1.3. Műanyag lemezek
148
        3.8.1.4. Bevonatszigetelések
148
        3.8.1.5. Kiegészítő anyagok
149
        3.8.1.6. Kiegészítő elemek
149
      3.8.2. Csapadék elleni lemezszigetelések csoportosítása
150
      3.8.3. Szigetelések aljzata
150
      3.8.4. Szigetelések rögzítési módjai
151
        3.8.4.1. Rögzítés ragasztással
151
        3.8.4.2. Mechanikai rögzítés
152
        3.8.4.3. Rögzítés leterheléssel
152
    3.9. Csapadék elleni szigetelés kialakítása bitumenes lemezekkel
153
      3.9.1. Előkészítő munkálatok
153
      3.9.2. Fektetés szabályai
153
      3.9.3. Bitumeneslemez-szigetelés készítése lángolvasztásos ragasztással
154
      3.9.4. Bitumenes lemezek mechanikai leerősítése
155
      3.9.5. Szerkezeti részletek kialakítása
156
        3.9.5.1. Attikafal, falszegély
156
        3.9.5.2. Csapadék-összefolyó
156
        3.9.5.3. Mozgási hézag
157
        3.9.5.4. Páraszellőző
157
      3.9.6. Öntapadó bitumeneslemez-szigetelések készítése
158
    3.10. Csapadék elleni szigetelés kialakítása műanyag lemezekkel
159
      3.10.1. Műanyag szigetelőlemezek mechanikai rögzítése
160
      3.10.2. EPDM gumilepelek mechanikai rögzítése
160
      3.10.3. Műanyag szigetelőlemezek ragasztása
161
      3.10.4. Műanyag szigetelőlemezek felületfolytonosítása
162
        3.10.4.1. Oldószeres (hideg-) hegesztés
162
        3.10.4.2. Forró levegős hegesztés
162
        3.10.4.3. Kontakt ragasztós kapcsolás
162
        3.10.4.4. Tömítőszalagos kapcsolás
162
        3.10.4.5. Meleg vulkanizálással történő összekapcsolás
162
      3.10.5. Öntapadó műanyaglemez-szigetelések
163
      3.10.6. Műanyaglemez-szigetelések rögzítése leterheléssel
163
      3.10.7. Szerkezeti részletek kialakítása
164
        3.10.7.1. Attikafal, falszegélyek
164
        3.10.7.2. Csapadék-összefolyó
164
        3.10.7.3. Mozgási hézag
165
    3.11. Csapadék elleni szigetelés bevonatokkal
166
    3.12. Hasznosított lapostetők
167
      3.12.1. Terasztetők
167
        3.12.1.1. Terasztetők rétegfelépítése
167
        3.12.1.2. Terasztetők burkolatai
168
„Száraz” technológiával készülő (rugalmas) burkolatok
168
        3.12.1.3. Leesés elleni védelem
169
        3.12.1.4. A terasztetők vízelvezetése
169
        3.12.1.5. Szerkezeti részletek
170
      3.12.2. Járművel járható tetők (parkolótetők)
172
      3.12.3. Zöldtetők
173
        3.12.3.1. Zöldtetők rétegfelépítése
174
        3.12.3.2. Szerkezeti részletek
176
Ismétlőkérdések
178
  4. Csomóponti rajzok
179
  5. Rajzfeladatok
211
Irodalomjegyzék
219
Tárgymutató
220
Tartalomjegyzék
222

Magasépítés III.

Kapcsolódó könyvek
Épületszerkezetek szakrajza
288 oldal, Kiadás: 2018
GS-0-05
Magasépítés I.
200 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-16
Magasépítés II.
224 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-17
Magasépítés IV.
224 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-19
Magasépítés tankönyvcsomag
872 oldal, Kiadás: 2019
GS-TK-04