GS-5-16
Szerző(k): Bársony István

Magasépítés I.

ISBN: 978 615 5720 06 2
Digitális terjedelem: 200 oldal
Nyomtatott terjedelem: 200 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2019
Foglalkozás(ok): Magasépítő technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
5 800 Ft

eBook online

82
30
60
Licenc
5 800 Ft

Új Magasépítés tankönyveink a közkedvelt Magasépítéstan I-II. című kiadványok aktualizált, átdolgozott, korszerűbb utódai, melyek illeszkednek a megváltozott technológiai, tantervi és jogszabályi környezethez, és online kiegészítésekkel rendelkeznek.

Az új sorozat négy kötetes. Mindegyikben találunk régi és korszerű építőipari megoldásokat bemutató csomópontokat és
a vizsgára való felkészülést segítő rajzfeladatokat. A kötetek témakörei:

  • Magasépítés I. Röviden ismertetjük az egyes épületszerkezeteket és az építés technológiai sorrendjét, majd az építési sorrendnek megfelelően elkezdjük az egyes szerkezetek és a hozzájuk tartozó technológiák részletes bemutatását. A földmunkákkal, az alapozásokkal, az alépítményi szigetelésekkel és a függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetekkel foglalkozunk.
  • Magasépítés II. Részletesen ismertetjük a függőleges, nem teherhordó szerkezeteket, majd a nyílásáthidalások, boltövek, koszorúk, födémek, boltozatok, lépcsők, lejtők tárgyalása után a napjainkban megkövetelt hő- és páratechnikai szerkezetalakításokat mutatjuk be.
  • Magasépítés III. A fedélszerkezetek és magastetők tárgyalásával indul, melyeket a tetőfedések és lapostetők témakörei követnek.
  • Magasépítés IV. A nyílászárók és beépítésük ismertetésével kezdődik, majd a vakolatok, burkolatok, használati és üzemi vizek elleni szigetelés témakörei következnek. A kötet rövidebb fejezetekben tárgyalja a festő-, mázoló, tapétázó-, épületvillamossági és épületgépészeti munkákat. Az építési segédszerkezetek témaköre után, az utolsó fejezetben összefoglaljuk a építési rendszereket és építési technológiákat.

Kinek ajánljuk?

  • Magas- és mélyépítő technikus tanulóknak.
  • Szaktanároknak, akik nyitottak a digitális tartalmakkal, pl. 3D-modellekkel támogatott tanításra.
  • Azoknak a szakembereknek, akik meg szeretnének ismerkedni az utóbbi évek szakmai újdonságaival.

 

 

  1. Az épületszerkezetek
5
    1.1. Az épületszerkezetek fogalma és osztályozása
5
    1.2. Tartószerkezetek
6
      1.2.1. Elsődleges tartószerkezetek
6
      1.2.2. Másodlagos tartószerkezetek
7
    1.3. Térelválasztó és térosztó szerkezetek
7
    1.4. Védő- és fedőszerkezetek
7
    1.5. Külső kapcsolódó szerkezetek
8
    1.6. Segédszerkezetek
8
  2. Talajok, földmunkák
9
    2.1. Talajok
10
      2.1.1. Talaj alkotórészei
10
        2.1.1.1. Alkotórészek mennyiségi jellemzői
10
        2.1.1.2. Szilárd alkotórészek alaki jellemzői
11
        2.1.1.3. Talajban lévő víz és nedvesség jellemzői
11
        2.1.1.4. Talajban lévő levegő jellemzői
14
        2.1.1.5. Talajban lévő szerves alkotórészek
14
      2.1.2. Talajok szilárdsága
14
      2.1.3. Talajtípusok és jellemzőik
15
        2.1.3.1. Szerves talajok
15
        2.1.3.2. Szervetlen talajok
15
      2.1.4. Talajok megnevezése
16
      2.1.5. Talajjavítási módszerek
16
        2.1.5.1. Talajszilárdítás
16
        2.1.5.2. Talajcsere
17
      2.1.6. A talaj víztelenítése
18
      2.1.7. Geotechnikai tervezés dokumentumai
19
        2.1.7.1. Talajvizsgálati jelentés
19
        2.1.7.2. Geotechnikai terv
20
    2.2. Földmunkák
20
      2.2.1. Irtási munkák
20
      2.2.2. Humuszréteg eltávolítása
20
      2.2.3. Földtömbök kiemelése
21
      2.2.4. Deponálás
21
      2.2.5. Talaj megtámasztása, dúcolások
21
        2.2.5.1. Dúcolások csoportosítása
21
        2.2.5.2. Keskeny munkagödör dúcolása
21
        2.2.5.3. Széles munkagödör hagyományos dúcolása
24
        2.2.5.4. Siemens-dúcolások
24
        2.2.5.5. Előregyártott dúcolások
25
        2.2.5.6. Szádfalak
25
      2.2.6. Földvisszatöltés és tömörítés
26
      2.2.7. Tereprendezés
26
  3. Alapozások
27
    3.1. Alapozási sík tervezése
28
      3.1.1. Teherbíró altalaj elhelyezkedése
28
      3.1.2. Mértékadó talajvízszint
28
      3.1.3. Fagyhatár
29
      3.1.4. Alaptestek teherátadása, távolsága
29
      3.1.5. Szomszédos épület alapozási síkja
30
    3.2. Alaptest szélességi méretének tervezése
30
      3.2.1. Statikai, építészeti szempontok
30
      3.2.2. Alaptest anyaga és a terjedési szög
30
    3.3. Alapozások csoportosítása
30
    3.4. Síkalapozások
31
      3.4.1. Sávalapok
31
        3.4.1.1. Sávalapok anyaga
31
        3.4.1.2. Beton és vasbeton sávalapok kivitelezése
32
        3.4.1.3. Válaszfalak alapozása
33
        3.4.1.4. Sávalapok lépcsőzése
33
      3.4.2. Pontalapok
34
        3.4.2.1. Pontalapok anyagai
34
        3.4.2.2. Pontalap-pillér kapcsolat
34
        3.4.2.3. Monolit pontalapok kivitelezése
35
        3.4.2.4. Előregyártott pontalapok kivitelezése
35
      3.4.3. Gerenda- és gerendarács alapok
35
      3.4.4. Lemezalapok
36
        3.4.4.1. Lemezalapok típusai
36
        3.4.4.2. Fagyhatár feletti lemezalapozás
37
        3.4.4.3. Sík, felül bordás és gomba lemezalapok kivitelezése
37
        3.4.4.4. Alul bordás lemezalapok kivitelezése
37
      3.4.5. Rövid fúrt cölöpalapok (dugóalapok)
38
    3.5. Mélyalapozások
39
      3.5.1. Kútalapozás
39
        3.5.1.1. Kútalapozások szerkezeti részei
39
        3.5.1.2. Előregyártott elemes kútalapok kivitelezése
39
        3.5.1.3. Acél köpenyelemes kútalapok kivitelezése
39
      3.5.2. Cölöpalapozás
40
        3.5.2.1. Cölöpalapok szerkezeti részei
40
        3.5.2.2. Előregyártott vasbeton cölöpalapok
41
        3.5.2.3. Monolit vasbeton (beton) cölöpalapok
42
        3.5.2.4. Cölöpfej kialakítása
43
      3.5.3. Résfalas alapozás
44
        3.5.3.1. A résfal szerkezete, méretei
44
        3.5.3.2. A résfalazás technológiája
45
  4. Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések
47
    4.1. Az alépítményi szigetelések fogalma, fajtái, részei
48
      4.1.1. Az alépítményi szigetelések fajtái
48
      4.1.2. Az alépítményi szigetelések elhelyezkedése
49
      4.1.3. Az alépítményi szigetelések részei
49
    4.2. Az alépítményi szigetelésekkel szembeni főbb követelmények
49
    4.3. A vízszigetelések anyagai
50
      4.3.1. Bitumenes lemezek és készítmények
50
      4.3.2. Műanyag lemezek és bevonatok
50
      4.3.3. Vízszigetelő habarcsok
50
      4.3.4. Tömegbetonok (vízzáró betonok)
50
      4.3.5. Fémlemezek
50
    4.4. Talajpára és talajnedvesség elleni szigetelések
51
      4.4.1. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezszigetelések és kialakításuk
51
        4.4.1.1. A szigetelés aljzata (alapfelülete)
51
        4.4.1.2. A szigetelési munkák folyamata
52
        4.4.1.3. A szigetelés aljzatának előkészítése, kellősítése
52
        4.4.1.4. A bitumenes lemezek fektetése, toldása
54
        4.4.1.5. A lemezek ragasztása, hegesztése
56
        4.4.1.6. Hajlatképzés
57
        4.4.1.7. Falsarkokba illeszkedő lemezek kialakítása, leszabása
57
      4.4.2. Műanyag lemezszigetelések kialakítása
58
        4.4.2.1. Műanyag szigetelések aljzata
58
        4.4.2.2. Műanyag szigetelések fektetése, hegesztése
58
      4.4.3. Talajnedvesség elleni bevonatszigetelések
59
        4.4.3.1. Bevonatszigetelések aljzata
59
        4.4.3.2. Bevonatszigetelések készítése
59
      4.4.5. Talajnedvesség elleni lemezszigetelések részletképzései (szerkezeti csomópontok)
60
        4.4.5.1. Lemezszigetelések lábazati részletei és kialakításuk
60
        4.4.5.2. Pinceteret határoló szerkezetek szigetelése függőleges falszigeteléssel
64
        4.4.5.3. Talajnedvesség elleni teknőszigetelés részletképzései, kialakítása
66
        4.4.5.4. Pillérek szigetelése
70
        4.4.5.5. Pincefali csőáttörések szigetelése
71
        4.4.5.6. Mozgási hézag szigetelése
72
        4.4.5.7. Bevilágítóakna (angolakna) szigetelése
73
    4.5. Szivárgó rendszerek
74
    4.6. Talajvíznyomás elleni szigetelések
76
      4.6.1. Talajvíznyomás elleni bitumenes lemezszigetelések
77
      4.6.2. Talajvíznyomás elleni lemezszigetelések részletképzései (szerkezeti csomópontok)
78
        4.6.2.1. A teknőszigetelés kialakítása
78
        4.6.2.2. Pincefali csőáttörés kialakítása
80
        4.6.2.3. Mozgási hézag kialakítása
81
      4.6.3. Talajvíznyomás elleni műanyag lemezszigetelések kialakítása
82
    4.7. Vízzáró betonok alkalmazása szigetelésként
83
  5. Függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetek
85
    5.1. A falszerkezetek (falak)
86
      5.1.1. A falszerkezetek osztályozása
86
      5.1.2. A falakkal szemben támasztott követelmények
87
        5.1.2.1. Tartószerkezeti követelmények
87
        5.1.2.2. Épületszerkezeti követelmények
88
        5.1.2.3. Kivitelezési, gazdaságossági követelmények
89
        5.1.2.4. Esztétikai követelmények
89
        5.1.2.5. Különleges követelmények
89
    5.2. Kiselemes falazatok
90
      5.2.1. Kőfalazatok
90
        5.2.1.1. Terméskő falazatok
90
        5.2.1.2. Faragottkő falazatok
93
      5.2.2. Kisméretű tömör téglafalazatok
94
        5.2.2.1. Téglakötések szabályai
95
        5.2.2.2. Falidomkötések
97
      5.2.3. Falazóblokkból épített falazatok
103
        5.2.3.1. B 30-as falazóblokk falidomkötése
103
        5.2.3.2. Uniform falazóblokkok falidomkötései
104
        5.2.3.3. HB 38-as falazóblokkok falidomkötései
104
      5.2.4. Vázkerámia falazatok
105
        5.2.4.1. Vázkerámia falazóelemek
105
        5.2.4.2. Vázkerámia falazatok falidomkötései
107
      5.2.5. Vályogfalazatok
110
        5.2.5.1. Vályogfalazatok típusai
110
        5.2.5.2. Vályogfalszerkezetek előnyei, hátrányai
110
        5.2.5.3. Vályogtégla falazatok
111
      5.2.6. Mészhomok-falazóelemek és -falazatok
112
      5.2.7. Pórusbeton-falazóelemek és -falazatok
112
      5.2.8. Beton falazóelemek és -falazatok
114
      5.2.9. Duzzasztott agyagkavics-falazóelemekből készülő falazatok
116
      5.2.10. Téglafalazatok kialakítása, építése
117
      5.2.11. Kiselemes vegyes falazatok
124
    5.3. Közép- és nagyelemes falszerkezetek
124
      5.3.1. Blokkos falszerkezetek
124
        5.3.1.1. Blokkos falszerkezetek kialakítása
125
      5.3.2. Panelos technológiával készülő falszerkezetek
126
        5.3.2.1. Homlokzati falpanelok
126
        5.3.2.2. Belső falpanelok
127
        5.3.2.3. Panelos falak építése
127
    5.4. Monolit, félmonolit falszerkezetek
128
      5.4.1. Egyrétegű öntött falak
128
        5.4.1.1. Táblás zsaluzatokkal készülő monolit falak
128
        5.4.1.2. Alagútzsalus építési mód
129
        5.4.1.3. Kúszózsalus építési mód
129
        5.4.1.4. Csúszózsalus építési mód
129
      5.4.2. Többrétegű öntött falak
130
        5.4.2.1. Vasbeton kéregfalak
130
        5.4.2.2. Tégla-beton vegyes falak
132
        5.4.2.3. Kézi zsaluzóelemekből készülő falak
132
    5.5. Szerelt falszerkezetek
136
      5.5.1. Boronafalak
136
      5.5.2. Vázas falak
137
        5.5.2.1. A váz felépítése
137
        5.5.2.2. Hőtechnikai jellemzők
137
    5.6. Falszerkezetek rendeltetés szerint
138
      5.6.1. Pincefalak
138
      5.6.2. Lábazati falak
139
      5.6.3. Felmenő falak
139
      5.6.4. Oromfalak, tűzfalak, térdfalak, attikafalak
140
      5.6.5. Válaszfalak
141
      5.6.6. Vázkitöltő falak
141
      5.6.7. Merevítőfalak
141
      5.6.8. Mellvédfalak
141
    5.7. Pillérek, oszlopok
142
      5.7.1. Kőpillérek és -oszlopok
142
      5.7.2. Téglapillérek és -oszlopok
142
      5.7.3. Vázkerámia pillérek
143
      5.7.4. Pórusbeton pillérek
144
      5.7.5. Vasbeton pillérek és oszlopok
144
        5.7.5.1. Monolit vasbeton pillérek és oszlopok
144
        5.7.5.2. Zsaluzóelemes pillérek, oszlopok
145
        5.7.5.3. Előregyártott vasbeton pillérek és oszlopok
145
      5.7.6. Faoszlopok
146
      5.7.7. Acéloszlopok
146
  6. Csomóponti rajzok
149
  7. Rajzfeladatok
181

MKIK 2016

11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőipari alapismeretek: Talajok, földmunkák, víztelenítések
11637-16 Építész technikus közös ismeretek - Építési ismeretek: Alapozások
11637-16 Építész technikus közös ismeretek - Építési ismeretek: Alépítményi szigetelések
11637-16 Építész technikus közös ismeretek - Építési ismeretek: Függőleges teherhordó szerkezetek

Kapcsolódó könyvek
Épületszerkezetek szakrajza
288 oldal, Kiadás: 2018
GS-0-05
Magasépítés IV.
224 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-19
Magasépítés tankönyvcsomag
872 oldal, Kiadás: 2019
GS-TK-04
Magasépítés II.
224 oldal, Kiadás: 2019
GS-5-17
Magasépítés III.
224 oldal, Kiadás: 2023
GS-5-18