GS 5-16
Szerző(k): Bársony István

Magasépítés I.

ISBN: 978 615 5720 06 2
Terjedelem: 200 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2018
Foglalkozás(ok): Magasépítő technikus

Nyomtatott könyv + E-Book - TABLET verzió

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

3 900 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

80
18
57
Licenc
2 340 Ft

E-Book - Tanári verzió

80
18
57
Licenc
23 400 Ft

A technikusképzésben széles körben használt első Magasépítéstan I-II. című könyvet a 2007-es MKIK központi programok követelményei és ajánlásai alapján dolgoztuk ki. A 2007 óta eltelt időben az építőipari ágazatban számos új technológia honosodott meg, megújultak a szabványok, illetve megváltozott a tantervi és jogszabályi környezet, s mindez a tananyag átdolgozását tette szükségessé. 2018-ban tehát kidolgoztunk egy új Magasépítés-tankönyvcsomagot, mely immáron négy, rövidebb kötetből áll.

A magas- és mélyépítő technikusoknak szóló Magasépítés I. kötetben röviden ismertetjük az egyes épületszerkezeteket és az építés technológiai sorrendjét, majd az építési sorrendnek megfelelően elkezdjük az egyes szerkezetek és a hozzájuk tartozó technológiák részletes bemutatását. Ebben a kötetben a földmunkákkal, az alapozásokkal, az alépítményi szigetelésekkel és a függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetekkel foglalkozunk. A könyvet régi és korszerű építőipari megoldásokat bemutató csomópontok és a vizsgára való felkészülést segítő rajzfeladatok zárják.

A témák feldolgozását lényegre törő leírások, gazdag ábraanyag és számos fejezetközi kérdés segíti. A fejezetek végén a megszerzett tudás ellenőrzésére alkalmas ismétlőkérdések találhatók.

1. Az épületszerkezetek
5
1.1. Az épületszerkezetek fogalma és osztályozása
5
1.2. Tartószerkezetek
6
1.2.1. Elsődleges tartószerkezetek
6
1.4. Védő- és fedőszerkezetek
7
1.3. Térelválasztó és térosztó szerkezetek
7
1.2.2. Másodlagos tartószerkezetek
7
1.5. Külső kapcsolódó szerkezetek
8
1.6. Segédszerkezetek
8
2. Talajok, földmunkák
9
2.1.1.1. Alkotórészek mennyiségi jellemzői
10
2.1.1. Talaj alkotórészei
10
2.1. Talajok
10
2.1.1.2. Szilárd alkotórészek alaki jellemzői
11
2.1.1.3. Talajban lévő víz és nedvesség jellemzői
11
2.1.1.4. Talajban lévő levegő jellemzői
14
2.1.1.5. Talajban lévő szerves alkotórészek
14
2.1.2. Talajok szilárdsága
14
2.1.3.2. Szervetlen talajok
15
2.1.3.1. Szerves talajok
15
2.1.3. Talajtípusok és jellemzőik
15
2.1.4. Talajok megnevezése
16
2.1.5. Talajjavítási módszerek
16
2.1.5.1. Talajszilárdítás
16
2.1.5.2. Talajcsere
17
2.1.6. A talaj víztelenítése
18
2.1.7. Geotechnikai tervezés dokumentumai
19
2.1.7.1. Talajvizsgálati jelentés
19
2.1.7.2. Geotechnikai terv
20
2.2. Földmunkák
20
2.2.1. Irtási munkák
20
2.2.2. Humuszréteg eltávolítása
20
2.2.5.2. Keskeny munkagödör dúcolása
21
2.2.5.1. Dúcolások csoportosítása
21
2.2.5. Talaj megtámasztása, dúcolások
21
2.2.4. Deponálás
21
2.2.3. Földtömbök kiemelése
21
2.2.5.4. Siemens-dúcolások
24
2.2.5.3. Széles munkagödör hagyományos dúcolása
24
2.2.5.5. Előregyártott dúcolások
25
2.2.5.6. Szádfalak
25
2.2.6. Földvisszatöltés és tömörítés
26
2.2.7. Tereprendezés
26
3. Alapozások
27
3.1.2. Mértékadó talajvízszint
28
3.1.1. Teherbíró altalaj elhelyezkedése
28
3.1. Alapozási sík tervezése
28
3.1.3. Fagyhatár
29
3.1.4. Alaptestek teherátadása, távolsága
29
3.3. Alapozások csoportosítása
30
3.2.2. Alaptest anyaga és a terjedési szög
30
3.2.1. Statikai, építészeti szempontok
30
3.2. Alaptest szélességi méretének tervezése
30
3.1.5. Szomszédos épület alapozási síkja
30
3.4. Síkalapozások
31
3.4.1. Sávalapok
31
3.4.1.1. Sávalapok anyaga
31
3.4.1.2. Beton és vasbeton sávalapok kivitelezése
32
3.4.1.4. Sávalapok lépcsőzése
33
3.4.1.3. Válaszfalak alapozása
33
3.4.2. Pontalapok
34
3.4.2.1. Pontalapok anyagai
34
3.4.2.2. Pontalap-pillér kapcsolat
34
3.4.3. Gerenda- és gerendarács alapok
35
3.4.2.4. Előregyártott pontalapok kivitelezése
35
3.4.2.3. Monolit pontalapok kivitelezése
35
3.4.4. Lemezalapok
36
3.4.4.1. Lemezalapok típusai
36
3.4.4.2. Fagyhatár feletti lemezalapozás
37
3.4.4.3. Sík, felül bordás és gomba lemezalapok kivitelezése
37
3.4.4.4. Alul bordás lemezalapok kivitelezése
37
3.4.5. Rövid fúrt cölöpalapok (dugóalapok)
38
3.5. Mélyalapozások
39
3.5.1. Kútalapozás
39
3.5.1.1. Kútalapozások szerkezeti részei
39
3.5.1.2. Előregyártott elemes kútalapok kivitelezése
39
3.5.1.3. Acél köpenyelemes kútalapok kivitelezése
39
3.5.2.1. Cölöpalapok szerkezeti részei
40
3.5.2. Cölöpalapozás
40
3.5.2.2. Előregyártott vasbeton cölöpalapok
41
3.5.2.3. Monolit vasbeton (beton) cölöpalapok
42
3.5.2.4. Cölöpfej kialakítása
43
3.5.3.1. A résfal szerkezete, méretei
44
3.5.3. Résfalas alapozás
44
3.5.3.2. A résfalazás technológiája
45
4. Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések
47
4.1. Az alépítményi szigetelések fogalma, fajtái, részei
48
4.1.1. Az alépítményi szigetelések fajtái
48
4.2. Az alépítményi szigetelésekkel szembeni főbb követelmények
49
4.1.3. Az alépítményi szigetelések részei
49
4.1.2. Az alépítményi szigetelések elhelyezkedése
49
4.3.5. Fémlemezek
50
4.3.4. Tömegbetonok (vízzáró betonok)
50
4.3.3. Vízszigetelő habarcsok
50
4.3.2. Műanyag lemezek és bevonatok
50
4.3.1. Bitumenes lemezek és készítmények
50
4.3. A vízszigetelések anyagai
50
4.4. Talajpára és talajnedvesség elleni szigetelések
51
4.4.1. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezszigetelések és kialakításuk
51
4.4.1.1. A szigetelés aljzata (alapfelülete)
51
4.4.1.2. A szigetelési munkák folyamata
52
4.4.1.3. A szigetelés aljzatának előkészítése, kellősítése
52
4.4.1.4. A bitumenes lemezek fektetése, toldása
54
4.4.1.5. A lemezek ragasztása, hegesztése
56
4.4.1.6. Hajlatképzés
57
4.4.1.7. Falsarkokba illeszkedő lemezek kialakítása, leszabása
57
4.4.2. Műanyag lemezszigetelések kialakítása
58
4.4.2.1. Műanyag szigetelések aljzata
58
4.4.2.2. Műanyag szigetelések fektetése, hegesztése
58
4.4.3.2. Bevonatszigetelések készítése
59
4.4.3.1. Bevonatszigetelések aljzata
59
4.4.3. Talajnedvesség elleni bevonatszigetelések
59
4.4.5. Talajnedvesség elleni lemezszigetelések részletképzései (szerkezeti csomópontok)
60
4.4.5.1. Lemezszigetelések lábazati részletei és kialakításuk
60
4.4.5.2. Pinceteret határoló szerkezetek szigetelése függőleges falszigeteléssel
64
4.4.5.3. Talajnedvesség elleni teknőszigetelés részletképzései, kialakítása
66
4.4.5.4. Pillérek szigetelése
70
4.4.5.5. Pincefali csőáttörések szigetelése
71
4.4.5.6. Mozgási hézag szigetelése
72
4.4.5.7. Bevilágítóakna (angolakna) szigetelése
73
4.5. Szivárgó rendszerek
74
4.6. Talajvíznyomás elleni szigetelések
76
4.6.1. Talajvíznyomás elleni bitumenes lemezszigetelések
77
4.6.2.1. A teknőszigetelés kialakítása
78
4.6.2. Talajvíznyomás elleni lemezszigetelések részletképzései (szerkezeti csomópontok)
78
4.6.2.2. Pincefali csőáttörés kialakítása
80
4.6.2.3. Mozgási hézag kialakítása
81
4.6.3. Talajvíznyomás elleni műanyag lemezszigetelések kialakítása
82
4.7. Vízzáró betonok alkalmazása szigetelésként
83
5. Függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetek
85
5.1. A falszerkezetek (falak)
86
5.1.1. A falszerkezetek osztályozása
86
5.1.2. A falakkal szemben támasztott követelmények
87
5.1.2.1. Tartószerkezeti követelmények
87
5.1.2.2. Épületszerkezeti követelmények
88
5.1.2.5. Különleges követelmények
89
5.1.2.4. Esztétikai követelmények
89
5.1.2.3. Kivitelezési, gazdaságossági követelmények
89
5.2. Kiselemes falazatok
90
5.2.1. Kőfalazatok
90
5.2.1.1. Terméskő falazatok
90
5.2.1.2. Faragottkő falazatok
93
5.2.2. Kisméretű tömör téglafalazatok
94
5.2.2.1. Téglakötések szabályai
95
5.2.2.2. Falidomkötések
97
5.2.3. Falazóblokkból épített falazatok
103
5.2.3.1. B 30-as falazóblokk falidomkötése
103
5.2.3.2. Uniform falazóblokkok falidomkötései
104
5.2.3.3. HB 38-as falazóblokkok falidomkötései
104
5.2.4.1. Vázkerámia falazóelemek
105
5.2.4. Vázkerámia falazatok
105
5.2.4.2. Vázkerámia falazatok falidomkötései
107
5.2.5. Vályogfalazatok
110
5.2.5.1. Vályogfalazatok típusai
110
5.2.5.2. Vályogfalszerkezetek előnyei, hátrányai
110
5.2.5.3. Vályogtégla falazatok
111
5.2.6. Mészhomok-falazóelemek és -falazatok
112
5.2.7. Pórusbeton-falazóelemek és -falazatok
112
5.2.8. Beton falazóelemek és -falazatok
114
5.2.9. Duzzasztott agyagkavics-falazóelemekből készülő falazatok
116
5.2.10. Téglafalazatok kialakítása, építése
117
5.3.1. Blokkos falszerkezetek
124
5.3. Közép- és nagyelemes falszerkezetek
124
5.2.11. Kiselemes vegyes falazatok
124
5.3.1.1. Blokkos falszerkezetek kialakítása
125
5.3.2. Panelos technológiával készülő falszerkezetek
126
5.3.2.1. Homlokzati falpanelok
126
5.3.2.2. Belső falpanelok
127
5.3.2.3. Panelos falak építése
127
5.4.1.1. Táblás zsaluzatokkal készülő monolit falak
128
5.4.1. Egyrétegű öntött falak
128
5.4. Monolit, félmonolit falszerkezetek
128
5.4.1.2. Alagútzsalus építési mód
129
5.4.1.3. Kúszózsalus építési mód
129
5.4.1.4. Csúszózsalus építési mód
129
5.4.2.1. Vasbeton kéregfalak
130
5.4.2. Többrétegű öntött falak
130
5.4.2.2. Tégla-beton vegyes falak
132
5.4.2.3. Kézi zsaluzóelemekből készülő falak
132
5.5. Szerelt falszerkezetek
136
5.5.1. Boronafalak
136
5.5.2.2. Hőtechnikai jellemzők
137
5.5.2.1. A váz felépítése
137
5.5.2. Vázas falak
137
5.6. Falszerkezetek rendeltetés szerint
138
5.6.1. Pincefalak
138
5.6.2. Lábazati falak
139
5.6.3. Felmenő falak
139
5.6.4. Oromfalak, tűzfalak, térdfalak, attikafalak
140
5.6.5. Válaszfalak
141
5.6.6. Vázkitöltő falak
141
5.6.7. Merevítőfalak
141
5.6.8. Mellvédfalak
141
5.7.2. Téglapillérek és -oszlopok
142
5.7.1. Kőpillérek és -oszlopok
142
5.7. Pillérek, oszlopok
142
5.7.3. Vázkerámia pillérek
143
5.7.4. Pórusbeton pillérek
144
5.7.5. Vasbeton pillérek és oszlopok
144
5.7.5.1. Monolit vasbeton pillérek és oszlopok
144
5.7.5.3. Előregyártott vasbeton pillérek és oszlopok
145
5.7.5.2. Zsaluzóelemes pillérek, oszlopok
145
5.7.6. Faoszlopok
146
5.7.7. Acéloszlopok
146
6. Csomóponti rajzok
149
7. Rajzfeladatok
181

MKIK 2016

11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőipari alapismeretek: Talajok, földmunkák, víztelenítések
11637-16 Építész technikus közös ismeretek - Építési ismeretek: Alapozások
11637-16 Építész technikus közös ismeretek - Építési ismeretek: Alépítményi szigetelések
11637-16 Építész technikus közös ismeretek - Építési ismeretek: Függőleges teherhordó szerkezetek

Kapcsolódó könyvek
Épületszerkezetek szakrajza
288 oldal, Kiadás: 2018
GS 0-05
Magasépítés II.
224 oldal, Kiadás: 2018
GS 5-17
Magasépítés III.
224 oldal, Kiadás: 2018
GS 5-18
Magasépítés IV.
224 oldal, Kiadás: 2019
GS 5-19
Magasépítéstan I.
352 oldal, Kiadás: 2013
GS 5-07
Magasépítéstan II.
384 oldal, Kiadás: 2013
GS 5-08