GS 4-15
Szerző(k): Ágfalvi Flóra - Bársony István - Szerényi István

Faipari szakrajz

ISBN: 978 96 9702 60 8
Terjedelem: 240 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2017
Foglalkozás(ok): Asztalos

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

4 500 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

Licenc
2 700 Ft

E-Book - Tanári verzió

68
102
1
Licenc
27 000 Ft

Külön fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a könyv a korábban kiadott szakrajz könyveinktől igen nagy részben eltér. Az első hét fejezet (120 oldal) ugyanis általános szerkesztési feladatokkal készíti fel a tanulókat a szakmai rajzok megértésére. Bemutatjuk itt az alapvető rajzi eszközöket, az egyszerű rajzi elemeket, a szabványírást, a vonalazást. A síkmértani szerkesztések átismétlése után térgeomatriai fogalmakkal, szerkesztésekkel foglalkozunk. A fejezetekhez olyan mennyiségű és nehézségű rajzi gyakorló feladatokat adunk, amelyek segítenek a tananyag elsajátításában. Erre az alapra építjük a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolásról szóló fejezeteket is. Itt jellemzően olyan rajzi feladatokat helyeztünk el, melyek szorosan kapcsolódnak az asztalos szakmához, a későbbi rajzfeladatokhoz.

A könyv második blokkjának tekinthető 8-11. fejezetekben a tanulók megismerhetik a bútoripari rajzok fajtáit, az alkalmazandó anyag- és méretjelöléseket. Konkrét példákon keresztül mutatjuk be a rajzi tudnivalókat, így fejlesztve a tanulók rajzolvasási készségét. A záró - közel 80 oldalas - fejezet a fakötések rajzait mutatja be. Ez a fejezet a korábbi kiadványunk rajzai alapján, de azok újragondolása, kiegészítése és fejlesztése után került a könyvbe.

Úgy gondoljuk, hogy ilyen felvezető rajzkönyv a faipari szakmák számára még nem készült, és biztosan sikerrel tudják majd használni az oktatásban.

1. A rajzolás eszközei, az eszközök használata
5
1.1. A rajzolás eredete
5
1.2. A rajzolás alapjai
5
1.3. A rajzolás eszközei
5
1.3.1. A ceruzák
6
1.3.2. A körző
6
1.3.3. A vonalzók
7
1.3.4. A rajztábla
8
1.3.5. A törlőgumi (radír)
8
1.3.6. A rajzpapírok
8
2.2.1. A rajzlapok méretei, hajtogatásuk
9
2.2. A rajzlapok méretei, keretezésük
9
2.1. A szabványosítás és a szabvány
9
2. A szabvány fogalma, rajzi szabványok
9
2.2.2. A rajzlapok keretezése, a feliratmező kialakítása
10
2.3. A műszaki rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
12
2.4. Mértékegységek
14
2.6. A szabványírás
15
2.5. A méretarányok
15
2.7. Egyéb betűtípusok
18
Gyakorlófeladatok a 2. fejezethez
19
3.1.1. Szögek
29
3.1. Síkgeometriai alapfogalmak
29
3. Síkmértani alapszerkesztések
29
3.1.2. Síkidomok osztályozása
30
3.1.3. A kör és részei
31
3.2. Síkmértani alapszerkesztések
32
Gyakorlófeladatok a 3. fejezethez
51
4.1. Síklapú testek és származtatásuk
61
4. Térgeometriai alapfogalmak
61
4.2. Forgástestek és származtatásuk
64
Gyakorlófeladatok a 4. fejezethez
67
5.1. A vetületi ábrázolás elemei, módjai
71
5. Vetületi ábrázolás
71
5.2. A pont ábrázolása
73
5.3. Az egyenes ábrázolása
74
5.4. A síkok ábrázolása vetületekkel
75
5.5. Síklapú testek ábrázolása
76
5.6. Forgástestek ábrázolása
77
5.7. Összetett testek ábrázolása
78
Gyakorlófeladatok az 5. fejezethez
79
6.1. Az axonometrikus ábrázolási mód
89
6. Axonometrikus ábrázolás
89
6.2. Egyméretű (izometrikus) axonometria
90
6.3. Kétméretű (dimetrikus) axonometria
91
6.4. A frontális (kavalier) axonometria
92
6.5.1. A kocka ábrázolása
93
6.5. A síklapú testek ábrázolása axonometriában
93
6.5.2. Hasáb axonometrikus ábrázolása
94
6.5.3. Gúla axonometrikus ábrázolása
95
6.5.4. Összetett síklapú testek ábrázolása
96
6.5.5. Csonkolt síklapú testek ábrázolása
97
Gyakorlófeladatok a 6. fejezethez
99
7. Perspektivikus ábrázolás
107
7.1. A perspektíva a műszaki gyakorlatban
107
7.2. A perspektív ábrázolási rendszer
108
7.2.1. A perspektív ábrázolási rendszer felépítése
108
7.2.2. A perspektív kép keletkezése, tulajdonságai
109
7.3. A perspektív kép szerkesztése
110
7.3.1. Egyiránypontos perspektív kép szerkesztése
111
7.3.2. Kétiránypontos perspektív kép szerkesztése
113
Gyakorlófeladatok a 7. fejezethez
115
8.1. A nézetrajzok
121
8. Nézet- és metszetrajzok
121
8.2. A metszetrajzok
122
8.2.1. A metszet helyének felvétele, jelölése
122
8.2.2. A metszetek fajtái
124
Gyakorlófeladatok a 8. fejezethez
127
9.1. Szabványos anyagjelölések
129
9. Anyagjelölések és méretmegadás faipari rajzokon
129
9.2. Faanyagok felületi kialakítására vonatkozó rajzi jelölések
130
9.3. Kötőelemek jelölési módjai faipari rajzokon
131
9.4. Egyéb rajzi jelölések
131
9.5.1. A méretmegadás elemei
133
9.5. Méretmegadás faipari rajzokon
133
9.5.2. Méretmegadás kialakítása, méretek elhelyezése
135
9.5.3. Ismétlődő és egyenlő kiosztású elemek méretmegadása
136
9.5.4. Méretszámok elhelyezkedése
137
9.5.6. Különleges méretmegadások
139
9.5.5. Furatok egyszerűsített jelölése és méretmegadása
139
9.5.7. Mérettűrések megadása
140
Gyakorlófeladatok a 9. fejezethez
141
10.3. Látványterv
145
10.2. Falnézeti rajz
145
10.1. Elrendezési rajz (alaprajz)
145
10. Bútoripari rajzok fajtái
145
10.4. Vázlatrajz (előterv)
146
10.5. Formaterv
147
10.6.2. Metszetrajzok
148
10.6.1. Nézetrajzok
148
10.6. Kivitelezési (gyártási) rajzok
148
10.6.3. Részletrajzok (csomóponti rajzok)
150
10.6.4. Alkatrészrajz
152
10.6.5. Deszkarajz (műhelyrajz)
152
10.6.6. Rész-összeállítási rajz
153
10.6.7. Gyártmány-összeállítási rajz
154
Gyakorlófeladatok a 10. fejezethez
155
11. A fakötések rajzai
159
11.1. Szélesítő toldások
160
11.1.1. Szélesítő toldás egyenes élillesztéssel
160
11.1.2. Szélesítő toldás ferde élillesztéssel
161
11.1.3. Szélesítő toldás egyenes lapolással
162
11.1.4. Szélesítő toldás ferde lapolással
162
11.1.5. Szélesítő toldás egyenes lapolással, párkányolással
163
11.1.6. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, saját és idegen csappal
164
11.1.7. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, párkányolással
165
11.1.8. Gépi szélesítő toldás – „bigézés”
166
11.1.9. Szélesítő toldások merevítő kötései
167
11.1.9.1. Hevederkötés
167
11.1.9.2. Fejelés vagy fejelőléc
168
11.2. Hosszabbító toldások
169
11.2.1. Hosszabbító toldás egyenes bütüillesztéssel
169
11.2.2. Hosszabbító toldás ferde bütüillesztéssel
169
11.2.3. Hosszabbító toldás rálapolással
170
11.2.4. Hosszabbító toldás ferde rálapolással
171
11.2.5. Horogrovások
172
11.2.6. Hosszabbító toldások csapozással
174
11.3. Keretkötések
177
11.3.1. Keretsarokkötések
178
11.3.1.1. Rálapolással kialakított szerkezet
178
11.3.1.2. Sarokkötés rálapolással sarkalva vagy 45°-os illesztéssel
179
11.3.1.3. Sarokkötés ollós (és kettős ollós) csappal
180
11.3.1.4. Sarokkötés lapolással, aljazva
181
11.3.1.6. Sarokkötés ollós csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
182
11.3.1.5. Sarokkötés ollós csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
182
11.3.1.7. Sarokkötés ollós csappal, árkolva
184
11.3.1.8. Sarokkötés szakállas vésett csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
185
11.3.1.9. Sarokkötés szakállas fészkes csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
186
11.3.2.1. T kötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
187
11.3.2. Keretkötések „T” kötései
187
11.3.2.2. T kötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
188
11.3.2.3. T kötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
189
11.3.2.4. T kötés vésett csapozással, árkolva
190
11.3.3.1. Keresztkötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
191
11.3.3. Keresztkötések
191
11.3.3.2. Keresztkötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
192
11.3.3.3. Keresztkötés vésett csapozással, árkolva
193
11.3.3.4. Keresztkötés rálapolással
194
11.3.3.5. Keresztkötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
195
11.4.1.2. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, köldökcsappal
196
11.4.1.1. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, szerelőléccel
196
11.4.1. Sarokkötések
196
11.4. Kávakötések
196
11.4.1.7. Kávasarokkötés fecskefarkú csapozással
197
11.4.1.6. Kávasarokkötés kettős csapozással
197
11.4.1.5. Kávasarokkötés egyenes csapozással
197
11.4.1.4. Kávasarokkötés egyenes rálapolással, szerelőléccel
197
11.4.1.3. Kávasarokkötés sarkalással, szerelőléccel, lamellóval
197
11.4.1.8. Kávasarokkötés nyílt, egyenes fogazással
199
11.4.1.9. Kávasarokkötés nyílt fecskefarkú fogazással
200
11.4.1.10. Kávakötés félig takart fecskefarkú fogazással
202
11.4.1.11. Kávakötés teljesen takart fecskefarkú fogazással
203
11.4.1.12. Kávakötés teknőfogazással
204
11.4.2. T kötések
205
11.4.2.1. Kávakötés egyenes beeresztéssel teljes anyagvastagságban
205
11.4.2.3. Kávakötés fecskefarkú beeresztéssel
206
11.4.2.2. Kávakötés egyenes beeresztéssel fél anyagvastagságban
206
11.4.3. Kávakeresztkötések
207
11.4.3.1. Kávakeresztkötés beékeléssel
207
11.4.3.2. Kávakeresztkötés fecskefarkú beeresztéssel
207
11.4.3.3. Kávakötés szakállas vésett csappal
208
11.4.3.4. Ékkötés
209
11.4.3.5. Kávakötés ékelve
210
Gyakorlófeladatok a 11. fejezethez
211

MKIK 2012
10229‐12 Gyártáselőkészítés feladatok - Faipari szakrajz (asztalos)
10230-12 Bútoripari termékek - Bútoripari szakrajz - Ábrázoló geometria (faipari technikus)

MKIK 2016
10230-16 Bútoripari termékek - Bútoripari szakrajz - Ábrázoló geometria (faipari technikus)
10230-16 Bútoripari termékek - Bútoripari szakrajz - Fakötések, alapszerkesztések (faipari technikus)

Tartalmak összehasonlítása

 GS 4-15 Faipari szakrajz Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
 Extra képsorozatok        ✓ 
 Extra 3D modellek       
 Extra szerkesztési lépések       
 Extra technológiai lépések       
Kapcsolódó könyvek
Épületasztalos szakrajz
240 oldal, Kiadás: 2018
GS 4-26
Gyakorlati munkafüzet asztalosoknak
168 oldal, Kiadás: 2012
GS 4-14