RSZ-0-18
Szerző(k): Tóth József

Épületszobrász szakmai ismeretek

ISBN: 963 864 706 X
Digitális terjedelem: 160 oldal
Nyomtatott terjedelem: 0 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2004
Foglalkozás(ok): Kőfaragó, műköves és épületszobrász

eBook online

Licenc
4 800 Ft

Az Épületszobrász szakmai ismeretek című könyv szerzője Tóth József Úr, a Várna utcai díszítőszobrász szakiskola gyakorlati oktatás vezetője.

A mű a hatvanas években íródott és számos kiadást megért régi szakmai könyvet váltja ki a kor követelményeinek megfelelő színvonalon.

  1. Általános bevezetés
5
  2. A díszítőszobrász, épületszobrász munkaterületei
7
    2.1. Díszítőszobrász
7
    2.2. Épületszobrász
8
  3. A szakma anyagai
9
    3.1. A gipsz
9
    3.2. Az agyag
11
    3.3. Formázóanyagok
11
    3.4. Merevítő anyagok
11
    3.5. Kenőanyagok
13
    3.6. Szigetelőanyagok
14
    3.7. Egyéb anyagok
15
  4. A szakma szerszámai, eszközei
16
  5. Rabicok
18
    5.1. A rabic szerkezet anyagai
19
    5.2. A rabic szerkezet készítés segédeszközei
19
    5.3. Sík rabicok készítése
23
      5.3.1. Öntött rabic kivitelezési folyamata
23
      5.3.2. Nyomott rabic kivitelezési folyamata
24
      5.3.3. Csapott rabic kivitelezési folyamata
25
    5.4. Íves rabicok
25
      5.4.1. Íves rabic készítés öntött megoldással
26
      5.4.2. Íves rabic készítés nyomott technológiával
26
      5.4.3. Csapott íves rabic készítés
26
      5.4.4. Összetett rabicok készítése
26
  6. Díszvakolatok
30
    6.1. Díszvakolat készítés hagyományos módon
30
    6.2. Diszvakolat készités, mümárvány munkák
35
      6.2.1. Anyagok
35
      6.2.2. Színezés
37
      6.2.3. Műmárvány-massza elkészítése
37
      6.2.4. Műmárvány-massza felhordása
39
      6.2.5. Előregyártott műmárványok
40
      6.2.6. Berakás
40
      6.2.7. Carrarai mintás műmárvány
41
  7. Sablonok
49
    7.1. A sablonok funkciójuk szerinti csoportosítása
50
    7.2. A sablon anyagai
51
    7.3. A sablon alkotói
51
    7.4. Az alkotórészek funkciói
51
    7.5. Az alkotórészek kapcsolata
52
    7.6. Az alkotórészek arányai
52
    7.7. Sablon alkotórészeinek kialakítási szabálya
53
    7.8. A sablonkészítés szabálya
53
    7.9. Sablonokkal szemben támasztott követelmények
54
  8. Gipsz tagozatok, párkányok előállítása műhelyben
59
    8.1. Tagozatokat párkányokat képző elemek
60
    8.2. Néhány fontos szabály a párkányok, tagozatok kialakításához
61
    8.3. Gipszhúzások alapfeltételei
62
    8.4. Gipszhúzások technológiai sorrendje
62
    8.5. Íves gipszhúzások
66
      8.5.1. Ívhúzás forgáspont felhasználásával működő sablonnal
67
    8.6. Íves húzás, íves vezető léc mellett
67
    8.7. Íves húzás, íves asztal felhasználásával
68
    8.8. Forgástest kialakítása húzással
69
    8.9. Lehúzó lemezek alkalmazása
71
    8.10. Szabad kézi sablon
71
    8.11. Speciális ívek
72
      8.11.1. Térgörbe ív kialakítása
72
      8.11.2. Ellipszis ív húzása
73
      8.11.3. Kosárív húzása
74
      8.11.4. Ellentétes ív húzása
74
  9. Helyszíni húzások
75
    9.1. Egyenes helyszíni húzások
75
      9.1.1. Tömörhúzás normál mészhabarcsból
76
      9.1.2. Üreges húzás, rabicpárkány készítés mészhabarcsból
77
      9.1.3. Helyszíni egyenes húzás gipszhabarcsból
77
      9.1.4. Helyszíni rabic párkány készítés gipszhabarcsból
78
      9.1.5. Helyszíni íves húzások
79
      9.1.6. Helyszíni húzások összedolgozása
79
  10. Formák
82
    10.1. Forma készítés anyagai
82
    10.2. Formák felosztása
82
    10.3. Keretforma
84
    10.4. Gipszformák
85
      10.4.1. Gipsz tükörforma
85
      10.4.2. Gipsz darabforma
86
      10.4.3. Gipsz stikliforma
88
      10.4.4. Húzott gipszforma
88
      10.4.5. Vak vagy kopogtató forma
89
    10.5. Agyagforma
91
    10.6. Enyvformák
91
      10.6.1. Enyv tükörforma
92
      10.6.2. Enyv köpenyes forma
94
      10.6.3. Kombinált forma
96
    10.7. Gumiformák
96
      10.7.1. Gumi tükörforma
102
      10.7.2. Gumiköpenyes forma
103
      10.7.3. Gumi darabforma
105
      10.7.4. Kombinált gumiforma
106
    10.8. Műkőforma
106
    10.9. Műgyantaforma
107
  11. Gipsz-műkő öntvények előállítása
108
    11.1. Gipszöntvények előállítása
108
    11.2. Üreges-öntés felrakásos eljárással
109
    11.3. Üreges-öntés fröcsköléses eljárással
110
    11.4. Belsőmagos gipszöntés
110
    11.5. Üreges-öntés pörgetéses eljárással
111
    11.6. Műkő öntés gipszformába
111
  12. Öntvények, gipszhúzások elhelyezése
112
    12.1. Helyezés ragasztásos eljárással
113
    12.2. Helyezés ragasztás és csavarozással
115
    12.3. Helyezés kötözéses eljárással
115
    12.4. Összedolgozások a helyezési munkánál
117
  13. Mintakészítés
119
    13.1. Gipszminták készítése
119
    13.2. Agyagminta készítés
122
  14. Helyszíni felrakások, javítások, retusálások
124
    14.1. Helyszíni felrakások
124
    14.2. Javítási munkák
125
    14.3. Retusálási munkák
126
  15. Oszlopok
127
    15.1. Helyszíni felhordással készülő oszlopok
128
  16. Szobrászati technikák
138
    16.1. Bronzöntés
138
  17. Gipszfeldolgozó gépek
142

MKIK 2012
10272‐12 Épületszobrász munkák

Kapcsolódó könyvek
Szárazépítő szakmai ismeretek
232 oldal, Kiadás: 2005
RSZ-0-19