GS-7-02
Szerző(k): Tóth Szonja Alexandra

Villamos áramkörök számításai

ISBN: 978 615 5720 61 1
Digitális terjedelem: 80 oldal
Nyomtatott terjedelem: 80 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2022
Foglalkozás(ok): Gépészet ágazat szakmái - Elektronika és elektrotechnika ágazat szakmái
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 100 Ft

eBook online

106
13
Licenc
2 100 Ft

Az alábbi kiadvány segítséget kíván nyújtani a villamos alapismeretek tantárgy programtantervében és kimeneti követelményeiben megjelölt elméleti és gyakorlati tudás és ismeretanyag elsajátításához.

A fejezetek elején lévő elméleti rész segít feleleveníteni a már tanult összefüggéseket. A kidolgozott példák eszközt adnak a feladatok megoldásához, logikájuk elsajátításához a feladatleírásból kigyűjtött adatoktól kezdve a tanult összefüggések alkalmazásáig. Mindezt a tudást pedig az önálló órai munka során vagy a házi feladatok megoldásakor lehet alkalmazni a kidolgozandó feladatokon keresztül.

Bízunk benne, hogy az elkészült könyv nagyban segíti majd a szakmai számítások megértését és azok készségszintű elsajátítását!

Jó munkát és eredményes vizsgát kíván a Szerző!

 

  1. Mértékegységek
7
    1.1. A mértékegységek alapjai
7
    1.2. Származtatott mértékegységek
7
    1.3. Prefixumok
8
    1.4. Mértékegységek átváltása
8
  2. Villamos alapfogalmak és számítások
11
    2.1. Töltés
11
    2.2. Áram
14
    2.3. Munka
16
    2.4. Feszültség
18
    2.5. Ellenállás
20
      2.5.1. Ohm törvénye
20
      2.5.2. Vezetékek ellenállása
22
      2.5.3. Az ellenállás hőmérsékletfüggése
25
    2.6. Teljesítmény
29
    2.7. Hatásfok
32
  3. Kapcsolások
33
    3.1. Soros kapcsolás
33
    3.2. Párhuzamos kapcsolás
40
    3.3. Vegyes kapcsolások
46
  4. Az összetett áramkör alaptörvényei
53
    4.1. Kirchhoff I. törvénye
53
    4.2. Kirchhoff II. törvénye
57
    4.3. Áramosztó
61
    4.4. Feszültségosztó
66
    4.5. A Norton–Thévenin-kapcsolás
69
  5. Megoldások
75

Tanterv: 2020

Ágazat: gépészet, elektronika és elektrotechnika

Szakma: összes vonatkozó szakma

Tanulási terület, tantárgy: Műszaki alapozás tanulási terület – Villamos alapismeretek (288 óra)

Kapcsolódó könyvek
Villamos alapismeretek
128 oldal, Kiadás: 2021
GS-7-01
Elektronika alapjai
240 oldal, Kiadás: 2023
GS-7-03