GS-7-01
Szerző(k): Mitykó Csaba - Szücs Zoltán

Villamos alapismeretek

ISBN: 978 615 5720 33 8
Digitális terjedelem: 128 oldal
Nyomtatott terjedelem: 128 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2021
Foglalkozás(ok): Gépészet ágazat szakmái - Elektronika és elektrotechnika ágazat szakmái
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 400 Ft

eBook online

50
9
1
Licenc
3 400 Ft

A Villamos alapismeretek című tankönyv felöleli a Műszaki alapozás nevű tanulási terület Villamos alapismeretek tantárgyának témaköreit, szakmai ismereteit a villamosságtani alapfogalmaktól az egyszerűbb áramkörök felépítésén és kialakításán keresztül a villamos biztonságtechnika témaköréig. Ismerteti a fontosabb villamos energiaforrásokat és fogyasztókat, valamint az áramkörök vizsgálatához használt mérőműszereket a hagyományos elektromechanikus mérőeszközöktől kezdve a legkorszerűbb virtuális műszerekig. Mindezzel a sikeres ágazati alapvizsgára való felkészülést segíti.

A könyv anyagának összeállításakor a szerzők elsődleges célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet az egyes jelenségekre, törvényszerűségekre, ezzel megalapozva a későbbi szakmai képzést és az általános gyakorlati ismeretek megszerzését. Kiemelt szempontjuk volt, hogy ne csak kész ismeretekkel szolgáljanak, hanem segítsék a tanulókat a környező világ önálló megismerésében. Épp ezért az egyes témakörökhöz a könyvben további érdekességek, olvasmányok és internetes linkek kapcsolódnak azzal a céllal, hogy az olvasókat további kutatásra, felfedezésre ösztönözzék, és felkeltsék az érdeklődést a villamos műszaki szakterület egyéb tantárgyai iránt.

  1. Villamos alapfogalmak
7
    1.1. A villamos töltés
7
    1.2. A villamos áram
8
    1.3. A villamos tér energiája, a villamos feszültség
9
    1.4. A villamos tér munkája, a villamos teljesítmény
10
    1.5. Az ellenállás
11
      1.5.1. Vezetékek ellenállása
12
      1.5.2. Az ellenállás hőmérsékletfüggése
14
      1.5.3. Az ellenállás mint alkatrész
15
        1.5.3.1. Furatszerelt technológia
15
        1.5.3.2. Felületszerelt ellenállások
17
    1.6. Fedezzük fel!
18
  2. Villamos áramkörök
19
    2.1. Mi a villamos áramkör?
19
    2.2. Soros kapcsolás
20
      2.2.1. Feszültségek soros áramkörben, a feszültség és az áram iránya
21
      2.2.2. A huroktörvény
22
      2.2.3. Soros áramkör eredő ellenállása
23
      2.2.4. Feszültségosztó
24
    2.3. Párhuzamos kapcsolás
25
      2.3.1. A csomóponti törvény
26
      2.3.2. Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője
26
      2.3.3. Áramosztó
28
    2.4. Vegyes kapcsolások
29
    2.5. Egyszerű energiaforrások
32
      2.5.1. Ideális és valóságos feszültségforrás
32
      2.5.2. A feszültségforrás üzemállapotai
32
        2.5.2.1. Üresjárás
32
        2.5.2.2. Rövidzárás
33
        2.5.2.3. Terhelés
34
      2.5.3. Feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása
35
        2.5.3.1. Feszültségforrások soros kapcsolása
35
        2.5.3.2. Feszültségforrások párhuzamos kapcsolása
36
      2.5.4. Feszültség- és áramforrások átalakítása
38
  3. Villamos energiaforrások és fogyasztók
39
    3.1. Villamos energiaforrások
39
      3.1.1. Kémiai elvű energiaforrások
40
      3.1.2. Generátoros energiaforrások
41
      3.1.3. Fényelektromos hatás
44
    3.2. Villamos fogyasztók
45
      3.2.1. A villamos fogyasztók fontosabb jellemzői
46
      3.2.2. Motoros fogyasztók
46
      3.2.3. Elektromágneses fogyasztók
47
      3.2.4. Elektromágneses hullámot kibocsátó fogyasztók
47
      3.2.5. Hőfejlesztő fogyasztók
48
      3.2.6. Kémiai folyamatokat felhasználó fogyasztók
50
  4. Villamos áramkörök ábrázolása
51
    4.1. A villamos rajz fogalma és fajtái
51
    4.2. A rajzok felépítése
57
      4.2.1. Rajzlapméret
57
      4.2.2. A rajzlapok elrendezése
57
      4.2.3. Szabványírás
58
      4.2.4. Vonalak
59
    4.3. Villamos rajzjelek
60
  5. Villamos áramkörök kialakítása
65
    5.1. Világítási áramkörök
65
      5.1.1. Egysarkú kapcsolás
65
      5.1.2. Kétsarkú (leválasztó) kapcsolás
66
      5.1.3. Váltókapcsolás
67
    5.2. Mágneskapcsoló (relé) alkalmazása
69
      5.2.1. A mágneskapcsoló
69
      5.2.2. Öntartó kapcsolás
70
      5.2.3. Kétkezes indítás
71
      5.2.4. Vészleállítás több helyről
72
      5.2.5. Készülék bekapcsolása és leállítása több helyről
73
  6. Villamos méréstechnika
75
    6.1. A méréstechnika alapfogalmai
75
    6.2. Mérőeszközök
77
      6.2.1. A mérőeszközök típusai
77
      6.2.2. A mérőeszközök jellemzői, részei
77
    6.3. Analóg mérőműszerek
78
      6.3.1. Elektromechanikus mérőeszközök
78
        6.3.1.1. Forgótekercses mérőszerkezet
78
        6.3.1.2. Lágyvasas mérőszerkezet
79
        6.3.1.3. Hányadosmérő műszer
79
        6.3.1.4. Elektrodinamikus mérőszerkezet
80
      6.3.2. Analóg multiméter
81
      6.3.3. Analóg mérőműszerek mérési hibái
82
    6.4. Digitális mérőműszerek
84
      6.4.1. A digitális műszerek működési elve
84
      6.4.2. A digitális műszerek mérési hibái
86
      6.4.3. Digitális multiméter
86
    6.5. Oszcilloszkóp
88
      6.5.1. Analóg oszcilloszkóp
88
      6.5.2. Digitális oszcilloszkóp
89
    6.6. Virtuális műszerek
90
      6.6.1. Az automatizált mérőrendszerek kialakulása
90
      6.6.2. Moduláris műszerek
91
      6.6.3. A virtuális műszerek megjelenése
92
      6.6.4. A virtuális műszerek használata
92
      6.6.5. Virtuális műszerek az oktatásban
94
  7. Villamos alapmérések
95
    7.1. Mérés előtt elvégzendő feladatok
95
    7.2. Mérési kategóriák
96
    7.3. Feszültségmérés
97
    7.4. Árammérés
98
    7.5. Ellenállásmérés
99
      7.5.1. Közvetett ellenállásmérés
99
      7.5.2. Mérés analóg ellenállásmérő műszerrel
99
      7.5.3. Ellenállásmérés digitális multiméterrel
100
    7.6. Folytonosságmérés digitális multiméterrel
101
    7.7. Mérések lakatfogó segítségével
101
      7.7.1. Váltakozó áram mérése lakatfogóval
101
      7.7.2. Egyenáram mérése lakatfogóval
102
    7.8. Mérési jegyzőkönyv
102
  8. Villamos biztonságtechnika
105
    8.1. A villamos áram élettani hatásai
105
      8.1.1. Az izmok összerándulása
105
      8.1.2. Az emberi test ellenállása
107
        8.1.2.1. A bőr ellenállása
107
        8.1.2.2. A test belső ellenállása
107
      8.1.3. Vegyi hatás
108
      8.1.4. Hőhatás
108
    8.2. Áramütés elleni védelem
109
      8.2.1. Passzív érintésvédelmi módok
110
      8.2.2. Aktív érintésvédelmi módok
111
    8.3. Feszültségmentesítés
114
      8.3.1. Teljes leválasztás
114
      8.3.2. Visszakapcsolás elleni biztosítás
115
      8.3.3. A villamos berendezés feszültségmentes állapotának ellenőrzése
116
      8.3.4. Földelés és rövidre zárás
117
      8.3.5. A közeli, feszültség alatti részek érintése elleni védelem
117
    8.4. Mentés kisfeszültségű áramkörből
118
      8.4.1. Áramütött személy kiszabadítása az áramkörből
118
        8.4.1.1. Mentés kikapcsolással, az áramkör megszakításával
119
        8.4.1.2. Mentés kikapcsolás nélkül
120
      8.4.2. Elsősegélynyújtás
120
        8.4.2.1. Eszméleténél lévő áramütött ellátása
120
        8.4.2.2. Eszméletlen áramütött ellátása
121
      8.4.3. A mentők értesítése
122
Irodalomjegyzék
123
Név- és tárgymutató
124

Villamos alapismeretek

Kapcsolódó könyvek
Villamos áramkörök számításai
80 oldal, Kiadás: 2022
GS-7-02
Elektronika alapjai
240 oldal, Kiadás: 2023
GS-7-03