GS 2-07
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila - Veres Réka

Parkettázási feladatok

ISBN: 978 963 9702 36 3
Terjedelem: 256 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2011
Foglalkozás(ok): Burkoló

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: előkészületben

db
990 Ft

E-Book - Tanári verzió

4
1
1
Licenc
29 400 Ft

A könyv első fejezeteiben a fát mint a parketták és faburkolatok alapvető nyersanyagát mutatjuk be. Ismertetjük a fa szerkezeti és kémiai felépítését, a parkettagyártáshoz használt fafajokat. A műszaki tulajdonságok között kiemeltük azokat, amelyek a burkolás, illetve a parkettázás során különös fontossággal bírnak.

A parkettázáshoz szükséges eszközök után a hagyományos és korszerű parkettákat, fapadlókat csoportosítjuk, rendszerezzük. A tanulók közben megismerkedhetnek az aljzatokkal szembeni követelményekkel, valamint a fapadlók általános rétegfelépítésével.

A könyv legnagyobb fejezetében az egyes padlótípusok kivitelezésének menetét mutatjuk be. A régebbi, hagyományos szerkezetektől haladunk a napjainkban elterjedt műszaki megoldások felé. Ezt a témakört gazdagon illusztráltuk technológiai folyamatokat bemutató ábrákkal, képsorozatokkal. A kész felület védelmét, felületi bevonásának lehetőségét külön fejezetben tárgyaljuk. Itt a felújítási ismeretek is helyet kaptak. A könyv a parkettázás lehetséges hibáinak, felújítási, javítási munkáinak ismertetésével zárul. A fejezetek végén az ismeretekre visszakérdező gyakorlófeladatokat helyeztünk el. A különböző típusú feladatok megoldása segíti a vizsgára való felkészülést.

A fejezetekben tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

  1. A fa mint ipari nyersanyag
5
    1.1. A faanyagokról
5
    1.2. Erdőgazdálkodás
6
    1.3. Elsődleges és másodlagos feldolgozás
8
    1.4. Erdei választékok
9
      1.4.1. Ipari fa
9
        1.4.1.1. Erdei késztermékek
10
        1.4.1.2. Elsődleges feldolgozású erdei választékok
10
      1.4.2. Tűzifa
11
Kérdések és gyakorlófeladatok
12
  2. A fa szerkezeti felépítése
13
    2.1. A fa mint növény
13
    2.2. A növényi sejt felépítése
14
      2.2.1. A sejtfal kialakulása és szerkezete
15
    2.3. A fatest makroszkópos szerkezete
15
      2.3.1. A fa szövetei
15
      2.3.2. A fa- és háncstest szöveteit felépítő sejtek
16
      2.3.3. A fa szövetrendszerei
18
    2.4. A fa makroszkópos szerkezete
18
      2.4.1. Anatómiai metszetek és irányok
18
      2.4.2. Elsődleges makroszkópos meghatározók
19
        2.4.2.1. Évgyűrűk
19
        2.4.2.2. Edények
22
        2.4.2.3. Bélsugarak
23
        2.4.2.4. Gyantajáratok
25
      2.4.3. Másodlagos makroszkópos meghatározók
26
        2.4.3.1. Szijács
26
        2.4.3.2. Geszt
26
        2.4.3.3. Kéreg
27
        2.4.3.4. Bél
29
        2.4.3.5. Bélfoltok
29
Kérdések és gyakorlófeladatok
30
  3. A fatest kémiai összetétele
33
    3.1. A fa elemi összetétele
33
    3.2. A fa vegyületei
33
      3.2.1. Sejtfalalkotó szerves anyagok (vázanyagok)
33
      3.2.2. Járulékos szerves anyagok
35
      3.2.3. A fa szervetlen anyagai
35
Kérdések és gyakorlófeladatok
36
  4. Ipari haszonfák
37
    4.1. Tűlevelű fafajok
37
      4.1.1. A tűlevelű fafajok elterjedése
37
      4.1.2. A tűlevelű fafajok általános szöveti tulajdonságai
37
      4.1.3. A tűlevelű fafajok általános műszaki tulajdonságai
37
      4.1.4. A tűlevelűek felhasználási területei
38
      4.1.5. A legelterjedtebb tűlevelű fafajok
39
        4.1.5.1. Lucfenyő (Picea abies Karst.)
39
        4.1.5.2. Erdeifenyő (Pinus silvestris L.)
39
        4.1.5.3. Feketefenyő (Pinus nigra L.)
40
        4.1.5.4. Vörösfenyő (Larix decidua Mill.)
40
    4.2. Lombos fafajok
41
      4.2.1. A lombos fafajok elterjedése
41
      4.2.2. A lombos fafajok szöveti tulajdonságai
41
      4.2.3. A lombos fafajok műszaki tulajdonságai
42
      4.2.4. A lombos fafajok felhasználási területei
42
      4.2.5. Kemény lombos fafajok
42
        4.2.5.1. Tölgyek (Quercus nemzetség)
42
        4.2.5.2. Bükk (Fagus silvatica L.)
43
        4.2.5.3. Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)
44
        4.2.5.4. Gyertyán (Carpinus betulus L.)
44
        4.2.5.5. Csertölgy (Quercus cerris L.)
45
        4.2.5.6. Madárcseresznye (Prunus avium L., Cerasus avium MOENCH.)
45
        4.2.5.7. Juhar (Acer nemzetség)
46
        4.2.5.8. Dió, közönséges dió (Juglans regia L.)
46
    4.3. Trópusi fafajok
47
      4.3.1. A trópusi fafajok elterjedése
47
      4.3.2. A trópusi fafajok általános szöveti tulajdonságai
47
      4.3.3. A trópusi fafajok műszaki tulajdonságai
47
      4.3.4. Délkelet-ázsiai fafajok
48
      4.3.5. Afrikai fafajok
48
      4.3.6. Közép- és dél-amerikai fafajok
48
Kérdések és gyakorlófeladatok
49
  5. A fa hibái, betegségei
51
    5.1. A fa hibái
51
      5.1.1. A törzs alaki hibái
51
      5.1.2. Szövetszerkezeti hibák
52
      5.1.3. Az élő fa repedései
53
    5.2. A faanyag betegségei
54
      5.2.1. Farontó gombák
54
      5.2.2. Farontó rovarok
56
  5.3 Favédelmi eljárások
57
Kérdések és gyakorlófeladatok
59
  6. Fából készült ipari alapanyagok
61
    6.1. Fűrészipari termékek
61
      6.1.1. Fűrészáru választékok és minőségi besorolás
62
        6.1.1.1. Fenyő fűrészáru választékok és minőségi követelmények
63
        6.1.1.2. Lombos fűrészáru választékok és minőségi követelmények
63
      6.1.2. A fűrészáru méreteinek és térfogatának meghatározása
63
      6.1.3. A fűrészáruk megnevezései
64
    6.2. Furnérok
64
    6.3. Lemezipari termékek
65
      6.3.1. Rétegelt termékek
66
        6.3.1.1. Rétegelt lemezek
66
        6.3.1.2. Rétegelt idomok, fatömbök
66
        6.3.1.3. Rétegelt furnérgerendák, épülettartók
67
        6.3.1.4. Háromrétegű falemezek (falapok)
67
      6.3.2. Bútorlapok
67
    6.4. Agglomerált termékek
68
      6.4.1. Faforgács lapok
68
      6.4.2. OSB lapok
68
      6.4.3. Farostlemezek
69
      6.4.4. Parallam (furnércsíkokból préselt épületfa)
70
Kérdések és gyakorlófeladatok
71
  7. A fa műszaki tulajdonságai
73
    7.1. A fa sűrűsége
73
      7.1.1. A sűrűséget befolyásoló tényezők
73
    7.2. A fa hőtani tulajdonságai
74
      7.2.1. Hőtágulás
74
      7.2.2. Hővezető képesség
75
      7.2.3. A fa égési jellemzői
76
    7.3. A fa akusztikai tulajdonságai
77
      7.3.1. A fa hangvezető képessége
77
      7.3.2. A fa hangszigetelő képessége
78
    7.4. A fa elektromos tulajdonságai
78
    7.5. A faanyag külső megjelenése
78
      7.5.1. A fa színe
78
      7.5.2. A fa rajzolata
79
      7.5.3. A fa fénye
80
    7.6. A fa mechanikai tulajdonságai
80
      7.6.1. A fa rugalmassága
80
        7.6.1.1. Igénybevétel, alakváltozás
80
        7.6.1.2. A fa rugalmasságát befolyásoló tényezők
81
      7.6.2. A fa szilárdsága
82
        7.6.2.1. A fa szilárdságát befolyásoló tényezők
83
      7.6.3. A fa keménysége
84
      7.6.4. A faanyag kopásállósága
86
Kérdések és gyakorlófeladatok
87
  8. A fa alapanyag előkészítése
91
    8.1. Faanyagok szárítása
91
      8.1.1. A fa alapanyag természetes szárítása
92
        8.1.1.1. Hagyományos máglyák
93
        8.1.1.2. Egységrakatos máglyák
93
        8.1.1.3. Rakodólapos máglyák
93
      8.1.2. A faanyag mesterséges szárítása
94
        8.1.2.1. Konvekciós szárítók
94
        8.1.2.2. Kondenzációs szárítók
96
        8.1.2.3. Vákuumszárítók
96
    8.2. A faanyag termikus kezelései
97
      8.2.1. faanyagok gőzölése
97
      8.2.2. A faanyagok magas hőmérsékleten végzett hőkezelése
98
    8.3. A faanyagok modifikálása
98
Kérdések és gyakorlófeladatok
100
  9. A parkettázási munkák eszközei
101
    9.1. A mérés és jelölés segédeszközei
101
    9.2. A famegmunkálás eszközei
103
      9.2.1. Fűrészek
103
        9.2.1.1. Fűrésztípusok
103
        9.2.1.2. A fűrészelés általános menete
105
        9.2.1.3. A fűrészek karbantartása
105
      9.2.2. Vésők
106
      9.2.3. Gyaluk
107
    9.3. A famegmunkálás gépei
108
      9.3.1. A fűrészelés gépi eszközei
108
      9.3.2. A fúrás gépi eszközei
109
      9.3.3. Csiszológépek
110
    9.4. A beállítás, elhelyezés eszközei
111
    9.5. Egyéb eszközök
112
    9.6. Baleset-elhárítás, karbantartás
113
Kérdések és gyakorlófeladatok
115
  10. Fapadlók, parketták osztályozása, típusai
117
    10.1. A fa padlóburkolatok osztályozása
117
      10.1.1. Rétegszám szerinti csoportosítás
117
      10.1.2. Fektetési mód szerinti csoportosítás
118
      10.1.3. Rendeltetés és elhelyezkedés szerinti csoportosítás
118
    10.2. Fa padlóburkolatok általános rétegfelépítése
119
    10.3. A fapadlók típusai, szerkezetei
121
      10.3.1. Fapadlók
121
        10.3.1.1. Hajópadló
121
        10.3.1.2. Svédpadló
121
      10.3.2. Parketták
122
        10.3.2.1. Hagyományos vakpadló
123
        10.3.2.2. Ragasztott vakpadlók
124
        10.3.2.3. Csaphornyos parketta
124
        10.3.2.4. Lamellaparketta
127
        10.3.2.5. Mozaikparketta
127
        10.3.2.6. Szalagparketta
128
        10.3.2.7. Ipari parketta
129
      10.3.3. Laminált padló
129
      10.3.4. Különleges fa padlóburkolatok
130
        10.3.4.1. Intarzia parketta
130
        10.3.4.2. Parafa parketta
131
        10.3.4.3. Sportpadlók
132
        10.3.4.4. Kültéri fapadlók
133
        10.3.4.5. Bambusz parketta
135
Kérdések és gyakorlófeladatok
136
  11. Fapadlókkal szembeni követelmények
139
    11.1. A fa padlóburkolatokat érő hatások
139
      11.1.1. Környezeti hatások
139
      11.1.2. Használatból adódó igénybevételek
140
    11.2. Általános követelmények
140
      11.2.1. Szabványok
140
      11.2.2. A fa parkettaelemekre vonatkozó általános követelmények
140
        11.2.2.1. Felületi megjelenés
140
        11.2.2.2. Mérettűrések
140
        11.2.2.3. Nedvességtartalom
141
    11.3. A parkettaelemek jelölése
141
Kérdések és gyakorlófeladatok
142
  12. Fa padlóburkolatok rajzai, mennyiség-meghatározás
143
    12.1. A fa padlóburkolatokat rajzai
143
    12.2. Mennyiség-meghatározás
145
      12.2.1. Vakpadló mennyisége
145
      12.2.2. Parkettaelemek mennyisége
149
  13. Fa padlóburkolatok fektetése
155
    13.1. A burkolat aljzata
155
    13.2. Az aljzattal szembeni követelmények, a fogadófelület előkészítése
156
      13.2.1. Szilárdság és keménység
156
      13.2.2. Felületi egyenletesség
157
      13.2.3. Repedésmentesség
158
      13.2.4. Nedvességtartalom
159
      13.2.5. Hőmérséklet
160
      13.2.6. Tisztaság
160
    13.3. A burkolatok fogadószerkezetének kialakítása
161
      13.3.1. Vakpadló készítése
162
        13.3.1.1. Aljzatra épített (erősített) vakpadló
162
        13.3.1.2. Feltöltésbe ágyazott vakpadló
165
      13.3.2. Ragasztott vakpadló készítése
166
      13.3.3. Úsztatott lemezborítás készítése
167
    13.4. Hajópadló készítése
168
      13.4.1. Előkészítő műveletek
168
      13.4.2. Hajópadló lerakása
169
    13.5. Parketták fektetése
172
      13.5.1. A parkettázás feltételei
172
      13.5.2. Szegezett parketták fektetése
173
        13.5.2.1. Fallécek fektetése
173
        13.5.2.2. Parketta (és falléc) szegezése
174
        13.5.2.3. Parkettalécek lerakása fal mellől indulva (kezdősorral)
174
        13.5.2.4. Parkettalécek lerakása a helyiség középvonalától indulva (vezérsorral)
179
      13.5.3. Ragasztott parketták fektetése
182
        13.5.3.1. Alapozók
182
        13.5.3.2. Parkettaragasztók
184
        13.5.3.3. Teljes felületű ragasztás
188
        13.5.3.4. Sávos ragasztás
192
        13.5.3.5. Mozaikparketta ragasztása
194
      13.5.4. Úsztatott parketták fektetése
195
        13.5.4.1. Az aljzat előkészítése és az alátétlemezek fektetése
196
        13.5.4.2. Szalagparketták fektetése
198
        13.5.4.3. Laminált padlók fektetése
200
        13.5.4.4. Úsztatott parketták fektetése padlófűtés esetén
205
    13.6. Szegélyek, dilatációk, burkolatváltások
206
      13.6.1. Falszegélyek
206
        13.6.1.1. Falszegélyek aljzathoz erősített padlóburkolatoknál
206
        13.6.1.2. Falszegélyek úsztatott padlóburkolatoknál
207
      13.6.2. Dilatációs hézagok
208
      13.6.3. Burkolatváltások
209
Kérdések és gyakorlófeladatok
210
  14. Fapadlók felületkezelése
219
    14.1. A padlófelület csiszolása, hézagolás
219
    14.2. Alapozás
222
    14.3. A padlófelület lakkozása
223
      14.3.1. Lakkok
224
      14.3.2. Lakkozás
226
    14.4. Felületkezelés olajjal
228
    14.5. Felületkezelés viasszal
229
    14.6. Padlóápolás
231
Kérdések és gyakorlófeladatok
232
  15. A fapadlók javítása
233
    15.1. A fapadlók jellemző hibái, károsodásai
233
      15.1.1. Kedvezőtlen környezeti adottságok
233
      15.1.2. Rossz anyaghasználat
235
      15.1.3. Kivitelezési hibák
235
      15.1.4. Hiányos vagy helytelen karbantartás
236
    15.2. A fa padlóburkolatok javítása
237
      15.2.1. Hajópadló javítása
237
      15.2.2. Szegezett parketta javítása
239
      15.2.3. Ragasztott parketták javítása
240
      15.2.4. Úsztatott parketták javítása
241
      15.2.5. Kisebb felületi sérülések javítása
242
    15.3. A felületképzés felújítása
242
Kérdések és gyakorlófeladatok
244
Melléklet: Fafajok jellemző rajzolata
245

MKIK 2012
10226-12 Asztalosipari termékek gyártása

  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír alapú X X
 Használható: Tablet (mobiltelefon) X
 Használható: PC, kivetítő, interaktív tábla X X
 Oldalak, képek: fekete-fehér X X
 Oldalak, képek: színes X
 Nagyítás: szöveg, rajz, kép X
 Kiadói extra tartalmak X
 Saját kiegészítések elhelyezése X X
 Internet, böngésző szükséges X
 Hozzáférés korlátlan 1 vagy 2 év 1 vagy 2 év

 

Kapcsolódó könyvek
Épületburkoló szakrajz
316 oldal, Kiadás: 2008
GS 2-03
Gyakorlati munkafüzet burkolóknak
216 oldal, Kiadás: 2011
GS 2-08
Hidegburkolási feladatok
384 oldal, Kiadás: 2019
GS 2-09
Melegburkolási feladatok
92 oldal, Kiadás: 2010
GS 2-06