GS 2-07
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila - Veres Réka

Parkettázási feladatok

ISBN: 978-963-9702-36-3
Terjedelem: 256 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2011
Foglalkozás(ok): Burkoló

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

5 000 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

Licenc
3 000 Ft

E-Book - Tanári verzió

4
1
1
Licenc
30 000 Ft

A könyv első fejezeteiben a fát mint a parketták és faburkolatok alapvető nyersanyagát mutatjuk be. Ismertetjük a fa szerkezeti és kémiai felépítését, a parkettagyártáshoz használt fafajokat. A műszaki tulajdonságok között kiemeltük azokat, amelyek a burkolás, illetve a parkettázás során különös fontossággal bírnak.

A parkettázáshoz szükséges eszközök után a hagyományos és korszerű parkettákat, fapadlókat csoportosítjuk, rendszerezzük. A tanulók közben megismerkedhetnek az aljzatokkal szembeni követelményekkel, valamint a fapadlók általános rétegfelépítésével.

A könyv legnagyobb fejezetében az egyes padlótípusok kivitelezésének menetét mutatjuk be. A régebbi, hagyományos szerkezetektől haladunk a napjainkban elterjedt műszaki megoldások felé. Ezt a témakört gazdagon illusztráltuk technológiai folyamatokat bemutató ábrákkal, képsorozatokkal. A kész felület védelmét, felületi bevonásának lehetőségét külön fejezetben tárgyaljuk. Itt a felújítási ismeretek is helyet kaptak. A könyv a parkettázás lehetséges hibáinak, felújítási, javítási munkáinak ismertetésével zárul. A fejezetek végén az ismeretekre visszakérdező gyakorlófeladatokat helyeztünk el. A különböző típusú feladatok megoldása segíti a vizsgára való felkészülést.

A fejezetekben tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

1. A fa mint ipari nyersanyag
5
1.1. A faanyagokról
5
1.2. Erdőgazdálkodás
6
1.3. Elsődleges és másodlagos feldolgozás
8
1.4. Erdei választékok
9
1.4.1. Ipari fa
9
1.4.1.1. Erdei késztermékek
10
1.4.1.2. Elsődleges feldolgozású erdei választékok
10
1.4.2. Tűzifa
11
Kérdések és gyakorlófeladatok
12
2. A fa szerkezeti felépítése
13
2.1. A fa mint növény
13
2.2. A növényi sejt felépítése
14
2.2.1. A sejtfal kialakulása és szerkezete
15
2.3. A fatest makroszkópos szerkezete
15
2.3.1. A fa szövetei
15
2.3.2. A fa- és háncstest szöveteit felépítő sejtek
16
2.4.1. Anatómiai metszetek és irányok
18
2.4. A fa makroszkópos szerkezete
18
2.3.3. A fa szövetrendszerei
18
2.4.2. Elsődleges makroszkópos meghatározók
19
2.4.2.1. Évgyűrűk
19
2.4.2.2. Edények
22
2.4.2.3. Bélsugarak
23
2.4.2.4. Gyantajáratok
25
2.4.3.2. Geszt
26
2.4.3.1. Szijács
26
2.4.3. Másodlagos makroszkópos meghatározók
26
2.4.3.3. Kéreg
27
2.4.3.4. Bél
29
2.4.3.5. Bélfoltok
29
Kérdések és gyakorlófeladatok
30
3.2.1. Sejtfalalkotó szerves anyagok (vázanyagok)
33
3.2. A fa vegyületei
33
3.1. A fa elemi összetétele
33
3. A fatest kémiai összetétele
33
3.2.2. Járulékos szerves anyagok
35
3.2.3. A fa szervetlen anyagai
35
Kérdések és gyakorlófeladatok
36
4.1.3. A tűlevelű fafajok általános műszaki tulajdonságai
37
4.1.2. A tűlevelű fafajok általános szöveti tulajdonságai
37
4.1.1. A tűlevelű fafajok elterjedése
37
4.1. Tűlevelű fafajok
37
4. Ipari haszonfák
37
4.1.4. A tűlevelűek felhasználási területei
38
4.1.5. A legelterjedtebb tűlevelű fafajok
39
4.1.5.1. Lucfenyő (Picea abies Karst.)
39
4.1.5.2. Erdeifenyő (Pinus silvestris L.)
39
4.1.5.3. Feketefenyő (Pinus nigra L.)
40
4.1.5.4. Vörösfenyő (Larix decidua Mill.)
40
4.2.2. A lombos fafajok szöveti tulajdonságai
41
4.2.1. A lombos fafajok elterjedése
41
4.2. Lombos fafajok
41
4.2.3. A lombos fafajok műszaki tulajdonságai
42
4.2.4. A lombos fafajok felhasználási területei
42
4.2.5. Kemény lombos fafajok
42
4.2.5.1. Tölgyek (Quercus nemzetség)
42
4.2.5.2. Bükk (Fagus silvatica L.)
43
4.2.5.3. Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)
44
4.2.5.4. Gyertyán (Carpinus betulus L.)
44
4.2.5.6. Madárcseresznye (Prunus avium L., Cerasus avium MOENCH.)
45
4.2.5.5. Csertölgy (Quercus cerris L.)
45
4.2.5.7. Juhar (Acer nemzetség)
46
4.2.5.8. Dió, közönséges dió (Juglans regia L.)
46
4.3. Trópusi fafajok
47
4.3.1. A trópusi fafajok elterjedése
47
4.3.2. A trópusi fafajok általános szöveti tulajdonságai
47
4.3.3. A trópusi fafajok műszaki tulajdonságai
47
4.3.6. Közép- és dél-amerikai fafajok
48
4.3.5. Afrikai fafajok
48
4.3.4. Délkelet-ázsiai fafajok
48
Kérdések és gyakorlófeladatok
49
5. A fa hibái, betegségei
51
5.1. A fa hibái
51
5.1.1. A törzs alaki hibái
51
5.1.2. Szövetszerkezeti hibák
52
5.1.3. Az élő fa repedései
53
5.2.1. Farontó gombák
54
5.2. A faanyag betegségei
54
5.2.2. Farontó rovarok
56
5.3 Favédelmi eljárások
57
Kérdések és gyakorlófeladatok
59
6. Fából készült ipari alapanyagok
61
6.1. Fűrészipari termékek
61
6.1.1. Fűrészáru választékok és minőségi besorolás
62
6.1.2. A fűrészáru méreteinek és térfogatának meghatározása
63
6.1.1.2. Lombos fűrészáru választékok és minőségi követelmények
63
6.1.1.1. Fenyő fűrészáru választékok és minőségi követelmények
63
6.1.3. A fűrészáruk megnevezései
64
6.2. Furnérok
64
6.3. Lemezipari termékek
65
6.3.1. Rétegelt termékek
66
6.3.1.1. Rétegelt lemezek
66
6.3.1.2. Rétegelt idomok, fatömbök
66
6.3.2. Bútorlapok
67
6.3.1.4. Háromrétegű falemezek (falapok)
67
6.3.1.3. Rétegelt furnérgerendák, épülettartók
67
6.4. Agglomerált termékek
68
6.4.1. Faforgács lapok
68
6.4.2. OSB lapok
68
6.4.3. Farostlemezek
69
6.4.4. Parallam (furnércsíkokból préselt épületfa)
70
Kérdések és gyakorlófeladatok
71
7.1.1. A sűrűséget befolyásoló tényezők
73
7.1. A fa sűrűsége
73
7. A fa műszaki tulajdonságai
73
7.2. A fa hőtani tulajdonságai
74
7.2.1. Hőtágulás
74
7.2.2. Hővezető képesség
75
7.2.3. A fa égési jellemzői
76
7.3. A fa akusztikai tulajdonságai
77
7.3.1. A fa hangvezető képessége
77
7.5.1. A fa színe
78
7.5. A faanyag külső megjelenése
78
7.4. A fa elektromos tulajdonságai
78
7.3.2. A fa hangszigetelő képessége
78
7.5.2. A fa rajzolata
79
7.6.1.1. Igénybevétel, alakváltozás
80
7.6.1. A fa rugalmassága
80
7.6. A fa mechanikai tulajdonságai
80
7.5.3. A fa fénye
80
7.6.1.2. A fa rugalmasságát befolyásoló tényezők
81
7.6.2. A fa szilárdsága
82
7.6.2.1. A fa szilárdságát befolyásoló tényezők
83
7.6.3. A fa keménysége
84
7.6.4. A faanyag kopásállósága
86
Kérdések és gyakorlófeladatok
87
8.1. Faanyagok szárítása
91
8. A fa alapanyag előkészítése
91
8.1.1. A fa alapanyag természetes szárítása
92
8.1.1.1. Hagyományos máglyák
93
8.1.1.2. Egységrakatos máglyák
93
8.1.1.3. Rakodólapos máglyák
93
8.1.2. A faanyag mesterséges szárítása
94
8.1.2.1. Konvekciós szárítók
94
8.1.2.3. Vákuumszárítók
96
8.1.2.2. Kondenzációs szárítók
96
8.2. A faanyag termikus kezelései
97
8.2.1. faanyagok gőzölése
97
8.2.2. A faanyagok magas hőmérsékleten végzett hőkezelése
98
8.3. A faanyagok modifikálása
98
Kérdések és gyakorlófeladatok
100
9. A parkettázási munkák eszközei
101
9.1. A mérés és jelölés segédeszközei
101
9.2.1.1. Fűrésztípusok
103
9.2.1. Fűrészek
103
9.2. A famegmunkálás eszközei
103
9.2.1.2. A fűrészelés általános menete
105
9.2.1.3. A fűrészek karbantartása
105
9.2.2. Vésők
106
9.2.3. Gyaluk
107
9.3.1. A fűrészelés gépi eszközei
108
9.3. A famegmunkálás gépei
108
9.3.2. A fúrás gépi eszközei
109
9.3.3. Csiszológépek
110
9.4. A beállítás, elhelyezés eszközei
111
9.5. Egyéb eszközök
112
9.6. Baleset-elhárítás, karbantartás
113
Kérdések és gyakorlófeladatok
115
10.1.1. Rétegszám szerinti csoportosítás
117
10.1. A fa padlóburkolatok osztályozása
117
10. Fapadlók, parketták osztályozása, típusai
117
10.1.2. Fektetési mód szerinti csoportosítás
118
10.1.3. Rendeltetés és elhelyezkedés szerinti csoportosítás
118
10.2. Fa padlóburkolatok általános rétegfelépítése
119
10.3. A fapadlók típusai, szerkezetei
121
10.3.1. Fapadlók
121
10.3.1.1. Hajópadló
121
10.3.1.2. Svédpadló
121
10.3.2. Parketták
122
10.3.2.1. Hagyományos vakpadló
123
10.3.2.2. Ragasztott vakpadlók
124
10.3.2.3. Csaphornyos parketta
124
10.3.2.4. Lamellaparketta
127
10.3.2.5. Mozaikparketta
127
10.3.2.6. Szalagparketta
128
10.3.2.7. Ipari parketta
129
10.3.3. Laminált padló
129
10.3.4.1. Intarzia parketta
130
10.3.4. Különleges fa padlóburkolatok
130
10.3.4.2. Parafa parketta
131
10.3.4.3. Sportpadlók
132
10.3.4.4. Kültéri fapadlók
133
10.3.4.5. Bambusz parketta
135
Kérdések és gyakorlófeladatok
136
11.1.1. Környezeti hatások
139
11.1. A fa padlóburkolatokat érő hatások
139
11. Fapadlókkal szembeni követelmények
139
11.1.2. Használatból adódó igénybevételek
140
11.2. Általános követelmények
140
11.2.1. Szabványok
140
11.2.2. A fa parkettaelemekre vonatkozó általános követelmények
140
11.2.2.1. Felületi megjelenés
140
11.2.2.2. Mérettűrések
140
11.3. A parkettaelemek jelölése
141
11.2.2.3. Nedvességtartalom
141
Kérdések és gyakorlófeladatok
142
12. Fa padlóburkolatok rajzai, mennyiség-meghatározás
143
12.1. A fa padlóburkolatokat rajzai
143
12.2. Mennyiség-meghatározás
145
12.2.1. Vakpadló mennyisége
145
12.2.2. Parkettaelemek mennyisége
149
13.1. A burkolat aljzata
155
13. Fa padlóburkolatok fektetése
155
13.2. Az aljzattal szembeni követelmények, a fogadófelület előkészítése
156
13.2.1. Szilárdság és keménység
156
13.2.2. Felületi egyenletesség
157
13.2.3. Repedésmentesség
158
13.2.4. Nedvességtartalom
159
13.2.5. Hőmérséklet
160
13.2.6. Tisztaság
160
13.3. A burkolatok fogadószerkezetének kialakítása
161
13.3.1. Vakpadló készítése
162
13.3.1.1. Aljzatra épített (erősített) vakpadló
162
13.3.1.2. Feltöltésbe ágyazott vakpadló
165
13.3.2. Ragasztott vakpadló készítése
166
13.3.3. Úsztatott lemezborítás készítése
167
13.4. Hajópadló készítése
168
13.4.1. Előkészítő műveletek
168
13.4.2. Hajópadló lerakása
169
13.5. Parketták fektetése
172
13.5.1. A parkettázás feltételei
172
13.5.2. Szegezett parketták fektetése
173
13.5.2.1. Fallécek fektetése
173
13.5.2.2. Parketta (és falléc) szegezése
174
13.5.2.3. Parkettalécek lerakása fal mellől indulva (kezdősorral)
174
13.5.2.4. Parkettalécek lerakása a helyiség középvonalától indulva (vezérsorral)
179
13.5.3.1. Alapozók
182
13.5.3. Ragasztott parketták fektetése
182
13.5.3.2. Parkettaragasztók
184
13.5.3.3. Teljes felületű ragasztás
188
13.5.3.4. Sávos ragasztás
192
13.5.3.5. Mozaikparketta ragasztása
194
13.5.4. Úsztatott parketták fektetése
195
13.5.4.1. Az aljzat előkészítése és az alátétlemezek fektetése
196
13.5.4.2. Szalagparketták fektetése
198
13.5.4.3. Laminált padlók fektetése
200
13.5.4.4. Úsztatott parketták fektetése padlófűtés esetén
205
13.6. Szegélyek, dilatációk, burkolatváltások
206
13.6.1. Falszegélyek
206
13.6.1.1. Falszegélyek aljzathoz erősített padlóburkolatoknál
206
13.6.1.2. Falszegélyek úsztatott padlóburkolatoknál
207
13.6.2. Dilatációs hézagok
208
13.6.3. Burkolatváltások
209
Kérdések és gyakorlófeladatok
210
14.1. A padlófelület csiszolása, hézagolás
219
14. Fapadlók felületkezelése
219
14.2. Alapozás
222
14.3. A padlófelület lakkozása
223
14.3.1. Lakkok
224
14.3.2. Lakkozás
226
14.4. Felületkezelés olajjal
228
14.5. Felületkezelés viasszal
229
14.6. Padlóápolás
231
Kérdések és gyakorlófeladatok
232
15. A fapadlók javítása
233
15.1. A fapadlók jellemző hibái, károsodásai
233
15.1.1. Kedvezőtlen környezeti adottságok
233
15.1.2. Rossz anyaghasználat
235
15.1.3. Kivitelezési hibák
235
15.1.4. Hiányos vagy helytelen karbantartás
236
15.2.1. Hajópadló javítása
237
15.2. A fa padlóburkolatok javítása
237
15.2.2. Szegezett parketta javítása
239
15.2.3. Ragasztott parketták javítása
240
15.2.4. Úsztatott parketták javítása
241
15.2.5. Kisebb felületi sérülések javítása
242
15.3. A felületképzés felújítása
242
Kérdések és gyakorlófeladatok
244
Melléklet: Fafajok jellemző rajzolata
245

MKIK 2012
10226-12 Asztalosipari termékek gyártása

Tartalmak összehasonlítása

 GS 2-07 Parkettázási feladatok Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
 Extra 3D        
 Extra kép       
 Extra képsorozat       
Kapcsolódó könyvek
Épületburkoló szakrajz
316 oldal, Kiadás: 2008
GS 2-03
Melegburkolási feladatok
92 oldal, Kiadás: 2011
GS 2-06
Gyakorlati munkafüzet burkolóknak
216 oldal, Kiadás: 2012
GS 2-08
Hidegburkolási feladatok
384 oldal, Kiadás: 2014
GS 2-09