GS 0-29
Szerző(k): Fleischmann Anna - Stelcz István - Szerényi Attila

Munkajogi és vállalkozási ismeretek

ISBN: 978 963 9702 51 6
Terjedelem: 136 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2012
Foglalkozás(ok): A szakképzés minden területe

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

1 650 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

6
12
Licenc
990 Ft

E-Book - Tanári verzió

6
12
Licenc
9 900 Ft

Összeállításánál az MKIK által kidolgozott központi programok ajánlásait és a szóbeli vizsgakérdéseket vettük figyelembe. A könyv emellett igazodik a legújabb jogszabályi változásokhoz (2012. I törvény). Rövid jogi fogalom-ismertetés után az Új Munka Törvénykönyve alapján kiemeltük azokat a legfontosabb ismereteket, amelyeket mint leendő munkavállalónak, valamint munkaadónak ismernie kell a szakképzésben résztvevőknek. Foglalkozunk a ma már elterjedt munkaerő kölcsönzés alapszabályaival, valamint a nagyobb munkahelyen dolgozók számára fontos a munkaügyi kapcsolatokkal (szakszervezet, üzemi tanács stb.). A jogi ismeretek után a vállalkozásokkal kapcsolatos fejezetek következnek. Bemutatjuk azok környezetét, legfontosabb típusait (azok jellegzetességeivel), alapítását, gazdálkodását. A központi programokban nem szerepelt, de alapvető számviteli, adózási, társadalombiztosítási ismereteket is adunk a tanulóknak. A könyvet a vállalkozások megszűnésének lehetőségeivel zárjuk.

A tartalomban elsősorban a hétköznapi gyakorlatban is használható legfontosabb teendőkre, szabályokra helyeztük a hangsúlyt. A törzsanyag mellett gyakorlati-számolási feladatokat, esettanulmányokat, gyűjtőmunkára ösztönzö feladatokat, összefoglaló kérdéseket helyeztünk el, hogy a témák könnyebben feldolgozhatók legyenek és felkeltsük a tanulók érdeklődését.

 

 

1. Jogi alapfogalmak
5
1.1. A normák
5
1.2. A jog fogalma, funkciói
5
1.3. Jogterületek, jogágak
6
1.4. Jogforrások hierarchiája
6
1.5. Jogalkalmazás
7
Az állam szervezeti felépítése
9
A Polgári Törvénykönyvről
13
2. A munkajog helye a jogrendszerben
15
2.1. Munkajog által szabályozott viszonyok
15
2.2. A munkajog kapcsolata más jogterületekkel
15
2.3. Alaptörvény és a munkajog kapcsolata
16
3.1.3. Általános magatartási követelmények
17
3.1.2. A törvény hatálya
17
3.1.1. A törvény célja
17
3.1. Bevezető rendelkezések
17
3. A Munka Törvénykönyve
17
3.1.4. Személyhez fűződő jogok védelme
18
3.1.5. Az egyenlő bánásmód követelménye
19
3.2. Jognyilatkozatok
19
3.2.1. A jognyilatkozatok fajtái
19
3.2.2. A jognyilatkozatok közlése
20
3.2.3. A jognyilatkozatok érvénytelenítése
20
3.3.2. A munkaviszony létesítése
21
3.3.1. A munkaviszony alanyai
21
3.3. A munkaviszony
21
3.3.3. A munkaszerződés teljesítése
22
3.4. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
26
3.4.1. A felmondás
26
3.4.2. Csoportos létszámcsökkentés
27
3.4.4. Azonnali hatályú felmondás
28
3.4.3. Végkielégítés
28
3.4.5. Eljárás a munkaviszony megszűnése (megszüntetése) esetén
29
3.4.6. Munkaviszony jogellenes megszüntetése
29
3.5. A munka- és pihenőidő
30
3.5.1. A munkaidő
30
3.5.2. A munkaidő-beosztás szabályai
30
3.5.5. Rendkívüli munkaidő, ügyelet és készenlét
31
3.5.4. Pihenőidők
31
3.5.3. Munkaidő vasárnap vagy munkaszüneti napon
31
3.5.6. Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések
33
3.5.7. Szabadság
34
3.5.8. A szabadság kiadása
35
3.5.9. Betegszabadság, szülési és fizetés nélküli szabadság
36
3.5.10. A munka- és pihenőidő nyilvántartása
37
3.6. A munka díjazása
38
3.6.1. Az alapbér
38
3.6.2. A bérpótlék
40
3.6.4. A munkabér védelme
41
3.6.3. Díjazás munkavégzés hiányában, távolléti díj
41
3.7. Kártérítési felelősség
43
3.7.1. A munkáltató kártérítési felelőssége
43
3.7.2. A munkavállaló kártérítési felelőssége
44
3.7.3. Felelősség a leltárhiányért
45
3.7.4. A munkavállalói biztosíték
45
A munkaviszony egyes típusai
47
4. További munkaügyi szabályok
51
4.1. A munkaerő-kölcsönzés
51
4.2. Az iskolaszövetkezet és tagja közti munkaviszony
52
4.3. Versenytilalmi megállapodás
53
4.4. Tanulmányi szerződés
53
5.1. Az üzemi tanács
55
5. Munkaügyi kapcsolatok
55
5.2. A szakszervezet
58
5.3. A kollektív szerződés
58
5.4. A munkaügyi vita
59
6.1.3. Az áru
61
6.1.2. A piac
61
6.1.1. Gazdálkodás
61
6.1. A piac
61
6. A vállalkozások környezete
61
6.1.4. A pénz
62
6.2. Az ár kialakulása a piacon
62
6.2.1. Kereslet
62
6.2.2. Kínálat
63
6.2.3. Az állam szerepe
64
6.3. Marketing tevékenység
65
6.3.1. Piackutatás
65
6.3.2. Termékpolitika
66
6.3.3. Árpolitika
66
6.3.4. Értékesítési csatornák
66
6.3.5. A reklám
67
Az üzleti terv
69
7. Vállalkozások
71
7.1. Vállalkozás fogalma
71
7.2. Egyéni vállalkozás
72
7.2.1. Egyéni vállalkozás alapítása
72
7.2.2. Egyéni vállalkozás működése
73
7.2.3. Egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése
74
7.2.4. Egyéni vállalkozás szüneteltetése
74
7.3.3. Az egyéni cég megszűnése
75
7.3.2. Az egyéni cég felelőssége
75
7.3.1. Az egyéni cég bejegyzése
75
7.3. Egyéni cég alapítása
75
7.4. Társas vállalkozás
76
7.4.1. Társas vállalkozás alapítása
76
7.4.2. Társas vállalkozások működésének közös szabályai
77
7.4.3. Gazdasági társaságok megszűnése
78
7.4.4.2. Betéti társaság (bt.)
79
7.4.4.1. Közkereseti társaság (kkt.)
79
7.4.4. A leggyakoribb gazdasági társaságok
79
7.4.4.3. Korlátolt felelősségű társaság (kft.)
81
7.4.4.4. Részvénytársaság (Rt.)
82
7.4.5. Egyéb társasági formák
84
7.4.5.1. Nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság)
84
7.4.5.2. Közhasznú szervezet
85
7.4.5.3. Szövetkezet
85
A vállalkozó személyisége
86
8. A vállalkozások gazdálkodása
87
8.1. A vállalkozás erőforrásai
87
8.2. A vállalkozás eszközei
87
8.3 A vállalkozás pénzgazdálkodása
87
8.4. A vállalkozás finanszírozása
88
8.5.1.1. Készpénz-helyettesítő eszközök
89
8.5.1. Pénzforgalom lebonyolítása
89
8.5. Pénzintézetek szolgáltatásai
89
8.5.1.2. Készpénz nélküli fizetés
90
8.5.2. Bankszámlák
90
8.5.3. Bankbetét
90
8.5.4. Hitelek
91
8.6. A vállalkozás nyeresége
92
8.5.5. Értékpapírok
92
8.7. Költségkalkuláció
93
8.8. Árképzés
94
9.2.2. A bizonylatok ellenőrzése
95
9.2.1. A bizonylat fogalma
95
9.2. A bizonylati rend
95
9.1. A számvitel fogalma
95
9. Számviteli ismeretek
95
9.2.3. A bizonylatok irattározása
96
9.2.4. Számlaadási kötelezettség
96
9.2.4.1. Számla
96
9.2.4.2. Egyszerűsített számla
96
9.2.4.4. Helyesbítés, sztornírozás
97
9.2.4.3. Nyugta
97
9.2.5. Számla kiállítása
98
9.2.5.1. A számlatömb használata
98
9.2.5.2. Számla kiállítása számítógéppel
98
9.2.5.3. E-számla
100
9.4.2. Az eredménykimutatás
106
9.4.1. A mérleg
106
9.4. A beszámoló
106
9.3. A könyvvitel
106
9.4.3. A kiegészítő melléklet
107
9.5.1.3. Bevételi nyilvántartás
108
9.5.1.2. Bevételi és költségnyilvántartás
108
9.5.1.1. Pénztárkönyv és naplófőkönyv
108
9.5.1. Alapnyilvántartások
108
9.5. Adónyilvántartások
108
9.5.2.4. Leltár
109
9.5.2.3. Gépjármű-használati nyilvántartás
109
9.5.2.2. Tárgyi eszköz nyilvántartása
109
9.5.2.1. A vevőkkel szembeni követelések
109
9.5.2. Részletező nyilvántartások
109
10. Adózási alapismeretek
111
10.1. Az adó fogalma és különböző fajtái
111
10.2. Személyi jövedelemadó
111
10.3.3. A vállalkozói osztalékalap, az osztalékadó mértéke
113
10.3.2. Egyéni vállalkozó átalányadózása
113
10.3.1. Jövedelem szerinti adózás
113
10.3. Egyéni vállalkozó adózása
113
10.4. Társasági adó, osztalékadó
114
10.4.1. A társasági adó mértéke
114
10.4.2. Adóelőleg bevallása
114
10.5. Egyszerűsített vállalkozói adó (eva)
115
10.4.3. Osztalékadó
115
10.5.1. Adóbevallás
116
10.5.2. Adóelőleg
116
10.5.3. Az eva megfizetése
116
10.6. Általános forgalmi adó
117
10.7.2. Építményadó
118
10.7.1. Gépjármű teljesítményadója
118
10.7. Helyi adók
118
10.7.3. Telekadó
119
10.7.4. Kommunális adó
119
10.7.5. Helyi iparűzési adó
119
10.8.4. Az adó megfizetése
120
10.8.3. Az adóbevallás
120
10.8.2. Az adó megállapítása
120
10.8.1. Bejelentés, nyilatkozattétel, adatszolgáltatás
120
10.8. Az adózás rendje
120
10.8.5. Bizonylatok megőrzése
121
10.8.6. Jogkövetkezmények
121
11.2. A munkavállalót terhelő járulékok
123
11.1.2. Szakképzési hozzájárulás
123
11.1.1. Szociális hozzájárulási adó
123
11.1. A munkaadót terhelő járulékok
123
11. Társadalombiztosítás
123
11.4. A társadalombiztosítási ellátások
124
11.3. A tb-járulékok megállapítása, bevallása, megfizetése
124
11.2.2. Nyugdíjjárulék
124
11.2.1. Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
124
11.4.1. Táppénz
125
11.5. Példa személyi jövedelemadó és járulékfizetésre (2012)
126
12.1.1. Csődeljárás
127
12.1. Csőd- és felszámolási eljárás
127
12. A vállalkozások megszűnése
127
12.1.2. Felszámolási eljárás
128
12.2. Végelszámolás
129
12.3. A gazdasági társaságok átalakulása
130

A szakképzés minden területén használható az alábbi közös követelménymodulhoz:
11499-12 Foglalkoztatás II. 

Építőipari modulok/tantárgyak:

MKIK 2012

10107‐12 Építész technikusi közös tevékenység - Építési ismeretek - Vállalkozási és jogi ismeretek

MKIK 2016
10101-12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek - Munkajogi és vállalkozási ismeretek

Tartalmak összehasonlítása

 GS 0-29 Munkajogi és vállalkozási ismeretek Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
 Extra képsorozatok          
 Extra óravázlatok        ✓ 

 

Kapcsolódó könyvek
Pénzügyi és vállalkozási ismeretek
96 oldal, Kiadás: 2017
GS 0-42
Építési ismeretek
232 oldal, Kiadás: 2016
GS 0-40
Munka-, baleset- és környezetvédelem
168 oldal, Kiadás: 2017
GS 0-41