GS-0-29
Szerző(k): Fleischmann Anna - Stelcz István - Szerényi Attila

Munkajogi és vállalkozási ismeretek

ISBN: 978 963 9702 51 6
Digitális terjedelem: 136 oldal
Nyomtatott terjedelem: 136 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2018
Foglalkozás(ok): A szakképzés minden területe

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 100 Ft

eBook online

12
2
12
Licenc
2 100 Ft

Összeállításánál az MKIK által kidolgozott központi programok ajánlásait és a szóbeli vizsgakérdéseket vettük figyelembe. A könyv emellett igazodik a legújabb jogszabályi változásokhoz (2012. I törvény). Rövid jogi fogalom-ismertetés után az Új Munka Törvénykönyve alapján kiemeltük azokat a legfontosabb ismereteket, amelyeket mint leendő munkavállalónak, valamint munkaadónak ismernie kell a szakképzésben résztvevőknek. Foglalkozunk a ma már elterjedt munkaerő kölcsönzés alapszabályaival, valamint a nagyobb munkahelyen dolgozók számára fontos a munkaügyi kapcsolatokkal (szakszervezet, üzemi tanács stb.). A jogi ismeretek után a vállalkozásokkal kapcsolatos fejezetek következnek. Bemutatjuk azok környezetét, legfontosabb típusait (azok jellegzetességeivel), alapítását, gazdálkodását. A központi programokban nem szerepelt, de alapvető számviteli, adózási, társadalombiztosítási ismereteket is adunk a tanulóknak. A könyvet a vállalkozások megszűnésének lehetőségeivel zárjuk.

A tartalomban elsősorban a hétköznapi gyakorlatban is használható legfontosabb teendőkre, szabályokra helyeztük a hangsúlyt. A törzsanyag mellett gyakorlati-számolási feladatokat, esettanulmányokat, gyűjtőmunkára ösztönzö feladatokat, összefoglaló kérdéseket helyeztünk el, hogy a témák könnyebben feldolgozhatók legyenek és felkeltsük a tanulók érdeklődését.

 

 

  1. Jogi alapfogalmak
5
    1.1. A normák
5
    1.2. A jog fogalma, funkciói
5
    1.3. Jogterületek, jogágak
6
    1.4. Jogforrások hierarchiája
6
    1.5. Jogalkalmazás
7
Az állam szervezeti felépítése
9
A Polgári Törvénykönyvről
13
  2. A munkajog helye a jogrendszerben
15
    2.1. Munkajog által szabályozott viszonyok
15
    2.2. A munkajog kapcsolata más jogterületekkel
15
    2.3. Alaptörvény és a munkajog kapcsolata
16
  3. A Munka Törvénykönyve
17
    3.1. Bevezető rendelkezések
17
      3.1.1. A törvény célja
17
      3.1.2. A törvény hatálya
17
      3.1.3. Általános magatartási követelmények
17
      3.1.4. Személyhez fűződő jogok védelme
18
      3.1.5. Az egyenlő bánásmód követelménye
19
    3.2. Jognyilatkozatok
19
      3.2.1. A jognyilatkozatok fajtái
19
      3.2.2. A jognyilatkozatok közlése
20
      3.2.3. A jognyilatkozatok érvénytelenítése
20
    3.3. A munkaviszony
21
      3.3.1. A munkaviszony alanyai
21
      3.3.2. A munkaviszony létesítése
21
      3.3.3. A munkaszerződés teljesítése
22
    3.4. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
26
      3.4.1. A felmondás
26
      3.4.2. Csoportos létszámcsökkentés
27
      3.4.3. Végkielégítés
28
      3.4.4. Azonnali hatályú felmondás
28
      3.4.5. Eljárás a munkaviszony megszűnése (megszüntetése) esetén
29
      3.4.6. Munkaviszony jogellenes megszüntetése
29
    3.5. A munka- és pihenőidő
30
      3.5.1. A munkaidő
30
      3.5.2. A munkaidő-beosztás szabályai
30
      3.5.3. Munkaidő vasárnap vagy munkaszüneti napon
31
      3.5.4. Pihenőidők
31
      3.5.5. Rendkívüli munkaidő, ügyelet és készenlét
31
      3.5.6. Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések
33
      3.5.7. Szabadság
34
      3.5.8. A szabadság kiadása
35
      3.5.9. Betegszabadság, szülési és fizetés nélküli szabadság
36
      3.5.10. A munka- és pihenőidő nyilvántartása
37
    3.6. A munka díjazása
38
      3.6.1. Az alapbér
38
      3.6.2. A bérpótlék
40
      3.6.3. Díjazás munkavégzés hiányában, távolléti díj
41
      3.6.4. A munkabér védelme
41
    3.7. Kártérítési felelősség
43
      3.7.1. A munkáltató kártérítési felelőssége
43
      3.7.2. A munkavállaló kártérítési felelőssége
44
      3.7.3. Felelősség a leltárhiányért
45
      3.7.4. A munkavállalói biztosíték
45
A munkaviszony egyes típusai
47
  4. További munkaügyi szabályok
51
    4.1. A munkaerő-kölcsönzés
51
    4.2. Az iskolaszövetkezet és tagja közti munkaviszony
52
    4.3. Versenytilalmi megállapodás
53
    4.4. Tanulmányi szerződés
53
  5. Munkaügyi kapcsolatok
55
    5.1. Az üzemi tanács
55
    5.2. A szakszervezet
58
    5.3. A kollektív szerződés
58
    5.4. A munkaügyi vita
59
  6. A vállalkozások környezete
61
    6.1. A piac
61
      6.1.1. Gazdálkodás
61
      6.1.2. A piac
61
      6.1.3. Az áru
61
      6.1.4. A pénz
62
    6.2. Az ár kialakulása a piacon
62
      6.2.1. Kereslet
62
      6.2.2. Kínálat
63
      6.2.3. Az állam szerepe
64
    6.3. Marketing tevékenység
65
      6.3.1. Piackutatás
65
      6.3.2. Termékpolitika
66
      6.3.3. Árpolitika
66
      6.3.4. Értékesítési csatornák
66
      6.3.5. A reklám
67
Az üzleti terv
69
  7. Vállalkozások
71
    7.1. Vállalkozás fogalma
71
    7.2. Egyéni vállalkozás
72
      7.2.1. Egyéni vállalkozás alapítása
72
      7.2.2. Egyéni vállalkozás működése
73
      7.2.3. Egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése
74
      7.2.4. Egyéni vállalkozás szüneteltetése
74
    7.3. Egyéni cég alapítása
75
      7.3.1. Az egyéni cég bejegyzése
75
      7.3.2. Az egyéni cég felelőssége
75
      7.3.3. Az egyéni cég megszűnése
75
    7.4. Társas vállalkozás
76
      7.4.1. Társas vállalkozás alapítása
76
      7.4.2. Társas vállalkozások működésének közös szabályai
77
      7.4.3. Gazdasági társaságok megszűnése
78
      7.4.4. A leggyakoribb gazdasági társaságok
79
        7.4.4.1. Közkereseti társaság (kkt.)
79
        7.4.4.2. Betéti társaság (bt.)
79
        7.4.4.3. Korlátolt felelősségű társaság (kft.)
81
        7.4.4.4. Részvénytársaság (Rt.)
82
      7.4.5. Egyéb társasági formák
84
        7.4.5.1. Nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság)
84
        7.4.5.2. Közhasznú szervezet
85
        7.4.5.3. Szövetkezet
85
A vállalkozó személyisége
86
  8. A vállalkozások gazdálkodása
87
    8.1. A vállalkozás erőforrásai
87
    8.2. A vállalkozás eszközei
87
  8.3 A vállalkozás pénzgazdálkodása
87
    8.4. A vállalkozás finanszírozása
88
    8.5. Pénzintézetek szolgáltatásai
89
      8.5.1. Pénzforgalom lebonyolítása
89
        8.5.1.1. Készpénz-helyettesítő eszközök
89
        8.5.1.2. Készpénz nélküli fizetés
90
      8.5.2. Bankszámlák
90
      8.5.3. Bankbetét
90
      8.5.4. Hitelek
91
      8.5.5. Értékpapírok
92
    8.6. A vállalkozás nyeresége
92
    8.7. Költségkalkuláció
93
    8.8. Árképzés
94
  9. Számviteli ismeretek
95
    9.1. A számvitel fogalma
95
    9.2. A bizonylati rend
95
      9.2.1. A bizonylat fogalma
95
      9.2.2. A bizonylatok ellenőrzése
95
      9.2.3. A bizonylatok irattározása
96
      9.2.4. Számlaadási kötelezettség
96
        9.2.4.1. Számla
96
        9.2.4.2. Egyszerűsített számla
96
        9.2.4.3. Nyugta
97
        9.2.4.4. Helyesbítés, sztornírozás
97
      9.2.5. Számla kiállítása
98
        9.2.5.1. A számlatömb használata
98
        9.2.5.2. Számla kiállítása számítógéppel
98
        9.2.5.3. E-számla
100
    9.3. A könyvvitel
106
    9.4. A beszámoló
106
      9.4.1. A mérleg
106
      9.4.2. Az eredménykimutatás
106
      9.4.3. A kiegészítő melléklet
107
    9.5. Adónyilvántartások
108
      9.5.1. Alapnyilvántartások
108
        9.5.1.1. Pénztárkönyv és naplófőkönyv
108
        9.5.1.2. Bevételi és költségnyilvántartás
108
        9.5.1.3. Bevételi nyilvántartás
108
      9.5.2. Részletező nyilvántartások
109
        9.5.2.1. A vevőkkel szembeni követelések
109
        9.5.2.2. Tárgyi eszköz nyilvántartása
109
        9.5.2.3. Gépjármű-használati nyilvántartás
109
        9.5.2.4. Leltár
109
  10. Adózási alapismeretek
111
    10.1. Az adó fogalma és különböző fajtái
111
    10.2. Személyi jövedelemadó
111
    10.3. Egyéni vállalkozó adózása
113
      10.3.1. Jövedelem szerinti adózás
113
      10.3.2. Egyéni vállalkozó átalányadózása
113
      10.3.3. A vállalkozói osztalékalap, az osztalékadó mértéke
113
    10.4. Társasági adó, osztalékadó
114
      10.4.1. A társasági adó mértéke
114
      10.4.2. Adóelőleg bevallása
114
      10.4.3. Osztalékadó
115
    10.5. Egyszerűsített vállalkozói adó (eva)
115
      10.5.1. Adóbevallás
116
      10.5.2. Adóelőleg
116
      10.5.3. Az eva megfizetése
116
    10.6. Általános forgalmi adó
117
    10.7. Helyi adók
118
      10.7.1. Gépjármű teljesítményadója
118
      10.7.2. Építményadó
118
      10.7.3. Telekadó
119
      10.7.4. Kommunális adó
119
      10.7.5. Helyi iparűzési adó
119
    10.8. Az adózás rendje
120
      10.8.1. Bejelentés, nyilatkozattétel, adatszolgáltatás
120
      10.8.2. Az adó megállapítása
120
      10.8.3. Az adóbevallás
120
      10.8.4. Az adó megfizetése
120
      10.8.5. Bizonylatok megőrzése
121
      10.8.6. Jogkövetkezmények
121
  11. Társadalombiztosítás
123
    11.1. A munkaadót terhelő járulékok
123
      11.1.1. Szociális hozzájárulási adó
123
      11.1.2. Szakképzési hozzájárulás
123
    11.2. A munkavállalót terhelő járulékok
123
      11.2.1. Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
124
      11.2.2. Nyugdíjjárulék
124
    11.3. A tb-járulékok megállapítása, bevallása, megfizetése
124
    11.4. A társadalombiztosítási ellátások
124
      11.4.1. Táppénz
125
    11.5. Példa személyi jövedelemadó és járulékfizetésre (2012)
126
  12. A vállalkozások megszűnése
127
    12.1. Csőd- és felszámolási eljárás
127
      12.1.1. Csődeljárás
127
      12.1.2. Felszámolási eljárás
128
    12.2. Végelszámolás
129
    12.3. A gazdasági társaságok átalakulása
130

A szakképzés minden területén használható az alábbi közös követelménymodulhoz:
11499-12 Foglalkoztatás II. 

Építőipari modulok/tantárgyak:

MKIK 2012

10107‐12 Építész technikusi közös tevékenység - Építési ismeretek - Vállalkozási és jogi ismeretek

MKIK 2016
10101-12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek - Munkajogi és vállalkozási ismeretek

Kapcsolódó könyvek
Munkavállalói ismeretek
48 oldal, Kiadás: 2021
GS-0-46