GS 5-01
Szerző(k): Kálmán Tibor - Papp Dóra - Szabó Krisztián

Földméréstan és kitűzés

ISBN: 963 970 206 6
Terjedelem: 208 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2018
Foglalkozás(ok): Felsőoktatás - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

db
2 650 Ft

E-Book - Tablet verzió

9
8
3
5
Licenc
1 860 Ft

E-Book - Tanári verzió

9
8
3
5
Licenc
15 900 Ft

A Földméréstan és kitűzés című könyv a technikusok számára készült. A 200 oldalas könyvben található témakörök olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyagot ölelnek át, amely megfelel az MKIK által 2012-ben és 2016-ban kiadott központi program vonatkozó tananyagegységeinek.

Célunk volt, hogy rendelkezésre álljon a tanulók számára mind a gyakorlati, mind az elméleti tudásanyag, amelyből mindenki elsajátíthatja a szükséges tananyag részeket. Az első három fejezet ismerteti a legfontosabb műszereket, vízszintes és magassági méréseket, a jegyzőkönyvek készítését. Az elméleti részeket ismétlő kérdések, gyakorlati példák követik. A könyv talán leghasznosabb részét képezik a gyakorlatokon is használható, könyvben kitölthető mérési jegyzőkönyvek. A 4. fejezetben a térképek típusait, valamint a leképezési eljárásokat ismertetjük röviden. Az utolsó Kitűzési ismeretek című fejezetben az építés technológiai sorrendjét követve ismertetjük a kitűzési munkákat. Így jutunk el az épület kitűzésétől, a legfontosabb magasépítési kitűző munkákig.

  1. Alapfogalmak
5
    1.1. A földméréstan tárgya, kialakulása
5
    1.2. A geodézia felosztása
5
      1.2.1. Felsőgeodézia
6
      1.2.2. Alsógeodézia
6
    1.3. A Föld alakja, helyettesítő szabályos felületek
8
      1.3.1. A Föld alakja
8
      1.3.2. A földet helyettesítő szabályos felületek
8
    1.4. A függővonal, az alapszintfelület, a szintfelület
9
      1.4.1. A függővonal, a függőleges értelmezése
9
      1.4.2. Alapfelület
10
      1.4.3. Szintfelületek
10
    1.5. Helymeghatározás a Föld felületén
11
      1.5.1. A relatív helymeghatározás
11
      1.5.2. Az abszolút helymeghatározás
11
        1.5.2.1. Hosszúsági körök
12
        1.5.2.2. Szélességi körök
12
    1.6. Geodéziai koordináta-rendszerek
13
    1.7. Országos mérési alapponthálózatok
14
      1.7.1. Vízszintes alappont meghatározása
15
      1.7.2. Magyarországi vízszintes alapponthálózat
16
      1.7.3. Magassági alapponthálózatok
17
      1.7.4. Magyarországi magassági alapponthálózat
18
Kérdések és gyakorlófeladatok
19
  2. A vízszintes mérések
23
    2.1. Ideiglenes és állandó pontjelölések
23
      2.1.1. Ideiglenes pontjelölések
23
        2.1.1.1. Cövek
23
        2.1.1.2. Jelrúd (tokos pózna)
23
        2.1.1.3. Tetőjel
24
        2.1.1.4. Fajel
24
        2.1.1.5. Tripód, egyszerű gúla és árboc
24
        2.1.1.6. Állványos gúla
24
      2.1.2. Állandó pontjelölések
24
        2.1.2.1. Állandósítás betontömbbel
25
        2.1.2.2. Állandósítás vasszekrénnyel, csappal, csővel
26
    2.2. Egyszerű mérőeszközök vízszintes méréseknél
26
      2.2.1. Vetítő
26
      2.2.2. Függő
27
      2.2.3. Libella
27
      2.2.4. Mérőszalag
28
        2.2.4.1. Vaskeretes mérőszalag
28
        2.2.4.2. Fogantyús kéziszalag
28
      2.2.5. Mérőléc
29
      2.2.6. Kitűzőrúd
29
        2.2.6.1. Egyenes vonalak kitűzése
30
        2.2.6.2. Szögek kitűzése
31
        2.2.6.3. Párhuzamos egyenes kitűzése mérőszalaggal
33
      2.2.7. Szögtükör
33
      2.2.8. Szögprizma
33
      2.2.9. Szögprizmával végezhető műveletek
35
    2.3. A szögmérés mértékegységei
36
    2.4. A teodolit
36
      2.4.1. A teodolit részei
37
        2.4.1.1. Műszerállvány
37
        2.4.1.2. Műszertalp
37
        2.4.1.3. Alhidádé
38
        2.4.1.4. A távcső
39
      2.4.2. A teodolit felállítása
40
        2.4.2.1. Pontra állás
40
        2.4.2.2. Állótengely függőlegessé tétele
41
        2.4.2.3. Az irányzás
43
      2.4.3. A teodolit leolvasóberendezései
44
        2.4.3.1. A becslőmikroszkóp
45
        2.4.3.2. A beosztásos mikroszkóp
45
        2.4.3.3. Az optikai mikrométeres mikroszkóp
46
        2.4.3.4. A koincidenciás leolvasó
46
      2.4.4. A jegyzőkönyv
48
      2.4.5. Digitális teodolit, mérőállomás
49
    2.5. A vízszintes szögmérés
49
    2.6. A távolságmérés
51
      2.6.1. Hosszmérés
51
      2.6.2. Távmérés
51
        2.6.2.1. A geometriai elven működő távolságmérés
52
        2.6.2.2. Fizikai elven működő távolságmérés
53
    2.7. Vízszintes felmérések (épület, terület felmérése)
55
      2.7.1. Manuálé
55
      2.7.2. Átlós területfelmérés
56
      2.7.3. Derékszögű koordinátamérés
56
      2.7.4. Poláris területfelmérés
57
    2.8. Területszámítás
59
Kérdések és gyakorlófeladatok
61
Gyakorlati mérések, számítások
69
  3. Magasságmérés
97
    3.1. A magasság geodéziai fogalma, mérésének módjai
97
    3.2. Szintezőlécek
98
    3.3. Magasságmérés teodolittal
99
      3.3.1. Trigonometriai magasságmérés
99
      3.3.2. Építménymagasság számítása
100
      3.3.3. Magasságmérés egy egyenesbe állással
101
    3.4. A szintezés műszerei
102
      3.4.1. Hidrosztatikai szintező
103
      3.4.2. Optikai szintezők
104
        3.4.2.1. Libellás szintezőműszer
104
        3.4.2.2. Kompenzátoros szintezőműszerek
106
        3.4.2.3. Mérés optikai szintezőműszerekkel
106
      3.4.3. Elektronikus szintezőműszerek
107
      3.4.4. Lézerszintezők
107
    3.5. A vonalszintezés
109
      3.5.1. A vonalszintezés végrehajtása
110
      3.5.2. A vonalszintezés szabályai
111
    3.6. A tahimetria elve, műszerei
112
      3.6.1. Egyszerű tahiméter
112
      3.6.2. Diagram tahiméter
113
      3.6.3. Elektronikus tahiméterek
114
    3.7. Vegyes területfelmérési eljárások
115
      3.7.1. Hossz-szelvény szintezése
115
      3.7.2. Keresztszelvény-szintezés
117
        3.7.2.1. A keresztszelvény-szintezés menete
118
        3.7.2.2. Keresztszelvény szerkesztése
119
      3.7.3. Területszintezés
120
        3.7.3.1. Területszintezés hossz- és keresztszelvények felvételével
120
        3.7.3.2. Négyzethálós területszintezés
120
        3.7.3.3. Tahimetrikus területszintezés
121
      3.7.4. Szintvonalas helyszínrajz szerkesztése
122
        3.7.4.1. Helyszínrajz szerkesztése négyzethálós szintezés alapján
122
        3.7.4.2. Szintvonalszerkesztés tahimetrikus terepfelmérés esetén
123
      3.7.5. Számítógépes adatfeldolgozás
123
    3.8. A földi helymeghatározó rendszer (GPS)
126
      3.8.1. A GPS története
129
      3.8.2. A GPS-rendszer felépítése
129
      3.8.3. A GPS építőipari alkalmazása
131
Kérdések és gyakorlófeladatok
132
Gyakorlati mérések, számítások
139
  4. Térképek
159
    4.1. Vetületi rendszerek
159
      4.1.1. Sztereografikus vetület
159
      4.1.2. Ferde tengelyű hengervetületek
161
      4.1.3. Egységes Országos Vetület (EOV)
161
      4.1.4. Gauss-Krüger-féle vetület
162
    4.2. Térképek felosztása
163
      4.2.1. Térképi méretarány
163
      4.2.2. Térképek csoportosítása
164
      4.2.3. Egységes Országos Térképrendszer (EOTR)
166
    4.3. Jelkulcsi alapismeretek
168
      4.3.1. Alappontok, bemért és határpontok
168
      4.3.2. Határok és egyéb vonalak
168
      4.3.3. Falak, támfalak, kerítések, földművek
169
      4.3.4. Építmények
169
      4.3.5. Közlekedési utak
169
      4.3.6. Vizek
169
      4.3.7. Magassági alappontok
169
      4.3.9. Vasutak
169
      4.3.8. Közművek
170
Kérdések és gyakorlófeladatok
172
  5. Kitűzési ismeretek
175
    5.1. A kitűzés feladata, eszközei
175
      5.1.1. A kitűzések alapelve
175
      5.1.2. A kitűzés sorrendje
175
      5.1.3. A kitűzés eszközei
176
      5.1.4. Kitűzési jegyzőkönyv
176
    5.2. Kitűzési alapvonal-hálózatok
177
      5.2.1. Vízszintes alapponthálózat
177
        5.2.1.1. Alapponthálózat
177
        5.2.1.2. Kiinduló hálózat
178
        5.2.1.3. Felmérési hálózat
178
        5.2.1.4. Kitűzési hálózat
178
        5.2.1.5. Szerelési hálózat
178
      5.2.2. Magassági alapponthálózat
178
        5.2.2.1. Épületen kívüli magassági hálózat
178
        5.2.2.2. Épületen belüli magassági hálózat
179
    5.3. Épületek helyének kitűzése
179
      5.3.1. Épületek helyének kitűzése derékszögű koordinátákkal
179
        5.3.1.1. Kitűzés telekhatárról
180
        5.3.1.2. Derékszögű kitűzés alapvonalról
180
        5.3.1.3. Épület kitűzése a szomszédos épület homlokzatáról
180
      5.3.2. Épület kitűzése GPS koordináták alapján
181
      5.3.2. Poláris épületkitűzés
181
    5.4. Zsinórállvány szerepe, kialakítása, elhelyezése
182
    5.5. Földmunkák és mélyépítési munkák kitűzése
183
      5.5.1. Tereprendezés
183
      5.5.1. Munkagödör kitűzése
183
      5.5.2. Pincetömb kitűzése
184
      5.5.3. Sávalap kitűzése
185
      5.5.4. Pontalapok
186
      5.5.5. Cölöpalapok
186
      5.5.6. Töltések kitűzése
187
      5.5.7. Csatornázási munkák kitűzése
188
      5.5.8. Ívek kitűzése
189
    5.6. Magasépítési munkák kitűzése
190
      5.6.1. Pincefalak kitűzése
190
      5.6.2. Lábazati falak kitűzése
191
      5.6.3. Főfalak kitűzése
192
      5.6.4. Födémszerkezet kitűzése
192
      5.6.5. Nyílászárók kitűzése
193
      5.6.6. Válaszfalak kitűzése
194
      5.6.7. Tetőszerkezetek kitűzése
194
      5.6.8. Könnyűszerkezetes épület kitűzése
195
      5.6.9. Előre gyártott vasbeton vázszerkezetes épületek kitűzése
195
Kérdések és gyakorlófeladatok
196
Gyakorlati mérések, számítások
199

MKIK 2012
10107‐12 Építész technikusi közös tevékenység - Kitűzési ismeretek
10107‐12 Építész technikusi közös tevékenység - Kitűzési gyakorlat

MKIK 2016
11637‐12 Építész technikusi közös ismeretek - Kitűzési ismeretek
11637‐12 Építész technikusi közös ismeretek - Kitűzési gyakorlat

  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír alapú X X
 Használható: Tablet (mobiltelefon) X
 Használható: PC, kivetítő, interaktív tábla X X
 Oldalak, képek: fekete-fehér X X
 Oldalak, képek: színes X
 Nagyítás: szöveg, rajz, kép X
 Kiadói extra tartalmak X
 Saját kiegészítések elhelyezése X X
 Internet, böngésző szükséges X
 Hozzáférés korlátlan 1 vagy 2 év 1 vagy 2 év
Kapcsolódó könyvek
Földmérési és kitűzési ismeretek
144 oldal, Kiadás: 2020
GS 5-23