GS 1-04
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Falazás, vakolás I.

ISBN: 978 963 9702 19 6
Terjedelem: 252 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2008
Foglalkozás(ok): Kőműves

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

db
990 Ft

A könyv nem szerepel a tankönyvjegyzéken, csak a rendelkezésre álló készlet erejéig rendelhető. A kiadványt a GS 1-13 Falazás, vakolás, valamint a GS 1-15 Előre gyártott vasbeton szerkezetek című tankönyv helyettesíti!

A modulkönyv elején matematikai bevezető fejezet található. Ennek témái és feladatai nem azonosak az Építőipari közös feladatok szakmai számítási részével. Itt a legalapvetőbb műveleteket sajátíthatják el vagy ismételhetik át a tanulók, különös tekintettel a törtekkel végzett műveletekre, az arányosságokra, a százalékszámításra, a terület- és térfogatszámításra. A matematikai alapozás után következnek az anyagtani ismeretek. Ismertetjük a falazatok, áthidalók, födémek és habarcsok anyagait.  Ezután erőtani, anyagmennyiség-számítási tudnivalókat tárgyalunk, majd a kőművesmunkákhoz szükséges engedélyek és szabványok bemutatásával zárjuk a könyvet.

A tankönyv talán legnagyobb erénye, hogy szerkezetenként foglalja rendszerbe az építőanyagok típusait, legfontosabb tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit és a beépítésükhöz szükséges tudást. Ezekben a fejezetekben számos hasznos táblázatot találhat az érdeklődő, melyekben egy-egy építőanyag gyártói jelzése, járatos és beépítési méretei, tömegadatai mellett a méretezett rajza is szerepel. A kiadvány mind az oktatók, mind a tanulók által jól használható, gazdag ábraanyagot és kérdéssorokat, gyakorlati feladatokat tartalmaz.

Úgy gondoljuk, hogy könyvet a szakképzés után, a munka világában is sikerrel forgathatják majd a tanulók.

 
  1. Matematikai alapok
5
    1.1. Alapműveletek
5
      1.1.1. Összeadás
5
      1.1.2. Kivonás
6
      1.1.3. Szorzás
7
      1.1.4. Osztás
8
      1.1.5. Számtani átlag számítása
9
    1.2. A számológép használata
12
    1.3. Számolás törtszámokkal
19
      1.3.1. A törtek bővítése és egyszerűsítése
19
      1.3.2. A törtek összeadása és kivonása
20
      1.3.3. A törtek szorzása és osztása
21
      1.3.4. Tizedes törtek
22
    1.4. Hatványozás és gyökvonás
23
      1.4.1. Hatványozás
23
      1.4.2. Gyökvonás
23
    1.5. Arányosságok
25
      1.5.1. Egyenes arányosság
25
      1.5.2. Fordított arányosság
26
    1.6. Egyenletmegoldás
28
    1.7. Százalékszámítás
31
    1.8. Diagramok és grafikonok
33
    1.9. Területösszegzések
37
    1.10. Térfogatszámítások
41
  2. Kőzetek, talajok
43
    2.1. A föld felszínét alakító erők
43
      2.1.1. Külső hatások
43
      2.1.2. Belső hatások
45
    2.2. A talajfajták
46
    2.3. Kőzetek
49
      2.3.1. Kőzetalkotó ásványok
49
      2.3.2. Kőzetek csoportosítása
49
      2.3.3. Vulkanikus kőzetek
51
        2.3.3.1. Mélységbeli vulkanikus kőzetek
51
        2.3.3.2. Kiömlési vulkanikus kőzetek
52
        2.3.3.3. Törmelékes vulkanikus kőzetek
53
      2.3.4. Üledékes kőzetek
53
        2.3.4.1. Törmelékes üledékes kőzetek
54
        2.3.4.2. Oldatból lerakódott üledékes kőzet
55
        2.3.4.3. Szerves üledékes kőzet
56
      2.3.5. Átalakult kőzetek
56
    2.4. Építési kövek
57
      2.4.1. Kövek kitermelése
57
      2.4.2. Kövek megmunkálása
58
      2.4.3. Kőzetek felismerése, tulajdonságai
59
        2.4.3.1. Mintavétel
60
        2.4.3.2. Kőzetek testsűrűsége
60
        2.4.3.3. Kőzetek fagyállósága és hőtechnikai tulajdonságai
60
        2.4.3.4. Kőzetek szilárdsági tulajdonságai
61
        2.4.3.5. A kőzetek időállósága és az időállóság növelése
62
      2.4.4. Kövek felhasználása a magas- és mélyépítésben
63
Kérdések és gyakorlófeladatok
66
  3. Falazatok anyagai, falazóelemek i.
69
    3.1. Vályogtégla
69
    3.2. Építési kerámiák
70
      3.2.1. Az építési kerámiák alapanyaga, főbb jellemzői
70
      3.2.2. Az építési kerámiák előállítása (gyártása)
74
        3.2.2.1. A nyersanyag megválasztása és előkészítése
75
        3.2.2.2. Formázás
75
        3.2.2.3. Szárítás
76
        3.2.2.4. Égetés
76
      3.3.3. Az építési kerámiák gyártási és minőségi hibái
78
      3.3.4. Kerámia falazóelemek vizsgálatai
80
      3.3.5. Kerámia falazóelemek
82
        3.3.5.1. Korszerű vázkerámia falazati rendszer falazóelemei
84
        3.3.5.2. Külső falburkoló kerámia falazóelemek, klinkertéglák
88
        3.3.5.3. Kerámia kerítéselemek
89
Kérdések és gyakorlófeladatok
90
  4. Építési kötőanyagok
93
    4.1. Nem hidraulikus kötőanyagok
94
      4.1.1. Építési mész
94
        4.1.1.1. Mészégetés
95
        4.1.1.2. Mészoltás
96
        4.1.1.3. A mész építőipari felhasználása
97
        4.1.1.4. Mészfajták jelölése
98
      4.1.2. Építési gipsz
99
        4.1.2.1. Az építési gipsz tulajdonságai
101
        4.1.2.2. A gipsz felhasználása
101
        4.1.2.3. Az ipari gyártású gipszek
102
      4.1.3. Magnézia
103
      4.1.4. Vízüveg
103
    4.2. Hidraulikus kötőanyagok
104
      4.2.1. Gyengén hidraulikus kötőanyagok
104
        4.2.1.1. Hidraulikus mész
104
        4.2.1.2. Románcement
104
        4.2.1.3. Mészpuccolán
105
      4.2.2. Hidraulitok
105
      4.2.3. Cement
105
        4.2.3.1. Cementgyártás
106
        4.2.3.2. A portlandcement jellemzői
108
        4.2.3.3. A portlandcement kötése, szilárdulása
109
        4.2.3.4. Az építőiparban használatos cementfajták
112
        4.2.3.5. A cement tárolása, minőségi követelmények
114
    4.3. Műgyanta kötőanyagok
115
Kérdések és gyakorlófeladatok
116
  5. Falazatok anyagai, falazóelemek ii.
119
    5.1. Pórusbeton falazóelemek
119
    5.2. Mészhomoktégla falazóelemek
122
    5.3. Adalékanyagos könnyűbeton falazóelemek
122
    5.4. Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek
124
    5.5. Monolit falazatok falazóelemei (zsaluzóelemek)
126
      5.5.1. Adalékanyagos könnyűbeton kézi zsaluzóelemek
126
      5.5.2. Fabeton kézi zsaluzóelemek
127
      5.5.3. Polisztirol kézi zsaluzóelemek
128
      5.5.4. Kerámia kézi zsaluzóelem
128
      5.5.5. Vasbeton kéregfalelem
129
Kérdések és gyakorlófeladatok
130
  6. Habarcsok, falazóhabarcsok
131
    6.1. Habarcsok meghatározása
131
    6.2. Habarcsok osztályozása
131
    6.3. A habarcsok összetevői
132
      6.3.1. A habarcsok kötőanyagai
132
      6.3.2. A habarcsok adalékanyagai
132
      6.3.3. A habarcsok keverővize
133
      6.3.4. A habarcsok adalékszerei
133
        6.3.4.1. Habarcsjavító szerek
133
        6.3.4.2. Habarcsfelület-kezelő szerek
134
    6.4. A habarcsok elkészítése, keverése
135
      6.4.1. Kézi keverés
135
      6.4.2. A habarcskeverés gépei – gépi keverés
136
    6.5. A habarcsok megadása, jelölése
138
    6.6. Falazóhabarcsok
139
      6.6.1. Szárazhabarcsok
140
      6.6.2. Különböző falazati rendszerekhez tartozó habarcsok
141
        6.6.2.1. Vázkerámia falazati rendszerhez tartozó falazóhabarcsok
141
        6.6.2.2. Pórusbeton falazati rendszerhez tartozó falazóhabarcsok
142
Kérdések és gyakorlófeladatok
143
  7. Nyílásáthidalások anyagai, elemei
145
    7.1. Acélgerendás nyílásáthidalók
145
    7.2. Kerámia kéregelemes nyílásáthidalók
147
      7.2.1. Papucselemes áthidalók
147
      7.2.2. Elemmagas áthidalók
148
    7.3. Könnyűbeton kéregelemes áthidalók
148
    7.4. Pórusbeton kéregelemes áthidalók
149
    7.5. Pórusbeton áthidalók
150
      7.5.1. Ptá jelű pórusbeton áthidalók
150
      7.5.2. Pmá jelű pórusbeton áthidalók
150
    7.6. Előre gyártott vasbeton áthidalók
151
      7.6.1. A és AD jelű vasbeton áthidalók
151
      7.6.2. AV jelű vasbeton áthidalók
152
      7.6.3. AP jelű vasbeton áthidaló
152
    7.7. Zsaluzóelemes áthidalók
153
      7.7.1. Kerámia zsaluzóelemes áthidalók
153
      7.7.2. Pórusbeton zsaluzóelemes áthidalók
154
      7.7.3. Fabeton zsaluzóelemes áthidalók
155
Kérdések és gyakorlófeladatok
156
  8. Födémszerkezetek anyagai, elemei
157
    8.1. Fagerendás födémek
157
    8.2. Acélgerendás födémek
157
    8.3. Előre gyártott vasbeton elemes födémek
158
      8.3.1. Beton- és vasbeton gerendás-béléstestes födémek elmei
158
        8.3.1.1. Vasbeton födémgerendák
158
        8.3.1.2. Födémbéléstestek
161
      8.3.2. PPB födémrendszer elemei
163
      8.3.3. Vasbeton pallós födémek elemei
165
    8.4. Félmonolit födémek
167
      8.4.1. Gerendás-béléstestes félmonolit födémek
167
        8.4.1.1. FERT födém elemei
167
        8.4.1.2. Kerámia elemes félmonolit födém elemei
168
        8.4.1.3. Beton és vasbeton elemes félmonolit födém elemei
171
        8.4.1.4. Fabeton elemes félmonolit födém elemei
172
      8.4.2. Kéregpanelos félmonolit födémek
173
Kérdések és gyakorlófeladatok
174
  9. Erőtani ismeretek
177
    9.1. A testre ható erők
177
    9.2. Erőrendszerek, eredő, egyensúly
179
    9.3. A statika axiómái, alaptételei
180
    9.4. Az erő forgatónyomatéka
182
    9.5. Külső erők
184
      9.5.1. Egyszerű tartók reakcióerőinek meghatározása számítással
185
      9.5.2. Megoszló terhelés
187
    9.6. Belső erők, igénybevételek
188
      9.6.1. Normálerő
189
      9.6.2. Nyíróerő
189
      9.6.3. Hajlítónyomaték
189
    9.7. Az igénybevételi ábrák (belső erő ábrák)
190
    9.8. A testekben keletkező feszültség
194
Kérdések és gyakorlófeladatok
196
  10. Számítások építészeti tervek alapján
197
    10.1. Családi ház építési tervdokumentációja
197
Kérdések és gyakorlófeladatok
215
    10.2. Társasház építési tervdokumentációja
218
Kérdések és gyakorlófeladatok
230
  11. Közművek, közműcsatlakozások
233
    11.1. Közműellátottság
234
    11.2. A közművek csatlakoztatása az építményekhez
235
    11.3. Építési engedély és a közművek
237
    11.4. Közműcsatlakozások kiépítése
237
Kérdések és gyakorlófeladatok
242
  12. Szabványok az építőiparban
243
    12.1. Szabványok rendszere, különböző szintjei
243
    12.2. Szabványok jelölése, érvényessége, kibocsátása
243
    12.3. Szabványok keresése, megvásárlása
244
    12.4. Építmények és építési termékek megfelelősége, jelölése
244
Kérdések és gyakorlófeladatok
246

MKIK 2012
10275‐12 Falazás, vakolás

MKIK 2016
10275‐16 Falazás, vakolás - Falazás, vakolás - Falszerkezetek anyaga
10275‐16 Falazás, vakolás - Falazás, vakolás - Vakolási ismeretek (anyagtani részek)

  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír alapú X X
 Használható: Tablet (mobiltelefon) X X X
 Használható: PC, kivetítő, interaktív tábla X X X
 Oldalak, képek: fekete-fehér X X
 Oldalak, képek: színes X X X
 Nagyítás: szöveg, rajz, kép X X X
 Kiadói extra tartalmak X X X
 Saját kiegészítések elhelyezése X X X
 Internet, böngésző szükséges X X X
 Hozzáférés korlátlan X X

 

Kapcsolódó könyvek
Falazás, vakolás II.
344 oldal, Kiadás: 2008
GS 1-05
Falazás, vakolás III.
12 oldal, Kiadás: 2011
GS 1-10