GS 6-06
Szerző(k): Fenyvessy Tibor - Seress Ferenc

A műszaki rajz alapjai

ISBN: 978 615 5720 31 4
Terjedelem: 128 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2020
Foglalkozás(ok): Gépész szakmacsoport - Elektronika és elektrotechnika szakmacsoport

Nyomtatott könyv + E-Book - Tablet verzió

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

db
2 990 Ft

E-Book - Tablet verzió

3
2
1
Licenc
2 090 Ft

E-Book - Tanári verzió

3
2
1
Licenc
17 940 Ft

A könyv 2020-ban bevezetésre került villamos és gépészeti programtantervek ágazati alapoktatásához előírt Műszaki alapozás tanulási területének Műszaki rajz alapjai tantárgyához készült. Az ide tartozó ismereteket úgy foglalja össze, hogy tanulmányaink végeztével a szakmai munkánk során is támaszkodhatunk a benne foglaltakra. A rajzi ismeretek elsajátítása rendkívül fontos, hiszen a műszaki rajz a műszaki szakemberek „nyelve”, ismerete nélkülözhetetlen a szakmai ismeretek megszerzéséhez, majd a későbbiekben az önálló munkavégzéshez. A tankönyv sorra veszi a műszaki rajzok elkészítésével kapcsolatos ismereteket a szabvány előírásaitól kezdve a rajzkészítés tudnivalóin át az összetett rajzok értelmezéséig. Tartalma összhangban van a programtantervekben és a képzési kimeneti követelményekben előírt követelményekkel.

Kinek ajánljuk?
A műszaki szakképzésben résztvevő minden diáknak.
Azoknak a szaktanároknak, akik műszaki rajzi ismereteket oktatnak.
A szakembereknek műszaki rajzok készítéséhez és értelmezéséhez.

  1. A műszaki rajz szabványai, rajzfajták
7
    1.1. A műszaki ábrázolás szabványai
7
    1.2. Rajzfajták
8
    1.3. Összefoglalás
10
    1.4. Feladatok
10
  2. A műszaki rajz alaki követelményei
11
    2.1. A rajzeszközök
11
    2.2. Rajzlapok mérete, kialakítása
13
    2.3. A műszaki rajz méretaránya
14
    2.4. A műszaki rajzok vonalai
15
    2.5. A műszaki rajzok felirata
16
    2.6. Összefoglalás
18
    2.7. Feladatok
18
  3. Alkalmazott síkmértani szerkesztések
19
    3.1. Műveletek egyenesekkel, sokszögek rajzolása
19
    3.2. Érintők szerkesztése
20
    3.3. Lemeztárgyak ábrázolása
22
    3.4. Összefoglalás
22
    3.5. Feladatok
23
  4. A vetületi ábrázolás alapjai
25
    4.1. A merőleges vetítés módszerei
25
    4.2. A nézetek megválasztása, nézetrend
29
    4.3. Méretösszefüggés a vetületek között
31
    4.4. Összefoglalás
31
    4.5. Feladatok
32
  5. Tárgyak képies ábrázolása
33
    5.1. Tárgyak axonometrikus ábrázolása
33
    5.2. Tárgyak perspektivikus ábrázolása
35
    5.3. Átlátszó nézet és robbantott ábra
36
    5.4. Összefoglalás
37
    5.5. Feladatok
37
  6. Mértani testek ábrázolása vetületekkel
39
    6.1. Síklapú testek ábrázolása
39
    6.2. Csonkított síklapú testek ábrázolása
39
    6.3. Forgástestek ábrázolása
44
    6.4. Csonkított forgástestek ábrázolása
45
    6.5. Mértani testek áthatása
48
    6.6. Összetett testek, csonkítások és származtatott formák ábrázolása
50
    6.7. Összefoglalás
52
    6.8. Feladatok
52
  7. Ábrázolás metszetekkel
59
    7.1. A metszeti ábrázolás elve, szelvény vonalkázása
59
    7.2. A metszet vonalkázása
59
    7.3. A metszetek fajtái és azonosításuk
60
      7.3.1. Egyszerű metszetek
60
      7.3.2. Összetett metszetek
62
    7.4. A metszetábrázolás sajátos szabályai
63
      7.4.1. Anyagminőségtől függő metszetjelölések
63
      7.4.2. Vékony keresztmetszetek jelölése metszeti rajzokon
63
      7.4.3. Metszetben nem ábrázolható részletek
64
    7.5. Összefoglalás
64
    7.6. Feladatok
65
  8. Egyszerűsített ábrázolások
67
    8.1. Az egyszerűsítés célja, lehetőségei, megoldásai
67
    8.2. Összefoglalás
69
    8.3. Feladatok
69
  9. Méretmegadás a műszaki rajzokon
71
    9.1. A méretmegadás általános előírásai
71
    9.2. A méretmegadás elemei
71
    9.3. A méretek elhelyezése a rajzon
73
    9.4. A mérethálózat kialakítása
75
    9.5. Összefoglalás
75
    9.6. Feladatok
75
  10. Mérettűrések a műszaki rajzokon
77
    10.1. A tűrésezés értelmezése
77
    10.2. A tűréssel kapcsolatos alapfogalmak
77
    10.3. A jelöletlen hossz- és szögmérettűrések
78
    10.4. Az illesztések ISO-rendszere
78
    10.5. Az illesztések fajtái
80
    10.6. Összefoglalás
87
    10.7. Feladatok
87
  11. Alak- és helyzettűrések jelölése a műszaki rajzokon
89
    11.1. Az alak- és helyzettűrések értelmezése, alapfogalmai és rajzjelei
89
    11.2. A tűréskeret kialakítása, adatai és elhelyezése a rajzon
90
    11.3. Összefoglalás
91
    11.4. Feladatok
91
  12. Felületminőségi követelmények jelölése
93
    12.1. A felület geometriai jellemzői
93
    12.2. A felületminőséget jelölő rajzjelek és paraméterek
94
    12.3. A felületminőség megadása műszaki rajzokon
96
    12.4. A galvanikus és kémiai bevonatok megadása
97
    12.5. Összefoglalás
97
    12.6. Feladatok
97
  13. Gépelemek jelképes ábrázolása
99
    13.1. Csavarmenet jelképes ábrázolása
99
    13.2. Fogazat ábrázolása
102
    13.3. További egyszerűsítések gépelemek rajzain
104
    13.4. Összefoglalás
105
    13.5. Feladatok
106
  14. Felvételi vázlat készítése
107
    14.1. Vázlatkészítés a befoglaló formából kiindulva
107
    14.2. A felépítő vázlatkészítés
108
    14.3. Összefoglalás
108
    14.4. Feladatok
108
  15. Alkatrész- és összeállítási rajzok elemzése
109
    15.1. Alkatrészrajzok elemzése
109
    15.2. A művelettervek, műveleti utasítások tanulmányozása
110
    15.3. Összeállítási rajzok elemzése
114
    15.4. A szerelési sorrend felépítése
114
    15.5. Összefoglalás
114
    15.6. Feladatok
115
  16. Műszaki rendszerek rajzai
117
    16.1. A kapcsolási vázlatok alaki követelményei
117
    16.2. Géprendszerek kinematikai vázlatai
118
    16.3. Villamos rendszerek rajzai
119
    16.4. Az irányítástechnikai rendszerek rajzai
121
    16.5. Építészeti rendszerek rajzai
124
    16.6. Összefoglalás
125

Tanterv: 2020

Ágazat: gépészet, elektronika és elektrotechnika

Szakma: összes vonatkozó szakma

Tanulási terület, tantárgy: Műszaki alapozás tanulási terület - Gépészeti alapismeretek - Műszaki rajz alapjai (72 óra)

Kapcsolódó könyvek
A műszaki rajz alapjai - Munkafüzet
72 oldal, Kiadás: 2020
GS 6-07
Munka- és környezetvédelem gépészeknek
160 oldal, Kiadás: 2019
GS 6-03
Műszaki mechanika
256 oldal, Kiadás: 2018
GS 6-02