GS-3-10
Szerző(k): Szerényi István

Mázolás, festés, felújítási munkák

ISBN: 978-963-9702-37-0
Nyomtatott terjedelem: 272 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2016
Foglalkozás(ok): Festő, mázoló, tapétázó

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 000 Ft
 
A könyv összeállításánál a modul tananyagegységeinek követelményei és ajánlásai mellett a gyakorlati szempontból legfontosabb ismereteket tartottuk szem előtt. A bevezetés után a mázolómunkák két leggyakoribb felületének, a fának és a fémnek a tulajdonságairól szólunk. A mázolás előkészítő- és segédanyagaival, bevonóanyagaival külön foglalkozunk, hiszen azok más könyvünkben nem találhatók. Az kivitelezéskor felhasználandó anyagokat a szakmai szokásoknak megfelelően csoportosítottuk, kategorizáltuk.
 
A későbbi fejezetekben részletesen bemutatjuk a felületkezelés menetét az egyes felületek esetén. A technológia lépései szerint összefoglaljuk azokat az ismereteket, amelyekre a vizsgán, illetve a szakmai munka során szükség lehet. Fontosnak tartjuk a speciális bevonatok, különleges mázolási munkák bemutatását is. A könyv ezen részét a mázolási munkák hibáinak ismertetésével zárjuk. Természetesen foglalkozunk a mázolás gépi szerszámaival is, hiszen a munkavégzés egyre többször ilyen berendezésekkel történik.

A modul felújítási munkákhoz kapcsolódó ismereteket is meghatároz. A tankönyv a központi program előírásainál több felújítási témát érint (pl. vasbeton szerkezetek javítása, ragasztott polisztirol hőszigetelő rendszerek). Ezeket a fejezeteket azért készítettük el, mert a következő években, évtizedekben e szerkezetek festése, javítása egyre fontosabbá fog válni, így a tanulóknak meg kell ismerkedniük velük. 

A fejezetekben folyamatosan helyeztünk el tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.
  1. Bevezetés
5
    1.1. A mázolómunkák
5
    1.2. A korróziós folyamatok
5
      1.2.1. A mechanikai hatások
6
      1.2.2. Kémiai elváltozások
6
      1.2.3. Elektrokémiai folyamatok
7
      1.2.4. A biológiai korrózió
7
    1.3. Röviden a színdinamikáról
8
    1.4. A mázolt felületek környezeti igénybevétele
8
    1.5. Festékbevonati rendszerek
10
    1.6. Alapfelületekkel szemben támasztott követelmények
11
    1.7. Bevonatokkal szemben támasztott követelmények
11
    1.8. A mázolómunkák végzése
12
Kérdések és gyakorlófeladatok
13
  2. A fa tulajdonságai
15
    2.1. A faanyagok csoportosítása
15
      2.1.1. Tűlevelű fafajták
15
      2.1.2. Lombhullató fafajták
16
    2.3. A fa fizikai tulajdonságai
20
      2.3.1. A faanyag külső megjelenése
20
      2.3.2. A fa testsűrűsége
20
      2.3.3. A fa nedvességtartalma
21
      2.3.4. Zsugorodás és dagadás
22
      2.3.5. A fa hőtani, hangtani és elektromossági tulajdonságai
24
      2.4.1. A törzs alaki hibái
25
      2.4.2. Szövetszerkezeti hibák
26
      2.4.3. Az élő fa repedései
26
    2.5. A faanyag betegségei
27
      2.5.1. Farontó gombák
27
      2.5.2. farontó rovarok
28
    2.6. Favédelmi eljárások
29
Kérdések és gyakorlófeladatok
31
  3. A fémek
33
    3.1. A fémek általános tulajdonságai
33
    3.2. A fémek ötvözetei
34
    3.3. A fémek csoportosítása
35
    3.4. a fémek építőipari alkalmazása
35
      3.4.1. A vas
35
      3.4.2. Az acél
35
      3.4.3. Az alumínium
37
    3.5. Az építőiparban használt egyéb fémek
38
    3.6. A fémek kapcsolása
39
      3.6.1. Az oldható kötések
39
      3.6.2. A nem oldható kötések
39
    3.7. A fémek korróziója
41
      3.7.1. A korrózió formái
42
      3.7.2. A korrózió elleni védelem módjai
43
Kérdések és gyakorlófeladatok
44
  4. Előkészítő és segédanyagok
45
    4.1. Festékeltávolító anyagok
45
      4.1.1. Szervetlen, lúgos festékeltávolítók
45
      4.1.2. Szerves, oldószeres festékeltávolítók
46
      4.1.3. Kombinált festékeltávolítók
47
    4.2. Csiszolóanyagok
48
      4.2.1. Csiszolópapírok és -vásznak
48
      4.2.2. Habkövek
50
      4.2.3. Csiszolópaszták
51
    4.3. A gyantamentesítés anyagai
52
    4.4. Pórustömítők
52
      4.4.1. Munkahelyen összeállítható pórustömítők
53
        4.4.1.1. Vizes bázisú pórustömítők
53
        4.4.1.2. Olajalapú pórustömítők
53
        4.4.1.3. Nitrolakkal készített pórustömítő
54
      4.4.2. Gyári előállítású pórustömítők
54
    4.5. Tapaszok
54
      4.5.1. Késtapaszok
54
        4.5.1.1. Olajos alapú tapaszok
54
        4.5.1.2. Cellulóz-nitrát-alapú tapaszok
55
        4.5.1.3. Klórkaucsuk-alapú tapaszok
55
        4.5.1.4. Műgyantaalapú tapaszok
55
        4.5.1.5. Epoxigyantatapaszok
56
        4.5.1.6. Poliésztertapaszok
56
        4.5.1.7. Poliuretántapaszok
56
      4.5.2. Szórótapaszok
56
    4.6. Fapácok
58
      4.6.1. Pácképek
58
      4.6.2. A fapácok csoportosítása
59
        4.6.2.1. Vizes színezék fapácok
60
        4.6.2.2. Oldószeres fapácok
61
      4.6.3. A pácokkal szemben támasztott követelmények
62
    4.7. Fehérítőanyagok
62
    4.8. Fényesítőanyagok
63
Kérdések és gyakorlófeladatok
64
  5. Faanyagok védelme
67
    5.1. Faanyagvédelmi eljárások
67
      5.1.1. Fizikai védelem
68
      5.1.2. Kémiai védelem
69
      5.1.3. A kémiai védelem eljárásai
70
    5.2. Faanyagvédőszerek
70
      5.2.1. Faanyagvédőszerek csoportosítása
70
        5.2.1.1. Szervetlen sók
71
        5.2.1.2. Szerves oldószerben oldott szerves vegyületek
72
        5.2.1.3. Szerves vegyületek vizes emulziója, oldata
72
        5.2.1.4. Vizes lazúrok, lakkok
72
        5.2.1.5. Festékek
74
        5.2.1.6. Gázok
74
        5.2.1.7. Fanemesítő anyagok
74
    5.3. Új, Kezelt faanyag beépítése a faszerkezetekbe
74
      5.3.1. Általános előírások
74
      5.3.2. Tetőtér-beépítések, burkolatok faanyagvédelme
76
      5.3.3. Favázas, ragasztott tartós és egyéb épületek faanyagvédelme
76
    5.4. Régi faszerkezetek rekonstrukciója
76
    5.5. Faanyagvédőszerek használatának munkavédelmi szabályai
78
      5.5.1. Biztonsági adatlap és címke
78
      5.5.2. Általános egészségügyi előírások
79
      5.5.3. Környezetvédelem
80
        5.5.3.1. A biztonságos technológia kialakítása
81
        5.5.3.2. Hulladékkezelés
81
        5.5.3.3. Bejelentési kötelezettség
81
Kérdések és gyakorlófeladatok
82
  6. Felületkezelő anyagok
85
    6.1. A felületkezelő anyagok csoportosítása
86
    6.2. Viaszok
87
      6.2.1. Kész méhviasz balzsamok
87
      6.2.2. Bevonóviasz készítése
87
    6.3. Felületkezelő olajok
88
    6.4. Gyanták
89
      6.4.1. Természetes gyanták
89
        6.4.1.1. Recens gyanták
89
        6.4.1.2. Fosszilis gyanták
90
        6.4.1.3. Állati eredetű gyanták
91
      6.4.2. Mesterségesen előállított gyanták
91
        6.4.2.1. Polikondenzációs műgyanták
91
        6.4.2.2. Polimerizációs műgyanták
92
        6.4.2.3. Poliaddíciós műgyanták
92
    6.5. A lakkok, lazúrok és zománcok fogalma
94
    6.6. Lazúrok
95
      6.6.1. Vékonylazúrok
96
        6.6.1.1. Oldószeres vékonylazúr
96
        6.6.1.2. Vízbázisú vékonylazúr
96
      6.6.2. Vastaglazúrok
97
        6.6.2.1. Oldószeres vastaglazúr
97
        6.6.2.2. Vízbázisú vastaglazúr
97
      6.6.3. Fedőlazúr
98
    6.7. Lakkok és zománcok
98
      6.7.1. Gyantalakkok, olajlakkok és olajzománcok
98
      6.7.2. Szeszlakkok és -zománcok
99
      6.7.3. Aszfalt-, bitumen- és kátránylakkok
99
      6.7.4. Kaucsukszármazék-alapú lakkok és zománcok
99
      6.7.5. Cellulózszármazék-lakkok és -zománcok
100
      6.7.6. Műgyantaalapú lakkok és zománcok
100
        6.7.6.1. Levegőn száradó műgyanta- lakkok és -zománcok
101
        6.7.6.2. UV lakkok
102
        6.7.6.3. Hőre keményedő műgyantalakkok és -zománcok
103
        6.7.6.4. Kétkomponensű lakkok és -zománcok
103
      6.7.7. Nanolakkok
106
    6.8. Olajfestékek
106
      6.8.1. Alapozó olajfestékek
107
        6.8.1.1. Fémfelületi alapozók
108
        6.8.1.2. Fafelületi alapozók
109
      6.8.2. Közbenső és átvonó olajfestékek
109
      6.8.3. Olajfestékek hígítása, színezése, keverése
109
Kérdések és gyakorlófeladatok
110
  7. Fa felületek kezelése
115
    7.1. Felületvédelem jelentősége
115
    7.2. A bevonatok rétegei
116
    7.3. Fafelületek előkészítése
117
    7.4. A pácolás folyamata
120
      7.4.1. Előkészületek, anyagválasztás
120
      7.4.2. Csiszolás
120
      7.4.3. A pác előkészítése
120
      7.4.4. A próbapácolás
121
      7.4.5. A pácolás folyamata
121
      7.4.6. A pácolásnál előforduló leggyakoribb hibák
123
    7.5. A fehérítés folyamata
123
    7.6. Fafelületek viaszolása
124
    7.7. Fafelületek olajozása
126
    7.8. Fafelületek lazúrozása
126
    7.8.1 A felület előkészítése
126
      7.8.2. A lazúr felhordása
127
    7.9. Fafelületek lakkozása
129
    7.10. Fafelületek mázolása
131
    7.11. Munkavédelmi szempontok, a munkavégzés feltételei
136
Kérdések és gyakorlófeladatok
139
  8. fémek mázolása
143
    8.1. Fémfelületek előkészítése
143
      8.1.1. Oxidréteg eltávolítása
143
      8.1.2. Zsírtalanítás
145
    8.2. Rozsdagátló alapozó felhordása
146
    8.3. Tapaszolás vas- és acélfelületeken
147
    8.4. Közbenső és átvonórétegek felhordása
147
    8.5. A nemvasfémek felületkezelése
149
    8.6. Oxidálódott felületre felhordható festékek
149
    8.7. Munkavédelem
150
Kérdések és gyakorlófeladatok
151
  9. Különleges mázolási munkák, speciális bevonatok
153
    9.1. A becsiszolt mázolás
153
    9.2. A lakkcsiszolt mázolás
153
      9.2.1. A munkadarab csiszolása, alapozása
155
      9.2.2. Tapaszolás és a hibás felületrészek kijavítása
155
      9.2.3. Csiszolás, portalanítás
155
      9.2.4. Közbenső mázolások, az átvonó lakkréteg felhordása
156
      9.2.5. Lakkozás és csiszolás egymás után
157
      9.2.6. A felületek polírozása
158
    9.3. Matt lakkozás
159
Kérdések és gyakorlófeladatok
161
  10. falfelületek mázolása, a mázolási munkák hibái
163
    10.1. A falfelületek mázolása
163
      10.1.1. Előkészítés
163
      10.1.2. Mázolás
164
    10.2. A mázolási munkák hibái
164
Kérdések és gyakorlófeladatok
167
  11. A mázolás gépi szerszámai és berendezései
169
    11.1. Mechanikai oxidmentesítő gépek és berendezések
170
    11.2. Meleg vizes, magas nyomású tisztítóberendezések
174
    11.3. A festékszórás
175
      11.3.1. A porlasztás eljárásai
175
      11.3.2. Porlasztás, szóráskép
177
      11.3.3. A szórás távolságának megválasztása
178
      11.3.4. Festékszórás hőmérséklete
179
      11.3.5. Alacsony, közepes és nagynyomású szórási eljárások
180
      11.3.6. Elektromágneses festékszóró pisztoly
182
      11.3.7. A szórandó anyag előkészítése
183
      11.3.8. A szóráskor betartandó szabályok
183
      11.3.9. Biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások
184
      11.3.10. Az elektrosztatikus festékszórás
184
      11.3.11. A csavarszivattyús szórás
185
    11.4. Segéd- és mérőeszközök
186
Kérdések és gyakorlófeladatok
189
  12. Régi felületek bevonatainak karbantartása és felújítása
193
    12.1. Miért mennek tönkre a felületek bevonatai?
193
    12.2. A felületek állagromlásának jelei
194
    12.3. A bevonatok felújítása
197
      12.3.1. Egyves falfestés felújítása
198
      12.3.2. Meszelt falfelületek felújítása
199
      12.3.3. Mázolt felületek felújítása
199
        12.3.3.1. A mázréteg eltávolítása
200
        12.3.3.2. Mázolt fafelületek felújítása
200
        12.3.3.3. Mázolt fémfelületek felújítása
203
        12.3.3.4. Mázolt falfelületek felújítása
203
    12.4. Homlokzatok felújítása
204
      12.4.1. Kőporos vakolatok felújítása
204
      12.4.2. Nedves falak felújítása
205
      12.4.3. Homlokzatok tisztítása, karbantartása
206
        12.4.3.1. Hidrofobizáló anyag
206
        12.4.3.2. Homlokzattisztítók alkalmazása
207
        12.4.3.3. Biocid gombaölő adalék
207
        12.4.3.4. Algaeltávolitó
208
    12.5. Falfirkák eltávolítása
208
    12.6. Munkavédelem és baleset-elhárítás
209
Kérdések és gyakorlófeladatok
211
  13. vasbeton szerkezetek hibái, javítása
215
    13.1. A betonszerkezeteket érő káros hatások
215
    13.2. Felületi bevonatok, kisebb repedések kitöltése
216
    13.3. Felületi impregnálás
218
    13.4. Utólagos felületi javítások
218
    13.5. Belső üregek injektálása
220
    13.6. A betonacélok védelmének fokozása, korrózióvédelem
220
    13.7. A teherbírás növelése
221
Kérdések és gyakorlófeladatok
222
  14. Ragasztott polisztirol hőszigetelő rendszerek
223
    14.1. A rendszer elemei
223
      14.1.1. A ragasztó
223
      14.1.2. Polisztirol keményhab lemez
223
      14.1.3. Az üvegszövet háló
223
      14.1.4. Vékonyvakolatok
224
      14.1.5. A rendszer kiegészítői
224
    14.2. Felületvizsgálat, felület-előkészítés
225
    14.3. A ragasztókeverék elkészítése
226
    14.4. Az EPS keményhab lemezek szabása
227
    14.5. A hőszigetelő lemezek rögzítése (felerősítése)
228
      14.5.1. Hőszigetelő lemezek ragasztása
229
      14.5.2. Kombinált rögzítés
230
    14.6. Hőszigetelés elhelyezése indítópallóról
231
    14.7. Hőszigetelés elhelyezése indítóprofilról
232
    14.8. Hőszigetelés elhelyezése mezőben
232
    14.9. A hőszigetelés átcsiszolása
233
    14.10. Élvédők elhelyezése
234
    14.11. Hálózás egybefüggő, sík felületen
235
    14.12. Hálózási részletek, csomópontok
236
    14.13. Vékonyvakolat felhordása
238
      14.13.1. Vakolatalapozás
238
      14.13.2. Vékonyvakolat felhordása, általános tanácsok
239
      14.13.3. Dörzsvakolat felhordása és eldolgozása
240
      14.13.4. Kapart hatású vakolat felhordása
242
      14.13.5. A ragasztásos elválasztás munkamenete
243
    14.14. Ragasztott kőzetgyapot hőszigetelő rendszer
243
Kérdések és gyakorlófeladatok
244
  15. Tűzvédelem
247
    15.1. A faszerkezetek tűzállósága és éghetősége
247
    15.2. Égéskésleltetők
248
    15.3. Tűzgátló bevonatok fémfelületeken
251
Kérdések és gyakorlófeladatok
254
  16. Mázolómunkák szakmai számításai
255
    16.1. A mázolómunkák felmérése
255
      16.1.1. Felmérés a helyszínen
255
      16.1.2. Felmérés rajzokról
255
      16.1.3. A felmérés mértékegységei
255
      16.1.4. Az egyes szerkezetek felmérésének szabályai
256
    16.2. A felhasznált anyagmennyiség
257
    16.3. Mázolómunkák szakmai számításai
257

MKIK 2012
10103‐12 Mázolási munkák fa‐, fal‐, fém és speciális felületeken

Kapcsolódó könyvek
Mázolási munkák
224 oldal, Kiadás: 2021
GS-3-15