GS-3-14
Szerző(k): Ruppert Ferencné - Szerényi István

Festési munkák anyagismerete

ISBN: 978 963 9702 77 6
Digitális terjedelem: 124 oldal
Nyomtatott terjedelem: 124 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2019
Foglalkozás(ok): Festő, mázoló, tapétázó
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 400 Ft

eBook online

14
7
Licenc
3 400 Ft

A tankönyv első két fejezete a szakma gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges kémiai és fizikai alapfogalmakat tisztázza. Itt kerülnek ismétlésre, rendszerezésre és bővítésre azok az alapismeretek, amelyek az általános iskolai tanulmányokból már részben ismertek. A festékek alapanyagait és festékgyártást bemutató fejezet foglalja össze azokat az anyagtani ismereteket, amelyek részletesen a 4-7. fejezetekben szerepelnek. Az általános kötőanyagok között a meszet, a gipszet, valamint a cementet ismertetjük a festők számára szükséges tananyagmennyiségben.

Ezután a festékek kötőanyagait részletesen bemutatjuk, a mai falfestékek felépítésével együtt. A pigmentek megismerése a festékgyártás és a festékek tulajdonságainak szempontjából fontosak, itt táblázatban foglaltuk össze a tudnivalókat. A könyvet az oldószerek, festékipari hígítók, valamint az adalékanyagok zárják. A tankönyvben olvasmányokkal, gyakorlati feladatokkal igyekeztünk érdekesebbé, érthetőbbé tenni ezt a nehezen érthető témakört.

  1. Fizikai alapismeretek
5
  1.1 Bevezetés
5
  1.2 A hőmérséklet és mérése
6
  1.3 Halmazállapotok
6
  1.4 Halmazállapot-változások
7
  1.5 Tömör és porózus anyagok
8
  1.6 Szorpció, adszorpció
9
  1.7 Külső nedvességhatások
9
  1.8 Belső nedvességhatások
9
  1.9 Párahatások
10
    1.9.1 Alapfogalmak
10
    1.9.2 Páralecsapódás
11
      1.9.2.1 Külső páralecsapódás
11
      1.9.2.2 Belső páralecsapódás
12
    1.9.3 Páranyomás, páradiffúzió
12
  1.10 Kohézió és adhézió, tapadás
13
  1.11 Az anyagok keverhetősége
14
  1.12 Folyadékok konzisztenciája, viszkozitás, tixotrópia
15
  1.13 A szilárd anyagok keménysége, kopásállósága
16
  1.14 Alakváltozás
17
  2. Kémiai alapismeretek
21
  2.1 Bevezetés
21
  2.2 Az atomok és a molekulák
22
  2.3 A kémiai kötések típusai
24
    2.3.1 Ionos kötés
24
    2.3.2 Kovalens kötés
25
    2.3.3 Fémes kötés
25
  2.4 A legfontosabb elemek és kötéseik
26
  2.5 Kémiai reakciók, kémiai egyenletek
27
    2.5.1 Kémiai változások
27
    2.5.2 A kémiai reakció és az energia
28
    2.6. A fontosabb vegyületek csoportosítása
28
    2.6.1 Oxidok
28
    2.6.2 Bázisok
28
    2.6.3 Savak
29
    2.6.4 Sók
29
  2.7 Az alapfelületek kémhatása, semlegesítés
30
  2.8 Oxidációs folyamatok, korrózió
31
    2.8.1 Kémiai korrózió
31
    2.8.2 Elektrokémiai korrózió
32
  2.9 Karbonátosodás, szilikátosodás, hidratációs folyamatok
32
  2.10 Szerves vegyületek
33
  2.11 Szénhidrogének
33
  2.12 Alkoholok
34
  2.13 Észterek
35
  2.14 Szénhidrátok
35
  3. A festékek alapanyagai, festékgyártás
39
  3.1 A filmréteg kialakulása
40
  3.2 Festékbevonati rendszerek
41
  3.3 Bevonatrendszerekkel szembeni követelmények
41
    3.4. A festékek összetétele, alapanyagai
43
  3.5 Festékgyártás
44
    3.5.1 A festékgyártás rövid története
44
    3.5.2 A festékgyártás folyamata
45
      3.5.2.1 Keverékképzés
45
      3.5.2.2 Homogenizálás
46
      3.5.2.3 Tesztelés, szín beállítás
47
      3.5.2.4 Szűrés
47
      3.5.2.5 Csomagolás
47
      3.5.2.6 Tárolás
47
  4. Kötőanyagok
49
  4.1 A kötőanyag fogalma
49
  4.2 Csoportosítás
49
    4.3. Nem hidraulikus kötőanyagok
50
    4.3.1 Mész
50
    4.3.2 Gipsz
54
      4.3.2.1 Az építési gipsz felhasználása
54
      4.3.2.2 Az ipari gyártású gipszekről
55
      4.3.2.3 Az építési gipsz tulajdonságai
56
    4.3.3 Magnézia
56
    4.3.4 Vízüveg
56
  4.4 Hidraulikus kötőanyagok
57
    4.4.1 Gyengén hidraulikus kötőanyagok
57
    4.4.2 Hidraulitok
57
    4.4.3 Cement
57
    4.5. Felület-előkészítés
60
      4.5.1. Felületi hibák és azok oka
60
      4.5.2. A felület-előkészítés anyagai
60
      4.5.3. A felületi hibák javítása
61
  5. A festékek kötőanyagai
67
  5.1 Ásványi eredetű kötőanyagok
67
  5.2 Állati eredetű kötőanyagok
69
    5.2.1 Kazein
69
    5.2.2 Enyvek
70
  5.3 Növényi eredetű kötőanyagok
71
    5.3.1 Keményítő
71
    5.3.2 Cellulóz
71
    5.3.3 Olajok
72
      5.3.3.1 Száradóolajok
73
      5.3.3.2 Félig száradó olajok
74
      5.3.3.3 Nem száradó olajok
75
      5.3.3.4 Átdolgozott olajok
75
      5.3.3.5 Kencék
76
  5.4 A természetes és mesterséges gyanták
77
    5.4.1 Természetes gyanták
77
    5.4.2 Mesterséges gyanták
77
      5.4.2.1 Természetes alapú műgyanták
78
      5.4.2.2 Kémiai reakciók segítségével előállított műgyanta kötőanyagok
79
  5.5 A legfontosabb falfestékek
82
  6. Pigmentek
87
  6.1 Pigmentek
87
    6.1.1 A pigmentek tulajdonságai
87
    6.1.2 A pigmentek csoportosítása
89
      6.1.2.1 Földfestékek
89
      6.1.2.2 Vegyi pigmentek
92
      6.1.2.3 Fémpigmentek, fémporok
102
  6.2 Különleges rendeltetésű pigmentek
103
    6.2.1 Világító pigmentek
103
    6.2.2 Színváltó pigmentek
103
    6.2.3 Mérgező pigmentek
104
  6.3 Természetes és mesterséges szerves pigmentek
104
    6.3.1 Természetes szerves pigmentek
104
    6.3.2 Mesterséges szerves pigmentek
104
  6.4 Színezőpaszták
104
  6.5 Por állagú készfestékek
105
  7. Oldószerek, festékipari hígítók, adalékanyagok
109
  7.1 Oldószerek
109
    7.1.1 Az oldás folyamata
109
    7.1.2 Valódi oldószerek
110
      7.1.2.1 Víz
110
      7.1.2.2 Terpentinek
110
      7.1.2.3 Ketonok
111
      7.1.2.4 Észterek
111
      7.1.2.5 Glikoléterek
111
      7.1.2.6 Klórozott szénhidrogének
111
    7.1.3 Rejtett (latens) oldószerek
112
    7.1.4 Vágó oldószerek vagy hígítók
112
      7.1.4.1 Alifás szénhidrogének
112
      7.1.4.2 Aromás szénhidrogének
113
  7.2 Festékipari hígítók
113
  7.3 Adalékanyagok
114
    7.3.1 Szárítók
114
    7.3.2 Bőrösödésgátlók
115
    7.3.3 Ülepedésgátlók
115
    7.3.4 Lágyítók
116
    7.3.5 Speciális adalékok
116

MKIK 2012
10104‐12 Szobafestő, díszítő munkák - Festési munkálatok anyag- és gyártásismerete

Kapcsolódó könyvek
Gyakorlati munkafüzet festőknek
216 oldal, Kiadás: 2020
GS-3-12
Falfelületek festése, díszítése
356 oldal, Kiadás: 2019
GS-3-13
Tapétázási munkák
144 oldal, Kiadás: 2022
GS-3-16
Mázolási munkák
224 oldal, Kiadás: 2021
GS-3-15