GS 4-07
Szerző(k): Veres Réka

Faipari anyag- és gyártásismeret

ISBN: 978 963 970 215 8
Terjedelem: 368 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2008
Foglalkozás(ok): Felsőoktatás - Faipari technikus

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

db
590 Ft

A könyv nem szerepel a tankönyvjegyzéken, csak a rendelkezésre álló készlet erejéig rendelhető. A kiadványt a GS-4-27 Faanyagismeret I.GS-4-28 Faanyagismeret II., GS-4-29 Faanyagismeret III. című tankönyvek helyettesítik!

A könyv elsősorban a faipari technikusok, illetve faipari mérnökök számára készült. A könyv tartalomjegyzékét a központi programok alapján állítottuk össze úgy, hogy segítségükkel a felsorolt szakmák tanulói a tantárgy tanulásánál eredményesen tudjanak felkészülni a követelmények teljesítésére.

A könyv foglalkozik a fa szerkezeti felépítésével, az erdőgazdálkodással, a faipari felhasználásával, a szokásos termékeivel. Részletesen tárgyalja a fa anyagi tulajdonságait, az ipari alapanyagok feldolgozásának eljárásait, a fa hibáinak és betegségeinek a fajtáit és az ellenük való védekezés lehetőségéit. Külön fejezetekben olvashatunk a faiparban alkalmazott műanyagokról, a ragasztókról és felületképző anyagokról, a faanyagvédelemről, rögzítő elemekről és vasalatokról, valamint a kárpitozás anyagairól.

Gazdag ábraanyaggal igyekeztünk a tananyagot könnyen érthetővé tenni. A fejezetek végén található kérdések és faladatok segítik a témakörök megértését, az ismeretek elsajátítását.

  1. A fa, mint ipari nyersanyag
5
    1.1. Az erdő
5
    1.2. A föld erdősültsége, a fafajok megoszlása
7
    1.3. Erdőgazdálkodás
8
    1.4. Elsődleges és másodlagos feldolgozás, faipari nyers- és alapanyagok
10
    1.5. Erdei választékok
11
      1.5.1. Ipari fa
11
        1.5.1.1. Erdei késztermékek
12
        1.5.1.2. Elsődleges feldolgozásra kerülő erdei választékok
12
      1.5.2. Tűzifa
13
Kérdések és gyakorló feladatok
14
  2. A fa szerkezeti felépítése
16
    2.1. A fa mint növény, a fotoszintézis
16
    2.2. A növényi sejt felépítése
16
      2.2.1. A protoplazma: a sejt élő alkotóinak összessége
17
      2.2.2. A sejt élettelen alkotói
18
      2.2.3. A fa sejtjeinek alakja és méretei
18
    2.3. A sejtfal kialakulása és szerkezete
19
      2.3.1. A sejtfalak rétegződése
19
      2.3.2. A sejtfal szubmikroszkópos szerkezete
20
      2.3.3. A sejtfalak gödörkézettsége
21
      2.3.4. A sejtfalak megvastagodásai
22
    2.4. A fatest mikroszkópos szerkezete
22
      2.4.1. A fa szövetei
22
        2.4.1.1. A fa osztódó szövetei
23
        2.4.1.2. A fa állandósult szövetei
24
      2.4.2. A fa- és háncstest szöveteit felépítő sejtek
24
        2.4.2.1. Vízszállító sejtek
25
        2.4.2.2. Szilárdító sejtek
25
        2.4.2.3. Tápanyag szállító és raktározó sejtek
26
      2.4.3. A fa szövetrendszerei
28
    2.5. A fa makroszkópos szerkezete
29
      2.5.1. Anatómiai metszetek és irányok
29
      2.5.2. A fa, mint inhomogén és anizotróp anyag
30
      2.5.3. Elsődleges makroszkópos meghatározók
31
        2.5.3.1. Az évgyűrűk
31
        2.5.3.2. Az edények
33
        2.5.3.3. A bélsugarak
35
        2.5.3.4. A gyantajáratok
36
      2.5.4. Másodlagos makroszkópos meghatározók
37
        2.5.4.1. A szijács
38
        2.5.4.2. A geszt
38
        2.5.4.3. A kéreg
40
        2.5.4.4. A bél
41
        2.5.4.5. A bélfoltok
41
Kérdések és gyakorló feladatok
42
  3. A fatest kémiai összetétele
48
    3.1. A fa elemi összetétele
48
    3.2. A fa vegyületei
48
      3.2.1. A sejtfalalkotó szerves anyagok
48
      3.2.2. A járulékos szerves anyagok
49
      3.2.3. A fa szervetlen anyagai
50
Kérdések és gyakorló feladatok
51
  4. Az ipari haszonfák
52
    4.1. Tűlevelű fafajok
52
      4.1.1. A tűlevelű fafajok elterjedése
52
      4.1.2. A tűlevelű fafajok általános szöveti tulajdonságai
52
      4.1.3. A tűlevelű fafajok általános műszaki tulajdonságai
52
      4.1.4. A tűlevelűek felhasználási területei
53
      4.1.5. A tűlevelű fafajok
54
        4.1.5.1. Lucfenyő
54
        4.1.5.2. Jegenyefenyő
56
        4.1.5.3. Erdeifenyő
58
        4.1.5.4. Feketefenyő
60
        4.1.5.5. Simafenyő
62
        4.1.5.6. Vörösfenyő
64
        4.1.5.7. Tiszafa
66
        4.1.5.8. Duglászfenyő
68
    4.2. Lombos fafajok
70
      4.2.1. A lombos fafajok elterjedése
70
      4.2.2. A lombos fafajok szöveti tulajdonságai
70
      4.2.3. A lombos fafajok műszaki tulajdonságai
70
      4.2.4. A lombos fafajok felhasználási területei
71
      4.2.5. Gyűrűslikacsú lombos fák
71
        4.2.5.1. Tölgyek
72
        4.2.5.2. Szelídgesztenye
76
        4.2.5.3. Fehér akác
78
        4.2.5.4. Fehér eperfa
80
        4.2.5.5. Magas kőris
82
        4.2.5.6. Mezei szil
84
        4.2.5.7. Madárcseresznye
86
      4.2.6. Szórtlikacsú lombos fák
86
        4.2.6.1. Bükk
88
        4.2.6.2. Gyertyán
90
        4.2.6.3. Közönséges dió és fekete dió
92
        4.2.6.4. Juhar
94
        4.2.6.5. Nyír
98
        4.2.6.6. Körtefa
100
        4.2.6.7. Platán
102
        4.2.6.8. Mézgás éger
104
        4.2.6.9. Hárs
106
        4.2.6.10. Nyár
108
        4.2.6.11. Fehér fűz
113
        4.2.6.12. Vadgesztenye
115
    4.3. Trópusi fafajok
117
      4.3.1. A trópusi fafajok elterjedése
117
      4.3.2. A trópusi fafajok általános szöveti tulajdonságai
117
      4.3.3. A trópusi fafajok műszaki tulajdonságai
117
      4.3.4. A trópusi fafajok felhasználási lehetőségei
118
      4.3.5. Délkelet-ázsiai fafajok
118
        4.3.5.1. Meranti
119
        4.3.5.2. Teak
120
        4.3.5.3. Paliszander
121
        4.3.5.4. Gumifa
121
      4.3.6. Afrikai fafajok
122
        4.3.6.1. Mahagóni félék
122
        4.3.6.2. Afzelia
124
        4.3.6.3. Afrormosia
125
        4.3.6.4. Okumé
125
        4.3.6.5. Ében
126
      4.3.7. Közép- és dél-amerikai fafajok
127
        4.3.7.1. Pockfa
127
        4.3.7.2. Balsafa
128
      4.3.8. Eukaliptuszok (eucalyptus nemzetség)
129
Kérdések és gyakorló feladatok
130
  5. A fa nedvességtartalma
133
    5.1. Higroszkóposság, a fa mint higroszkópos anyag
133
    5.2. Az egyensúlyi fanedvesség
133
    5.3. A faanyag egyensúlyi nedvességének megállapítása
134
    5.4. A nedvesség előfordulási formái a fában
135
    5.5. A rosttelítettségi határ
136
    5.6. A nedvesség megoszlása az élő fában
137
    5.7. A fanedvesség kifejezése, nettó és bruttó nedvesség
138
    5.8. A nedvesség mérése
139
      5.8.1. A kiszárításos eljárás
139
      5.8.2. Mérés elektromos eszközökkel
140
    5.9. Víztartalmi fokok (nedvességtartalmi fokok)
140
    5.10. A hiszterézis
143
    5.11. A faanyag dagadása és zsugorodása
143
    5.12. A dagadást és zsugorodást befolyásoló egyéb tényezők
145
    5.13. A dagadási és zsugorodási anizotrópia következményei: alakváltozás, repedezés
145
    5.14. Táblásított tömörfalap vagy tömbösített alkatrész méret- és alakváltozásai
147
Kérdések és gyakorló feladatok
149
  6. A fa műszaki tulajdonságai
152
    6.1. A fa fizikai tulajdonságai
152
      6.1.1. A fa sűrűsége
152
        6.1.1.1. A sűrűséget befolyásoló tényezők
153
      6.1.2. A fa hőtani tulajdonságai
155
        6.1.2.1. A faanyag fajhője
155
        6.1.2.2. A faanyag hőtágulása
156
        6.1.2.3. A faanyag hővezető képessége
157
      6.1.3. A fa égési tulajdonságai
158
        6.1.3.1. A fa égési folyamata
158
        6.1.3.2. A fa égéshője és fűtőértéke
161
      6.1.4. A fa akusztikai tulajdonságai
161
        6.1.4.1. A fa hangvezető képessége
162
        6.1.4.2. A fa hangszigetelő képessége
162
        6.1.4.3. A fa rezonáló képessége
163
      6.1.5. A fa elektromos tulajdonságai
163
        6.1.5.1. A fa elektromos szigetelő- és vezetőképessége
164
        6.1.5.2. A fa dielektromos állandója
165
      6.1.6. A faanyag külső megjelenése
166
        6.1.6.1. A fa színe
166
        6.1.6.2. A fa rajzolata
167
        6.1.6.3. A fa fénye
168
        6.1.6.4. A fa szöveti finomsága
168
        6.1.6.5. A fa illata
169
    6.2. A fa mechanikai tulajdonságai
169
      6.2.1. A fa rugalmassága
169
        6.2.1.1. Igénybevétel, alakváltozás
170
        6.2.1.2. A rugalmasság meghatározása, befolyásoló tényezők
171
      6.2.2. A fa szilárdsága
172
        6.2.2.1. Belső erő, feszültség
172
        6.2.2.2. Szilárdság
172
        6.2.2.3. A szilárdságot befolyásoló tényezők
174
        6.2.2.4. Húzó igénybevétel, húzószilárdság
178
        6.2.2.5. Nyomó igénybevétel, nyomószilárdság
179
        6.2.2.6. Hajlító igénybevétel, hajlítószilárdság
181
        6.2.2.7. Nyíró igénybevétel, nyírószilárdság
182
        6.2.2.8. Csavaró igénybevétel, csavarószilárdság
184
        6.2.2.9. Ütő-hajlító igénybevétel, ütő-hajlító szilárdság
184
      6.2.3. Egyéb mechanikai tulajdonságok
185
        6.2.3.1. A faanyag keménysége
186
        6.2.3.2. A faanyag kopásállósága
189
        6.2.3.3. A faanyag súrlódási tulajdonságai
189
        6.2.3.4. Hasító igénybevétel, hasítószilárdság
190
        6.2.3.5. Szeg- és csavarállóság
191
Kérdések és gyakorló feladatok
193
  7. A fa hibái és betegségei
198
    7.1. A fa hibái
198
      7.1.1. A törzs alaki hibái
198
        7.1.1.1. Sudarlósság, terpeszesség
198
        7.1.1.2. Bordás növés (ormósság)
200
        7.1.1.3. Villás növés (kétágúság, többágúság)
200
        7.1.1.4. Görbeség
201
        7.1.1.5. Ovalitás
202
        7.1.1.6. Kinövés, dudor
202
      7.1.2. Szövetszerkezeti (fejlődési) hibák
203
        7.1.2.1. Ferdeszálúság (csavartrostúság)
203
        7.1.2.2. Hullámos rostúság, fodrosság
203
        7.1.2.3. Egyenlőtlen évgyűrűszélesség
204
        7.1.2.4. Excentrikus évgyűrűszerkezet (külpontosság)
204
        7.1.2.5. Nyomott és húzott fa (reakciófa)
205
        7.1.2.6. Évgyűrű torzulás
206
        7.1.2.7. Álévgyűrű
206
        7.1.2.8. Göcsösség
206
        7.1.2.9. Csomorosság
208
        7.1.2.10. Gyantatáskák, elgyantásodás
209
        7.1.2.11. Álgeszt
209
        7.1.2.12. Kettős szíjács (holdgyűrű)
210
      7.1.3. Az élő fa repedései
211
        7.1.3.1. Fagyrepedés, fagyléc
211
        7.1.3.2. Gyűrűs repedés
211
        7.1.3.3. Bélrepedés
212
        7.1.3.4. Villámsújtás, viharkárok
212
      7.1.4. Kezelés okozta fahibák
213
    7.2. A fa betegségei
214
      7.2.1. A farontó gombák és az általuk okozott betegségek
216
        7.2.1.1. A farontó gombák hatásmechanizmusa
216
        7.2.1.2. Penészesedés (felületi elszíneződés)
217
        7.2.1.3. Kékülés (kékesedés)
217
        7.2.1.4. Fülledés
218
        7.2.1.5. Korhadás
219
        7.2.1.6. A fontosabb korhasztó gombák jellemzése
220
      7.2.2. A baktériumok
222
      7.2.3. Az élősködő cserjék
223
      7.2.4. A farontó rovarok
223
      7.2.5. Egyéb állati károsítók
226
      7.2.6. Az éghajlati tényezők okozta károsodások
226
Kérdések és gyakorló feladatok
228
  8. Fából készült ipari alapanyagok
232
    8.1. Fűrészipari termékek
232
      8.1.1. Fűrészáru választékok
233
        8.1.1.1. Fenyő fűrészáru választékok és minőségi követelmények
233
        8.1.1.2. Lombos fűrészáru választékok és minőségi követelmények
234
      8.1.2. A fűrészáru méreteinek és térfogatának meghatározása
234
      8.1.3. A fűrészáruk különféle megnevezései
235
      8.1.4. Egyéb fűrészáruk
236
    8.2. Furnérok
236
      8.2.1. Furnérok fajtái az előállítás módja szerint
237
        8.2.1.1. Hasított (késelt) furnérok
237
        8.2.1.2. Hámozott furnérok
237
        8.2.1.3. Fűrészelt furnérok
238
        8.2.1.4. Különleges furnérok
238
      8.2.2. Furnérok fajtái a felhasználás szerint
239
      8.2.3. Furnérok mérete, minősítése és tárolása
239
    8.3. Lemezipari termékek
240
      8.3.1. Rétegelt termékek
240
        8.3.1.1. Rétegelt lemezek
240
        8.3.1.2. Sokrétű idomok, fatömbök
242
        8.3.1.3. Rétegelt furnér gerendák, épülettartók
243
        8.3.1.4. Háromrétegű falemezek (falapok)
243
      8.3.2. Bútorlapok
244
        8.3.2.1. Lécbetétes bútorlapok
244
        8.3.2.2. Furnérbetétes bútorlapok
245
        8.3.2.3. Takarék bútorlapok
245
    8.4. Agglomerált termékek
246
      8.4.1. Faforgácslapok
247
      8.4.2. OSB-lapok
250
      8.4.3. Farostlemezek
251
        8.4.3.1. A farostlemezek csoportosítása a sűrűség alapján
253
      8.4.4. Parallam (furnércsíkokból préselt épületfa)
254
Kérdések és gyakorló feladatok
255
  9. A faanyag szárítása és termikus kezelése
258
    9.1. A faanyag szárítása
258
      9.1.1. A fűrészáru természetes szárítása
259
      9.1.2. A fűrészáru mesterséges szárítása
261
        9.1.2.1. Konvekciós szárítók
262
        9.1.2.2. Kondenzációs szárítók
263
        9.1.2.3. Vákuumszárítók
264
        9.1.2.4. Nagyfrekvenciás szárítók
264
    9.2. A faanyag klimatizálása
264
    9.3. A faanyag termikus kezelései
265
      9.3.1. A faanyag gőzölése
265
      9.3.2. A faanyag főzése
266
      9.3.3. A faanyag magas hőmérsékleten végzett hőkezelése
266
Kérdések és gyakorló feladatok
267
  10. A faiparban alkalmazott műanyagok
268
    10.1. A műanyagok csoportosítása a kémiai reakció alapján
268
    10.2. Csoportosítás a hővel szembeni tulajdonságaik alapján
269
      10.2.1. Hőre lágyuló műanyagok: termoplasztok
269
      10.2.2. Hőre keményedő műanyagok: duroplasztok
270
      10.2.3. Elasztomerek
270
    10.3. A műanyagok előfordulási formái a faipari termékekben
270
    10.4. A faiparban alkalmazott legfontosabb műanyagok
271
      10.4.1. Polimerizációs (hőre lágyuló) műanyagok és elasztomerek
271
      10.4.2. Polikondenzációs (hőre keményedő) műanyagok
272
      10.4.3. Poliaddíciós műanyagok
273
    10.5. A műanyagok feldolgozási eljárásai
273
      10.5.1. Fröccsöntés
274
      10.5.2. Extrudálás
274
      10.5.3. Kalanderezés, hengerelés
274
      10.5.4. Vákuumformázás
274
    10.6. A faiparban használt műanyag félkész- és késztermékek
275
      10.6.1. Bútoripari műanyag termékek
275
      10.6.2. Épületasztalos-ipari műanyag termékek
277
    10.7. A műanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságai
277
Kérdések és gyakorló feladatok
279
  11. Ragasztóanyagok
280
    11.1. A ragasztásnál fellépő erők
280
    11.2. A ragasztás fogalmai
281
      11.2.1. A ragasztóanyag fogalmai
281
      11.2.2. A ragasztási folyamat fogalmai
282
      11.2.3. A megkötött ragasztóanyaggal kapcsolatos fogalmak
282
    11.3. A ragasztóanyagok csoportosítása
282
    11.4. Természetes eredetű ragasztóanyagok
284
      11.4.1. Növényi eredetű ragasztók
284
      11.4.2. Állati eredetű ragasztók (enyvek)
285
        11.4.2.1. Glutinenyvek
285
        11.4.2.2. Kazeinenyvek
287
        11.4.2.3. Véralbuminenyvek
288
    11.5. Műgyanta ragasztók
289
      11.5.1. Polimerizációs ragasztók
289
        11.5.1.1. Diszperziós ragasztók
289
        11.5.1.2. Oldószeres ragasztók
291
        11.5.1.3. Olvadék ragasztók
291
      11.5.2. Polikondenzációs ragasztók
292
        11.5.2.1. Karbamid-formaldehid műgyanta ragasztók
293
        11.5.2.2. Melamin-formaldehid műgyanta ragasztók
294
        11.5.2.3. Fenol-formaldehid és fenol származék-formaldehid műgyanta ragasztók
294
      11.5.3. Poliaddíciós ragasztók
295
        11.5.3.1. Poliuretán ragasztók
296
        11.5.3.2. Epoxigyanta ragasztók
297
    11.6. A ragasztás minőségét befolyásoló tényezők
297
Kérdések és gyakorló feladatok
298
  12. A felület előkészítésének anyagai
300
    12.1. Csiszolóanyagok
300
    12.2. A gyantamentesítés anyagai
303
    12.3. Halványító- és fehérítő anyagok
303
    12.4. A felület-tisztító anyagok
304
    12.5. Tapaszok és pórustömítők
305
Kérdések és gyakorló feladatok
307
  13. A fa pácolásának anyagai
308
    13.1. Pácképek
308
    13.2. A pácokkal szemben támasztott követelmények
308
    13.3. A fapácok csoportosítása
309
    13.4. A pácok jellemzése
309
      13.4.1. Kémiai pácok
309
      13.4.2. Színezőanyag pácok
310
        13.4.2.1. Vizes fapácok
310
        13.4.2.2. Oldószeres fapácok
311
Kérdések és gyakorló feladatok
312
  14. Felületkezelő anyagok (filmképző anyagok)
313
    14.1. A felületkezelő anyagok csoportosítása
314
    14.2. Természetes eredetű felületkezelő anyagok
316
      14.2.1. Száradó olajok
316
      14.2.2. Viaszok
317
      14.2.3. Természetes gyanták
318
        14.2.3.1. A sellak
318
        14.2.3.2. Növényi gyanták
319
    14.3. Műgyanta lakkok
320
      14.3.1. Nitrocellulóz lakkok (NC)
320
      14.3.2. Savra keményedő lakkok (SK)
321
      14.3.3. Poliuretán lakkok (PUR)
322
        14.3.3.1. Kétkomponensű poliuretán lakkok
322
        14.3.3.2. Egykomponensű poliuretán lakkok
323
      14.3.4. Poliészter lakkok (UP)
323
      14.3.5. UV-lakkok
324
      14.3.6. Vízbázisú lakkok
325
      14.3.7. Nanolakkok
327
    14.4. Kültéri felületkezelő anyagok
327
      14.4.1. Lazúrok
327
      14.4.2. Festékek
328
Kérdések és gyakorló feladatok
330
  15. A faanyag védelme
332
    15.1. Faanyagvédelmi eljárások és favédőszerek
332
      15.1.1. A faanyag károsodását megelőző védelem
332
      15.1.2. A faanyag károsodását megszüntető védelem
335
    15.2. A faanyag égéskésleltetése
335
Kérdések és gyakorló feladatok
337
  16. A kárpitozás anyagai
338
    16.1. Tartószerkezeti anyagok
338
    16.2. Rugók
339
    16.3. Párnázó (tömő) anyagok
339
    16.4. Bevonó anyagok
341
    16.5. Rögzítő anyagok
342
Kérdések és gyakorló feladatok
344
  17. Szegek, csavarok, szerelvények
345
    17.1. Szegek és csavarok
345
      17.1.1. Szegek
345
      17.1.2. Csavarok
346
    17.2. Vasalatok, szerelvények
346
Kérdések és gyakorló feladatok
349
Fafajok fizikai tulajdonságai
350
Fafajok megnevezése különböző nyelveken
353
Fafajok anatómiai metszetei
354

MKIK 2012
10232‐12 Faipari alapanyagok (faipari technikus)

MKIK 2016
10232‐16 Faipari alapanyagok (faipari technikus)

 

  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír alapú X X
 Használható: Tablet (mobiltelefon) X X X
 Használható: PC, kivetítő, interaktív tábla X X X
 Oldalak, képek: fekete-fehér (részben színes) X X
 Oldalak, képek: színes (részben színes) X X
 Nagyítás: szöveg, rajz, kép X X X
 Kiadói extra tartalmak X X X
 Saját kiegészítések elhelyezése X X X
 Internet, böngésző szükséges X X X
 Hozzáférés korlátlan X X

 

Kapcsolódó könyvek
Faipari anyagismeret
204 oldal, Kiadás: 2018
GS 4-16
Faanyagismeret I.
152 oldal, Kiadás: 2019
GS 4-27
Faanyagismeret II.
128 oldal, Kiadás: 2019
GS 4-28
Faanyagismeret III.
96 oldal, Kiadás: 2019
GS 4-29