GS-4-11
Szerző(k): Dr. Sydorkó György - Szerényi Attila

A biztonságos munkavégzés feladatai a faiparban

ISBN: 978 963 9702 61 5
Nyomtatott terjedelem: 148 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2018
Foglalkozás(ok): Asztalos - Faipari technikus

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
2 600 Ft

A könyv az MKIK által kidolgozott új kerettantervhez készült. A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt, szabványokat és előírásokat alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelességeket, a balesetmentes munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit tisztázzák. Ezen témakörök alapos ismerete mind a leendő munkavállalók, mind pedig a munkáltatók számára elengedhetetlen. A harmadik fejezetben többek közt megismerkedhet az olvasó az anyagmozgatás szabályaival, a veszélyes anyagok tárolásával, a különböző veszélyeket jelző szimbólumokkal.

A faipari gépek működtetéséhez is fontos érintésvédelem témaköre után a tűzvédelem előírásaival, a tűz jelzésével, a teendőkkel, valamint a munka-egészségüggyel külön fejezetben foglalkozunk. Ehhez kapcsolódónak a balesetekkel és az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek. Itt azokkal a sérülésekkel és ellátásukkal lehet megismerkedni, amelyek faipari munkavégzés során előfordulhatnak. A környezetvédelem legfontosabb feladatait is vizsgáljuk. A könyvet a faipari gépek és berendezések használata során betartandó szabályok ismertetésével zárjuk. A témakörök végére a tananyagot teljesen átfogó kérdéseket és gyakorlófeladatokat helyeztünk el, amelyek alkalmasak a megszerzett tudás rendszerezésére.

A többi modulkönyvünkhöz hasonlóan igen gazdagon illusztrált kiadványt az asztalos szakma tanulói sikerrel használhatják.

 

  1. Alapvető munkavédelmi ismeretek
5
    1.1. A munkavédelmi törvény
5
    1.2. A munkavédelem alapfogalmai
6
    1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
7
      1.3.1. Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek
7
      1.3.2. Hatósági felügyelet
8
    1.4. Veszélyforrások a faiparban
9
    1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
9
    1.6. Munkáltató és munkavállaló alapvető kötelezettségei
10
    1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása
11
Kérdések és gyakorló feladatok
12
  2. A biztonságos munkavégzés feltételei
13
    2.1. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
13
      2.1.1. A munkahely kialakítása
13
      2.1.2. Munkahelyi rend, tisztaság
16
    2.2. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
17
    2.3. Egészségügyi megfelelőség
17
      2.3.1. Előzetes orvosi vizsgálatok
18
      2.3.2. Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok
19
      2.3.3. Soron kívüli munkaköri, szakmai, személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
19
      2.3.4. Alkalmassági vélemény
20
      2.3.5. A záróvizsgálat
20
    2.4. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
20
Kérdések és gyakorló feladatok
22
  3. Munkabiztonsági követelmények
23
    3.1. A munka összehangolása
23
    3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
24
      3.2.1. Darabáruk
24
      3.2.2. Folyadékok
25
      3.2.3. Ömlesztett anyagok
25
    3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
26
      3.3.1. Veszélyes anyagok osztályozása a CLP szerint
27
      3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek
28
    3.4. Anyagmozgatás
29
      3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
32
      3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
34
      3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
35
      3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
37
        3.4.4.1. Emelőberendezések
37
        3.4.4.2. Szállítóeszközök
37
    3.5. Közlekedés a munkahelyen
38
      3.5.1. A közlekedési utak biztosítása
38
      3.5.2. Munkahelyek és közlekedési utak megvilágítása
38
      3.5.3. Menekülési utak és vészkijáratok
39
      3.5.4. Rakodók (rámpák)
39
    3.6. Gépek biztonságtechnikája
39
Kérdések és gyakorló feladatok
41
  4. A Villamosság biztonságtechnikája, érintésvédelem
43
    4.1. Alapfogalmak
43
    4.2. A létesítés
45
      4.2.1. A létesítés általános előírásai
45
      4.2.2. Alapvédelem
46
      4.2.3. Hibavédelem
46
    4.3. Villamos berendezések üzemeltetése
49
      4.3.1. A hibavédelem (érintésvédelem) ellenőrzése
49
      4.3.2. Az üzemeltetés előírásai
50
      4.3.3. Érintésvédelmi osztályok
51
Kérdések és gyakorló feladatok
53
  5. Tűzvédelmi ismeretek
55
    5.1. Égéselméleti alapismeretek
55
    5.2. Az égés különböző fajtái
56
    5.3. A tűzvédelmi törvény, alapfogalmak
57
    5.4. A tűzveszélyességi osztályok
58
    5.5. Tűzveszélyes tevékenységek
58
      5.5.1. Tűzveszélyes tevékenységek a munkahelyen
59
      5.5.2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
61
      5.5.3. Munkahely kialakítása
61
    5.6. A tűzoltás módjai
62
    5.7. Oltóanyagok
62
    5.8. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
63
    5.9. A tűz jelzése
64
    5.10. A tűzvédelmi szabályzat
64
    5.11. A tűzvédelmi oktatás
65
Kérdések és gyakorló feladatok
66
  6. Munkaegészségügy, foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
67
    6.1. Munkakörülmények, munkakultúra
67
    6.2. Foglalkozási ártalmak
68
    6.3. Fizikai ártalmak
68
      6.3.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
68
      6.3.2. A zajártalom
69
      6.3.3. Rezgések által okozott ártalmak
70
      6.3.4. Sugárzások által okozott ártalmak
70
      6.3.5. A munkahelyi klíma
71
      6.3.6. A porártalom
72
    6.4. Kémiai ártalmak
72
    6.5. Biológiai veszélyek
74
    6.6. Pszichoszociális veszélyek
74
    6.7. Gáz és gőzalakú légszennyező anyagok a faiparban
74
    6.8. A foglalkozási betegségek
75
    6.9. Egyéni védőeszközök
75
      6.9.1. Fejvédő eszközök
76
      6.9.2. Arcvédő eszközök
77
      6.9.3. Szemvédő eszközök
77
      6.9.4. Légzőszerveket védő eszközök
78
      6.9.5. Hallószerveket védő eszközök
78
      6.9.6. Kézvédő eszközök
79
      6.9.7. Lábvédő eszközök
79
      6.9.8. Védőruhák
80
      6.9.9. Egyéb biztonsági eszközök
80
    6.10. Biztonsági szín- és alakjelek
81
Kérdések és gyakorló feladatok
85
  7. Baleset, elsősegélynyújtás
87
    7.1. A baleset fogalma
87
    7.2. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
88
    7.3. Az elsősegélynyújtás
89
    7.4. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
89
      7.4.1. Különböző sebek
89
      7.4.2. Kötések
90
      7.4.3. Vérzések
91
      7.4.4. Égési sérülések
91
    7.5. Csont-, izom- és ízületi sérülések
92
    7.6. Mérgezések
92
    7.7. Heveny rosszullétek
94
    7.8. Különleges helyzetek
95
    7.9. Eszméletvesztés
95
    7.10. Villamos áram okozta sérülések
96
    7.11. Újraélesztés
98
Kérdések és gyakorló feladatok
100
  8. Környezetvédelem
101
    8.1. Ökológia
101
      8.1.1. A populációk kölcsönhatásai
102
      8.1.2. A társulások tulajdonságai és változásai
102
      8.1.3. A társulások anyag- és energiaforgalma
102
    8.2. Környezetvédelmi alapfogalmak
103
    8.3. Környezetvédelmi alapelvek
104
    8.4. A környezetszennyezés
104
    8.5. Környezetvédelem eszközei
105
      8.5.1. Jogi és igazgatási eszközök
105
      8.5.2. Az állam környezetvédelmi feladatai
105
      8.5.3. A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
105
      8.5.4. Az állampolgárok feladatai
105
    8.6. Talaj és talajszennyezés
106
      8.6.1. Talajkárosodások
106
      8.6.2. Talajvédelem, talajtisztítás
106
    8.7. Víz és vízszennyezés
107
      8.7.1. A vízszennyezés
107
      8.7.2. A víz tisztítása, kezelése
107
    8.8. A szennyvíz
108
    8.9. Levegő és levegőszennyezés
108
      8.9.1. Légszennyező források
109
      8.9.2. A légszennyezés hatásai
109
      8.9.3. Védekezés
109
    8.10. Természetvédelem
110
    8.11. Az erdők védelme
111
    8.12. Az épített környezet védelme
111
    8.13. A hulladékok
112
      8.13.1. Hulladékgazdálkodás
112
      8.13.2. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
114
    8.14. A környezet használata után fizetendő díjak
116
      8.14.1. Környezetterhelési díj
116
      8.14.2. Igénybevételi járulék
116
      8.14.3. Termékdíj
116
    8.15. A fenntartható fejlődésről
116
Kérdések és gyakorló feladatok
117
  9. kéziszerszámok, gépek és berendezések biztonságtechnikája
119
    9.1. Kéziszerszámokra vonatkozó előírások
119
      9.1.1. Fűrészek
120
      9.1.2. Gyaluk
120
      9.1.3. Vésők
120
      9.1.4. Fúrók
120
      9.1.5. A reszelés szabályai, munkavédelmi előírások
121
      9.1.6. Kisegítő kéziszerszámok munkavédelmi előírásai
121
    9.2. Kisgépekre vonatkozó előírások
122
      9.2.1. A kézi körfűrészgép
123
      9.2.2. Gérvágó körfűrész
123
      9.2.3. Szúrófürészgép, rókafakú fűrészgép és Fein fűrészgép
123
      9.2.4. A kézi láncfűrészgép
124
      9.2.5. Kézi gyalugép
124
      9.2.6. Felsőmarógép
124
      9.2.7. Kézi csiszológépek
124
      9.2.8. Kézi fúrógép, akkus fúrógép és csavarhúzógép
124
    9.3. Faipari alapgépekre vonatkozó előírások
125
      9.3.1. Létesítés és üzembe helyezés
125
        9.3.1.1. Előzetes vizsgálat
125
        9.3.1.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
125
        9.3.1.3. Soron kívüli ellenőrzés
126
        9.3.1.4. Felülvizsgálatok
126
      9.3.2. Általános szabályok
128
      9.3.3. Asztalos körfűrész
129
      9.3.4. Asztalos szalagfűrész
129
      9.3.5. Egyengető gyalugép
130
      9.3.6. Vastagoló gyalugép
131
      9.3.7. Asztalos marógép
132
      9.3.8. Hosszlyukfúró gép
133
      9.3.9. Szalagcsiszoló gép
133
  10. Létrák és állványok biztonságtechnikája
133
    10.1. Létrák
133
      10.1.1. A támasztólétra használatának szabályai
133
Kérdések és gyakorló feladatok
134
      10.1.2. A kétágú létra használatának szabályai
134
    10.2. Állványok munkavédelmi előírásai
135
      10.2.1. Általános követelmények
135
    10.2.2 Állványelemek
135
        10.2.2.1. Állványpadozatok
135
        10.2.2.2. Korlát-, közép- és lábdeszkák munkavédelmi követelményei
136
        10.2.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
137
      10.2.3. Építési feljárók, lépcsők
137
      10.2.4. Mobil szerelő- és gurulóállványok
137
      10.2.5. Egyéb követelmények, oktatás
137

A biztonságos munkavégzés feladatai a faiparban

Kapcsolódó könyvek
Munka-, baleset- és környezetvédelem a faiparban
144 oldal, Kiadás: 2023
GS-4-36