GS 0-16
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Építőipari anyag- és gyártásismeret II.

ISBN: 963 864 707 8
Terjedelem: 232 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2012
Foglalkozás(ok): Felsőoktatás - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

db
590 Ft

A könyv nem szerepel a tankönyvjegyzéken, csak a rendelkezésre álló készlet erejéig rendelhető. A kiadványt a GS-5-15 Építőanyagok című tankönyv helyettesíti!

A könyv témakörei igazodnak az érvényben lévő vizsgakövetelmény rendszerhez is. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan könyv kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző építőiparral foglalkozó szakembereknek.

Az I. kötet folytatásaként a könyv a természetes kőanyagok ismertetésével kezdődik. Ezt a különböző habarcstípusok bemutatása követi. A 3. fejezet a ragasztókkal és zsákos vakolatokkal foglalkozik. A könyvben részletesen tárgyaljuk napjaink egyik legfontosabb szerkezetépítő anyagát a betont és vasbetont. A fejezetben az anyagtani tulajdonságok mellett a legfontosabb technológiai ismeretek is bemutatásra kerülnek. A könyv a Mesterséges kövek c. fejezettel zárul, amelyben azokat a legfontosabb termékeket mutatjuk be, amelyekkel régi és új épületeknél egyaránt találkozhatunk. A témaköröket tárgyaló fejezetek végén gyakorló és ismétlő feladatok segítik a felkészülést, az évközi és az év végi ismétléseket. A gyakorló fejezetekben megtalálhatóak azok a táblázatok is, amelyek a laboratóriumban végzett mérések és kísérletek dokumentálását segítik, tehát a könyv jegyzőkönyv készítésre is használható.

 

  1. A természetes kőanyagok
5
    1.1. Az adalékanyagok
5
    1.2. A szemmegoszlás és vizsgálata
7
    1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint
12
      1.3.1. Az agyag- és az iszap
12
      1.3.2. A homok
13
      1.3.3. A kavics és a homokos kavics
13
      1.3.4. Példa adalékanyag szemmegoszlására
14
      1.3.5. Szemmegoszlási görbe módosítása, tervezése
15
      1.3.6. Példa szemmegoszlás javítására
16
    1.4. Az adalékanyagok tulajdonságainak vizsgálata
18
      1.4.1. Az agyag- és iszaptartalom
18
      1.4.2. Az adalékanyag felülete és szemalakvizsgálata
18
      1.4.3. Az adalékanyag víztartalmának meghatározása
19
      1.4.4. Az adalékanyag félórás vízfelvétele
20
    1.5. A terméskő
20
    1.6. Az útburkoló kő
20
    1.7. A zúzottkő
21
    1.8. A kőpor és a kőliszt
21
Kérdések és gyakorló feladatok
22
  2. A habarcsok
30
    2.1. A habarcsok fogalma
30
    2.2. A habarcsok osztályozása
30
    2.3. A habarcsok összetevői
31
      2.3.1. A habarcsok kötőanyagai
31
      2.3.2. A habarcsok adalékanyagai
31
      2.3.3. A habarcsok keverővize
32
      2.3.4. A habarcsok adalékszerei
32
    2.4. A habarcsok elkészítése, keverése
34
    2.5. A habarcsok feldolgozása és utókezelése
36
    2.6. A habarcsok fajtái és ajánlott összetétele
37
      2.6.1. A falazóhabarcsok
37
      2.6.2. A vakolóhabarcsok
38
      2.6.3. Felület- és falképző habarcsok
40
      2.6.4. Hőszigetelő habarcsok
41
      2.6.5. Zsákolt nemesvakolatok
42
      2.6.6. Ágyazó- és burkolóhabarcsok
43
      2.6.7. Különleges habarcsok
44
        2.6.7.1. Gipszes habarcsok
44
        2.6.7.2. A vízzáró habarcsok
45
        2.6.7.3. Injektáló habarcsok
46
        2.6.7.4. Vízüveg kötésű (saválló) habarcsok
47
        2.6.7.5. Műanyagok felhasználásával készült habarcsok
47
        2.6.7.6. Sugárzásgátló habarcs
47
        2.6.7.7. Tűzvédelmi habarcsok
48
    2.7. A habarcsok tulajdonságai és vizsgálata
48
      2.7.1. Mintavétel
48
      2.7.2. A friss habarcsok vizsgálata
48
        2.7.2.1. A konzisztencia és a bedolgozhatóság mérése
48
        2.7.2.2. A habarcsok vízmegtartó képessége
50
        2.7.2.3. A friss habarcsok egyéb tulajdonságai
50
      2.7.3. A megszilárdult habarcs tulajdonságai
51
        2.7.3.1. A habarcs testsűrűsége
51
        2.7.3.2. A habarcs vízfelvétele
52
        2.7.3.3. A habarcs fagyállósága
52
        2.7.3.4. Térfogat-állandóság
52
        2.7.3.5. Hajlító-, húzó- és nyomószilárdság
52
        2.7.3.6. Tapadószilárdság
53
        2.7.3.7. Karbonátosodás
53
        2.7.3.8. A szilárd habarcsok minőségi követelményei
53
Kérdések és gyakorló feladatok
54
  3. Ragasztók és zsákos vakolatok
68
    3.1. Csemperagasztók alapanyagai
68
    3.2. Csemperagasztók gyártása
69
    3.3. Csemperagasztók szabvány szerinti besorolása
70
    3.4. Csemperagasztók típusai
70
    3.5. Csemperagasztók kiegészítő termékei
71
    3.6. Zsákos vakolatok és habarcsok - bevezetés
72
    3.7. Vakolatok gyártása
72
      3.7.1. Szárazhabarcsok gyártása
72
      3.7.2. Nedves vakolatok gyártása
73
    3.8. Gyári elõállítású vakolatrendszerek fajtái, alkalmazásuk
74
      3.8.1. Általános rész
74
      3.8.2. Egyrétegű homlokzati vakolatrendszerek
74
      3.8.3. Alapvakolatos vakolatrendszerek
77
      3.8.4. Könnyített vakolatrendszer
79
    3.9. Felületképzési lehetőségek
80
      3.9.1. Hagyományos nemesvakolatok
80
      3.9.2. Vékonyvakolatok
82
        3.9.2.1. Pasztaszerű vékonyrétegű vakolatok
82
        3.9.2.2. Homlokzatfestékek
83
    3.10. Homlokzati hőszigetelő rendszerek
84
      3.10.1. Habarcsos hőszigetelő rendszerek
85
        3.10.1.1. Habarcsos hőszigetelő rendszerek
85
        3.10.1.2. Adalékanyagos hőszigetelő rendszer
85
        3.10.1.3. Adalékanyagos hőszigetelő rendszer
85
      3.10.2. Ragasztott táblás hőszigetelő rendszerek
85
        3.10.2.1. Hagyományos hőszigetelő rendszer
87
        3.10.2.2. Korszerű hőszigetelő rendszer
88
        3.10.2.3. Ásványgyapot hőszigetelő rendszer
89
        3.10.2.4. Hőszigetelő rendszerek alkalmazása
90
    3.11. Lábazati vakolat rendszerek
90
      3.11.1. Hőszigetelés nélküli rendszerek
90
      3.11.2. Fagyálló, lábazati hőszigetelő rendszer
91
        3.11.2.1. Fagyálló lábazati hőszigetelő rendszer alkalmazása
92
Kérdések és gyakorló feladatok
93
  4. A beton
96
    4.1. A beton fogalma és alkalmazása
96
    4.2. A betonok osztályozása, jelölése, tulajdonságai
97
      4.2.1. Betonok jelölése általános tulajdonság alapján
97
      4.2.2. Betonok jelölése különleges tulajdonságok alapján
98
      4.2.3. Példa betonok jelölésére
99
    4.3. A beton alkotórészei
100
      4.3.1. A kötőanyag
100
      4.3.2. A víz
100
      4.3.3. Az adalékanyag
100
      4.3.4. Az adalékszerek
102
    4.4. A beton összetételének meghatározása, betontervezés
102
    4.5. A beton keverése
109
    4.6. Betonkeverő telepek, transzport beton
111
    4.7. A beton bedolgozása
113
    4.8. A friss beton tulajdonságai
115
    4.9. A friss beton tulajdonságainak vizsgálata
117
      4.9.1. Mintavétel
117
      4.9.2. Konzisztencia vizsgálatok
117
        4.9.2.1. A roskadás mérése
117
        4.9.2.2. A vebe vizsgálat
118
        4.9.2.3. Tömörítési mérőszám meghatározása
119
        4.9.2.4. A terülés mérése
120
      4.9.3. A bedolgozási tényező meghatározása
121
    4.10. A megszilárdult beton tulajdonságai
121
      4.10.1. Testsűrűség és tömörség
122
      4.10.2. Hidrotechnikai tulajdonságok
122
      4.10.3. Szilárdsági tulajdonságok
122
      4.10.4. Alakváltozási tulajdonságok
123
      4.10.5. Hőfejlődés, hőtechnikai tulajdonságok
124
      4.10.6. A tulajdonságokat befolyásoló tényezők
124
    4.11. A megszilárdult beton tulajdonságainak vizsgálata
125
      4.11.1. A betonvizsgálat próbatestjei
125
      4.11.2. Nyomószilárdsági vizsgálat töréssel
126
      4.11.3. Roncsolásmentes nyomószilárdsági vizsgálat
127
      4.11.4. Hajlító-húzószilárdsági vizsgálat
128
      4.11.5. Húzószilárdsági vizsgálat hasítással
129
    4.12. A beton utókezelése
129
    4.13. Betonkorrózió
131
Kérdések és gyakorló feladatok
132
  5. A vasbeton, különleges betonok
148
    5.1. A vasbeton
148
      5.1.1. A vasbeton előnyös és hátrányos tulajdonságai
149
      5.1.2. Feszített vasbeton szerkezetek
150
      5.1.3. A betontakarás
151
    5.2. Különleges betonok
153
      5.2.1. Gyorsan és lassan szilárduló betonok
153
      5.2.2. Nagyszilárdságú betonok
153
      5.2.3. Könnyűbetonok
154
      5.2.4. Sejtbetonok
155
      5.2.5. Kopásálló beton
155
      5.2.6. Hőálló beton
156
      5.2.7. Vízzáró beton
156
      5.2.8. Fagyálló beton
157
      5.2.9. Úsztatott beton
158
      5.2.10. Esztétikus betonok
159
      5.2.11. Saválló beton
159
      5.2.12. Sugárvédő betonok
159
      5.2.13. Víz alatti betonozás
160
      5.2.14. Vákuumbeton
160
      5.2.15. Gőzölt beton
160
    5.3. A beton és vasbeton szerkezetek előregyártása
161
      5.3.1. Az üzemi előregyártás általános technológiai folyamata
162
      5.3.2. A gyártási eljárások csoportosítása
163
    5.4. A betonok adalékszereiről
163
      5.4.1. A beton adalékszerek főhatás szerinti csoportosítása
163
        5.4.1.1. Képlékenyítők (BV)
165
        5.4.1.2. Folyósítók (FM)
165
        5.4.1.3. Légbuborékképzők (LP)
165
        5.4.1.4. Tömítőszerek (DM)
166
        5.4.1.5. Késleltetőszerek (VZ)
166
        5.4.1.6. Gyorsítószerek, fagyásgátlók (BE)
166
        5.4.1.7. Injektálást segítő szerek (EH)
167
        5.4.1.8. Stabilizáló szerek (ST)
167
      5.4.2. Az adalékszerek kiválasztása
168
      5.4.3. Az adalékszerek adagolása, bekeverése
168
      5.4.4. Keverhetőség
169
      5.4.5. Tárolás
169
Kérdések és gyakorló feladatok
170
  6. A mesterséges kövek
176
    6.1. A mészhomoktégla
176
    6.2. Az azbesztcement
176
    6.3. Szálcement burkolólapok
178
    6.3. Műkő
180
    6.4. Mozaiklapok
183
    6.5. Agglomerált lapok
184
    6.6. A pórusbeton termékek
184
    6.7. Beton, vasbeton és feszített vasbeton elemek
189
      6.7.1. Födémbéléstestek
189
        6.7.1.1. „EB” jelű födémbéléstestek
189
        6.7.1.2. „B” jelű födémbéléstestek
190
        6.7.1.3. „MB” jelű födémbéléstestek
190
      6.7.2. Födémgerendák
191
        6.7.2.1. Az „E” jelű feszített vasbeton födémgerenda
191
        6.7.2.2. Az „M” jelű feszítettbeton födémgerenda
192
        6.7.2.3. Az „FF” jelű vasbeton födémgerenda
193
        6.7.2.4. A „G” jelű vasbeton födémgerenda
193
        6.7.2.5. A „GM” jelű vasbeton födémgerenda
194
        6.7.2.6. A „H” jelű vasbeton födémgerenda
195
        6.7.2.7. A Trigon vasbeton födémgerenda
196
      6.7.3. Ppb födémrendszer
197
      6.7.4. Pallófödémek
198
        6.7.4.1. „PK” és „PS” jelű feszített beton födémpallók
198
        6.7.4.2. „PSN” jelű pallófödém elemek
200
        6.7.4.3. „FF” jelű pallófödém elemek
200
        6.7.4.4. Span-deck rendszerű födém
201
      6.7.5. Kéregpanel rendszerek
202
        6.7.5.1. Trigon-H
202
        6.7.5.2. Profipanel födémrendszer
204
      6.7.6. Áthidalók
208
        6.7.6.1. „A” és „AD” jelű nyílásáthidalók
208
        6.7.6.2. “HA” jelű nyílásáthidalók
209
      6.7.7. Zsaluzóelemek, falazóelemek és kémények
209
      6.7.8. Vázszerkezeti elemek
212
      6.7.9. Normálbeton és könnyűbeton termékek
216
        6.7.9.1. Beton falazóelemek
216
        6.7.9.2. Könnyűbeton termékek
216
        6.7.9.3. Mesterfödém
217
        6.7.9.4. Mesterpaneles födém
217
        6.7.9.5. Előregyártott lépcsők
218
        6.7.9.6. Kéményrendszer
218
        6.7.9.7. Mélyépítő elemek
219
        6.7.9.8. Mosott felületű betonelemek és térkövek
219
Kérdések és gyakorló feladatok
221

MKIK 2012
10109‐12 Építőipari műszaki alapismeretek - Építési anyagok
10108‐12 Építőanyagok gyártása

MKIK 2016
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőanyagok

11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőanyagok gyakorlat

  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír alapú X X
 Használható: Tablet (mobiltelefon) X X X
 Használható: PC, kivetítő, interaktív tábla X X X
 Oldalak, képek: fekete-fehér X X
 Oldalak, képek: színes X X X
 Nagyítás: szöveg, rajz, kép X X X
 Kiadói extra tartalmak X X X
 Saját kiegészítések elhelyezése X X X
 Internet, böngésző szükséges X X X
 Hozzáférés korlátlan X X

 

Kapcsolódó könyvek
Építőanyagok
328 oldal, Kiadás: 2017
GS 5-15