GS 0-15
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Építőipari anyag- és gyártásismeret I.

ISBN: 963 038 710 7
Terjedelem: 240 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2012
Foglalkozás(ok): Felsőoktatás - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

db
590 Ft

A könyv nem szerepel a tankönyvjegyzéken, csak a rendelkezésre álló készlet erejéig rendelhető. A kiadványt a GS-5-15 Építőanyagok című tankönyv helyettesíti!

A könyv témakörei igazodnak az érvényben lévő vizsgakövetelmény rendszerhez is. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan könyv kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző építőiparral foglalkozó szakembereknek.

A könyv bevezető fejezeti az építőanyagok eredetével, és legfontosabb tulajdonságaival foglalkoznak. A kapcsolódó kérdések és faladatok egyszerű mértékegység átváltásokkal, számítási feladatokkal segítik a témakörök megértését, a szükséges számítások elvégzésének begyakorlását. A kőzetekről szóló rész a keletkezés, az alkotórészek, a megmunkálási tulajdonságok alapján tárgyalja a legfontosabb ismereteket. Felsorolja a különböző hazai kőzetek lelőhelyeit, megmunkálási és egyéb tulajdonságait. A kerámiákról szóló fejezetet az alapanyagokat, a gyártási folyamat fázisait, a különböző termékek méreteit, tulajdonságait, felhasználási területeit mutatja be. A könyv a kötőanyagok részletes ismertetésével zárul. A témaköröket tárgyaló fejezetek végén gyakorló és ismétlő feladatok segítik a felkészülést, az évközi és az év végi ismétléseket. A gyakorló fejezetekben megtalálhatóak azok a táblázatok is, amelyek a laboratóriumban végzett mérések és kísérletek dokumentálását segítik, tehát a könyv jegyzőkönyv készítésre is használható.

 

  1. Az építőanyagok eredete,felépítése és szerkezete
5
    1.1. Földtani és ásványtani alapismeretek
5
    1.2. A föld szerkezeti felépítése
6
    1.3. A föld felszínét alakító erők
8
      1.3.1. A szél munkája
9
      1.3.2. A belső erők működése
10
      1.3.3. A vulkánok működése
10
    1.4. Az építőanyagok szerkezete és felépítése
11
    1.5. Az anyagok tulajdonságai
12
    1.6. Az atomok és a molekulák
14
    1.7. A kémiai kötések típusai
16
    1.8. A legfontosabb elemek és kötéseik
18
    1.9. Kémiai folyamatok
19
    1.10. Fontosabb vegyületek (savak, lúgok, sók)
20
    1.11. Szilárd tömör és porózus anyagok
21
      1.11.1. A halmazok
22
      1.11.2. Kötőanyag-töltőanyag kombinációk
22
      1.11.3. Szendvicsszerkezetek
23
      1.11.4. Vasalatok, szálerősítések
24
      1.11.5. Szálakból készített hő- és hangszigetelő anyagok
25
    1.12. Az építési víz
25
Kérdések és gyakorló feladatok
26
  2. Az építőanyagok tulajdonságai
33
    2.1. Mérések, mértékegységek és mennyiségek
33
    2.2. Fizikai és szilárdsági tulajdonságok
35
    2.3. A halmazállapotok
35
    2.4. A súly és a súly mérése
37
    2.5. A tömeg és a tömeg mérése
38
    2.6. Térfogat és térfogatmérés
39
      2.6.1. Szilárd anyagok térfogatának mérése
40
      2.6.2. Folyékony anyagok térfogatának mérése
41
    2.7. A sűrűség
41
      2.7.1. Testsűrűség
42
      2.7.2. Halmazsűrűség
43
      2.7.3. Tömörség és porózusság
45
      2.7.4. Sűrűség meghatározása
46
    2.8. Hidrotechnikai tulajdonságok
46
      2.8.1. Víztartalom
47
      2.8.2. Vízfelvevő képesség/vízfelvétel
47
      2.8.3. Nedvesség felvétel és nedvességvezetés
48
      2.8.4. Vízzáróság
48
      2.8.5. Vízlágyulási tényező
48
      2.8.6. Páradiffúzió
48
      2.8.7. A fagyállósági tulajdonságok
49
    2.9. Hőmérséklet és a hőmérséklet mérése
50
    2.10. A hőtechnikai tulajdonságok
50
      2.10.1. A hővezetés
51
      2.10.2. A hőáramlás
51
      2.10.3. A hősugárzás
52
      2.10.4. A hőátbocsátási tényező
53
      2.10.5. Hőfokesési diagram
57
      2.10.6. A hőtágulás
58
      2.10.7. Fajhő
60
    2.11. A tűzállóság
60
    2.12. A megmunkálhatóság
61
    2.13. Akusztikai tulajdonságok
63
    2.14. A szilárdsági tulajdonságok
64
      2.14.1. A húzószilárdság
66
      2.14.2. A nyomószilárdság
67
      2.14.3. A hajlítás
69
      2.14.4. A nyírószilárdság
70
      2.14.5. A fáradás
71
      2.14.6. Az alakváltozás
71
      2.14.7. Anyagok osztályozása szilárdsági tulajdonságaik alapján
72
Kérdések és gyakorló feladatok
73
  3. A kőzetek keletkezése és felosztása
90
    3.1. A földkéreg anyagai
90
    3.2. A kőzetalkotó ásványok
90
    3.3. A kőzetek csoportosítása
92
    3.4. Kőzetek keletkezése és felosztása
92
      3.4.1. A vulkanikus kőzetek
93
        3.4.1.1. A mélységbeli vulkanikus kőzetek
93
        3.4.1.2. A kiömlésbeli vulkanikus kőzetek
94
        3.4.1.3. Az átmeneti vulkanikus kőzetek
95
      3.4.2. Üledékes kőzetek
95
        3.4.2.1. Törmelékes üledékes kőzetek
96
        3.4.2.2. Oldatból lerakódott üledékes kőzetek
97
        3.4.2.3. Szerves üledékes kőzetek
98
      3.4.3. Átalakult kőzetek
98
    3.5. A hazai kőzetek
99
    3.6. A kövek kitermelése
100
    3.7. A kőzetek megmunkálása
101
    3.8. A kőzetek felismerése, tulajdonságai és azok vizsgálata
102
      3.8.1. Mintavétel
103
      3.8.2. A sűrűség és vizsgálata
103
      3.8.3. A testsűrűség és vizsgálata
104
      3.8.4. Fagyállóság és hőtechnikai tulajdonságok
104
      3.8.5. Szilárdsági tulajdonságok
104
      3.8.6. A szilárdsági tulajdonságok vizsgálata
105
        3.8.6.1. A los angeles vizsgálat
106
        3.8.6.2. A deval vizsgálat
106
      3.8.7. A kőzetek időállósága és az időállóság növelése
107
    3.9. A kőzetek felhasználása a magas- és mélyépítésben
108
Kérdések és gyakorló feladatok
111
  4. Az építési kerámiák
121
    4.1. Az építési kerámiák alapanyaga, főbb jellemzői
121
    4.2. A vályog
125
    4.3. Az építési kerámiák elkészítése
126
      4.3.1. A nyersanyag megválasztása és előkészítése
127
      4.3.2. A formázás
127
      4.3.3. A szárítás
128
      4.3.4. Az égetés
129
    4.4. Mázas és máz nélküli kerámiák
130
    4.5. Az építési kerámiák gyártási és minőségi hibái
131
    4.6. Az építési kerámiák vizsgálatai
132
      4.6.1. A falazóelemek vizsgálata
132
      4.6.2. A tetőcserepek vizsgálata
134
      4.6.3. Kerámia burkolólapok vizsgálata
135
    4.7. Porózus gyártmányok
136
      4.7.1. Kerámia födém- és áthidalóelemek
145
      4.7.2. Vázkerámia rendszerek
147
        4.7.2.1. Vázkerámia rendszer
147
        4.7.2.2. Korszerű vázkerámia rendszer
150
      4.7.3. Külső falak burkolóelemei
156
      4.7.4. A tetőcserepek
157
    4.8. Tűzálló agyagból készült termékek
161
    4.9. Falburkoló csempék
161
    4.10. Zsugorított kerámiák
162
    4.10.1 A klinkertégla
162
      4.10.2. Kőagyag padlóburkoló lap
163
      4.10.3. A pirogránit
164
      4.10.4. Pietra burkolólapok
164
      4.10.5. Kőagyag csövek
164
Kérdések és gyakorló feladatok
165
  5. Az építési kötőanyagok
183
    5.1. Az építési kötőanyagokról általában
183
    5.2. Hidraulikus és nem hidraulikus kötőanyagok
183
    5.3. A nem hidraulikus kötőanyagok
184
      5.3.1. Az építési mész
184
        5.3.1.1. Mészégetés
185
        5.3.1.2. Mészoltás
186
        5.3.1.3. Mész építőipari felhasználása
188
        5.3.1.4. Mészfajták jelölése
188
        5.3.1.5. Minőségi követelmények és a mész vizsgálata
189
Kémiai összetétel, tulajdonságok
189
Fizikai tulajdonságok és vizsgálatok
190
      5.3.2. Az építési gipsz
194
        5.3.2.1. Az építési gipsz vizsgálata
195
Őrlési finomság
195
Kötési idő
195
Hajlítószilárdság
195
Nyomószilárdság
196
        5.3.2.2. Az építési gipsz tulajdonságai
197
        5.3.2.3. A gipsz felhasználása
198
        5.3.2.4. A gipszkarton lemezek gyártása
198
        5.3.2.5. Az ipari gyártású gipszekről
200
      5.3.3. A magnézia
200
      5.3.4. A vízüveg
200
    5.4. A hidraulikus kötőanyagok
201
      5.4.1. A gyengén hidraulikus kötőanyagok
201
        5.4.1.1. A hidraulikus mész
201
        5.4.1.2. A románcement
201
        5.4.1.3. A mészpuccolán
202
      5.4.2. A hidraulitok
202
      5.4.3. A cement
202
        5.4.3.1. A cement gyártása
203
        5.4.3.2. A portlandcement jellemzője
205
        5.4.3.3. A portlandcement kötése és szilárdulása
205
        5.4.3.4. A cement vizsgálata és minősítése
208
Őrlési finomság
208
Kötési idő
208
Szilárdsági vizsgálatok
209
Térfogat-állandóság
211
        5.4.3.5. Az építőiparban használatos cementfajták
211
        5.4.3.6. A cement tárolása, minőségi követelmények
212
    5.5. Műgyanta kötőanyagok
214
Kérdések és gyakorló feladatok
216

MKIK 2012
10109‐12 Építőipari műszaki alapismeretek - Építési anyagok
10108‐12 Építőanyagok gyártása

MKIK 2016
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőanyagok

11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőanyagok gyakorlat

 

  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír alapú X X
 Használható: Tablet (mobiltelefon) X X X
 Használható: PC, kivetítő, interaktív tábla X X X
 Oldalak, képek: fekete-fehér X X
 Oldalak, képek: színes X X X
 Nagyítás: szöveg, rajz, kép X X X
 Kiadói extra tartalmak X X X
 Saját kiegészítések elhelyezése X X X
 Internet, böngésző szükséges X X X
 Hozzáférés korlátlan X X

 

Kapcsolódó könyvek
Építőanyagok
328 oldal, Kiadás: 2017
GS 5-15